Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập

×

Category Header

Khi xác minh xong, dựa trên cơ sở những góp ý của các thành viên xác minh, tổ Điều phối sẽ xem xét để đưa ra quyết định.
Nếu hoàn cảnh đó chưa cần giúp đỡ, Ban Quản Trị hoặc Điều Phối Viên sẽ chuyển qua mục con “CHƯA CẦN giúp đỡ” (bên trong mục "Hoàn cảnh đã xác minh").
Hoàn cảnh sẽ vẫn được theo dõi và chuyển sang mục cha “Hoàn cảnh đã xác minh” nếu cần.

Chưa Cần Giúp Đỡ

25 Trả lời check
Topic started, 28 12 2015 12:43, bởi vầm
Bài viết mới nhất 28 08 2016 12:53
bởi banbe6x
1943 lượt xem
2 Trả lời times
Topic started, 07 09 2015 07:50, bởi ngoduyhung
Bài viết mới nhất 14 08 2016 12:30
bởi ngoduyhung
705 lượt xem
4 Trả lời check
Topic started, 16 09 2015 00:52, bởi kara truong
Bài viết mới nhất 07 04 2016 09:36
bởi Lệ Tear
1015 lượt xem
7 Trả lời lightbulb
Topic started, 13 10 2015 05:46, bởi vầm
Bài viết mới nhất 20 01 2016 14:00
bởi vầm
565 lượt xem
5 Trả lời check
Topic started, 04 01 2016 04:42, bởi tuliptim
Bài viết mới nhất 19 01 2016 12:26
bởi Merci
431 lượt xem
6 Trả lời exclamation-circle
Topic started, 19 12 2015 17:33, bởi vầm
Bài viết mới nhất 07 01 2016 04:36
bởi vầm
532 lượt xem
2 Trả lời check
Topic started, 29 11 2015 06:34, bởi vầm
Bài viết mới nhất 04 01 2016 14:57
bởi Lệ Tear
581 lượt xem
8 Trả lời check
Topic started, 17 11 2015 11:44, bởi vầm
Bài viết mới nhất 03 01 2016 12:14
bởi vầm
527 lượt xem
2 Trả lời check
Topic started, 29 11 2015 23:05, bởi gietthoigian0707
Bài viết mới nhất 03 12 2015 04:30
bởi Lệ Tear
397 lượt xem
2 Trả lời lightbulb
Topic started, 02 11 2015 12:41, bởi Nam Phuong Tran
Bài viết mới nhất 18 11 2015 11:14
bởi vầm
1130 lượt xem
1 Trả lời file
Topic started, 26 06 2015 03:40, bởi My Darling
Bài viết mới nhất 28 09 2015 06:51
bởi be-buti
844 lượt xem
2 Trả lời check
Topic started, 08 08 2013 12:17, bởi fast
Bài viết mới nhất 07 09 2015 05:33
bởi Lệ Tear
1030 lượt xem
1 Trả lời check
Topic started, 02 04 2015 02:15, bởi loanngyen1202
Bài viết mới nhất 24 05 2015 10:06
bởi vn86
673 lượt xem
15 Trả lời check
Topic started, 18 07 2013 13:22, bởi nguyenphuonghienntcm
Bài viết mới nhất 10 05 2015 15:07
bởi Tienmaptinhdoan
736 lượt xem
5 Trả lời file
Topic started, 07 04 2015 15:55, bởi le phung
Bài viết mới nhất 10 04 2015 04:09
bởi Thiên Hải Anh
917 lượt xem
4 Trả lời times
Topic started, 18 10 2013 12:57, bởi dinhnghoang
Bài viết mới nhất 05 02 2015 02:55
bởi banbe6x
328 lượt xem
3 Trả lời times
Topic started, 04 08 2011 05:48, bởi Giang sơn
Bài viết mới nhất 09 01 2015 07:00
bởi Ngà Trần
1450 lượt xem
2 Trả lời check
Topic started, 15 10 2014 12:53, bởi mhrau
Bài viết mới nhất 02 01 2015 06:49
bởi phuclehuu
418 lượt xem
1 Trả lời file
Topic started, 01 12 2014 01:30, bởi thuhangcantho
Bài viết mới nhất 31 12 2014 19:54
bởi xulanhphanlan
1006 lượt xem
2 Trả lời file
Topic started, 30 06 2014 10:52, bởi Giang sơn
Bài viết mới nhất 28 11 2014 19:49
bởi Ngà Trần
1230 lượt xem
4 Trả lời check
Topic started, 07 11 2014 14:36, bởi Lệ Tear
Bài viết mới nhất 27 11 2014 08:28
bởi Lệ Tear
273 lượt xem
2 Trả lời times
Topic started, 07 06 2014 06:19, bởi atokita
Bài viết mới nhất 23 10 2014 14:23
bởi Sunny_night
364 lượt xem
5 Trả lời check
Topic started, 05 08 2014 05:22, bởi Tình Người
Bài viết mới nhất 13 10 2014 08:35
bởi hoahonggai
247 lượt xem
7 Trả lời question-circle
Topic started, 21 08 2014 06:42, bởi cade212
Bài viết mới nhất 29 09 2014 07:20
bởi 1nong_dan
512 lượt xem
6 Trả lời file
Topic started, 09 09 2014 18:19, bởi yugidazai
Bài viết mới nhất 22 09 2014 05:51
bởi lehung73
4575 lượt xem
3 Trả lời check
Topic started, 26 05 2013 07:21, bởi ghost3010
Bài viết mới nhất 03 07 2014 00:30
bởi banbe6x
258 lượt xem
21 Trả lời check
Topic started, 01 03 2014 11:36, bởi My Darling
Bài viết mới nhất 26 05 2014 15:47
bởi banbe6x
633 lượt xem
2 Trả lời times
Topic started, 20 04 2014 15:59, bởi asian
Bài viết mới nhất 20 05 2014 04:39
bởi TLC
1251 lượt xem
1 Trả lời times
Topic started, 06 03 2014 02:30, bởi My Darling
Bài viết mới nhất 02 05 2014 11:32
bởi My Darling
928 lượt xem
4 Trả lời check
Topic started, 04 06 2013 01:31, bởi nguyenphuonghienntcm
Bài viết mới nhất 09 03 2014 13:55
bởi y tinh
299 lượt xem
Thời gian tải trang: 0.585 giây
Powered by Kunena Forum