Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập

×

Category Header

Khi xác minh xong, dựa trên cơ sở những góp ý của các thành viên xác minh, tổ Điều phối sẽ xem xét để đưa ra quyết định.
Nếu hoàn cảnh đó chưa cần giúp đỡ, Ban Quản Trị hoặc Điều Phối Viên sẽ chuyển qua mục con “CHƯA CẦN giúp đỡ” (bên trong mục "Hoàn cảnh đã xác minh").
Hoàn cảnh sẽ vẫn được theo dõi và chuyển sang mục cha “Hoàn cảnh đã xác minh” nếu cần.

Chưa Cần Giúp Đỡ

15 Trả lời check
Topic started, 13 12 2012 13:22, bởi bichhang_ntcm
Bài viết mới nhất 30 01 2014 08:17
bởi bichhang_ntcm
486 lượt xem
1 Trả lời file
Topic started, 23 08 2013 11:54, bởi dung.caibe
Bài viết mới nhất 15 01 2014 15:24
bởi kingcong_196
1246 lượt xem
1 Trả lời times
Topic started, 03 01 2014 03:26, bởi lengocqs
Bài viết mới nhất 04 01 2014 09:15
bởi phuclehuu
1041 lượt xem
2 Trả lời times
Topic started, 12 12 2013 03:05, bởi lengocqs
Bài viết mới nhất 04 01 2014 09:08
bởi phuclehuu
1213 lượt xem
7 Trả lời times
Topic started, 11 10 2013 07:00, bởi Hoàng Linh
Bài viết mới nhất 29 12 2013 19:33
bởi banbe6x
272 lượt xem
11 Trả lời check
Topic started, 06 11 2013 02:29, bởi pquyen
Bài viết mới nhất 11 12 2013 08:36
bởi Lason
306 lượt xem
1 Trả lời question-circle
Topic started, 07 12 2013 11:58, bởi hoahonggai
Bài viết mới nhất 09 12 2013 05:13
bởi Tiger
969 lượt xem
11 Trả lời check
Topic started, 25 10 2013 04:45, bởi phong_1992_qn
Bài viết mới nhất 22 11 2013 03:28
bởi phuclehuu
317 lượt xem
6 Trả lời times
Topic started, 03 08 2013 08:46, bởi nhoc92
Bài viết mới nhất 20 10 2013 07:03
bởi nhoc92
1709 lượt xem
4 Trả lời file
Topic started, 05 05 2013 06:11, bởi mrsnake1989
Bài viết mới nhất 09 10 2013 07:15
bởi nguyễn thị hồng Dung
1372 lượt xem
1 Trả lời file
Topic started, 06 09 2013 09:32, bởi Tiger
Bài viết mới nhất 15 09 2013 16:15
bởi banbe6x
1077 lượt xem
5 Trả lời check
Topic started, 17 07 2013 10:18, bởi soccon95
Bài viết mới nhất 10 08 2013 14:58
bởi PhaLe
232 lượt xem
13 Trả lời check
Topic started, 05 11 2012 12:32, bởi kinhkan_dethuong
Bài viết mới nhất 10 08 2013 10:52
bởi banbe6x
353 lượt xem
3 Trả lời check
Topic started, 12 08 2012 05:20, bởi getdown_sky
Bài viết mới nhất 14 06 2013 02:21
bởi getdown_sky
1344 lượt xem
4 Trả lời times
Topic started, 23 02 2013 23:30, bởi kieule
Bài viết mới nhất 10 06 2013 13:48
bởi NhocZoe
1114 lượt xem
3 Trả lời file
Topic started, 10 05 2013 03:16, bởi My Darling
Bài viết mới nhất 10 06 2013 06:42
bởi y tinh
1144 lượt xem
7 Trả lời check
Topic started, 27 04 2013 05:40, bởi NguyenHoaiThienAn
Bài viết mới nhất 20 05 2013 01:54
bởi lehung73
608 lượt xem
1 Trả lời check
Topic started, 20 04 2013 12:14, bởi caycaudua45@yahoo.com.vn
Bài viết mới nhất 25 04 2013 10:20
bởi kingcong_196
271 lượt xem
13 Trả lời check
Topic started, 17 11 2012 05:23, bởi ngoclinh29892
Bài viết mới nhất 22 04 2013 09:29
bởi giangcoinamtruoc
2557 lượt xem
6 Trả lời file
Topic started, 19 02 2013 09:25, bởi lacdo89
Bài viết mới nhất 16 04 2013 03:05
bởi quangduy
1440 lượt xem
11 Trả lời check
Topic started, 13 01 2013 09:38, bởi duyenton
Bài viết mới nhất 03 04 2013 08:50
bởi PhaLe
291 lượt xem
8 Trả lời check
Topic started, 23 01 2013 11:37, bởi xulanhphanlan
Bài viết mới nhất 15 03 2013 17:40
bởi banbe6x
350 lượt xem
2 Trả lời lock
Topic started, 29 05 2012 15:15, bởi lhthy
Khóa
Bài viết mới nhất 14 03 2013 08:24
bởi bichhang_ntcm
Khóa
1474 lượt xem
1 Trả lời check
Topic started, 28 11 2012 15:24, bởi kinhkan_dethuong
Bài viết mới nhất 24 02 2013 10:08
bởi dragonfly
187 lượt xem
5 Trả lời check
Topic started, 06 11 2012 11:16, bởi kinhkan_dethuong
Bài viết mới nhất 24 02 2013 09:44
bởi dragonfly
187 lượt xem
2 Trả lời check
Topic started, 23 01 2013 11:43, bởi xulanhphanlan
Bài viết mới nhất 21 02 2013 18:00
bởi banbe6x
197 lượt xem
5 Trả lời check
Topic started, 23 01 2013 11:45, bởi xulanhphanlan
Bài viết mới nhất 21 02 2013 17:45
bởi banbe6x
216 lượt xem
3 Trả lời check
Topic started, 04 02 2013 02:16, bởi nguyenphuonghienntcm
Bài viết mới nhất 20 02 2013 02:47
bởi My Darling
193 lượt xem
5 Trả lời check
Topic started, 06 07 2011 04:40, bởi Giang sơn
Bài viết mới nhất 14 02 2013 14:52
bởi yugidazai
195 lượt xem
11 Trả lời check
Topic started, 15 12 2012 11:41, bởi nguyễn thị xuân thảo
Bài viết mới nhất 13 02 2013 15:25
bởi My Darling
259 lượt xem
Thời gian tải trang: 0.794 giây
Powered by Kunena Forum