Tin chung:

Tin chung

  CHUNG TAY GÓP GẠCH
XÂY LÊN NGÔI NHÀ MƠ ƯỚC SỐ 36

Tác giả Chủ đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ  (Đã xem 44110 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 4.474
 • Thanked: 1646 times
 • Khen tặng 41
Trả lời #97 vào: 14-01-2013 16:53:12
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 05/01/13 :
- Chị Tiquauvn CMTX tháng 01 : 500,000đ.
Ngày 07/01/13 :
- Chị Hoàng Oanh CMTX tháng 12 : 500,000đ.
- Chị Hoàng Yến CMTX tháng 12 : 400,000đ.
- Anh Khánh Ngôn - Thân Hữu CMTX Tháng 12 : 1,000,000đ.
- Anh Khánh Quân CMTX tháng 12 : 400,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 4.474
 • Thanked: 1646 times
 • Khen tặng 41
Trả lời #96 vào: 04-01-2013 11:37:21
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 12/12/12 :
- Chị Mycanh CMTX t12 : 100,000đ.
Ngày 21/12/12 :
- Chị Michele_du CMTX T12 : 1,000,000đ.
- Anh Leminh41 CMTX T12 : 500,000đ.
Ngày 25/12/12 :
- Một bạn với số giao dịch VNCK 0081141 ủng hộ KTX 400,000đ.
Ngày 29/12/12 :
- Chị Le Thi Anh ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 4.474
 • Thanked: 1646 times
 • Khen tặng 41
Trả lời #95 vào: 12-12-2012 09:54:39
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 01/12/12 :
- Mr Henry Lin ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Ngày 08/12/12 :
- Chị Tuệ Khai ủng hộ KTX : 700,000đ.
Ngày 09/12/12 :
- Chị Tiquauvn CMTX tháng 12 : 500,000đ.
Ngày 10/12/12 :
- ANh Trung BRISBANE ủng hộ KTX : 2,000,000đ.
Ngày 11/12/12 :
- Anh(chị) Yeunguoi_yeuminh ủng hộ KTX : 300,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 4.474
 • Thanked: 1646 times
 • Khen tặng 41
Trả lời #94 vào: 01-12-2012 10:49:36
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 27/11/12 :
- Chị tthuy44 ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 29/11/12 :
- Anh Khanh Ngon - Thanhuu CMTX Tháng 11 : 1,000,000đ.
- Anh Khanh Quan CMTX Tháng 11 : 400,000đ.
- Chị Hoang Oanh CMTX Tháng 11 : 500,000đ.
- Chị Hoang Yen CMTX tháng 11 : 400,000đ.
- Anh Nguyễn Phú Cường (Quận 5) ủng hộ KTX : 300,000đ
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 4.474
 • Thanked: 1646 times
 • Khen tặng 41
Trả lời #93 vào: 23-11-2012 09:59:24
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 15/11/12 :
- Anh Nguyễn Ngọc Tiến (P14-Q5) ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Ngày 19/11/12 :
- Chị Michele_du CMTX tháng 11 : 1,000,000đ.
- Anh Leminh41 CMTX tháng 11 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 4.474
 • Thanked: 1646 times
 • Khen tặng 41
Trả lời #92 vào: 15-11-2012 14:52:41
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 01/11/12 :
- Chị Le Thi Anh ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Ngày 02/11/12 :
- Anh Le Khanh Ngon - Than Huu CMTX Tháng 10 : 1,000,000đ.
- Anh Khanh Quan CMTX tháng 10 : 400,000đ.
- Chị Hoang Oanh CMTX tháng 10 : 500,000đ.
- Chị Hoang Yen CMTX tháng 10 : 400,000đ.
Ngày 07/11/12 :
- Chị Trieuthuy ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 12/11/12 :
- Anh (chị) Pineapple ủng hộ KTX : 200,000đ.
Ngày 13/11/12 :
- Chị Mycanh CMTX tháng 11 : 100,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 4.474
 • Thanked: 1646 times
 • Khen tặng 41
Trả lời #91 vào: 01-11-2012 16:14:54
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 26/10/12 :
- Anh Cường ủng hộ KTX : 300,000đ.
Ngày 28/10/12 :
- Chị Trần Thanh Ngọc ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 29/10/12 :
- Chị Tiquauvn CMTX tháng 11 : 500,000đ.
Ngày 31/10/12 :
- Anh (chị) Bn_le ủng hộ KTX : 272,582đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 4.474
 • Thanked: 1646 times
 • Khen tặng 41
Trả lời #90 vào: 25-10-2012 10:23:57
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 10/10/12 :
- Chị Tiquauvn CMTX tháng 10 : 500,000đ.
Ngày 12/10/12 :
- Chị Mycanh CMTX tháng 10 : 100.000đ.
Ngày 16/10/12 :
- Gia đình chị Hoang Thi Lao ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Ngày 19/10/12 :
- Chị Michele_du CMTX tháng 10 : 1,000,000đ.
- Anh Leminh41 CMTX tháng 10 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 4.474
 • Thanked: 1646 times
 • Khen tặng 41
Trả lời #89 vào: 09-10-2012 10:27:30
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 04/10/12 :
- Chị Le Hoang Yen CMTX tháng 9 : 400,000đ.
- Anh Le Tri Tue CMTX tháng 9 : 200,000đ.
- Anh Le Khanh Ngon- Than Huu CMTX tháng 9 : 1,000,000đ.
- Chị Le Hoang Oanh CMTX tháng 9 : 500,000đ.
- Anh Le Khanh Quan CMTX tháng 9 : 400,000đ.
Ngày 07/10/12 :
- Chị Phạm Thị Hồng Hạnh (Bình Dương) ủng hộ KTX : 500,000đ.
- Chị Nguyễn Thị Tẻn (Bình Dương) ủng hộ KTX : 200,000đ.
- Anh Phạm Bá Lộc (Bình Dương) ủng hộ KTX : 100,000đ.
- Chị Phạm Thị Thu Ngân (Bình Dương ) ủng hộ KTX : 200,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 4.474
 • Thanked: 1646 times
 • Khen tặng 41
Trả lời #88 vào: 02-10-2012 13:04:14
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của:
Ngày 02/10/12 :
- Nhóm Niềm tin Ottawa Canada ủng hộ KTX : 8,331,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của Quý Nhóm.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 4.474
 • Thanked: 1646 times
 • Khen tặng 41
Trả lời #87 vào: 02-10-2012 13:02:08
Do có việc gia đình nên Lathuvang cập nhật ủng hộ châm trễ, thành thật xin lỗi cùng cả nhà.
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 02/9/12 :
- Chị Nguyễn Thị Vinh ủng hộ KTX : 100,000đ.
Ngày 07/9/12 :
- Chị Mycanh CMTX tháng 9 : 100,000đ.
Ngày 10/9/12 :
- Chị Ruababy ủng hộ KTX : 200,000đ.
Ngày 11/9/12 :
- Chị huongbm ủng hộ KTX : 300,000đ.
Ngày 16/9/12 :
- Chị Viethuong ủng hộ KTX : 5,000,000đ.
Ngày 18/912 :
- Chị Dương Thị Bạch Mai ủng hộ KTX : 100,000đ.
- Chị Triệu Thị Minh ủng hộ KTX : 200,000đ.
- Anh Nguyễn Hữu Trí ủng hộ KTX : 600,000đ.
- Anh Nguyễn Hồng Đức ủng hộ KTX : 600,000đ.
- Anh Phạm Dương Chấn, Truch, Mai ủng hộ KTX : 600,000đ.
Ngày 19/9/12 :
- Chị Michele_du CMTX tháng 9 : 1,000,000đ.
- Anh Leminh41 CMTX tháng 9 : 500,000đ.
- Chị Le Thi Anh ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
- Chị Pham Thi Diem Ca ủng hộ KTX : 300,000đ.
Ngày 24/9/12 :
- Chị Le Phuong Thao ủng hộ KTX : 1,050,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi Tiger

