" Người tôi cưu mang" được lập ra bởi cơ duyên sau bài bào " Thay mẹ nuôi anh" đăng trên báo Tuổi trẻ ngày 25-10-2006.

Đọc thêm...

cho-xac-minh2

Hoàn Cảnh Chờ Xác Minh
 

cho-xac-minh1

Hoàn cảnh chờ xác minh
 

da xac minh 2
Hoàn cảnh đã xác minh chờ giúp đỡ
 

da xac minh 1
Hoàn cảnh đã xác minh chờ giúp đỡ