Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập

×

Category Header

Khi xác minh xong, dựa trên cơ sở những góp ý của các thành viên xác minh, tổ Điều phối sẽ xem xét để đưa ra quyết định.
Nếu hoàn cảnh đó chưa cần giúp đỡ, Ban Quản Trị hoặc Điều Phối Viên sẽ chuyển qua mục con “CHƯA CẦN giúp đỡ” (bên trong mục "Hoàn cảnh đã xác minh").
Hoàn cảnh sẽ vẫn được theo dõi và chuyển sang mục cha “Hoàn cảnh đã xác minh” nếu cần.

Chưa Cần Giúp Đỡ

11 Trả lời check
Topic started, 15 12 2012 11:41, bởi nguyễn thị xuân thảo
Bài viết mới nhất 13 02 2013 15:25
bởi My Darling
312 lượt xem
18 Trả lời check
Topic started, 05 10 2012 03:51, bởi lanrung
Bài viết mới nhất 05 02 2013 10:49
bởi My Darling
738 lượt xem
17 Trả lời times
Topic started, 09 01 2013 05:34, bởi meomeolonton
Bài viết mới nhất 26 01 2013 18:38
bởi penguin
2357 lượt xem
2 Trả lời check
Topic started, 23 01 2013 11:34, bởi xulanhphanlan
Bài viết mới nhất 24 01 2013 16:44
bởi flyandsky99
231 lượt xem
1 Trả lời check
Topic started, 23 01 2013 11:31, bởi xulanhphanlan
Bài viết mới nhất 24 01 2013 16:26
bởi flyandsky99
230 lượt xem
2 Trả lời check
Topic started, 23 01 2013 11:41, bởi xulanhphanlan
Bài viết mới nhất 24 01 2013 12:42
bởi flyandsky99
223 lượt xem
2 Trả lời check
Topic started, 23 01 2013 11:35, bởi xulanhphanlan
Bài viết mới nhất 24 01 2013 12:33
bởi flyandsky99
242 lượt xem
3 Trả lời exclamation-circle
Topic started, 17 01 2013 01:50, bởi lamnhi
Bài viết mới nhất 18 01 2013 02:29
bởi lamnhi
1008 lượt xem
2 Trả lời times
Topic started, 04 10 2012 17:25, bởi VANBIENTHV
Bài viết mới nhất 10 01 2013 06:03
bởi bichhang_ntcm
1175 lượt xem
15 Trả lời check
Topic started, 27 09 2010 09:15, bởi opla
Bài viết mới nhất 05 01 2013 03:13
bởi giangcoinamtruoc
580 lượt xem
18 Trả lời check
Topic started, 11 04 2012 07:33, bởi Gió Lào
Bài viết mới nhất 29 12 2012 06:38
bởi dragonfly
636 lượt xem
21 Trả lời times
Topic started, 04 12 2012 10:19, bởi quynhanhnguyen
Bài viết mới nhất 15 12 2012 11:27
bởi nhatle
2896 lượt xem
11 Trả lời check
Topic started, 19 10 2012 10:44, bởi Minhna
Bài viết mới nhất 07 12 2012 04:00
bởi love_noborder
379 lượt xem
3 Trả lời check
Topic started, 13 03 2012 07:14, bởi lovelove
Bài viết mới nhất 29 11 2012 10:53
bởi love_noborder
375 lượt xem
1 Trả lời check
Topic started, 15 10 2012 01:19, bởi nguyenthuy
Bài viết mới nhất 26 11 2012 09:31
bởi Sunny_night
301 lượt xem
7 Trả lời check
Topic started, 04 10 2012 14:32, bởi start2404
Bài viết mới nhất 12 11 2012 08:11
bởi Quyen_omon
439 lượt xem
8 Trả lời file
Topic started, 24 10 2012 09:06, bởi mai-am-chung
Bài viết mới nhất 31 10 2012 01:27
bởi sat_thu_thu
1617 lượt xem
5 Trả lời check
Topic started, 30 05 2011 01:49, bởi huongquetay
Bài viết mới nhất 22 10 2012 16:29
bởi phong_1992
299 lượt xem
2 Trả lời exclamation-circle
Topic started, 09 10 2012 03:52, bởi love_noborder
Bài viết mới nhất 22 10 2012 06:47
bởi love_noborder
1080 lượt xem
5 Trả lời question-circle
Topic started, 10 10 2012 04:09, bởi samh185
Bài viết mới nhất 18 10 2012 14:54
bởi love_noborder
1119 lượt xem
3 Trả lời check
Topic started, 11 05 2012 11:26, bởi gietthoigian0707
Bài viết mới nhất 13 10 2012 16:04
bởi flyandsky99
340 lượt xem
3 Trả lời check
Topic started, 20 08 2012 11:36, bởi vodangtringuyen
Bài viết mới nhất 13 10 2012 02:47
bởi quangduy
326 lượt xem
5 Trả lời check
Topic started, 11 10 2012 15:16, bởi hhbee_2510
Bài viết mới nhất 12 10 2012 18:53
bởi banbe6x
251 lượt xem
3 Trả lời check
Topic started, 20 09 2012 08:22, bởi pcthang
Bài viết mới nhất 01 10 2012 10:42
bởi comay_a2n
254 lượt xem
1 Trả lời check
Topic started, 26 09 2012 04:20, bởi cungchiase_cunguocmo
Bài viết mới nhất 26 09 2012 04:33
bởi phuclehuu
1397 lượt xem
3 Trả lời check
Topic started, 01 08 2012 04:26, bởi conkhidotkhung
Bài viết mới nhất 13 09 2012 17:33
bởi banbe6x
325 lượt xem
24 Trả lời question-circle
Topic started, 10 03 2012 10:52, bởi chungmi
Bài viết mới nhất 12 09 2012 18:43
bởi banbe6x
512 lượt xem
7 Trả lời times
Topic started, 18 04 2012 17:09, bởi bich lien
Bài viết mới nhất 12 09 2012 07:23
bởi kim bang
306 lượt xem
5 Trả lời question-circle
Topic started, 01 08 2012 13:06, bởi Cheryl Nguyen
Bài viết mới nhất 21 08 2012 02:55
bởi hong19841
255 lượt xem
3 Trả lời times
Topic started, 29 07 2012 14:08, bởi hoaxuongrong
Bài viết mới nhất 01 08 2012 16:14
bởi ThaiDzuy
1095 lượt xem
Thời gian tải trang: 0.572 giây
Powered by Kunena Forum