Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập

×

Category Header

Khi xác minh xong, dựa trên cơ sở những góp ý của các thành viên xác minh, tổ Điều phối sẽ xem xét để đưa ra quyết định.
Nếu hoàn cảnh đó chưa cần giúp đỡ, Ban Quản Trị hoặc Điều Phối Viên sẽ chuyển qua mục con “CHƯA CẦN giúp đỡ” (bên trong mục "Hoàn cảnh đã xác minh").
Hoàn cảnh sẽ vẫn được theo dõi và chuyển sang mục cha “Hoàn cảnh đã xác minh” nếu cần.

Chưa Cần Giúp Đỡ

4 Trả lời map-pin
Topic started, 29 03 2018 08:00, bởi -TrườngGiang-
Bài viết mới nhất 05 04 2018 03:16
bởi -TrườngGiang-
107 lượt xem
4 Trả lời map-pin
Topic started, 30 03 2017 07:21, bởi chichchoe
Bài viết mới nhất 06 06 2017 09:07
bởi phuclehuu
587 lượt xem
4 Trả lời map-pin
Topic started, 07 08 2014 02:19, bởi vandang77
Bài viết mới nhất 05 06 2017 17:56
bởi phuclehuu
305 lượt xem
6 Trả lời map-pin
Topic started, 10 12 2012 03:45, bởi chutamkiabangbachutai
Bài viết mới nhất 24 04 2017 09:43
bởi banbe6x
2312 lượt xem
7 Trả lời map-pin
Topic started, 07 12 2015 10:14, bởi leah2011
Bài viết mới nhất 21 02 2016 11:56
bởi ruacon_xd
507 lượt xem
10 Trả lời map-pin
Topic started, 10 11 2013 01:59, bởi y tinh
Bài viết mới nhất 16 11 2014 16:15
bởi yugidazai
419 lượt xem
 
2 Trả lời file
Topic started, 29 06 2018 11:04, bởi mgocthao
Bài viết mới nhất 01 07 2018 07:50
bởi Lethidan
45 lượt xem
2 Trả lời file
Topic started, 14 06 2018 16:06, bởi Alexander
Bài viết mới nhất 21 06 2018 22:29
bởi banbe6x
60 lượt xem
3 Trả lời file
Topic started, 21 02 2018 01:26, bởi banbe9x
Bài viết mới nhất 20 03 2018 16:20
bởi chuductaidlu
127 lượt xem
12 Trả lời file
Topic started, 14 12 2017 02:24, bởi Thành Mẫn
Bài viết mới nhất 16 01 2018 12:13
bởi banbe6x
197 lượt xem
4 Trả lời file
Topic started, 19 12 2017 16:00, bởi Alexander
Bài viết mới nhất 31 12 2017 02:42
bởi banbe6x
161 lượt xem
2 Trả lời file
Topic started, 09 11 2017 02:35, bởi Dainghiadn
Bài viết mới nhất 17 11 2017 01:50
bởi phuclehuu
147 lượt xem
3 Trả lời file
Topic started, 19 05 2014 13:52, bởi conkhidotkhung
Bài viết mới nhất 16 11 2017 23:17
bởi banbe6x
1065 lượt xem
1 Trả lời file
Topic started, 26 08 2017 01:53, bởi banbe6x
Bài viết mới nhất 30 08 2017 05:08
bởi ngoan nhat xom
334 lượt xem
6 Trả lời file
Topic started, 10 06 2017 04:31, bởi VânKiêuSa
Bài viết mới nhất 21 07 2017 05:15
bởi -TrườngGiang-
665 lượt xem
9 Trả lời file
Topic started, 08 03 2016 09:53, bởi Xelan90
Bài viết mới nhất 09 07 2017 05:21
bởi maitramtg
1055 lượt xem
8 Trả lời file
Topic started, 04 04 2012 13:10, bởi lamnhi
Bài viết mới nhất 03 07 2017 09:47
bởi -TrườngGiang-
1649 lượt xem
6 Trả lời times
Topic started, 02 05 2012 15:45, bởi lhthy
Bài viết mới nhất 29 06 2017 11:04
bởi -TrườngGiang-
1166 lượt xem
1 Trả lời lock
Topic started, 12 05 2012 07:06, bởi domanhtuan
Khóa
Bài viết mới nhất 29 06 2017 10:57
bởi -TrườngGiang-
Khóa
921 lượt xem
2 Trả lời times
Topic started, 12 05 2012 16:07, bởi lhthy
Bài viết mới nhất 29 06 2017 10:33
bởi -TrườngGiang-
1065 lượt xem
4 Trả lời lock
Topic started, 06 12 2011 18:13, bởi meocon@6789
Khóa
Bài viết mới nhất 29 06 2017 09:52
bởi -TrườngGiang-
Khóa
1516 lượt xem
3 Trả lời times
Topic started, 08 04 2012 16:16, bởi lhthy
Bài viết mới nhất 29 06 2017 09:34
bởi -TrườngGiang-
1077 lượt xem
5 Trả lời times
Topic started, 23 08 2012 16:15, bởi XuLanhTinhNong2
Bài viết mới nhất 29 06 2017 00:03
bởi -TrườngGiang-
1213 lượt xem
3 Trả lời file
Topic started, 30 09 2013 11:11, bởi tranthanh
Bài viết mới nhất 23 06 2017 09:30
bởi -TrườngGiang-
1144 lượt xem
10 Trả lời times
Topic started, 26 07 2013 03:16, bởi kimahin
Bài viết mới nhất 23 06 2017 03:08
bởi -TrườngGiang-
2202 lượt xem
6 Trả lời times
Topic started, 19 12 2013 14:59, bởi y tinh
Bài viết mới nhất 23 06 2017 02:49
bởi -TrườngGiang-
1321 lượt xem
2 Trả lời times
Topic started, 30 07 2012 02:51, bởi getdown_sky
Bài viết mới nhất 22 06 2017 11:04
bởi -TrườngGiang-
1285 lượt xem
5 Trả lời file
Topic started, 07 05 2012 13:02, bởi vu1191
Bài viết mới nhất 22 06 2017 10:56
bởi -TrườngGiang-
1311 lượt xem
4 Trả lời file
Topic started, 16 11 2012 12:42, bởi kinhkan_dethuong
Bài viết mới nhất 22 06 2017 10:40
bởi -TrườngGiang-
1389 lượt xem
4 Trả lời file
Topic started, 28 07 2014 03:08, bởi lengocqs
Bài viết mới nhất 22 06 2017 04:04
bởi -TrườngGiang-
1126 lượt xem
Thời gian tải trang: 0.373 giây
Powered by Kunena Forum