Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập

×

Category Header

Những hoàn cảnh bất hạnh (ưu tiên những hoàn cảnh chưa được giới thiệu trên báo, đài) sẽ được bạn đưa lên ở thư mục này. Sau đó, những thành viên khác trực tiếp đi xác minh, đề xuất cách giúp đỡ. Người đi xác minh bắt buộc không phải là người giới thiệu hoàn cảnh, trừ một số trường hợp ngoại lệ được BQT đồng ý.
Người giới thiệu hoàn cảnh (hay chương trình) tuyệt đối không được tự ý để số tài khoản cá nhân trong bài giới thiệu để kêu gọi giúp đỡ chuyển tiền khi BQT chưa đồng ý.

Hoàn cảnh chờ xác minh

1 Trả lời heart
Topic started, 05 08 2017 11:37, bởi Giang sơn
Bài viết mới nhất 06 08 2017 09:21
bởi -TrườngGiang-
588 lượt xem
1 Trả lời file
Topic started, 04 05 2015 01:20, bởi ruacon_xd
Bài viết mới nhất 28 07 2017 13:41
bởi ruacon_xd
1227 lượt xem
0 Trả lời file
Topic started, 12 07 2017 10:08, bởi letuantu
Bài viết mới nhất 12 07 2017 10:08
bởi letuantu
607 lượt xem
2 Trả lời file
Topic started, 09 04 2012 02:09, bởi kim bang
Bài viết mới nhất 29 06 2017 09:45
bởi -TrườngGiang-
1787 lượt xem
2 Trả lời lock
Topic started, 02 07 2012 02:40, bởi tramca
Khóa
Bài viết mới nhất 28 06 2017 23:59
bởi -TrườngGiang-
Khóa
1339 lượt xem
2 Trả lời lock
Topic started, 16 06 2012 12:22, bởi dakbla
Khóa
Bài viết mới nhất 27 06 2017 08:06
bởi -TrườngGiang-
Khóa
1305 lượt xem
0 Trả lời file
Topic started, 24 06 2017 09:25, bởi Merci
Bài viết mới nhất 24 06 2017 09:25
bởi Merci
454 lượt xem
2 Trả lời file
Topic started, 12 04 2015 04:20, bởi Lê Nhi
Bài viết mới nhất 21 06 2017 21:40
bởi banbe6x
1228 lượt xem
16 Trả lời file
Topic started, 12 08 2015 09:58, bởi traithuongyeuthuong
Bài viết mới nhất 20 06 2017 11:11
bởi -TrườngGiang-
2910 lượt xem
5 Trả lời heart
Topic started, 01 12 2016 01:38, bởi ngoduyhung
Bài viết mới nhất 19 06 2017 02:46
bởi chuductaidlu
968 lượt xem
5 Trả lời file
Topic started, 16 02 2016 05:13, bởi My Darling
Bài viết mới nhất 18 06 2017 16:21
bởi loanngyen1202
859 lượt xem
2 Trả lời file
Topic started, 10 08 2016 15:06, bởi My Darling
Bài viết mới nhất 14 06 2017 08:36
bởi -TrườngGiang-
829 lượt xem
1 Trả lời file
Topic started, 09 05 2017 11:04, bởi boystlighttvc88
Bài viết mới nhất 13 06 2017 00:18
bởi banbe6x
609 lượt xem
0 Trả lời file
Topic started, 09 05 2017 10:57, bởi boystlighttvc88
Bài viết mới nhất 09 05 2017 10:57
bởi boystlighttvc88
599 lượt xem
3 Trả lời heart
Topic started, 20 06 2016 15:20, bởi truonghien
Bài viết mới nhất 15 04 2017 09:22
bởi kim bang
652 lượt xem
2 Trả lời heart
Topic started, 28 06 2016 23:04, bởi Minh bạch
Bài viết mới nhất 15 04 2017 08:52
bởi kim bang
684 lượt xem
0 Trả lời compress
Topic started, 05 04 2017 02:43, bởi HaiNam123
Bài viết mới nhất 05 04 2017 02:43
bởi HaiNam123
466 lượt xem
0 Trả lời heart
Topic started, 01 03 2017 12:47, bởi Hoàng Huế
Bài viết mới nhất 01 03 2017 12:47
bởi Hoàng Huế
406 lượt xem
1 Trả lời file
Topic started, 22 01 2016 14:41, bởi My Darling
Bài viết mới nhất 18 02 2017 16:57
bởi tuanmitombui
699 lượt xem
3 Trả lời file
Topic started, 27 10 2016 04:12, bởi ngoduyhung
Bài viết mới nhất 10 02 2017 03:30
bởi ngoduyhung
744 lượt xem
6 Trả lời compress
Topic started, 30 01 2015 03:45, bởi banbe6x
Bài viết mới nhất 03 12 2016 13:54
bởi kim bang
1167 lượt xem
0 Trả lời file
Topic started, 24 11 2016 14:49, bởi tramjiji
Bài viết mới nhất 24 11 2016 14:49
bởi tramjiji
466 lượt xem
1 Trả lời file
Topic started, 01 11 2016 07:28, bởi phuclehuu
Bài viết mới nhất 11 11 2016 01:25
bởi mongthuynavy1992
451 lượt xem
7 Trả lời compress
Topic started, 15 07 2014 01:58, bởi slim
Bài viết mới nhất 27 10 2016 08:36
bởi Merci
1077 lượt xem
3 Trả lời file
Topic started, 18 09 2015 14:09, bởi ruacon_xd
Bài viết mới nhất 10 10 2016 11:29
bởi Merci
1089 lượt xem
1 Trả lời heart
Topic started, 21 09 2016 15:55, bởi altistau
Bài viết mới nhất 22 09 2016 01:30
bởi ThaiDzuy
499 lượt xem
0 Trả lời file
Topic started, 07 09 2016 17:12, bởi Merci
Bài viết mới nhất 07 09 2016 17:12
bởi Merci
615 lượt xem
1 Trả lời question-circle
Topic started, 10 05 2016 09:24, bởi My Darling
Bài viết mới nhất 22 08 2016 09:09
bởi phuclehuu
987 lượt xem
2 Trả lời exclamation-circle
Topic started, 07 09 2015 09:49, bởi kara truong
Bài viết mới nhất 21 08 2016 03:48
bởi Muathu
827 lượt xem
4 Trả lời heart
Topic started, 26 06 2016 18:11, bởi Minh bạch
Bài viết mới nhất 10 07 2016 00:12
bởi Minh bạch
727 lượt xem
Thời gian tải trang: 0.815 giây
Powered by Kunena Forum