Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập

×

Category Header

Những hoàn cảnh bất hạnh (ưu tiên những hoàn cảnh chưa được giới thiệu trên báo, đài) sẽ được bạn đưa lên ở thư mục này. Sau đó, những thành viên khác trực tiếp đi xác minh, đề xuất cách giúp đỡ. Người đi xác minh bắt buộc không phải là người giới thiệu hoàn cảnh, trừ một số trường hợp ngoại lệ được BQT đồng ý.
Người giới thiệu hoàn cảnh (hay chương trình) tuyệt đối không được tự ý để số tài khoản cá nhân trong bài giới thiệu để kêu gọi giúp đỡ chuyển tiền khi BQT chưa đồng ý.

Hoàn cảnh chờ xác minh

1 Trả lời file
Topic started, 10 03 2015 15:51, bởi ThaiDzuy
Bài viết mới nhất 13 03 2015 16:37
bởi qdiso
792 lượt xem
0 Trả lời file
Topic started, 09 01 2015 00:45, bởi caycaudua45@yahoo.com.vn
Bài viết mới nhất 09 01 2015 00:45
bởi caycaudua45@yahoo.com.vn
1058 lượt xem
2 Trả lời file
Topic started, 27 08 2014 13:30, bởi nâu nhí nhố
Bài viết mới nhất 02 01 2015 09:10
bởi xulanhphanlan
1441 lượt xem
1 Trả lời file
Topic started, 27 10 2014 14:18, bởi NIHA
Bài viết mới nhất 02 01 2015 05:49
bởi phuclehuu
1152 lượt xem
1 Trả lời file
Topic started, 25 12 2014 13:52, bởi My Darling
Bài viết mới nhất 29 12 2014 11:49
bởi bobbie.eternity
777 lượt xem
0 Trả lời file
Topic started, 20 11 2014 08:02, bởi FireWall
Bài viết mới nhất 20 11 2014 08:02
bởi FireWall
1081 lượt xem
0 Trả lời file
Topic started, 09 11 2014 12:46, bởi Hoangkimmai
Bài viết mới nhất 09 11 2014 12:46
bởi Hoangkimmai
850 lượt xem
8 Trả lời file
Topic started, 23 04 2014 14:14, bởi dinhanhht
Bài viết mới nhất 06 11 2014 14:32
bởi ruacon_xd
1635 lượt xem
0 Trả lời file
Topic started, 06 11 2014 09:34, bởi caycaudua45@yahoo.com.vn
Bài viết mới nhất 06 11 2014 09:34
bởi caycaudua45@yahoo.com.vn
1008 lượt xem
0 Trả lời file
Topic started, 03 11 2014 06:49, bởi caycaudua45@yahoo.com.vn
Bài viết mới nhất 03 11 2014 06:49
bởi caycaudua45@yahoo.com.vn
990 lượt xem
6 Trả lời file
Topic started, 22 08 2014 08:31, bởi laohatien
Bài viết mới nhất 11 10 2014 18:53
bởi Hanoi
1656 lượt xem
7 Trả lời file
Topic started, 06 11 2013 08:54, bởi Sunny_night
Bài viết mới nhất 10 10 2014 18:33
bởi Sunny_night
1906 lượt xem
11 Trả lời file
Topic started, 29 07 2013 04:34, bởi thuan
Bài viết mới nhất 10 10 2014 13:17
bởi thuan
2152 lượt xem
2 Trả lời file
Topic started, 28 07 2014 09:25, bởi nguyenquanghoc
Bài viết mới nhất 07 10 2014 14:57
bởi ruacon_xd
1181 lượt xem
0 Trả lời file
Topic started, 04 10 2014 16:15, bởi Mạnh Lazy
Bài viết mới nhất 04 10 2014 16:15
bởi Mạnh Lazy
1018 lượt xem
0 Trả lời file
Topic started, 30 09 2014 14:34, bởi caycaudua45@yahoo.com.vn
Bài viết mới nhất 30 09 2014 14:34
bởi caycaudua45@yahoo.com.vn
1109 lượt xem
0 Trả lời file
Topic started, 24 09 2014 07:53, bởi anhhongkb
Bài viết mới nhất 24 09 2014 07:53
bởi anhhongkb
1069 lượt xem
0 Trả lời file
Topic started, 05 09 2014 12:52, bởi carot_mt
Bài viết mới nhất 05 09 2014 12:52
bởi carot_mt
1146 lượt xem
0 Trả lời file
Topic started, 01 09 2014 04:22, bởi phanbinh
Bài viết mới nhất 01 09 2014 04:22
bởi phanbinh
970 lượt xem
4 Trả lời file
Topic started, 28 12 2013 03:57, bởi ruacon_xd
Bài viết mới nhất 08 08 2014 10:52
bởi loanngyen1202
1315 lượt xem
2 Trả lời file
Topic started, 01 10 2013 03:43, bởi lamnhi
Bài viết mới nhất 06 08 2014 00:33
bởi lamnhi
1482 lượt xem
1 Trả lời file
Topic started, 09 06 2014 03:00, bởi nhoc92
Bài viết mới nhất 05 08 2014 18:51
bởi ruacon_xd
1036 lượt xem
6 Trả lời file
Topic started, 17 03 2014 14:19, bởi nhoc92
Bài viết mới nhất 05 08 2014 18:49
bởi ruacon_xd
1486 lượt xem
2 Trả lời file
Topic started, 06 07 2014 02:10, bởi an_khue
Bài viết mới nhất 02 08 2014 23:53
bởi an_khue
1172 lượt xem
3 Trả lời file
Topic started, 07 07 2014 18:23, bởi VANBIENTHV
Bài viết mới nhất 02 08 2014 14:14
bởi quangduy
1150 lượt xem
0 Trả lời heart
Topic started, 25 07 2014 02:27, bởi hyvong
Bài viết mới nhất 25 07 2014 02:27
bởi hyvong
1011 lượt xem
0 Trả lời file
Topic started, 16 07 2014 12:25, bởi carot_mt
Bài viết mới nhất 16 07 2014 12:25
bởi carot_mt
1102 lượt xem
3 Trả lời question-circle
Topic started, 07 04 2014 08:59, bởi tuliptim
Bài viết mới nhất 20 06 2014 11:10
bởi Nam Tran
1151 lượt xem
0 Trả lời file
Topic started, 13 06 2014 00:11, bởi start2404
Bài viết mới nhất 13 06 2014 00:11
bởi start2404
796 lượt xem
0 Trả lời file
Topic started, 11 06 2014 09:03, bởi atokita
Bài viết mới nhất 11 06 2014 09:03
bởi atokita
868 lượt xem
Thời gian tải trang: 0.747 giây
Powered by Kunena Forum