Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập

×

Category Header

Khi xác minh xong, dựa trên cơ sở những góp ý của các thành viên xác minh, tổ Điều phối sẽ xem xét để đưa ra quyết định.
Nếu hoàn cảnh đó chưa cần giúp đỡ, Ban Quản Trị hoặc Điều Phối Viên sẽ chuyển qua mục con “CHƯA CẦN giúp đỡ” (bên trong mục "Hoàn cảnh đã xác minh").
Hoàn cảnh sẽ vẫn được theo dõi và chuyển sang mục cha “Hoàn cảnh đã xác minh” nếu cần.

Chưa Cần Giúp Đỡ

7 Trả lời times
Topic started, 11 10 2013 07:00, bởi Hoàng Linh
Bài viết mới nhất 29 12 2013 19:33
bởi banbe6x
248 lượt xem
11 Trả lời check
Topic started, 06 11 2013 02:29, bởi pquyen
Bài viết mới nhất 11 12 2013 08:36
bởi Lason
280 lượt xem
1 Trả lời question-circle
Topic started, 07 12 2013 11:58, bởi hoahonggai
Bài viết mới nhất 09 12 2013 05:13
bởi Tiger
954 lượt xem
11 Trả lời check
Topic started, 25 10 2013 04:45, bởi phong_1992_qn
Bài viết mới nhất 22 11 2013 03:28
bởi phuclehuu
298 lượt xem
6 Trả lời times
Topic started, 03 08 2013 08:46, bởi nhoc92
Bài viết mới nhất 20 10 2013 07:03
bởi nhoc92
1677 lượt xem
4 Trả lời file
Topic started, 05 05 2013 06:11, bởi mrsnake1989
Bài viết mới nhất 09 10 2013 07:15
bởi nguyễn thị hồng Dung
1350 lượt xem
1 Trả lời file
Topic started, 06 09 2013 09:32, bởi Tiger
Bài viết mới nhất 15 09 2013 16:15
bởi banbe6x
1065 lượt xem
5 Trả lời check
Topic started, 17 07 2013 10:18, bởi soccon95
Bài viết mới nhất 10 08 2013 14:58
bởi PhaLe
214 lượt xem
13 Trả lời check
Topic started, 05 11 2012 12:32, bởi kinhkan_dethuong
Bài viết mới nhất 10 08 2013 10:52
bởi banbe6x
336 lượt xem
3 Trả lời check
Topic started, 12 08 2012 05:20, bởi getdown_sky
Bài viết mới nhất 14 06 2013 02:21
bởi getdown_sky
1329 lượt xem
4 Trả lời times
Topic started, 23 02 2013 23:30, bởi kieule
Bài viết mới nhất 10 06 2013 13:48
bởi NhocZoe
1094 lượt xem
3 Trả lời file
Topic started, 10 05 2013 03:16, bởi My Darling
Bài viết mới nhất 10 06 2013 06:42
bởi y tinh
1123 lượt xem
7 Trả lời check
Topic started, 27 04 2013 05:40, bởi NguyenHoaiThienAn
Bài viết mới nhất 20 05 2013 01:54
bởi lehung73
546 lượt xem
1 Trả lời check
Topic started, 20 04 2013 12:14, bởi caycaudua45@yahoo.com.vn
Bài viết mới nhất 25 04 2013 10:20
bởi kingcong_196
245 lượt xem
13 Trả lời check
Topic started, 17 11 2012 05:23, bởi ngoclinh29892
Bài viết mới nhất 22 04 2013 09:29
bởi giangcoinamtruoc
2535 lượt xem
6 Trả lời file
Topic started, 19 02 2013 09:25, bởi lacdo89
Bài viết mới nhất 16 04 2013 03:05
bởi quangduy
1423 lượt xem
11 Trả lời check
Topic started, 13 01 2013 09:38, bởi duyenton
Bài viết mới nhất 03 04 2013 08:50
bởi PhaLe
267 lượt xem
8 Trả lời check
Topic started, 23 01 2013 11:37, bởi xulanhphanlan
Bài viết mới nhất 15 03 2013 17:40
bởi banbe6x
334 lượt xem
2 Trả lời lock
Topic started, 29 05 2012 15:15, bởi lhthy
Khóa
Bài viết mới nhất 14 03 2013 08:24
bởi bichhang_ntcm
Khóa
1454 lượt xem
1 Trả lời check
Topic started, 28 11 2012 15:24, bởi kinhkan_dethuong
Bài viết mới nhất 24 02 2013 10:08
bởi dragonfly
174 lượt xem
5 Trả lời check
Topic started, 06 11 2012 11:16, bởi kinhkan_dethuong
Bài viết mới nhất 24 02 2013 09:44
bởi dragonfly
171 lượt xem
2 Trả lời check
Topic started, 23 01 2013 11:43, bởi xulanhphanlan
Bài viết mới nhất 21 02 2013 18:00
bởi banbe6x
183 lượt xem
5 Trả lời check
Topic started, 23 01 2013 11:45, bởi xulanhphanlan
Bài viết mới nhất 21 02 2013 17:45
bởi banbe6x
201 lượt xem
3 Trả lời check
Topic started, 04 02 2013 02:16, bởi nguyenphuonghienntcm
Bài viết mới nhất 20 02 2013 02:47
bởi My Darling
181 lượt xem
5 Trả lời check
Topic started, 06 07 2011 04:40, bởi Giang sơn
Bài viết mới nhất 14 02 2013 14:52
bởi yugidazai
174 lượt xem
11 Trả lời check
Topic started, 15 12 2012 11:41, bởi nguyễn thị xuân thảo
Bài viết mới nhất 13 02 2013 15:25
bởi My Darling
242 lượt xem
18 Trả lời check
Topic started, 05 10 2012 03:51, bởi lanrung
Bài viết mới nhất 05 02 2013 10:49
bởi My Darling
547 lượt xem
17 Trả lời times
Topic started, 09 01 2013 05:34, bởi meomeolonton
Bài viết mới nhất 26 01 2013 18:38
bởi penguin
2226 lượt xem
2 Trả lời check
Topic started, 23 01 2013 11:34, bởi xulanhphanlan
Bài viết mới nhất 24 01 2013 16:44
bởi flyandsky99
185 lượt xem
1 Trả lời check
Topic started, 23 01 2013 11:31, bởi xulanhphanlan
Bài viết mới nhất 24 01 2013 16:26
bởi flyandsky99
178 lượt xem
Thời gian tải trang: 0.741 giây
Powered by Kunena Forum