Người Tôi Cưu Mang

THÔNG TIN - HOẠT ĐỘNG => Cập nhật chuyển Tiền, Hàng và Thu - Chi => Tác giả chủ đề:: Thocon vào 02-06-2021 20:21:41

Tiêu đề: Cập nhật nhận chuyển tiền quỹ tháng 6/2021
Gửi bởi: Thocon vào 02-06-2021 20:21:41
Chào cả nhà,

Thỏ cập nhật tiền quỹ NTCM (lần 1) từ ngày 01/6 đến ngày 2/6/2021 theo file đính kèm.

Thỏ cảm ơn,