Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập
Nơi cập nhật tin thu - chi, nhận, chuyển tiền - hàng - quà từ thành viên.

CHỦ ĐỀ: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ

Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ 30 10 2014 04:19 #84774

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3742
 • Điểm khen ngợi: 21
 • Số lần được cảm ơn: 1095
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 02/10/4 :
- Đồng nghiệp TungShing CMTX T10 : 400,000đ.
Ngày 20/10/14 :
- Chị Thien Van CMTX T10 : 500,000đ.
Ngày 29/10/14 :
- Anh Leminh41 CMTX T10 : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Please Đăng nhập or Tạo tài khoản to join the conversation.

Lá thu vàng không rơi

Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ 25 11 2014 08:19 #85336

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3742
 • Điểm khen ngợi: 21
 • Số lần được cảm ơn: 1095
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 04/11/14 :
- Anh(chị) Nguyen Thanh (bạn của Hương Giang) CMTX T10,11 : 4,000,000đ.
Ngày 07/11/14 :
- Chị Thien Van CMTX T11 : 500,000đ.
Ngày 12/11/14 :
- Đồng nghiệp TungShing CMTX T11 : 300,000đ.
Ngày 19/11/14 :
- Anh Leminh41 CMTX T11 : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Please Đăng nhập or Tạo tài khoản to join the conversation.

Lá thu vàng không rơi

Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ 20 12 2014 08:00 #85814

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3742
 • Điểm khen ngợi: 21
 • Số lần được cảm ơn: 1095
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 01/12/14 :
- Chị Thien Van CMTX T12 : 500,000đ.
Ngày 10/12/14 :
- Đồng nghiệp TungShing CMTX T12 : 400,000đ.
Ngày 19/11/14 :
- Anh Leminh41 CMTX T12 : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Please Đăng nhập or Tạo tài khoản to join the conversation.

Lá thu vàng không rơi

Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ 08 01 2015 11:07 #86185

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3742
 • Điểm khen ngợi: 21
 • Số lần được cảm ơn: 1095
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 05/01/15 :
- Đồng nghiệp TungShing CMTX T01 : 1,000,000đ.
Ngày 07/01/15 :
- Chị Thien Van CMTX T01 : 500,000đ.
- Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T5/2014--->T01/2015 : 900,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Please Đăng nhập or Tạo tài khoản to join the conversation.

Lá thu vàng không rơi

Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ 20 01 2015 07:37 #86471

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3742
 • Điểm khen ngợi: 21
 • Số lần được cảm ơn: 1095
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 07/01/15 :
- Chị Thanh (bạn Hương Giang) ủng hộ KTX : 2,000,000đ.
- Chị Huong Tran ủng hộ KTX : 500,000đ.
- Chị Thanh Hien CMTX T01 : 100,000đ.
Xin cảm ơn.

Please Đăng nhập or Tạo tài khoản to join the conversation.

Lá thu vàng không rơi

Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ 10 02 2015 13:25 #86773

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3742
 • Điểm khen ngợi: 21
 • Số lần được cảm ơn: 1095
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 19/01/15 :
- ANh Leminh41 CMTX T01 : 1,000,000đ.
Ngày 27/01/15 :
- Anh Trần Quang Cường CMTX 01 : 100,000đ.
- Anh Trần Quang Cường ủng hộ KTX : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn .

Please Đăng nhập or Tạo tài khoản to join the conversation.

Lá thu vàng không rơi

Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ 27 02 2015 14:06 #86907

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3742
 • Điểm khen ngợi: 21
 • Số lần được cảm ơn: 1095
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 02/02/15 :
- Đồng nghiệp TungShing CMTX T02 : 300,000đ.
Ngày 03/02/15 :
- Anh(chị) Pingping CMTX T02 : 100,000đ.
- Anh Le An ủng hộ KTX : 50,000đ.
- Chị Thien Van CMTX T02 : 500,000đ.
Ngày 19/02/15 :
- Anh Leminh41 CMTX T02 : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Please Đăng nhập or Tạo tài khoản to join the conversation.

