Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập

Tiêu đề Chuyên mục

Khi xác minh xong, dựa trên cơ sở những góp ý của các thành viên xác minh, tổ Điều phối sẽ xem xét để đưa ra quyết định.
Nếu hoàn cảnh đó chưa cần giúp đỡ, Ban Quản Trị hoặc Điều Phối Viên sẽ chuyển qua mục con “CHƯA CẦN giúp đỡ” (bên trong mục "Hoàn cảnh đã xác minh").
Hoàn cảnh sẽ vẫn được theo dõi và chuyển sang mục cha “Hoàn cảnh đã xác minh” nếu cần.

Các chủ đề trong chuyên mục: Chưa Cần Giúp Đỡ

4 Trả lời emo
Thời điểm tạo 30 03 2017 14:21 bởi chichchoe
376 lượt xem
4 Trả lời emo
Thời điểm tạo 07 08 2014 09:19 bởi vandang77
133 lượt xem
6 Trả lời emo 2059 lượt xem
7 Trả lời emo
Thời điểm tạo 07 12 2015 17:14 bởi leah2011
186 lượt xem
10 Trả lời emo
Thời điểm tạo 10 11 2013 08:59 bởi y tinh
148 lượt xem
 
1 Trả lời emo 117 lượt xem
6 Trả lời emo 330 lượt xem
9 Trả lời emo
Thời điểm tạo 08 03 2016 16:53 bởi Xelan90
805 lượt xem
8 Trả lời emo
Thời điểm tạo 04 04 2012 20:10 bởi lamnhi
1376 lượt xem
6 Trả lời emo
Thời điểm tạo 02 05 2012 22:45 bởi lhthy
925 lượt xem
1 Trả lời emo 748 lượt xem
2 Trả lời emo
Thời điểm tạo 12 05 2012 23:07 bởi lhthy
900 lượt xem
4 Trả lời emo 1321 lượt xem
3 Trả lời emo
Thời điểm tạo 08 04 2012 23:16 bởi lhthy
918 lượt xem
5 Trả lời emo
Thời điểm tạo 23 08 2012 23:15 bởi XuLanhTinhNong2
1051 lượt xem
3 Trả lời emo
Thời điểm tạo 30 09 2013 18:11 bởi tranthanh
989 lượt xem
10 Trả lời emo
Thời điểm tạo 26 07 2013 10:16 bởi kimahin
1986 lượt xem
6 Trả lời emo 1121 lượt xem
2 Trả lời emo 1137 lượt xem
5 Trả lời emo
Thời điểm tạo 07 05 2012 20:02 bởi vu1191
1168 lượt xem
4 Trả lời emo 1243 lượt xem
4 Trả lời emo
Thời điểm tạo 28 07 2014 10:08 bởi lengocqs
932 lượt xem
2 Trả lời emo
Thời điểm tạo 22 11 2014 20:20 bởi truonghylan
800 lượt xem
3 Trả lời emo
Thời điểm tạo 10 02 2015 14:54 bởi DTam
2445 lượt xem
6 Trả lời emo
Thời điểm tạo 11 01 2015 13:59 bởi loanngyen1202
1319 lượt xem
7 Trả lời emo
Thời điểm tạo 06 04 2015 11:31 bởi ThaiDzuy
1107 lượt xem
3 Trả lời emo
Thời điểm tạo 05 08 2016 16:05 bởi levandinh
400 lượt xem
6 Trả lời emo
Thời điểm tạo 10 10 2016 16:40 bởi Tất Thành
559 lượt xem
4 Trả lời emo
Thời điểm tạo 22 08 2012 13:43 bởi Duonganopen
150 lượt xem
4 Trả lời emo 1292 lượt xem
Moderators: Sẻ Chia
Powered by Kunena Forum