Người Tôi Cưu Mang

THÔNG TIN - HOẠT ĐỘNG => Cập nhật chuyển Tiền, Hàng và Thu - Chi => Tác giả chủ đề:: lathuvang vào 19-06-2018 19:40:52

Tiêu đề: Nồi cháo Sơn La - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 19-06-2018 19:40:52
Quỹ Nồi cháo Sơn la đã nhận :
Ngày 08/6/18:
- Bạn Mậm Nguyễn Tùng  : 300,000đ.
- Mai Tan : 1,000,000đ.
- Nguyen Hoang Thanh : 1,000,000đ.
- Tuan May Man : 300,000đ.
- Giang Cam Bui và bạn : 5,500,000đ.
- Phuongtoanthe : 1,000,000đ.
- Le Quyen : 500,000đ.
- Dam Thi Mai : 500,000đ.
- Quyen Hoang : 1,000,000đ.
- Me Ti Tom : 500,000đ.
- Dao Manh Ha : 500,000đ.
Ngày 09/6/18:
- ThaiDuy & Long : 2,000,000đ.
Ngày 10/6/18:
- Mami Nga Nguyen : 500,000đ.
- Bich Pham : 500,000đ.
- Thang Le : 300,000đ.
- Tepty : 1,000,000đ.
- Laohatien : 3,000,000đ.
- Quynh Mai Vo : 1,000,000đ.
- Ban Giang : 200,000đ.
Ngày 12/6/18:
- Phung Thi Ngoc Thuy : 300,000đ.
Ngày 15/6/18:
- BS Tu ban Maitan : 500,000đ.
- Mot ban trai giau ten : 500,000đ.
Ngày 17/6/18:
- Altistau Nguyen Tuyen : 500,000đ.
- Kim Ngan : 1,000,000đ.
- Kim Oanh Do : 500,000đ.
Ngày 18/6/18:
- Em Quy Tran : 500,000đ.
- Duong Thi Ngoc Cam : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các bạn.
Tiêu đề: Nồi cháo Sơn La - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 26-06-2018 20:09:10
Quỹ Nồi cháo Sơn la đã nhận :
Ngày 25/6/18:
- Tô Thanh Thủy : 1,000,000đ.
- Khanh Huong Ninh : 500,000đ.
- Minh Hiền : 200,000đ.
- Chi Chinh : 500,000đ.
Ngày 26/6/18:
- Gia đình Nguyễn Việt Hoa  CMTX 6 tháng cuối năm 2018 : 1,200,000đ.
- Giang Cẩm Bùi CMTX T6--->T10/2018 : 5,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các bạn.
Tiêu đề: Nồi cháo Sơn La - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 29-06-2018 19:44:35
Quỹ Nồi cháo Sơn la đã nhận :
Ngày 29/6/18 :
- Bác mgocthao : 6,300,000đ.
- Quỹ quán cơm 2000₫ Saigon hổ trợ : 20,000,000₫.
Chân thành cảm ơn .
Tiêu đề: Nồi cháo Sơn La - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 20-07-2018 21:05:41
Quỹ NC Sơn La đã nhận :
Ngày 02/7/18 :
- Đồng nghiệp USG CMTX T7: 1,000,000₫.
Ngày 20/7/18:
- MTQ có số GD 2007180966282001 ủng hộ KTX : 500,000₫.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo Sơn La - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 25-07-2018 07:03:08
Quỹ cháo Sơn Lan đã nhận :
Ngày 24/7/18:
- Anh(chị) Van Hai : 500,000₫.
- Chị Nga Nguyen : 500,000₫.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo Sơn La - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 15-08-2018 08:37:18
Quỹ NC Sơn La đã nhận :
Ngày 01/8/18:
- Đồng nghiệp USG & friends CMTX T8 : 500,000₫.
Ngày 09/8/18:
- Chị Cẩm Giang CMTX T7 —-> T10/2018 : 4,000,000₫.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo Sơn La - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 05-09-2018 02:03:49
Quỹ NC Sơn La đã nhận :
Ngày 31/8/18:
- Đồng nghiệp USG & friends CMTX T9: 500,000₫.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo Sơn La - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 11-09-2018 08:01:39
Quỹ NC Sơn La đã nhận :
Ngày 10/9/18:
- Ông Bà Kit Do ủng hộ KTX : 1,000,000₫.
