Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập

×

Category Header

Khi xác minh xong, dựa trên cơ sở những góp ý của các thành viên xác minh, tổ Điều phối sẽ xem xét để đưa ra quyết định.
Nếu hoàn cảnh đó chưa cần giúp đỡ, Ban Quản Trị hoặc Điều Phối Viên sẽ chuyển qua mục con “CHƯA CẦN giúp đỡ” (bên trong mục "Hoàn cảnh đã xác minh").
Hoàn cảnh sẽ vẫn được theo dõi và chuyển sang mục cha “Hoàn cảnh đã xác minh” nếu cần.

Chưa Cần Giúp Đỡ

13 Trả lời check
Topic started, 05 11 2012 12:32, bởi kinhkan_dethuong
Bài viết mới nhất 10 08 2013 10:52
bởi banbe6x
284 lượt xem
3 Trả lời check
Topic started, 12 08 2012 05:20, bởi getdown_sky
Bài viết mới nhất 14 06 2013 02:21
bởi getdown_sky
1313 lượt xem
4 Trả lời times
Topic started, 23 02 2013 23:30, bởi kieule
Bài viết mới nhất 10 06 2013 13:48
bởi NhocZoe
1068 lượt xem
3 Trả lời file
Topic started, 10 05 2013 03:16, bởi My Darling
Bài viết mới nhất 10 06 2013 06:42
bởi y tinh
1103 lượt xem
7 Trả lời check
Topic started, 27 04 2013 05:40, bởi NguyenHoaiThienAn
Bài viết mới nhất 20 05 2013 01:54
bởi lehung73
473 lượt xem
1 Trả lời check
Topic started, 20 04 2013 12:14, bởi caycaudua45@yahoo.com.vn
Bài viết mới nhất 25 04 2013 10:20
bởi kingcong_196
168 lượt xem
13 Trả lời check
Topic started, 17 11 2012 05:23, bởi ngoclinh29892
Bài viết mới nhất 22 04 2013 09:29
bởi giangcoinamtruoc
2493 lượt xem
6 Trả lời file
Topic started, 19 02 2013 09:25, bởi lacdo89
Bài viết mới nhất 16 04 2013 03:05
bởi quangduy
1398 lượt xem
11 Trả lời check
Topic started, 13 01 2013 09:38, bởi duyenton
Bài viết mới nhất 03 04 2013 08:50
bởi PhaLe
225 lượt xem
8 Trả lời check
Topic started, 23 01 2013 11:37, bởi xulanhphanlan
Bài viết mới nhất 15 03 2013 17:40
bởi banbe6x
267 lượt xem
2 Trả lời lock
Topic started, 29 05 2012 15:15, bởi lhthy
Khóa
Bài viết mới nhất 14 03 2013 08:24
bởi bichhang_ntcm
Khóa
1375 lượt xem
1 Trả lời check
Topic started, 28 11 2012 15:24, bởi kinhkan_dethuong
Bài viết mới nhất 24 02 2013 10:08
bởi dragonfly
149 lượt xem
5 Trả lời check
Topic started, 06 11 2012 11:16, bởi kinhkan_dethuong
Bài viết mới nhất 24 02 2013 09:44
bởi dragonfly
149 lượt xem
2 Trả lời check
Topic started, 23 01 2013 11:43, bởi xulanhphanlan
Bài viết mới nhất 21 02 2013 18:00
bởi banbe6x
156 lượt xem
5 Trả lời check
Topic started, 23 01 2013 11:45, bởi xulanhphanlan
Bài viết mới nhất 21 02 2013 17:45
bởi banbe6x
165 lượt xem
3 Trả lời check
Topic started, 04 02 2013 02:16, bởi nguyenphuonghienntcm
Bài viết mới nhất 20 02 2013 02:47
bởi My Darling
144 lượt xem
5 Trả lời check
Topic started, 06 07 2011 04:40, bởi Giang sơn
Bài viết mới nhất 14 02 2013 14:52
bởi yugidazai
149 lượt xem
11 Trả lời check
Topic started, 15 12 2012 11:41, bởi nguyễn thị xuân thảo
Bài viết mới nhất 13 02 2013 15:25
bởi My Darling
202 lượt xem
18 Trả lời check
Topic started, 05 10 2012 03:51, bởi lanrung
Bài viết mới nhất 05 02 2013 10:49
bởi My Darling
422 lượt xem
17 Trả lời times
Topic started, 09 01 2013 05:34, bởi meomeolonton
Bài viết mới nhất 26 01 2013 18:38
bởi penguin
2173 lượt xem
2 Trả lời check
Topic started, 23 01 2013 11:34, bởi xulanhphanlan
Bài viết mới nhất 24 01 2013 16:44
bởi flyandsky99
157 lượt xem
1 Trả lời check
Topic started, 23 01 2013 11:31, bởi xulanhphanlan
Bài viết mới nhất 24 01 2013 16:26
bởi flyandsky99
151 lượt xem
2 Trả lời check
Topic started, 23 01 2013 11:41, bởi xulanhphanlan
Bài viết mới nhất 24 01 2013 12:42
bởi flyandsky99
147 lượt xem
2 Trả lời check
Topic started, 23 01 2013 11:35, bởi xulanhphanlan
Bài viết mới nhất 24 01 2013 12:33
bởi flyandsky99
168 lượt xem
3 Trả lời exclamation-circle
Topic started, 17 01 2013 01:50, bởi lamnhi
Bài viết mới nhất 18 01 2013 02:29
bởi lamnhi
908 lượt xem
2 Trả lời times
Topic started, 04 10 2012 17:25, bởi VANBIENTHV
Bài viết mới nhất 10 01 2013 06:03
bởi bichhang_ntcm
1090 lượt xem
15 Trả lời check
Topic started, 27 09 2010 09:15, bởi opla
Bài viết mới nhất 05 01 2013 03:13
bởi giangcoinamtruoc
374 lượt xem
18 Trả lời check
Topic started, 11 04 2012 07:33, bởi Gió Lào
Bài viết mới nhất 29 12 2012 06:38
bởi dragonfly
404 lượt xem
21 Trả lời times
Topic started, 04 12 2012 10:19, bởi quynhanhnguyen
Bài viết mới nhất 15 12 2012 11:27
bởi nhatle
2679 lượt xem
11 Trả lời check
Topic started, 19 10 2012 10:44, bởi Minhna
Bài viết mới nhất 07 12 2012 04:00
bởi love_noborder
235 lượt xem
Thời gian tải trang: 0.407 giây
Powered by Kunena Forum