Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập

×

Category Header

Những hoàn cảnh bất hạnh (ưu tiên những hoàn cảnh chưa được giới thiệu trên báo, đài) sẽ được bạn đưa lên ở thư mục này. Sau đó, những thành viên khác trực tiếp đi xác minh, đề xuất cách giúp đỡ. Người đi xác minh bắt buộc không phải là người giới thiệu hoàn cảnh, trừ một số trường hợp ngoại lệ được BQT đồng ý.
Người giới thiệu hoàn cảnh (hay chương trình) tuyệt đối không được tự ý để số tài khoản cá nhân trong bài giới thiệu để kêu gọi giúp đỡ chuyển tiền khi BQT chưa đồng ý.

Hoàn cảnh chờ xác minh

5 Trả lời file
Topic started, 03 06 2010 12:03, bởi bantay
Bài viết mới nhất 24 05 2011 15:52
bởi giangcoinamtruoc
1216 lượt xem
3 Trả lời file
Topic started, 12 05 2011 04:04, bởi nhuluc
Bài viết mới nhất 24 05 2011 03:39
bởi mai-am-chung
1098 lượt xem
1 Trả lời file
Topic started, 23 05 2011 15:12, bởi candy_tomato91
Bài viết mới nhất 24 05 2011 01:23
bởi thaispkdkc
1410 lượt xem
2 Trả lời file
Topic started, 25 04 2011 18:17, bởi phongba
Bài viết mới nhất 28 04 2011 14:44
bởi LoveStop
1176 lượt xem
10 Trả lời file
Topic started, 14 04 2011 13:59, bởi nhobuon
Bài viết mới nhất 27 04 2011 06:26
bởi Magic_Q
2229 lượt xem
1 Trả lời file
Topic started, 21 04 2011 04:00, bởi ly
Bài viết mới nhất 21 04 2011 07:13
bởi opla
1090 lượt xem
0 Trả lời file
Topic started, 01 01 1970 00:00, bởi
Bài viết mới nhất 20 04 2011 04:00
bởi laohatien
48 lượt xem
4 Trả lời file
Topic started, 08 03 2011 16:09, bởi hongquy
Bài viết mới nhất 15 04 2011 18:27
bởi My Darling
1409 lượt xem
1 Trả lời file
Topic started, 27 03 2010 17:12, bởi laohatien
Bài viết mới nhất 08 04 2011 06:33
bởi LinhNhi
1300 lượt xem
1 Trả lời file
Topic started, 01 04 2011 06:52, bởi cuong.nguyen
Bài viết mới nhất 03 04 2011 03:45
bởi sansui
1157 lượt xem
2 Trả lời file
Topic started, 24 02 2011 06:33, bởi cuong.nguyen
Bài viết mới nhất 02 04 2011 14:01
bởi bichthuy_md
1294 lượt xem
5 Trả lời file
Topic started, 20 03 2011 14:53, bởi tidus8x
Bài viết mới nhất 02 04 2011 02:01
bởi NamViet
1414 lượt xem
1 Trả lời file
Topic started, 21 02 2011 06:55, bởi cuong.nguyen
Bài viết mới nhất 27 03 2011 15:50
bởi NamViet
1069 lượt xem
4 Trả lời file
Topic started, 29 01 2011 07:52, bởi Alibaba
Bài viết mới nhất 04 03 2011 04:43
bởi Lời Yêu Thương
1569 lượt xem
3 Trả lời file
Topic started, 26 02 2011 14:30, bởi haybanglong
Bài viết mới nhất 03 03 2011 12:36
bởi makenlu
1140 lượt xem
0 Trả lời file
Topic started, 01 01 1970 00:00, bởi
Bài viết mới nhất 28 02 2011 13:04
bởi laohatien
0 lượt xem
2 Trả lời file
Topic started, 02 11 2010 11:45, bởi xulanhphanlan
Bài viết mới nhất 22 02 2011 13:54
bởi Lời Yêu Thương
1880 lượt xem
18 Trả lời file
Topic started, 12 12 2010 04:38, bởi kiepngheo
Bài viết mới nhất 11 02 2011 02:00
bởi kiepngheo
3101 lượt xem
7 Trả lời file
Topic started, 18 11 2010 13:33, bởi tamhaugiang
Bài viết mới nhất 22 01 2011 20:17
bởi xulanhphanlan
1658 lượt xem
4 Trả lời file
Topic started, 06 12 2010 08:48, bởi bichthuy_md
Bài viết mới nhất 06 12 2010 12:08
bởi yugidazai
1640 lượt xem
1 Trả lời file
Topic started, 16 06 2010 04:49, bởi quocvan.kt
Bài viết mới nhất 10 10 2010 16:38
bởi Blue_Gem_Vt_90
1590 lượt xem
Thời gian tải trang: 0.827 giây
Powered by Kunena Forum