Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập

Tiêu đề Chuyên mục

Khi xác minh xong, dựa trên cơ sở những góp ý của các thành viên xác minh, tổ Điều phối sẽ xem xét để đưa ra quyết định.
Nếu hoàn cảnh đó chưa cần giúp đỡ, Ban Quản Trị hoặc Điều Phối Viên sẽ chuyển qua mục con “CHƯA CẦN giúp đỡ” (bên trong mục "Hoàn cảnh đã xác minh").
Hoàn cảnh sẽ vẫn được theo dõi và chuyển sang mục cha “Hoàn cảnh đã xác minh” nếu cần.

Các chủ đề trong chuyên mục: Chưa Cần Giúp Đỡ

4 Trả lời emo
Thời điểm tạo 30 03 2017 14:21 bởi chichchoe
516 lượt xem
4 Trả lời emo
Thời điểm tạo 07 08 2014 09:19 bởi vandang77
230 lượt xem
6 Trả lời emo 2196 lượt xem
7 Trả lời emo
Thời điểm tạo 07 12 2015 17:14 bởi leah2011
388 lượt xem
10 Trả lời emo
Thời điểm tạo 10 11 2013 08:59 bởi y tinh
301 lượt xem
 
12 Trả lời emo
Thời điểm tạo 14 12 2017 09:24 bởi Thành Mẫn
92 lượt xem
4 Trả lời emo
Thời điểm tạo 19 12 2017 23:00 bởi Alexander
122 lượt xem
2 Trả lời emo
Thời điểm tạo 09 11 2017 09:35 bởi Dainghiadn
95 lượt xem
3 Trả lời emo
Thời điểm tạo 19 05 2014 20:52 bởi conkhidotkhung
990 lượt xem
1 Trả lời emo 270 lượt xem
6 Trả lời emo 542 lượt xem
9 Trả lời emo
Thời điểm tạo 08 03 2016 16:53 bởi Xelan90
954 lượt xem
8 Trả lời emo
Thời điểm tạo 04 04 2012 20:10 bởi lamnhi
1538 lượt xem
6 Trả lời emo
Thời điểm tạo 02 05 2012 22:45 bởi lhthy
1043 lượt xem
1 Trả lời emo 851 lượt xem
2 Trả lời emo
Thời điểm tạo 12 05 2012 23:07 bởi lhthy
997 lượt xem
4 Trả lời emo 1418 lượt xem
3 Trả lời emo
Thời điểm tạo 08 04 2012 23:16 bởi lhthy
1013 lượt xem
5 Trả lời emo
Thời điểm tạo 23 08 2012 23:15 bởi XuLanhTinhNong2
1149 lượt xem
3 Trả lời emo
Thời điểm tạo 30 09 2013 18:11 bởi tranthanh
1093 lượt xem
10 Trả lời emo
Thời điểm tạo 26 07 2013 10:16 bởi kimahin
2130 lượt xem
6 Trả lời emo 1244 lượt xem
2 Trả lời emo 1240 lượt xem
5 Trả lời emo
Thời điểm tạo 07 05 2012 20:02 bởi vu1191
1252 lượt xem
4 Trả lời emo 1330 lượt xem
4 Trả lời emo
Thời điểm tạo 28 07 2014 10:08 bởi lengocqs
1030 lượt xem
2 Trả lời emo
Thời điểm tạo 22 11 2014 20:20 bởi truonghylan
889 lượt xem
3 Trả lời emo
Thời điểm tạo 10 02 2015 14:54 bởi DTam
2814 lượt xem
6 Trả lời emo
Thời điểm tạo 11 01 2015 13:59 bởi loanngyen1202
1451 lượt xem
7 Trả lời emo
Thời điểm tạo 06 04 2015 11:31 bởi ThaiDzuy
1231 lượt xem
Moderators: Sẻ Chia
Powered by Kunena Forum