Người Tôi Cưu Mang

THÔNG TIN - HOẠT ĐỘNG => Cập nhật chuyển Tiền, Hàng và Thu - Chi => Tác giả chủ đề:: Thocon vào 28-03-2021 20:32:52

Tiêu đề: Cập nhật nhận chuyển tiền quỹ tháng 3/2021
Gửi bởi: Thocon vào 28-03-2021 20:32:52
Chào cả nhà,

Thỏ cập nhật quỹ NTCM từ ngày 01-28/3/2021 theo file đính kèm.

Cảm ơn,
Thỏ
Tiêu đề: Re: Cập nhật nhận chuyển tiền quỹ tháng 3/2021
Gửi bởi: Thocon vào 29-03-2021 22:05:27
Chào cả nhà,

Thỏ cập nhật quỹ NTCM ( Lần 4) đến 22h00 từ ngày 01-29/3/2021  theo file đính kèm.

Cảm ơn,
Thỏ
Tiêu đề: Re: Cập nhật nhận chuyển tiền quỹ tháng 3/2021
Gửi bởi: Thocon vào 01-04-2021 11:48:42
Chào cả nhà,

Thỏ cập nhật quỹ NTCM từ ngày 01-31/3/2021 theo file đính kèm.

Cảm ơn,
Thỏ