Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập

×

Category Header

Khi xác minh xong, dựa trên cơ sở những góp ý của các thành viên xác minh, tổ Điều phối sẽ xem xét để đưa ra quyết định.
Nếu hoàn cảnh đó chưa cần giúp đỡ, Ban Quản Trị hoặc Điều Phối Viên sẽ chuyển qua mục con “CHƯA CẦN giúp đỡ” (bên trong mục "Hoàn cảnh đã xác minh").
Hoàn cảnh sẽ vẫn được theo dõi và chuyển sang mục cha “Hoàn cảnh đã xác minh” nếu cần.

Chưa Cần Giúp Đỡ

9 Trả lời check
Topic started, 22 09 2010 16:54, bởi vanbientvh
Bài viết mới nhất 25 10 2010 09:46
bởi Blue_Gem_Vt_90
350 lượt xem
4 Trả lời check
Topic started, 20 04 2010 15:01, bởi huynhthanhtam93
Bài viết mới nhất 18 10 2010 13:13
bởi k87yeng
257 lượt xem
5 Trả lời file
Topic started, 23 06 2010 03:14, bởi truongvu
Bài viết mới nhất 15 10 2010 04:25
bởi Blue_Gem_Vt_90
1861 lượt xem
25 Trả lời heart
Topic started, 19 07 2010 09:47, bởi dautruong100cz
Bài viết mới nhất 14 09 2010 13:56
bởi k87yeng
658 lượt xem
11 Trả lời check
Topic started, 29 05 2010 09:18, bởi thanh_huy06
Bài viết mới nhất 05 08 2010 03:29
bởi hkfami
337 lượt xem
0 Trả lời heart
Topic started, 04 07 2010 05:03, bởi Comoi
Bài viết mới nhất 04 07 2010 05:03
bởi Comoi
1546 lượt xem
3 Trả lời file
Topic started, 26 06 2010 04:22, bởi hikari
Bài viết mới nhất 02 07 2010 05:14
bởi DTam
1466 lượt xem
1 Trả lời check
Topic started, 11 02 2010 10:01, bởi ThaiDzuy
Bài viết mới nhất 29 06 2010 13:07
bởi dunght
2005 lượt xem
2 Trả lời lightbulb
Topic started, 10 06 2010 14:07, bởi hk2007
Bài viết mới nhất 10 06 2010 14:22
bởi hkfami
1429 lượt xem
2 Trả lời file
Topic started, 27 03 2010 17:15, bởi laohatien
Bài viết mới nhất 23 05 2010 01:24
bởi botbien
1596 lượt xem
3 Trả lời file
Topic started, 18 05 2010 10:26, bởi hoaiphuong
Bài viết mới nhất 19 05 2010 05:53
bởi k87yeng
1739 lượt xem
0 Trả lời check
Topic started, 11 05 2010 15:29, bởi Comoi
Bài viết mới nhất 11 05 2010 15:29
bởi Comoi
1493 lượt xem
0 Trả lời times
Topic started, 20 04 2010 16:05, bởi ThaiDzuy
Bài viết mới nhất 20 04 2010 16:05
bởi ThaiDzuy
1715 lượt xem
0 Trả lời times
Topic started, 28 03 2010 15:43, bởi asian
Bài viết mới nhất 28 03 2010 15:43
bởi asian
1640 lượt xem
Thời gian tải trang: 0.449 giây
Powered by Kunena Forum