Người Tôi Cưu Mang

CHIA SẺ YÊU THƯƠNG => Thống kê cưu mang => Tác giả chủ đề:: loanngyen1202 vào 21-01-2022 14:26:02

Tiêu đề: BÁO CÁO QUỸ NTCM NĂM 2022
Gửi bởi: loanngyen1202 vào 21-01-2022 14:26:02
Chào cả nhà,

Loanngyen gửi BC Quỹ NTCM tháng 1/2022 tài khoản chị Thocon nhé, cả nhà xem file đính kèm.

Tiêu đề: Re: BÁO CÁO QUỸ NTCM NĂM 2022
Gửi bởi: Tepty vào 18-02-2022 21:59:56
Chào cả nhà

Thay mặt đội kế toán, tepty xin gửi tới các Anh/Chị và các bạn báo cáo quỹ NTCM tháng 1 cập nhật tài khoản mới tại MB. Tài khoản VCB hiện chỉ còn duy trì số dư 50.000đ. Mời cả nhà xem file đính kèm ah

Thân
Tepty
Tiêu đề: Re: BÁO CÁO QUỸ NTCM NĂM 2022
Gửi bởi: loanngyen1202 vào 30-10-2022 14:34:40
Loannguyen gửi cả nhà BC Quỹ T2/2022.

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà !
Tiêu đề: Re: BÁO CÁO QUỸ NTCM NĂM 2022
Gửi bởi: loanngyen1202 vào 30-10-2022 14:47:15
Loannguyen gửi cả nhà BC Quỹ NTCM T3/2022.

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà !
Tiêu đề: Re: BÁO CÁO QUỸ NTCM NĂM 2022
Gửi bởi: loanngyen1202 vào 30-10-2022 23:57:21
Loannguyen gửi cả nhà BC Quỹ NTCM T4/2022.

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà !
Tiêu đề: Re: BÁO CÁO QUỸ NTCM NĂM 2022
Gửi bởi: loanngyen1202 vào 31-10-2022 00:07:20
Loannguyen gửi cả nhà BC Quỹ NTCM T5/2022.

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà !
Tiêu đề: Re: BÁO CÁO QUỸ NTCM NĂM 2022
Gửi bởi: loanngyen1202 vào 31-10-2022 00:13:49
Loannguyen gửi cả nhà BC Quỹ NTCM T6/2022.

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà !


Tiêu đề: Re: BÁO CÁO QUỸ NTCM NĂM 2022
Gửi bởi: loanngyen1202 vào 31-10-2022 00:21:20
Loannguyen gửi cả nhà BC Quỹ NTCM T7/2022.

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà !


Tiêu đề: Re: BÁO CÁO QUỸ NTCM NĂM 2022
Gửi bởi: loanngyen1202 vào 31-10-2022 00:31:50
Loannguyen gửi cả nhà BC Quỹ NTCM T8/2022.

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà !
Tiêu đề: Re: BÁO CÁO QUỸ NTCM NĂM 2022
Gửi bởi: loanngyen1202 vào 31-10-2022 00:32:57
Loannguyen gửi cả nhà BC Quỹ NTCM T9/2022.

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà !