Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập

×

Category Header

Khi xác minh xong, dựa trên cơ sở những góp ý của các thành viên xác minh, tổ Điều phối sẽ xem xét để đưa ra quyết định.
Nếu hoàn cảnh đó chưa cần giúp đỡ, Ban Quản Trị hoặc Điều Phối Viên sẽ chuyển qua mục con “CHƯA CẦN giúp đỡ” (bên trong mục "Hoàn cảnh đã xác minh").
Hoàn cảnh sẽ vẫn được theo dõi và chuyển sang mục cha “Hoàn cảnh đã xác minh” nếu cần.

Chưa Cần Giúp Đỡ

2 Trả lời file
Topic started, 22 11 2014 13:20, bởi truonghylan
Bài viết mới nhất 21 06 2017 09:49
bởi -TrườngGiang-
937 lượt xem
3 Trả lời file
Topic started, 10 02 2015 07:54, bởi DTam
Bài viết mới nhất 21 06 2017 08:56
bởi -TrườngGiang-
2947 lượt xem
6 Trả lời file
Topic started, 11 01 2015 06:59, bởi loanngyen1202
Bài viết mới nhất 21 06 2017 08:49
bởi -TrườngGiang-
1540 lượt xem
7 Trả lời file
Topic started, 06 04 2015 04:31, bởi ThaiDzuy
Bài viết mới nhất 21 06 2017 07:56
bởi -TrườngGiang-
1307 lượt xem
3 Trả lời times
Topic started, 05 08 2016 09:05, bởi levandinh
Bài viết mới nhất 19 06 2017 21:51
bởi banbe6x
583 lượt xem
6 Trả lời times
Topic started, 10 10 2016 09:40, bởi Tất Thành
Bài viết mới nhất 19 06 2017 00:53
bởi banbe6x
792 lượt xem
4 Trả lời check
Topic started, 22 08 2012 06:43, bởi Duonganopen
Bài viết mới nhất 07 06 2017 12:14
bởi Merci
356 lượt xem
4 Trả lời times
Topic started, 01 09 2010 03:28, bởi ngọc phương
Bài viết mới nhất 11 05 2017 06:01
bởi phuclehuu
1408 lượt xem
2 Trả lời heart
Topic started, 09 03 2015 17:00, bởi bobbie.eternity
Bài viết mới nhất 04 05 2017 12:08
bởi My Darling
673 lượt xem
2 Trả lời file
Topic started, 20 03 2017 07:56, bởi tuliptim
Bài viết mới nhất 25 03 2017 00:53
bởi banbe6x
410 lượt xem
3 Trả lời question-circle
Topic started, 05 01 2017 08:05, bởi letuantu
Bài viết mới nhất 22 01 2017 17:43
bởi le phung
346 lượt xem
1 Trả lời file
Topic started, 07 12 2015 10:16, bởi leah2011
Bài viết mới nhất 03 12 2016 09:37
bởi kim bang
686 lượt xem
2 Trả lời file
Topic started, 21 03 2014 03:15, bởi ngoduyhung
Bài viết mới nhất 22 11 2016 00:48
bởi banbe6x
1174 lượt xem
3 Trả lời exclamation-circle
Topic started, 20 12 2014 10:08, bởi Lệ Tear
Bài viết mới nhất 04 11 2016 16:31
bởi Merci
1149 lượt xem
7 Trả lời check
Topic started, 15 07 2014 01:58, bởi slim
Bài viết mới nhất 04 11 2016 12:45
bởi Khánh Ly
816 lượt xem
3 Trả lời times
Topic started, 26 04 2010 14:57, bởi mottamlong
Bài viết mới nhất 10 10 2016 12:44
bởi Merci
1706 lượt xem
15 Trả lời check
Topic started, 23 09 2013 19:12, bởi thanhthanh2011
Bài viết mới nhất 03 10 2016 13:07
bởi My Darling
3608 lượt xem
25 Trả lời check
Topic started, 28 12 2015 12:43, bởi vầm
Bài viết mới nhất 28 08 2016 12:53
bởi banbe6x
1770 lượt xem
2 Trả lời times
Topic started, 07 09 2015 07:50, bởi ngoduyhung
Bài viết mới nhất 14 08 2016 12:30
bởi ngoduyhung
597 lượt xem
4 Trả lời check
Topic started, 16 09 2015 00:52, bởi kara truong
Bài viết mới nhất 07 04 2016 09:36
bởi Lệ Tear
854 lượt xem
7 Trả lời lightbulb
Topic started, 13 10 2015 05:46, bởi vầm
Bài viết mới nhất 20 01 2016 14:00
bởi vầm
404 lượt xem
5 Trả lời check
Topic started, 04 01 2016 04:42, bởi tuliptim
Bài viết mới nhất 19 01 2016 12:26
bởi Merci
281 lượt xem
6 Trả lời exclamation-circle
Topic started, 19 12 2015 17:33, bởi vầm
Bài viết mới nhất 07 01 2016 04:36
bởi vầm
373 lượt xem
2 Trả lời check
Topic started, 29 11 2015 06:34, bởi vầm
Bài viết mới nhất 04 01 2016 14:57
bởi Lệ Tear
357 lượt xem
8 Trả lời check
Topic started, 17 11 2015 11:44, bởi vầm
Bài viết mới nhất 03 01 2016 12:14
bởi vầm
373 lượt xem
2 Trả lời check
Topic started, 29 11 2015 23:05, bởi gietthoigian0707
Bài viết mới nhất 03 12 2015 04:30
bởi Lệ Tear
239 lượt xem
2 Trả lời lightbulb
Topic started, 02 11 2015 12:41, bởi Nam Phuong Tran
Bài viết mới nhất 18 11 2015 11:14
bởi vầm
1005 lượt xem
1 Trả lời file
Topic started, 26 06 2015 03:40, bởi My Darling
Bài viết mới nhất 28 09 2015 06:51
bởi be-buti
744 lượt xem
2 Trả lời check
Topic started, 08 08 2013 12:17, bởi fast
Bài viết mới nhất 07 09 2015 05:33
bởi Lệ Tear
940 lượt xem
1 Trả lời check
Topic started, 02 04 2015 02:15, bởi loanngyen1202
Bài viết mới nhất 24 05 2015 10:06
bởi vn86
411 lượt xem
Thời gian tải trang: 0.336 giây
Powered by Kunena Forum