Lá thu vàng không rơi
Lần sửa cuối: bởi lathuvang. Lý do: Bổ sung ủng hộ ngày 19/02/15

Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ 15 03 2015 09:11 #87117

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3742
 • Điểm khen ngợi: 21
 • Số lần được cảm ơn: 1095
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 02/3/15 :
- Chị Thien Van CMTX T3 : 500,000đ.
Ngày 03/3/15 :
- Anh(chị) Pingping CMTX T3,4 : 200,000đ.
Ngày 09/3/15 :
- Đồng nghiệp TungShing CMTX T3 : 300,000đ.
Ngày 12/3/15 :
- Chị Thanh Hien CMTX T2,3 : 200,000đ.
- Chị Nguyen Huong ủng hộ KTX : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Please Đăng nhập or Tạo tài khoản to join the conversation.

Lá thu vàng không rơi

Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ 31 03 2015 13:56 #87372

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3742
 • Điểm khen ngợi: 21
 • Số lần được cảm ơn: 1095
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 20/3/15 :
- Anh Leminh41 CMTX T3 : 1,000,000đ.
Ngày 25/3/15 :
- Chị Le Linh CMTX T11/14 ---> T5/2015 : 700,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Please Đăng nhập or Tạo tài khoản to join the conversation.

Lá thu vàng không rơi
Lần sửa cuối: bởi lathuvang. Lý do: Bổ sung ủng hộ ngày 25/3/15

Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ 09 04 2015 14:33 #87547

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3742
 • Điểm khen ngợi: 21
 • Số lần được cảm ơn: 1095
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 02/4/15 :
- Đồng nghiệp TungShing CMTX T4 : 500,000đ.
- Chị Thien Van CMTX T4 : 500,000đ.
- Anh Trần Quang Cường ủng hộ KTX : 100,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Please Đăng nhập or Tạo tài khoản to join the conversation.

Lá thu vàng không rơi
Lần sửa cuối: bởi lathuvang.

Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ 21 04 2015 14:01 #87668

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3742
 • Điểm khen ngợi: 21
 • Số lần được cảm ơn: 1095
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 20/4/15 :
- Anh Leminh41 CMTX T4 : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn .

Please Đăng nhập or Tạo tài khoản to join the conversation.

Lá thu vàng không rơi

Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ 20 05 2015 02:48 #87965

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3742
 • Điểm khen ngợi: 21
 • Số lần được cảm ơn: 1095
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 06/5/15 :
- Đồng nghiệp TungShing CMTX T5 : 200,000đ.
- Chị Thien Van CMTX T5 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Please Đăng nhập or Tạo tài khoản to join the conversation.

Lá thu vàng không rơi

Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ 27 05 2015 07:00 #88054

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3742
 • Điểm khen ngợi: 21
 • Số lần được cảm ơn: 1095
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 19/5/15 :
- Anh Leminh41 CMTX T5 : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn .

Please Đăng nhập or Tạo tài khoản to join the conversation.

Lá thu vàng không rơi

Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ 10 06 2015 08:59 #88215

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3742
 • Điểm khen ngợi: 21
 • Số lần được cảm ơn: 1095
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 03/6/15 :
- Chị Nguyễn Thi Dieu Huyen CMTX T2-->T6 : 500,000đ.
Ngày 04/6/15 :
- ANh(chị) Pingping CMTX T5,6 : 200,000đ.
- Anh Trần Quang Cường CMTX T5,6 : 200,000đ.
- Anh Minh Pham CMTX T5,6 : 300,000đ.
Ngày 05/6/15 :
- Đồng nghiệp TungShing CMTX T6 : 200,000đ.
- Chị Thien Van CMTX T6 : 500,000đ.
Ngày 08/6/15 :
- Ban chi Loan ủng hộ KTX : 500,000đ.
- Anh Duc Khue ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Please Đăng nhập or Tạo tài khoản to join the conversation.

Lá thu vàng không rơi

Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ 08 07 2015 12:30 #88675

 • lathuvang
 • lathuvang's Avatar Topic Author
 • COM_KUNENA_OFFLINE
 • Điều Phối Viên
 • Điều Phối Viên
 • Tổng số bài viết: 3742
 • Điểm khen ngợi: 21
 • Số lần được cảm ơn: 1095
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Thanh Hóa :
Ngày 19/6/15 :
- Anh Leminh41 CMTX T6 : 1,000,000đ.
Ngày 30/6/15 :
- Đồng nghiệp Tung Shing CMTX T7 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Please Đăng nhập or Tạo tài khoản to join the conversation.

Lá thu vàng không rơi
Thời gian tải trang: 0.713 giây
Powered by Kunena Forum