Tin chung:

Tin chung

CÙNG NTCM LÊN MIỀN TÂY BẮC
MƯỜNG NHÉ ĐIỆN BIÊN
14-18/4/2021

Tác giả Chủ đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ  (Đã xem 44107 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 4.474
 • Thanked: 1646 times
 • Khen tặng 41
Trả lời #112 vào: 17-09-2013 20:30:23
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam :
Ngày 01/9/13 :
- Chị Tiquauvn CMTX T9 : 500,000đ.
Ngày 03/9/13 :
- Chị Pepsi07 CMTX T9 : 300,000đ.
Ngày 04/9/13 :
- Chị Doit CMTX T9 : 700,000đ.
Ngày 09/9/13 :
- Chị mycanh CMTX T9 : 100,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 4.474
 • Thanked: 1646 times
 • Khen tặng 41
Trả lời #111 vào: 03-09-2013 20:11:43
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam :
Ngày 02/8/13 :
- Chị Tiquauvn CMTX T8 : 500,000đ.
- Chị Doit CMTX T8 : 700,000đ.
Ngày 12/8/13 :
- Chị Mycanh CMTX T7,8 : 200,000đ.
Ngày 16/8/13 :
- Chị Hoang Oanh CMTX T8 : 500,000đ.
- Chị Hoang Yen CMTX T8 : 400,000đ.
- Anh Khanh Quan CMTX T8 : 400,000đ.
- Anh Khanh Ngon/ Thien Huu CMTX T8 : 1,000,000đ.
Ngày 26/8/13 :
- Chị Cao Le Lan Dung ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 28/8/13 :
- Chị Canthoquetoi ủng hộ KTX : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 4.474
 • Thanked: 1646 times
 • Khen tặng 41
Trả lời #110 vào: 02-08-2013 16:41:00
Ngày 31/7/13, Chị Cao Le Lan Dung ủng hộ KTX : 300,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của chị.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 4.474
 • Thanked: 1646 times
 • Khen tặng 41
Trả lời #109 vào: 15-07-2013 10:47:01
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Noi62i cháo miền Nam :
Ngày 04/7/13 :
- Chị doit CMTX T7 : 700,000đ.
Ngày 09/7/13 :
- Chị Hoang Oanh CMTX T6 : 500,000đ.
- Chị Hoang Yen CMTX T6 : 400,000đ.
- Anh Khanh Quan CMTX T6 : 400,000đ.
- Anh Khanh Ngon/ Thien Huu CMTX T6 : 1,000,000đ.
Ngày 13/7/13 :
- Chị Tiquauvn CMTX T7 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 4.474
 • Thanked: 1646 times
 • Khen tặng 41
Trả lời #108 vào: 02-07-2013 13:44:57
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC miền Nam :
Ngày 13/6/13 :
- Chị hhquang CMTX T1--->T6/2013 : 1,200,000đ.
Ngày 25/6/13 :
- Chị Cao Le Lan Dung ủng hộ KTX : 300,000đ.
Xin chân thành cảm ơn.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 4.474
 • Thanked: 1646 times
 • Khen tặng 41
Trả lời #107 vào: 11-06-2013 19:42:34
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam :
Ngày 05/6/13 :
- Chị To Hien Trinh ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Ngày 07/6/13 :
- Chị Doit CMTX T6 : 700,000đ.
- Chị Hoang Oanh CMTX T5 : 500,000đ.
- Chị Hoang Yen CMTX T5 : 400,000đ.
- Anh Khanh Quan CMTX T5 : 400,000đ.
- Anh Khanh Ngon/ Thien Huu CMTX T5 : 1,000,000đ.
Ngày 10/6/13 :
- Chị Mycanh CMTX T6 : 100,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 4.474
 • Thanked: 1646 times
 • Khen tặng 41
Trả lời #106 vào: 31-05-2013 13:26:32
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 24/5/13:
- Chị Cao Le Lan Dung ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 30/5/13 :
- Chị Tiquauvn CMTX T6 : 500,000đ.
Ngày 31/5/13 :
- Chị Tran Thuy Giang ủng hộ KTX : 500,000đ.
- Anh Love_noboder ủng hộ KTX : 100,000đ.
Xin chân thành cảm ơn.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 4.474
 • Thanked: 1646 times
 • Khen tặng 41
Trả lời #105 vào: 16-05-2013 16:11:07
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo Miền Nam của :
Ngày 02/5/13 :
- Chị Tiquauvn CMTX T5 : 500,000đ.
Ngày 09/5/13 :
- Chị Le Dao Diem Thu ủng hộ KTX : 300,000đ.
Ngày 06/5/13 :
- Chị doit CMTX T5 : 700,000đ.
Ngày 14/5/13 :
- Chị Mycanh CMTX T5 : 100,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các chị.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 4.474
 • Thanked: 1646 times
 • Khen tặng 41
Trả lời #104 vào: 03-05-2013 16:16:29
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 07/4/13 :
- Chị Huỳnh Thị Liên (thân nhân bệnh nhân BVGĐ) ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 09/4/13 :
- Chị Nguyen Dieu Hien ủng hộ KTX : 150,000đ.
