Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập

×

Category Header

Khi xác minh xong, dựa trên cơ sở những góp ý của các thành viên xác minh, tổ Điều phối sẽ xem xét để đưa ra quyết định.
Nếu hoàn cảnh đó chưa cần giúp đỡ, Ban Quản Trị hoặc Điều Phối Viên sẽ chuyển qua mục con “CHƯA CẦN giúp đỡ” (bên trong mục "Hoàn cảnh đã xác minh").
Hoàn cảnh sẽ vẫn được theo dõi và chuyển sang mục cha “Hoàn cảnh đã xác minh” nếu cần.

Chưa Cần Giúp Đỡ

6 Trả lời times
Topic started, 02 05 2012 15:45, bởi lhthy
Bài viết mới nhất 29 06 2017 11:04
bởi -TrườngGiang-
1326 lượt xem
1 Trả lời lock
Topic started, 12 05 2012 07:06, bởi domanhtuan
Khóa
Bài viết mới nhất 29 06 2017 10:57
bởi -TrườngGiang-
Khóa
1147 lượt xem
2 Trả lời times
Topic started, 12 05 2012 16:07, bởi lhthy
Bài viết mới nhất 29 06 2017 10:33
bởi -TrườngGiang-
1306 lượt xem
4 Trả lời lock
Topic started, 06 12 2011 18:13, bởi meocon@6789
Khóa
Bài viết mới nhất 29 06 2017 09:52
bởi -TrườngGiang-
Khóa
1750 lượt xem
3 Trả lời times
Topic started, 08 04 2012 16:16, bởi lhthy
Bài viết mới nhất 29 06 2017 09:34
bởi -TrườngGiang-
1214 lượt xem
5 Trả lời times
Topic started, 23 08 2012 16:15, bởi XuLanhTinhNong2
Bài viết mới nhất 29 06 2017 00:03
bởi -TrườngGiang-
1390 lượt xem
3 Trả lời file
Topic started, 30 09 2013 11:11, bởi tranthanh
Bài viết mới nhất 23 06 2017 09:30
bởi -TrườngGiang-
1281 lượt xem
10 Trả lời times
Topic started, 26 07 2013 03:16, bởi kimahin
Bài viết mới nhất 23 06 2017 03:08
bởi -TrườngGiang-
2363 lượt xem
6 Trả lời times
Topic started, 19 12 2013 14:59, bởi y tinh
Bài viết mới nhất 23 06 2017 02:49
bởi -TrườngGiang-
1503 lượt xem
2 Trả lời times
Topic started, 30 07 2012 02:51, bởi getdown_sky
Bài viết mới nhất 22 06 2017 11:04
bởi -TrườngGiang-
1428 lượt xem
5 Trả lời file
Topic started, 07 05 2012 13:02, bởi vu1191
Bài viết mới nhất 22 06 2017 10:56
bởi -TrườngGiang-
1461 lượt xem
4 Trả lời file
Topic started, 16 11 2012 12:42, bởi kinhkan_dethuong
Bài viết mới nhất 22 06 2017 10:40
bởi -TrườngGiang-
1549 lượt xem
4 Trả lời file
Topic started, 28 07 2014 03:08, bởi lengocqs
Bài viết mới nhất 22 06 2017 04:04
bởi -TrườngGiang-
1396 lượt xem
2 Trả lời file
Topic started, 22 11 2014 13:20, bởi truonghylan
Bài viết mới nhất 21 06 2017 09:49
bởi -TrườngGiang-
1082 lượt xem
3 Trả lời file
Topic started, 10 02 2015 07:54, bởi DTam
Bài viết mới nhất 21 06 2017 08:56
bởi -TrườngGiang-
3212 lượt xem
6 Trả lời file
Topic started, 11 01 2015 06:59, bởi loanngyen1202
Bài viết mới nhất 21 06 2017 08:49
bởi -TrườngGiang-
1727 lượt xem
7 Trả lời file
Topic started, 06 04 2015 04:31, bởi ThaiDzuy
Bài viết mới nhất 21 06 2017 07:56
bởi -TrườngGiang-
1455 lượt xem
3 Trả lời times
Topic started, 05 08 2016 09:05, bởi levandinh
Bài viết mới nhất 19 06 2017 21:51
bởi banbe6x
721 lượt xem
6 Trả lời times
Topic started, 10 10 2016 09:40, bởi Tất Thành
Bài viết mới nhất 19 06 2017 00:53
bởi banbe6x
940 lượt xem
4 Trả lời check
Topic started, 22 08 2012 06:43, bởi Duonganopen
Bài viết mới nhất 07 06 2017 12:14
bởi Merci
547 lượt xem
4 Trả lời times
Topic started, 01 09 2010 03:28, bởi ngọc phương
Bài viết mới nhất 11 05 2017 06:01
bởi phuclehuu
1546 lượt xem
2 Trả lời heart
Topic started, 09 03 2015 17:00, bởi bobbie.eternity
Bài viết mới nhất 04 05 2017 12:08
bởi My Darling
791 lượt xem
2 Trả lời file
Topic started, 20 03 2017 07:56, bởi tuliptim
Bài viết mới nhất 25 03 2017 00:53
bởi banbe6x
590 lượt xem
3 Trả lời question-circle
Topic started, 05 01 2017 08:05, bởi letuantu
Bài viết mới nhất 22 01 2017 17:43
bởi le phung
397 lượt xem
1 Trả lời file
Topic started, 07 12 2015 10:16, bởi leah2011
Bài viết mới nhất 03 12 2016 09:37
bởi kim bang
922 lượt xem
2 Trả lời file
Topic started, 21 03 2014 03:15, bởi ngoduyhung
Bài viết mới nhất 22 11 2016 00:48
bởi banbe6x
1331 lượt xem
3 Trả lời exclamation-circle
Topic started, 20 12 2014 10:08, bởi Lệ Tear
Bài viết mới nhất 04 11 2016 16:31
bởi Merci
1354 lượt xem
7 Trả lời check
Topic started, 15 07 2014 01:58, bởi slim
Bài viết mới nhất 04 11 2016 12:45
bởi Khánh Ly
1119 lượt xem
3 Trả lời times
Topic started, 26 04 2010 14:57, bởi mottamlong
Bài viết mới nhất 10 10 2016 12:44
bởi Merci
1925 lượt xem
15 Trả lời check
Topic started, 23 09 2013 19:12, bởi thanhthanh2011
Bài viết mới nhất 03 10 2016 13:07
bởi My Darling
3913 lượt xem
Thời gian tải trang: 0.666 giây
Powered by Kunena Forum