Xin chân thành cảm ơn.
Tiêu đề: Nồi cháo Sơn La - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 29-09-2018 15:08:18
Quỹ NC Sơn La đã nhận :
Ngày 28/9/18:
- Đồng nghiệp USG  CMTX T10 : 600,000₫.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo Sơn La - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 30-10-2018 13:01:55
Quỹ NC Sơn La đã nhận :
Ngày 10/10/18 :
- Chị Kim Ngan ủng hộ KTX : 500,000đ.
Xin cảm ơn.
Tiêu đề: Nồi cháo Sơn La - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 10-11-2018 13:06:54
Quỹ NC Sơn La đã nhận :
Ngày 01/11/18:
- Đồng nghiệp USG & friends CMTX T11 : 500,000₫.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo Sơn La - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 24-11-2018 09:29:39
Quỹ NC Sơn La đã nhận :
Ngày 21/11/18:
- Nguyen Kim Anh va cac ban ủng hộ KTX  : 5,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo Sơn La - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 28-11-2018 18:17:38
Quỹ NC Sơn La đã nhận :
Ngày 27/11/18:
-Chị  Nguyễn Hương Mai ủng hộ KTX : 2,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của  chị.
Tiêu đề: Nồi cháo Sơn La - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 02-12-2018 18:00:57
Quỹ NC Sơn La đã nhận :
Ngày30/11/18:
- Đồng nghiệp USG & friends CMTX T12 : 400,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo Sơn La - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 05-01-2019 14:42:35
Quỹ NC Sơn La đã nhận :
Ngày 02/01/19:
- Chị Giang Cẩm Bùi CMTX T01 : 1,000,000đ.
- Đồng nghiệp USG & friends CMTX T01 : 1,000,000đ.
- Nguyễn Việt Hoa và các chị em gái CMTX năm 2019 : 2,400,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo Sơn La - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 31-01-2019 19:47:01
Quỹ NC Sơn La đã nhận :
Ngày 31/01/19:
- Đồng nghiệp USG & friends CMTX T02 : 800,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Sơn La - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 03-03-2019 13:39:19
Quỹ NC Sơn La đã nhận :
Ngày 04/02/19:
- Chị Giang Cẩm Bùi CMTX T02 : 1,000,000đ.
Ngày 15/02/19:
- Anh(chị) Le Hien ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Ngày 01/3/19:
- Đồng nghiệp USG CMTX T3 : 700,000đ.
Ngày 03/3/19:
- Chị Giang Cẩm Bùi CMTX T3 : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Sơn La - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: ThaiDzuy vào 01-04-2019 09:27:24
Đồng nghiệp ThaiDzuy ủng hộ Nồi cháo Sơn La tháng 4/2019 số tiền 800,000 VND.

Đã chuyển khoản cho Thủ quỹ Lathuvang!

Thân mến,
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Sơn La - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 02-04-2019 15:56:25
Quỹ NC Sơn La đã nhận :
Ngày 29/3/19 :
- Đồng nghiệp USG & friends CMTX T4 : 800,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Sơn La - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 22-04-2019 17:50:11
Quỹ NC Sơn La đã nhận :
Ngày 01/4/19:
- Chị Giang Cẩm Bùi CMTX T4 : 1,000,000đ.
Ngày 19/4/19:
- Chị Michele_du và Gia đình CMTX T4 : 1,000,000đ.
Ngày 22/4/19:
- Hoi Nhan Vien Dia Phuong UASID ủng hộ KTX  : 300,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Sơn La - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 18-05-2019 21:00:45
Quỹ NC Sơn La đã nhận :
Ngày 01/5/19:
- Chị Giang Cẩm Bùi CMTX T5 : 1,000,000đ.
Ngày 02/5/19:
- Chị Nam Trang ủng hộ KTX  : 500,000đ.
Ngày 08/5/19:
- Đồng nghiệp USG CMTX T5  : 400,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Sơn La - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 31-05-2019 18:59:33
Quỹ NC Sơn La đã nhận :
Ngày 20/5/19:
- Chị Michele_du và Gia đình CMTX T5 : 1,000,000đ.