Ngày 10/4/13 :
- Chị Mycanh CMTX T4 : 100,000đ.
Ngày 14/4/13:
- Chị Vi (ĐD BVGĐ) ủng hộ KTX : 200,000đ.
Ngày 20/4/13 :
- Chị Hồng Nguyên Giác (P5-Q10) ủng hộ KTX : 100,000đ.
Ngày 22/4/13 :
- Chị Hoang Oanh CMTX tháng 4 : 500,000đ.
- Chị Hoang Yen CMTX tháng 4 : 400,000đ.
- Anh Khanh Quan CMTX tháng 4 : 400,000đ.
- Anh Thien Huu CMTX tháng 4 : 1,000,000đ.
Ngày 24/4/13 :
- Chị Hoang Thi Que Huong ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 25/4/13 :
- Chị Cao Le Lan Dung ủng hộ KTX : 300,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 4.474
 • Thanked: 1646 times
 • Khen tặng 41
Trả lời #103 vào: 07-04-2013 23:02:32
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 01/4/13 :
- Chị Hoang Oanh CMTX tháng 3 : 500,000đ.
- Chị Hoang Yen CMTX tháng 3 : 400,000đ.
- Anh Khanh Quan CMTX tháng 3 : 400,000đ.
- Anh Thien Huu CMTX tháng 3 : 1,000,000đ.
- Chị Cao Le Lan Dung ủng hộ KTX : 300,000đ.
Ngày 02/4/13 :
- Chị To Hien Trinh ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Ngày 04/4/13 :
- Chị Tiquauvn CMTX tháng 4 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 4.474
 • Thanked: 1646 times
 • Khen tặng 41
Trả lời #102 vào: 01-04-2013 16:30:40
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 02/3/13 :
- Chị Tiquauvn CMTX tháng 3 : 500,000đ.
Ngày 19/3/13 :
- Chị Mycanh CMTX tháng 3 : 100,000đ.
Ngày 26/3/13 :
- Gia đình Triệu Tiết (Quận 1) ủng hộ KTX : 200,000đ.
- Gia đình Lâm Thị Liễu (Quận 1) ủng hộ KTX : 600,000đ.
- Gia đình Nguyễn Hồng Đức (Quận 1) ủng hộ KTX : 600,000đ.
- Em Lê Thy Khanh (Quận 10) ủng hộ KTX : 500,000đ.
- Chị Minh Trân, Chị Lê Tâm (P8-Q11) ủng hộ KTX : 100,000đ.
Ngày 30/3/13 :
- Chị Le Thi Anh ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
- Chị Mã Hà Thu (P13-Q11) ủng hộ KTX : 500,000đ.
- Anh Nguyễn Văn Phú (P12-Phú Nhuận) ủng hộ KTX : 200,000đ.
Ngày 31/3/13 :
- Anh Nguyễn An Khang ủng hộ KTX : 100,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 4.474
 • Thanked: 1646 times
 • Khen tặng 41
Trả lời #101 vào: 28-02-2013 19:49:43
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo mền Nam của :
Ngày 23/02/13 :
- Chị To Hien Trinh ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Ngày 24/02/13 :
- Chị Hồng (Điều dưỡng khoa Ngoại- BVGĐ) ủng hộ KTX : 50,000đ.
Ngày 25/02/13 :
- Chị Mycanh CMTX tháng 02 : 100,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các chị.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 4.474
 • Thanked: 1646 times
 • Khen tặng 41
Trả lời #100 vào: 22-02-2013 13:22:55
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 16/02/13 :
- Anh Ngân + Bùi Quang Cần ủng hộ KTX : 2,000,000đ.
Ngày 18/02/13 :
- Chị Le Thi Anh ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Ngày 19/02/13 :
- Chị Michele_du CMTX tháng 02 : 1,000,000đ.
- Anh Leminh41 CMTX tháng 02 : 500,000đ.
- Chị Cao Le Lan Dung ủng hộ KTX : 300,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 4.474
 • Thanked: 1646 times
 • Khen tặng 41
Trả lời #99 vào: 07-02-2013 22:01:19
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 01/02/13 :
- Anh Le Khanh Ngoc (Ngon) CMTX T02 : 1,000,000đ.
- Anh Le Khanh Quan CMTX T02 : 400,000đ.
- Chị Le Hoang Oanh CMTX T02 : 500,000đ.
- Chị Le Hoang Yen CMTX T02 : 400,000đ.
Ngày 07/02/13 :
- Chị Pineapple ủng hộ KTX : 300,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 4.474
 • Thanked: 1646 times
 • Khen tặng 41
Trả lời #98 vào: 30-01-2013 14:42:33
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 15/01/13 :
- Chị Mycanh CMTX tháng 01 : 100,000đ.
Ngày 18/01/13 :
- Chị Pepsi07 ủng hộ KTX : 300,000đ.
Ngày 18/01/13 :
- Chị Michele_du CMTX tháng 01 : 1,000,000đ.
- Anh Leminh41 CMTX tháng 01 : 500,000đ.
Ngày 23/01/13 :
- Chị Hoang Oanh CMTX tháng 01 : 500,000đ.
- Chị Hoang Yen CMTX tháng 01 : 400,000đ.
- Anh Khanh Quan CMTX tháng 01 : 400,000đ.
- Anh Khanh Ngon CMTX tháng 01 : 1,000,000đ.
Ngày 29/01/13 :
- Chị hhquang CMTX tháng 7---> tháng 12/2012 : 1,200,000đ
- Chị Tiquauvn CMTX tháng 02 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi