Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập

Tiêu đề Chuyên mục

Khi xác minh xong, dựa trên cơ sở những góp ý của các thành viên xác minh, tổ Điều phối sẽ xem xét để đưa ra quyết định.
Nếu hoàn cảnh đó chưa cần giúp đỡ, Ban Quản Trị hoặc Điều Phối Viên sẽ chuyển qua mục con “CHƯA CẦN giúp đỡ” (bên trong mục "Hoàn cảnh đã xác minh").
Hoàn cảnh sẽ vẫn được theo dõi và chuyển sang mục cha “Hoàn cảnh đã xác minh” nếu cần.

Các chủ đề trong chuyên mục: Chưa Cần Giúp Đỡ

4 Trả lời emo
Thời điểm tạo 30 03 2017 14:21 bởi chichchoe
537 lượt xem
4 Trả lời emo
Thời điểm tạo 07 08 2014 09:19 bởi vandang77
237 lượt xem
6 Trả lời emo 2219 lượt xem
7 Trả lời emo
Thời điểm tạo 07 12 2015 17:14 bởi leah2011
411 lượt xem
10 Trả lời emo
Thời điểm tạo 10 11 2013 08:59 bởi y tinh
314 lượt xem
 
15 Trả lời emo 2028 lượt xem
12 Trả lời emo
Thời điểm tạo 14 12 2017 09:24 bởi Thành Mẫn
109 lượt xem
4 Trả lời emo
Thời điểm tạo 19 12 2017 23:00 bởi Alexander
126 lượt xem
2 Trả lời emo
Thời điểm tạo 09 11 2017 09:35 bởi Dainghiadn
103 lượt xem
3 Trả lời emo
Thời điểm tạo 19 05 2014 20:52 bởi conkhidotkhung
999 lượt xem
1 Trả lời emo 284 lượt xem
6 Trả lời emo 571 lượt xem
9 Trả lời emo
Thời điểm tạo 08 03 2016 16:53 bởi Xelan90
969 lượt xem
8 Trả lời emo
Thời điểm tạo 04 04 2012 20:10 bởi lamnhi
1548 lượt xem
6 Trả lời emo
Thời điểm tạo 02 05 2012 22:45 bởi lhthy
1059 lượt xem
1 Trả lời emo 862 lượt xem
2 Trả lời emo
Thời điểm tạo 12 05 2012 23:07 bởi lhthy
1003 lượt xem
4 Trả lời emo 1426 lượt xem
3 Trả lời emo
Thời điểm tạo 08 04 2012 23:16 bởi lhthy
1025 lượt xem
5 Trả lời emo
Thời điểm tạo 23 08 2012 23:15 bởi XuLanhTinhNong2
1157 lượt xem
3 Trả lời emo
Thời điểm tạo 30 09 2013 18:11 bởi tranthanh
1100 lượt xem
10 Trả lời emo
Thời điểm tạo 26 07 2013 10:16 bởi kimahin
2138 lượt xem
6 Trả lời emo 1255 lượt xem
2 Trả lời emo 1247 lượt xem
5 Trả lời emo
Thời điểm tạo 07 05 2012 20:02 bởi vu1191
1263 lượt xem
4 Trả lời emo 1336 lượt xem
4 Trả lời emo
Thời điểm tạo 28 07 2014 10:08 bởi lengocqs
1038 lượt xem
2 Trả lời emo
Thời điểm tạo 22 11 2014 20:20 bởi truonghylan
892 lượt xem
3 Trả lời emo
Thời điểm tạo 10 02 2015 14:54 bởi DTam
2834 lượt xem
6 Trả lời emo
Thời điểm tạo 11 01 2015 13:59 bởi loanngyen1202
1458 lượt xem
Moderators: Sẻ Chia
Powered by Kunena Forum