Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập

×

Category Header

Những hoàn cảnh bất hạnh (ưu tiên những hoàn cảnh chưa được giới thiệu trên báo, đài) sẽ được bạn đưa lên ở thư mục này. Sau đó, những thành viên khác trực tiếp đi xác minh, đề xuất cách giúp đỡ. Người đi xác minh bắt buộc không phải là người giới thiệu hoàn cảnh, trừ một số trường hợp ngoại lệ được BQT đồng ý.
Người giới thiệu hoàn cảnh (hay chương trình) tuyệt đối không được tự ý để số tài khoản cá nhân trong bài giới thiệu để kêu gọi giúp đỡ chuyển tiền khi BQT chưa đồng ý.

Hoàn cảnh chờ xác minh

1 Trả lời file
Topic started, 21 01 2015 15:18, bởi ThaiDzuy
Bài viết mới nhất 27 06 2015 16:07
bởi ruacon_xd
1079 lượt xem
1 Trả lời file
Topic started, 02 06 2015 02:34, bởi chichchoe
Bài viết mới nhất 16 06 2015 13:57
bởi ruacon_xd
992 lượt xem
3 Trả lời file
Topic started, 08 04 2015 16:13, bởi ThaiDzuy
Bài viết mới nhất 19 04 2015 15:26
bởi ThaiDzuy
840 lượt xem
1 Trả lời file
Topic started, 12 04 2015 06:32, bởi Lê Nhi
Bài viết mới nhất 15 04 2015 02:45
bởi Lê Nhi
775 lượt xem
2 Trả lời file
Topic started, 14 04 2015 14:50, bởi whoadung
Bài viết mới nhất 14 04 2015 23:31
bởi PhúcÂmBuồn
856 lượt xem
4 Trả lời file
Topic started, 03 04 2015 04:08, bởi qdiso
Bài viết mới nhất 14 04 2015 07:22
bởi win1978
1331 lượt xem
1 Trả lời file
Topic started, 20 03 2015 05:52, bởi banbethehe_9x
Bài viết mới nhất 27 03 2015 01:45
bởi carot_mt
681 lượt xem
1 Trả lời file
Topic started, 10 03 2015 15:51, bởi ThaiDzuy
Bài viết mới nhất 13 03 2015 16:37
bởi qdiso
725 lượt xem
0 Trả lời file
Topic started, 09 01 2015 00:45, bởi caycaudua45@yahoo.com.vn
Bài viết mới nhất 09 01 2015 00:45
bởi caycaudua45@yahoo.com.vn
950 lượt xem
2 Trả lời file
Topic started, 27 08 2014 13:30, bởi nâu nhí nhố
Bài viết mới nhất 02 01 2015 09:10
bởi xulanhphanlan
1323 lượt xem
1 Trả lời file
Topic started, 27 10 2014 14:18, bởi NIHA
Bài viết mới nhất 02 01 2015 05:49
bởi phuclehuu
1089 lượt xem
1 Trả lời file
Topic started, 25 12 2014 13:52, bởi My Darling
Bài viết mới nhất 29 12 2014 11:49
bởi bobbie.eternity
734 lượt xem
0 Trả lời file
Topic started, 20 11 2014 08:02, bởi FireWall
Bài viết mới nhất 20 11 2014 08:02
bởi FireWall
959 lượt xem
0 Trả lời file
Topic started, 09 11 2014 12:46, bởi Hoangkimmai
Bài viết mới nhất 09 11 2014 12:46
bởi Hoangkimmai
797 lượt xem
8 Trả lời file
Topic started, 23 04 2014 14:14, bởi dinhanhht
Bài viết mới nhất 06 11 2014 14:32
bởi ruacon_xd
1602 lượt xem
0 Trả lời file
Topic started, 06 11 2014 09:34, bởi caycaudua45@yahoo.com.vn
Bài viết mới nhất 06 11 2014 09:34
bởi caycaudua45@yahoo.com.vn
915 lượt xem
0 Trả lời file
Topic started, 03 11 2014 06:49, bởi caycaudua45@yahoo.com.vn
Bài viết mới nhất 03 11 2014 06:49
bởi caycaudua45@yahoo.com.vn
883 lượt xem
6 Trả lời file
Topic started, 22 08 2014 08:31, bởi laohatien
Bài viết mới nhất 11 10 2014 18:53
bởi Hanoi
1577 lượt xem
7 Trả lời file
Topic started, 06 11 2013 08:54, bởi Sunny_night
Bài viết mới nhất 10 10 2014 18:33
bởi Sunny_night
1827 lượt xem
11 Trả lời file
Topic started, 29 07 2013 04:34, bởi thuan
Bài viết mới nhất 10 10 2014 13:17
bởi thuan
2064 lượt xem
2 Trả lời file
Topic started, 28 07 2014 09:25, bởi nguyenquanghoc
Bài viết mới nhất 07 10 2014 14:57
bởi ruacon_xd
1113 lượt xem
0 Trả lời file
Topic started, 04 10 2014 16:15, bởi Mạnh Lazy
Bài viết mới nhất 04 10 2014 16:15
bởi Mạnh Lazy
970 lượt xem
0 Trả lời file
Topic started, 30 09 2014 14:34, bởi caycaudua45@yahoo.com.vn
Bài viết mới nhất 30 09 2014 14:34
bởi caycaudua45@yahoo.com.vn
951 lượt xem
0 Trả lời file
Topic started, 24 09 2014 07:53, bởi anhhongkb
Bài viết mới nhất 24 09 2014 07:53
bởi anhhongkb
966 lượt xem
0 Trả lời file
Topic started, 05 09 2014 12:52, bởi carot_mt
Bài viết mới nhất 05 09 2014 12:52
bởi carot_mt
998 lượt xem
0 Trả lời file
Topic started, 01 09 2014 04:22, bởi phanbinh
Bài viết mới nhất 01 09 2014 04:22
bởi phanbinh
886 lượt xem
4 Trả lời file
Topic started, 28 12 2013 03:57, bởi ruacon_xd
Bài viết mới nhất 08 08 2014 10:52
bởi loanngyen1202
1236 lượt xem
2 Trả lời file
Topic started, 01 10 2013 03:43, bởi lamnhi
Bài viết mới nhất 06 08 2014 00:33
bởi lamnhi
1388 lượt xem
1 Trả lời file
Topic started, 09 06 2014 03:00, bởi nhoc92
Bài viết mới nhất 05 08 2014 18:51
bởi ruacon_xd
922 lượt xem
6 Trả lời file
Topic started, 17 03 2014 14:19, bởi nhoc92
Bài viết mới nhất 05 08 2014 18:49
bởi ruacon_xd
1433 lượt xem
Thời gian tải trang: 0.424 giây
Powered by Kunena Forum