Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập

×

Category Header

Những hoàn cảnh bất hạnh (ưu tiên những hoàn cảnh chưa được giới thiệu trên báo, đài) sẽ được bạn đưa lên ở thư mục này. Sau đó, những thành viên khác trực tiếp đi xác minh, đề xuất cách giúp đỡ. Người đi xác minh bắt buộc không phải là người giới thiệu hoàn cảnh, trừ một số trường hợp ngoại lệ được BQT đồng ý.
Người giới thiệu hoàn cảnh (hay chương trình) tuyệt đối không được tự ý để số tài khoản cá nhân trong bài giới thiệu để kêu gọi giúp đỡ chuyển tiền khi BQT chưa đồng ý.

Hoàn cảnh chờ xác minh

4 Trả lời heart
Topic started, 26 06 2016 18:11, bởi Minh bạch
Bài viết mới nhất 10 07 2016 00:12
bởi Minh bạch
600 lượt xem
0 Trả lời file
Topic started, 07 07 2016 09:10, bởi Muathu
Bài viết mới nhất 07 07 2016 09:10
bởi Muathu
504 lượt xem
4 Trả lời file
Topic started, 09 04 2016 16:42, bởi hoaiti
Bài viết mới nhất 23 06 2016 22:57
bởi banbe6x
731 lượt xem
0 Trả lời heart
Topic started, 09 06 2016 07:43, bởi lelinh14102003
Bài viết mới nhất 09 06 2016 07:43
bởi lelinh14102003
616 lượt xem
5 Trả lời check
Topic started, 07 01 2016 12:01, bởi tnvNTCM01
Bài viết mới nhất 07 06 2016 05:03
bởi kim bang
565 lượt xem
1 Trả lời compress
Topic started, 14 05 2016 07:08, bởi bichthuy_md
Bài viết mới nhất 19 05 2016 06:38
bởi banbe6x
122 lượt xem
4 Trả lời compress
Topic started, 14 04 2016 13:55, bởi tuliptim
Bài viết mới nhất 16 05 2016 07:13
bởi tuliptim
185 lượt xem
1 Trả lời compress
Topic started, 08 04 2016 07:49, bởi letuantu
Bài viết mới nhất 03 05 2016 07:57
bởi loanngyen1202
79 lượt xem
2 Trả lời compress
Topic started, 07 01 2016 12:01, bởi tnvNTCM01
Bài viết mới nhất 04 04 2016 04:22
bởi kim bang
301 lượt xem
3 Trả lời file
Topic started, 23 11 2015 08:15, bởi kim bang
Bài viết mới nhất 28 01 2016 15:02
bởi phuclehuu
782 lượt xem
0 Trả lời file
Topic started, 11 01 2016 11:48, bởi DucManh2015
Bài viết mới nhất 11 01 2016 11:48
bởi DucManh2015
654 lượt xem
2 Trả lời heart
Topic started, 11 10 2015 03:29, bởi ngoduyhung
Bài viết mới nhất 20 10 2015 16:06
bởi vầm
828 lượt xem
2 Trả lời file
Topic started, 05 10 2015 11:51, bởi vầm
Bài viết mới nhất 13 10 2015 02:01
bởi vầm
533 lượt xem
2 Trả lời file
Topic started, 03 10 2015 11:36, bởi vầm
Bài viết mới nhất 08 10 2015 09:58
bởi vầm
522 lượt xem
4 Trả lời exclamation-circle
Topic started, 30 06 2015 07:39, bởi FireWall
Bài viết mới nhất 28 09 2015 06:49
bởi be-buti
897 lượt xem
0 Trả lời file
Topic started, 27 09 2015 15:09, bởi ruacon_xd
Bài viết mới nhất 27 09 2015 15:09
bởi ruacon_xd
541 lượt xem
10 Trả lời file
Topic started, 17 12 2014 01:38, bởi laohatien
Bài viết mới nhất 13 09 2015 22:59
bởi banbe6x
1618 lượt xem
1 Trả lời file
Topic started, 12 09 2015 17:49, bởi ahadodc
Bài viết mới nhất 13 09 2015 05:20
bởi banbe6x
541 lượt xem
0 Trả lời file
Topic started, 11 09 2015 11:43, bởi Quyen_omon
Bài viết mới nhất 11 09 2015 11:43
bởi Quyen_omon
610 lượt xem
7 Trả lời file
Topic started, 07 08 2015 05:45, bởi Giang sơn
Bài viết mới nhất 10 09 2015 12:07
bởi My Darling
1065 lượt xem
8 Trả lời file
Topic started, 01 07 2013 00:07, bởi start2404
Bài viết mới nhất 12 08 2015 23:12
bởi banbe6x
1749 lượt xem
1 Trả lời file
Topic started, 27 10 2014 15:32, bởi Giang sơn
Bài viết mới nhất 12 08 2015 14:46
bởi kim bang
963 lượt xem
4 Trả lời file
Topic started, 02 02 2015 11:37, bởi letuantu
Bài viết mới nhất 12 08 2015 14:23
bởi kim bang
1516 lượt xem
0 Trả lời file
Topic started, 19 07 2015 12:28, bởi thanhphong95
Bài viết mới nhất 19 07 2015 12:28
bởi thanhphong95
726 lượt xem
1 Trả lời file
Topic started, 16 07 2015 06:20, bởi lamnhi
Bài viết mới nhất 17 07 2015 14:12
bởi lamnhi
747 lượt xem
1 Trả lời file
Topic started, 30 12 2014 06:50, bởi Lê Chinh
Bài viết mới nhất 27 06 2015 16:21
bởi ruacon_xd
885 lượt xem
3 Trả lời file
Topic started, 24 03 2015 16:36, bởi thuvangmaydo
Bài viết mới nhất 27 06 2015 16:16
bởi ruacon_xd
766 lượt xem
1 Trả lời file
Topic started, 21 01 2015 15:18, bởi ThaiDzuy
Bài viết mới nhất 27 06 2015 16:07
bởi ruacon_xd
1095 lượt xem
1 Trả lời file
Topic started, 02 06 2015 02:34, bởi chichchoe
Bài viết mới nhất 16 06 2015 13:57
bởi ruacon_xd
1010 lượt xem
3 Trả lời file
Topic started, 08 04 2015 16:13, bởi ThaiDzuy
Bài viết mới nhất 19 04 2015 15:26
bởi ThaiDzuy
854 lượt xem
Thời gian tải trang: 0.830 giây
Powered by Kunena Forum