Ngày 22/5/19:
- Em Hà Vũ ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 31/5/19:
- Đồng nghiệp USG & friends CMTX T6 : 800,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Sơn La - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 17-06-2019 14:23:54
Quỹ NC Sơn La đã nhận :
Ngày 01/6/19:
- Chị Giang Cẩm Bùi CMTX T6 : 1,000,000đ.
Ngày 09/6/19:
- Chị Minh Hà ủng hộ KTX  : 500,000đ.
- Chị Thu Hằng ban Kim Oanh Do ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 14/6/19:
- Bo me ban maitan ủng hộ KTX   : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Sơn La - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 01-07-2019 13:48:26
Quỹ NC Sơn La đã nhận :
Ngày 19/6/19:
- Chị Michele_du và Gia đình CMTX T6 : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Sơn La - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 09-07-2019 13:20:26
Quỹ NC Sơn La đã nhận :
Ngày 02/7/19:
- Chị Giang Cẩm Bùi CMTX T7 : 1,000,000đ.
- Đồng nghiệp USG & friends  CMTX T7  : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Sơn La - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 17-07-2019 16:10:54
Quỹ NC Sơn La đã nhận :
Ngày 13/7/19:
- Chị  Hạnh và chị Phúc ủng hộ KTX : 2,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của 2 chị.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Sơn La - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 31-07-2019 16:35:04
Quỹ NC Sơn La đã nhận :
Ngày 19/7/19:
- Chị Michele_du và GĐ  CMTX T7 : 1,000,000đ.
Ngày 20/7/19:
- Chị Kim Oanh Do, Chị Lan Ha, Chị Liên ủng hộ KTX : 1,500,000đ.
Ngày 31/7/19:
- Đồng nghiệp USG & friends  CMTX T8  : 600,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Sơn La - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 15-08-2019 09:48:35
Quỹ NC Sơn La đã nhận :
Ngày 01/8/19:
- Chị Giang Cẩm Bùi CMTX T8 : 1,000,000đ.
Ngày 12/8/19:
- Chị Kim Oanh Do, Chị Lan Ha, Chị Liên CMTX T8 : 1,200,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Sơn La - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 06-09-2019 15:05:19
Quỹ NC Sơn La đã nhận :
Ngày 19/8/19:
- Chị Michele_du và GĐ  CMTX T8 : 1,000,000đ.
Ngày 31/8/19:
- Chị Hạnh - Phúc CMTX T9+10/2019  : 2,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Sơn La - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 25-09-2019 08:14:48
Quỹ NC Sơn La đã nhận :
Ngày 03/9/19:
- Đồng nghiệp USG & friends  CMTX T9  : 600,000đ.
Ngày 04/9/19:
- Chị Giang Cẩm Bùi CMTX T9 : 1,000,000đ.
Ngày 18/8/19:
- Một bạn nữ ở Hà Nội ủng hộ KTX : 500,000đ.
- Chị Kim Oanh Do, Minh Hoa Pham, Chị Liên CMTX T9 : 1,000,000đ.
Ngày 19/9/19:
- Chị Michele_du và GĐ  CMTX T9 : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Sơn La - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 04-10-2019 09:57:39
Quỹ NC Sơn La đã nhận :
Ngày 30/9/19:
- Chị Kim Ngan Do ủng hộ KTX  : 1,000,000đ
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của chị.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Sơn La - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 09-10-2019 16:22:28
Quỹ NC Sơn La đã nhận :
Ngày 02/10/19:
- Đồng nghiệp USG & friends  CMTX T10  : 800,000đ.
Ngày 03/10/19:
- Chị Giang Cẩm Bùi CMTX T10 : 1,000,000đ.
Ngày 07/10/19:
- Bac Truong Thanh Thuy ủng hộ KTX : 5,000,000đ.
- Một bạn nữ ở Hà Nội ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Sơn La - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 05-11-2019 11:02:52
Quỹ NC Sơn La đã nhận :
Ngày 18/10/19:
- Chị Minh Hà ủng hộ KTX   : 1,000,000đ.
- Chị Liên CMTX T10 : 500,000đ..
Ngày 21/10/19:
- Chị Michele_du và GĐ  CMTX T10 : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Sơn La - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 14-11-2019 14:35:34
Quỹ NC Sơn La đã nhận :
Ngày 03/11/19:
- Chị Giang Cẩm Bùi CMTX T11 : 1,000,000đ.
