Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập

×

Category Header

Khi xác minh xong, dựa trên cơ sở những góp ý của các thành viên xác minh, tổ Điều phối sẽ xem xét để đưa ra quyết định.
Nếu hoàn cảnh đó chưa cần giúp đỡ, Ban Quản Trị hoặc Điều Phối Viên sẽ chuyển qua mục con “CHƯA CẦN giúp đỡ” (bên trong mục "Hoàn cảnh đã xác minh").
Hoàn cảnh sẽ vẫn được theo dõi và chuyển sang mục cha “Hoàn cảnh đã xác minh” nếu cần.

Chưa Cần Giúp Đỡ

15 Trả lời check
Topic started, 18 07 2013 13:22, bởi nguyenphuonghienntcm
Bài viết mới nhất 10 05 2015 15:07
bởi Tienmaptinhdoan
446 lượt xem
5 Trả lời file
Topic started, 07 04 2015 15:55, bởi le phung
Bài viết mới nhất 10 04 2015 04:09
bởi Thiên Hải Anh
798 lượt xem
4 Trả lời times
Topic started, 18 10 2013 12:57, bởi dinhnghoang
Bài viết mới nhất 05 02 2015 02:55
bởi banbe6x
210 lượt xem
3 Trả lời times
Topic started, 04 08 2011 05:48, bởi Giang sơn
Bài viết mới nhất 09 01 2015 07:00
bởi Ngà Trần
1347 lượt xem
2 Trả lời check
Topic started, 15 10 2014 12:53, bởi mhrau
Bài viết mới nhất 02 01 2015 06:49
bởi phuclehuu
216 lượt xem
1 Trả lời file
Topic started, 01 12 2014 01:30, bởi thuhangcantho
Bài viết mới nhất 31 12 2014 19:54
bởi xulanhphanlan
898 lượt xem
2 Trả lời file
Topic started, 30 06 2014 10:52, bởi Giang sơn
Bài viết mới nhất 28 11 2014 19:49
bởi Ngà Trần
1076 lượt xem
4 Trả lời check
Topic started, 07 11 2014 14:36, bởi Lệ Tear
Bài viết mới nhất 27 11 2014 08:28
bởi Lệ Tear
175 lượt xem
2 Trả lời times
Topic started, 07 06 2014 06:19, bởi atokita
Bài viết mới nhất 23 10 2014 14:23
bởi Sunny_night
225 lượt xem
5 Trả lời check
Topic started, 05 08 2014 05:22, bởi Tình Người
Bài viết mới nhất 13 10 2014 08:35
bởi hoahonggai
163 lượt xem
7 Trả lời question-circle
Topic started, 21 08 2014 06:42, bởi cade212
Bài viết mới nhất 29 09 2014 07:20
bởi 1nong_dan
306 lượt xem
6 Trả lời file
Topic started, 09 09 2014 18:19, bởi yugidazai
Bài viết mới nhất 22 09 2014 05:51
bởi lehung73
3979 lượt xem
3 Trả lời check
Topic started, 26 05 2013 07:21, bởi ghost3010
Bài viết mới nhất 03 07 2014 00:30
bởi banbe6x
170 lượt xem
21 Trả lời check
Topic started, 01 03 2014 11:36, bởi My Darling
Bài viết mới nhất 26 05 2014 15:47
bởi banbe6x
406 lượt xem
2 Trả lời times
Topic started, 20 04 2014 15:59, bởi asian
Bài viết mới nhất 20 05 2014 04:39
bởi TLC
1023 lượt xem
1 Trả lời times
Topic started, 06 03 2014 02:30, bởi My Darling
Bài viết mới nhất 02 05 2014 11:32
bởi My Darling
871 lượt xem
4 Trả lời check
Topic started, 04 06 2013 01:31, bởi nguyenphuonghienntcm
Bài viết mới nhất 09 03 2014 13:55
bởi y tinh
196 lượt xem
2 Trả lời file
Topic started, 03 03 2014 04:00, bởi k87yeng
Bài viết mới nhất 05 03 2014 12:28
bởi k87yeng
904 lượt xem
15 Trả lời check
Topic started, 13 12 2012 13:22, bởi bichhang_ntcm
Bài viết mới nhất 30 01 2014 08:17
bởi bichhang_ntcm
367 lượt xem
1 Trả lời file
Topic started, 23 08 2013 11:54, bởi dung.caibe
Bài viết mới nhất 15 01 2014 15:24
bởi kingcong_196
1193 lượt xem
1 Trả lời times
Topic started, 03 01 2014 03:26, bởi lengocqs
Bài viết mới nhất 04 01 2014 09:15
bởi phuclehuu
1001 lượt xem
2 Trả lời times
Topic started, 12 12 2013 03:05, bởi lengocqs
Bài viết mới nhất 04 01 2014 09:08
bởi phuclehuu
1153 lượt xem
7 Trả lời times
Topic started, 11 10 2013 07:00, bởi Hoàng Linh
Bài viết mới nhất 29 12 2013 19:33
bởi banbe6x
222 lượt xem
11 Trả lời check
Topic started, 06 11 2013 02:29, bởi pquyen
Bài viết mới nhất 11 12 2013 08:36
bởi Lason
240 lượt xem
1 Trả lời question-circle
Topic started, 07 12 2013 11:58, bởi hoahonggai
Bài viết mới nhất 09 12 2013 05:13
bởi Tiger
925 lượt xem
11 Trả lời check
Topic started, 25 10 2013 04:45, bởi phong_1992_qn
Bài viết mới nhất 22 11 2013 03:28
bởi phuclehuu
248 lượt xem
6 Trả lời times
Topic started, 03 08 2013 08:46, bởi nhoc92
Bài viết mới nhất 20 10 2013 07:03
bởi nhoc92
1637 lượt xem
4 Trả lời file
Topic started, 05 05 2013 06:11, bởi mrsnake1989
Bài viết mới nhất 09 10 2013 07:15
bởi nguyễn thị hồng Dung
1325 lượt xem
1 Trả lời file
Topic started, 06 09 2013 09:32, bởi Tiger
Bài viết mới nhất 15 09 2013 16:15
bởi banbe6x
1046 lượt xem
5 Trả lời check
Topic started, 17 07 2013 10:18, bởi soccon95
Bài viết mới nhất 10 08 2013 14:58
bởi PhaLe
169 lượt xem
Thời gian tải trang: 0.367 giây
Powered by Kunena Forum