Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập

×

Category Header

Khi xác minh xong, dựa trên cơ sở những góp ý của các thành viên xác minh, tổ Điều phối sẽ xem xét để đưa ra quyết định.
Nếu hoàn cảnh đó chưa cần giúp đỡ, Ban Quản Trị hoặc Điều Phối Viên sẽ chuyển qua mục con “CHƯA CẦN giúp đỡ” (bên trong mục "Hoàn cảnh đã xác minh").
Hoàn cảnh sẽ vẫn được theo dõi và chuyển sang mục cha “Hoàn cảnh đã xác minh” nếu cần.

Chưa Cần Giúp Đỡ

0 Trả lời heart
Topic started, 04 07 2010 05:03, bởi Comoi
Bài viết mới nhất 04 07 2010 05:03
bởi Comoi
1512 lượt xem
3 Trả lời file
Topic started, 26 06 2010 04:22, bởi hikari
Bài viết mới nhất 02 07 2010 05:14
bởi DTam
1392 lượt xem
1 Trả lời check
Topic started, 11 02 2010 10:01, bởi ThaiDzuy
Bài viết mới nhất 29 06 2010 13:07
bởi dunght
1961 lượt xem
2 Trả lời lightbulb
Topic started, 10 06 2010 14:07, bởi hk2007
Bài viết mới nhất 10 06 2010 14:22
bởi hkfami
1363 lượt xem
2 Trả lời file
Topic started, 27 03 2010 17:15, bởi laohatien
Bài viết mới nhất 23 05 2010 01:24
bởi botbien
1554 lượt xem
3 Trả lời file
Topic started, 18 05 2010 10:26, bởi hoaiphuong
Bài viết mới nhất 19 05 2010 05:53
bởi k87yeng
1656 lượt xem
0 Trả lời check
Topic started, 11 05 2010 15:29, bởi Comoi
Bài viết mới nhất 11 05 2010 15:29
bởi Comoi
1443 lượt xem
0 Trả lời times
Topic started, 20 04 2010 16:05, bởi ThaiDzuy
Bài viết mới nhất 20 04 2010 16:05
bởi ThaiDzuy
1685 lượt xem
0 Trả lời times
Topic started, 28 03 2010 15:43, bởi asian
Bài viết mới nhất 28 03 2010 15:43
bởi asian
1593 lượt xem
Thời gian tải trang: 0.440 giây
Powered by Kunena Forum