Ngày 05/11/19:
- Đồng nghiệp USG & friends  CMTX T11  : 400,000đ.
Ngày 07/11/19:
- Một bạn nữ ở Hà Nội CMTX T11 : 500,000đ.
Ngày 10/11/19:
- Cô & bạn (Chị Lan Hương) CMTX T11,12 : 2,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Sơn La - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 03-12-2019 20:00:23
Quỹ NC Sơn La đã nhận :
Ngày 18/11/19:
- Anh chị  Minh Hoa Pham và các bạn ủng hộ KTX   : 1,500,000đ.
Ngày 19/11/19:
- Chị Michele_du và GĐ  CMTX T11 : 1,000,000đ.
Ngày 27/11/19:
- Chị Thu Hương và Gia Đình ( Gò Vấp - TPHCM) ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Sơn La - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 10-12-2019 21:50:52
Quỹ NC Sơn La đã nhận :
Ngày 01/12/19:
- Chị Giang Cẩm Bùi CMTX T12 : 1,000,000đ.
Ngày 02/12/19:
- Đồng nghiệp USG & friends  CMTX T12  : 400,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Sơn La - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 22-12-2019 10:06:27
Quỹ NC Sơn La đã nhận :
Ngày 16/12/19:
- Anh chị  Minh Hoa Pham và các bạn CMTX T12   : 500,000đ.
- Chị Kim Oanh Do, Minh Ha, Chị Liên CMTX T12 : 2,300,000đ.
Ngày 19/12/19:
- Chị Michele_du và GĐ  CMTX T12 : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Sơn La - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 10-01-2020 17:10:59
Quỹ NC Sơn La đã nhận :
Ngày 02/01/20 :
- Nhóm Nguyễn Việt Hoa CMTX năm 2020 : 2,400,000đ.
Ngày 03/01/20:
- Anh(chị)Giang Dao (bạn Nguyễn Việt Hoa) CMTX năm 2020 : 2,400,000đ.
Ngày 06/01/2020 :
- Cô Phúc và Chị Hương CMTX T01,02/2020 : 2,000,000đ.
- Chị Giang Cẩm Bùi CMTX T01 : 1,000,000đ.
Ngày 08/01/20:
- Đồng nghiệp USG & friends CMTX T01 : 2,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Sơn La - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 10-02-2020 14:31:21
Quỹ NC Sơn La đã nhận :
Ngày 18/01/20:
- Chị Michele_du và GĐ  CMTX T01 : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Sơn La - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 05-03-2020 19:57:34
Quỹ NC Sơn La đã nhận :
Ngày 14/02/20:
- Chị Kim Ngan Do ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
- Chị Giang Cẩm Bùi CMTX T02 : 1,000,000đ.
Ngày 18/02/20:
- Chị Michele_du và GĐ  CMTX T02 : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Sơn La - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 05-03-2020 20:00:46
Quỹ NC Sơn La đã nhận :
Ngày 02/3/20:
- Chị Giang Cẩm Bùi CMTX T3 : 1,000,000đ.
Ngày 03/3/20:
- Chị Hà và chị Liên CMTX T3 : 1,000,000đ.
- Đồng nghiệp USG & friends  CMTX T3 : 800,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Sơn La - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 23-03-2020 18:43:05
Quỹ NC Sơn La đã nhận :
Ngày 07/3/20:
- Cô Phúc , Chị Hương CMTX T3,4 : 2,000,000đ.
Ngày 18/3/20:
- Chị Michele_du và GĐ  CMTX T3 : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Sơn La - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 02-05-2020 08:15:45
Quỹ NC Sơn La đã nhận :
Ngày 29/4/2020 :
- Chị Minh Hà và Chị Liên ủng hộ : 1,500,000đ.
Xin cảm ơn.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Sơn La - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 11-05-2020 13:58:49
Quỹ NC Sơn La đã nhận :
Ngày 03/5/2020 :
- Chị Phúc Hà và Chị Hương  CMTX T5,6 : 2,000,000đ.
Chân thành cảm ơn.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Sơn La - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 01-06-2020 15:25:48
Quỹ NC Sơn La đã nhận :
Ngày 18/5/2020 :
- Đồng nghiệp USG & friends CMTX T5 : 900,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị .
