Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập

×

Category Header

Khi xác minh xong, dựa trên cơ sở những góp ý của các thành viên xác minh, tổ Điều phối sẽ xem xét để đưa ra quyết định.
Nếu hoàn cảnh đó chưa cần giúp đỡ, Ban Quản Trị hoặc Điều Phối Viên sẽ chuyển qua mục con “CHƯA CẦN giúp đỡ” (bên trong mục "Hoàn cảnh đã xác minh").
Hoàn cảnh sẽ vẫn được theo dõi và chuyển sang mục cha “Hoàn cảnh đã xác minh” nếu cần.

Chưa Cần Giúp Đỡ

3 Trả lời check
Topic started, 13 03 2012 07:14, bởi lovelove
Bài viết mới nhất 29 11 2012 10:53
bởi love_noborder
191 lượt xem
1 Trả lời check
Topic started, 15 10 2012 01:19, bởi nguyenthuy
Bài viết mới nhất 26 11 2012 09:31
bởi Sunny_night
162 lượt xem
7 Trả lời check
Topic started, 04 10 2012 14:32, bởi start2404
Bài viết mới nhất 12 11 2012 08:11
bởi Quyen_omon
252 lượt xem
8 Trả lời file
Topic started, 24 10 2012 09:06, bởi mai-am-chung
Bài viết mới nhất 31 10 2012 01:27
bởi sat_thu_thu
1509 lượt xem
5 Trả lời check
Topic started, 30 05 2011 01:49, bởi huongquetay
Bài viết mới nhất 22 10 2012 16:29
bởi phong_1992
167 lượt xem
2 Trả lời exclamation-circle
Topic started, 09 10 2012 03:52, bởi love_noborder
Bài viết mới nhất 22 10 2012 06:47
bởi love_noborder
1008 lượt xem
5 Trả lời question-circle
Topic started, 10 10 2012 04:09, bởi samh185
Bài viết mới nhất 18 10 2012 14:54
bởi love_noborder
1035 lượt xem
3 Trả lời check
Topic started, 11 05 2012 11:26, bởi gietthoigian0707
Bài viết mới nhất 13 10 2012 16:04
bởi flyandsky99
191 lượt xem
3 Trả lời check
Topic started, 20 08 2012 11:36, bởi vodangtringuyen
Bài viết mới nhất 13 10 2012 02:47
bởi quangduy
163 lượt xem
5 Trả lời check
Topic started, 11 10 2012 15:16, bởi hhbee_2510
Bài viết mới nhất 12 10 2012 18:53
bởi banbe6x
160 lượt xem
3 Trả lời check
Topic started, 20 09 2012 08:22, bởi pcthang
Bài viết mới nhất 01 10 2012 10:42
bởi comay_a2n
159 lượt xem
1 Trả lời check
Topic started, 26 09 2012 04:20, bởi cungchiase_cunguocmo
Bài viết mới nhất 26 09 2012 04:33
bởi phuclehuu
1330 lượt xem
3 Trả lời check
Topic started, 01 08 2012 04:26, bởi conkhidotkhung
Bài viết mới nhất 13 09 2012 17:33
bởi banbe6x
191 lượt xem
24 Trả lời question-circle
Topic started, 10 03 2012 10:52, bởi chungmi
Bài viết mới nhất 12 09 2012 18:43
bởi banbe6x
346 lượt xem
7 Trả lời times
Topic started, 18 04 2012 17:09, bởi bich lien
Bài viết mới nhất 12 09 2012 07:23
bởi kim bang
225 lượt xem
5 Trả lời question-circle
Topic started, 01 08 2012 13:06, bởi Cheryl Nguyen
Bài viết mới nhất 21 08 2012 02:55
bởi hong19841
147 lượt xem
3 Trả lời times
Topic started, 29 07 2012 14:08, bởi hoaxuongrong
Bài viết mới nhất 01 08 2012 16:14
bởi ThaiDzuy
1024 lượt xem
3 Trả lời lightbulb
Topic started, 29 03 2012 09:20, bởi hhbee_2510
Bài viết mới nhất 28 07 2012 14:10
bởi start2404
148 lượt xem
4 Trả lời times
Topic started, 22 06 2012 10:00, bởi Tran Ti
Bài viết mới nhất 27 07 2012 03:50
bởi Tran Ti
136 lượt xem
8 Trả lời lightbulb
Topic started, 29 12 2011 14:05, bởi caycaudua45@yahoo.com.vn
Bài viết mới nhất 26 07 2012 07:03
bởi caycaudua45@yahoo.com.vn
186 lượt xem
7 Trả lời check
Topic started, 19 06 2012 08:31, bởi ngocthuyle1905
Bài viết mới nhất 07 07 2012 15:57
bởi nguyễn thị hồng Dung
216 lượt xem
13 Trả lời times
Topic started, 10 10 2011 06:59, bởi lamone
Bài viết mới nhất 25 06 2012 17:39
bởi meocon@6789
2495 lượt xem
1 Trả lời times
Topic started, 27 05 2012 15:13, bởi Phuong0285
Bài viết mới nhất 04 06 2012 18:21
bởi banbe6x
1084 lượt xem
2 Trả lời check
Topic started, 12 04 2012 16:39, bởi bichhang_ntcm
Bài viết mới nhất 24 05 2012 18:06
bởi le phung
150 lượt xem
9 Trả lời check
Topic started, 23 12 2011 18:51, bởi Tiger
Bài viết mới nhất 24 05 2012 17:28
bởi le phung
218 lượt xem
5 Trả lời times
Topic started, 02 04 2012 15:34, bởi start2404
Bài viết mới nhất 24 05 2012 09:39
bởi start2404
126 lượt xem
9 Trả lời check
Topic started, 21 03 2012 05:55, bởi la.my66
Bài viết mới nhất 08 05 2012 14:58
bởi start2404
198 lượt xem
5 Trả lời times
Topic started, 04 10 2011 12:13, bởi kenny
Bài viết mới nhất 25 04 2012 02:00
bởi Tran Ti
1295 lượt xem
31 Trả lời check
Topic started, 28 02 2012 05:40, bởi thanhngan112
Bài viết mới nhất 12 04 2012 06:26
bởi mavica
490 lượt xem
8 Trả lời check
Topic started, 22 12 2011 03:36, bởi giangvu
Bài viết mới nhất 06 04 2012 14:27
bởi lehung73
2135 lượt xem
Thời gian tải trang: 0.333 giây
Powered by Kunena Forum