Chào mừng, Khách
Tài khoản: Mật mã: Tự động đăng nhập

Tiêu đề Chuyên mục

Những hoàn cảnh bất hạnh (ưu tiên những hoàn cảnh chưa được giới thiệu trên báo, đài) sẽ được bạn đưa lên ở thư mục này. Sau đó, những thành viên khác trực tiếp đi xác minh, đề xuất cách giúp đỡ. Người đi xác minh bắt buộc không phải là người giới thiệu hoàn cảnh, trừ một số trường hợp ngoại lệ được BQT đồng ý.
Người giới thiệu hoàn cảnh (hay chương trình) tuyệt đối không được tự ý để số tài khoản cá nhân trong bài giới thiệu để kêu gọi giúp đỡ chuyển tiền khi BQT chưa đồng ý.

Các chủ đề trong chuyên mục: Hoàn cảnh chờ xác minh

0 Trả lời emo 945 lượt xem
2 Trả lời emo 977 lượt xem
0 Trả lời emo 919 lượt xem
6 Trả lời emo
Thời điểm tạo 24 10 2013 20:46 bởi mattahuong
1391 lượt xem
5 Trả lời emo
Thời điểm tạo 22 02 2014 16:28 bởi anthuphattravel@gmail.com
1060 lượt xem
10 Trả lời emo
Thời điểm tạo 07 03 2014 12:30 bởi vermouth
2063 lượt xem
1 Trả lời emo
Thời điểm tạo 30 03 2014 20:43 bởi start2404
777 lượt xem
3 Trả lời emo
Thời điểm tạo 28 03 2014 14:31 bởi caixia
1090 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 20 03 2014 19:08 bởi My Darling
879 lượt xem
2 Trả lời emo
Thời điểm tạo 14 03 2014 13:16 bởi doducquang_dhbk
1004 lượt xem
2 Trả lời emo
Thời điểm tạo 18 06 2012 21:13 bởi dakbla
1451 lượt xem
1 Trả lời emo
Thời điểm tạo 15 07 2013 10:01 bởi Giang sơn
1270 lượt xem
2 Trả lời emo
Thời điểm tạo 21 07 2013 18:49 bởi Aries Yến
1079 lượt xem
1 Trả lời emo
Thời điểm tạo 21 01 2014 12:34 bởi quanpm.vaeco
912 lượt xem
1 Trả lời emo
Thời điểm tạo 27 02 2014 18:56 bởi vongtaynhanai
962 lượt xem
5 Trả lời emo
Thời điểm tạo 14 02 2014 10:37 bởi Giang sơn
1426 lượt xem
1 Trả lời emo
Thời điểm tạo 14 02 2014 11:30 bởi phong_1992_qn
939 lượt xem
2 Trả lời emo
Thời điểm tạo 06 10 2013 20:21 bởi VANBIENTHV
1092 lượt xem
1 Trả lời emo 1230 lượt xem
2 Trả lời emo 1170 lượt xem
3 Trả lời emo
Thời điểm tạo 22 07 2013 21:03 bởi nguyenthang
1072 lượt xem
5 Trả lời emo
Thời điểm tạo 03 08 2013 06:26 bởi qdiso
1241 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 05 12 2013 18:13 bởi nvh
980 lượt xem
1 Trả lời emo
Thời điểm tạo 26 11 2013 13:31 bởi lanh92
958 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 02 11 2013 09:37 bởi Phan Thị Thu Hiền
1074 lượt xem
3 Trả lời emo
Thời điểm tạo 28 09 2012 10:48 bởi huynhthanhthaoqs
1285 lượt xem
1 Trả lời emo
Thời điểm tạo 27 09 2013 14:25 bởi tmhung
1032 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 23 10 2013 13:53 bởi lengocqs
968 lượt xem
0 Trả lời emo
Thời điểm tạo 22 10 2013 13:03 bởi My Darling
955 lượt xem
0 Trả lời emo 590 lượt xem
Moderators: Sẻ Chia
Powered by Kunena Forum