 • Thành Viên Gắn Kết
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 777
 • Thanked: 18 times
 • Khen tặng 1
Trả lời #86 vào: 01-10-2012 10:32:04
Tiger cập nhật ủng hộ nồi cháo miền Nam.
Ngày 23/9/2012:
- Nhóm Chim cánh cụt ủng hộ: 750.000đ.
Ngày 25/9/2012:
- Gia đình bác Nguyễn Trí Đời ủng hộ: 50 kg gạo.
Ngày 30/9/2012:
- Nhóm Chim cánh cụt ủng hộ: 200.000đ.
- Chị Lê Ngọc Diễm Châu ủng hộ: 100.000đ.
- Bà Nguyễn Thị Tẻn ủng hộ: 100.000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh (chị).

 


Ngủ rồi Tiger

 • Thành Viên Gắn Kết
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 777
 • Thanked: 18 times
 • Khen tặng 1
Trả lời #85 vào: 13-09-2012 22:53:41
Ngày 30/8/2012.
Chị Thảo phụ trách bếp cơm công nghiệp Bình Dương ủng hộ cho nồi cháo 13 kg bí đỏ.
Xin cảm ơn sự ủng hộ của chị!
Thân mến!

 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 4.474
 • Thanked: 1646 times
 • Khen tặng 41
Trả lời #84 vào: 30-08-2012 22:08:05
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 14/8/12 :
- Chị Phan Thi Diem Ca ủng hộ KTX : 300,000đ.
Ngày 22/8/12 :
- Chị Huyenle CMTX T8/12---> T7/13 : 1,200,000đ.
Ngày 29/8/12 :
- Anh (chị) Bn_le ủng hộ KTX : 496,000đ.
Ngày 30/8/12 :
- Anh Le Khanh Quan CMTX tháng 8 : 400,000đ.
- Chị Le Hoang Yen CMTX tháng 8 : 400,000đ.
- Chị Le Hoang Oanh CMTX tháng 8 : 500,000đ.
- Anh Le Khanh Ngon - Than Huu  CMTX tháng 8 : 1,000,000đ.
- Anh Le Tri Tue CMTX tháng 8 : 200,000đ.
- Chị Tiquauvn CMTX tháng 9 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 4.474
 • Thanked: 1646 times
 • Khen tặng 41
Trả lời #83 vào: 23-08-2012 13:45:36
Thino đã viết:
Trích dẫn
Bác laThuVang ơi em  vừa chuyển Quỹ 1,200 000 đ của bạn HuyenLe u/h  NCMN Trong 12 Tháng bác xác nhận giúp em với nhé .
Thank you  !

@Thino : lathuvang đã nhận 1,200,000đ của bạn Huyenle. Cảm ơn nhiều.

Lá thu vàng  không rơi