Thư ngỏ

Chúng tôi tin rằng lòng nhân ái hiện hữu mọi nơi và trong mỗi con người. Lập ra trang web này chúng tôi luôn nghĩ rằng nó không là của riêng ai mà là nơi giao lưu của những người tin vào lòng nhân ái. Mong rằng mọi người sẽ đến với người nghèo với những gì có thể, dù ít dù nhiều. Có thể là một bữa ăn sáng của bạn, là một bài viết, một thông tin, một ý tưởng nào đó dành cho người nghèo…

Hoạt động đang diễn ra

Kinh nghiệm xác minh

charity

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Consequatur aperiam illo quis atque error voluptatem excepturi et reprehenderit, dignissimos, asperiores sint dolores ad consequuntur iste totam eum perferendis eligendi molestias.

Hoàn cảnh chờ xác minh

Hoàn cảnh đã xác minh

Hoàn cảnh đang cần giúp đỡ