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Sơn La - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 10-06-2020 19:10:45
Quỹ NC Sơn La đã nhận :
Ngày 03/6/2020 :
- Đồng nghiệp USG & friends CMTX T6 : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị .
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Sơn La - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 20-06-2020 14:41:06
Quỹ NC Sơn La đã nhận :
Ngày 13/6/2020 :
- Chị Phương Trần ủng hộ KTX  : 300,000đ.
Ngày 17/6/20:
- Chị Minh Ha ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Ngày 19/6/20:
- Chị Hồng Ntt ủng hộ mua nồi cháo : 5,000,000đ.
Ngày 20/6/20:
- Ban Mai Tan ủng hộ mua nồi cháo : 2,000,000đ.
- Hien mart dong anh ủng hộ mua nồi cháo : 200,000đ.
- MTQ có số GD 497547.200620.091810 ủng hộ mua nồi cháo : 500,000đ.
- MTQ có số GD 660981.200620.095628 ủng hộ mua nồi cháo : 200,000đ.
- MTQ có số GD 443861.200620.105048 ủng hộ mua nồi cháo : 300,000đ.
- Chị Van Anh ủng hộ mua nồi cháo : 200,000đ.
- Anh(chị) Trieu Tu My ủng hộ mua nồi cháo : 200,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị .
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Sơn La - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: Thanh Ng vào 22-06-2020 09:58:04
E đã nhận được 8.500.000đ để mua nồi nấu cháo. E cảm ơn các anh chị ak. 
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Sơn La - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 23-06-2020 19:15:52
Quỹ NC Sơn La đã nhận :
Ngày 20/6/20:
- MTQ có số GD 304738.200620.152708 ủng hộ mua nồi cháo : 300,000đ.
- Chị Trinh Thi Hue ủng hộ mua nồi cháo : 500,000đ.
Ngày 21/6/20:
- Chị Trang Nghe ủng hộ mua nồi cháo : 300,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị .
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Sơn La - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: Thanh Ng vào 27-06-2020 18:35:02
Quỹ Nồi cháo Sơn La đã nhận 1 triệu của 2 chị Thai Hoa - Dieu Huong. 
Xin chân thành cảm ơn các chị ạ. 
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Sơn La - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 05-07-2020 19:54:16
Quỹ NC Sơn La đã nhận :
Ngày 24/6/2020:
- MTQ có số GD 277218.240620.083235 ủng hộ mua nồi cháo : 200,000đ.
Ngày 01/7/2020:
- Chị Giang Cam Bui CMTX T7 : 1,000,000đ.
Ngày 02/7/2020:
- Cô Phúc và Chị Hương CMTX T7,8 : 2,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị .
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Sơn La - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 14-07-2020 15:55:48
Quỹ NC Sơn La đã nhận :
Ngày 07/7/20:
- MTQ có số GD 898722.070720.211734 ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 08/7/20:
- Đồng nghiệp USG & Friends CMTX T7 : 1,500,000đ.
Ngày 14/7/20:
- Chị Liên ủng hộ KTX : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Sơn La - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 30-07-2020 15:25:58
Quỹ NC Sơn La đã nhận :
Ngày 20/7/20:
- Chị Michele_du và GĐ CMTX T7 : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Sơn La - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 06-08-2020 20:35:07
Quỹ NC Sơn La đã nhận :
Ngày 01/8/20:
- MTQ có số GD 047092.010820.143351 ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 02/8/20:
- Chị Giang Cẩm Bùi CMTX T8 : 1,000,000đ.
Ngày 04/8/20:
- Đồng nghiệp USG & Friends CMTX T8 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Sơn La - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 01-09-2020 19:02:57
Quỹ NC Sơn La đã nhận :
Ngày 16/8/2020:
- Chị Liên CMTX T8 : 500,000đ.
Ngày 18/8/20
- Chị Michele_du và GĐ CMTX T8 : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Sơn La - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 10-09-2020 07:26:59
Quỹ NC Sơn La đã nhận :
Ngày 01/9/20:
- Chị Minh Hà CMTX T9 : 1,000,000đ.
- Cô Phúc và Chị Hương CMTX T9+10 : 2,000,000đ.
Ngày 04/9/20:
- Đồng nghiệp USG & friends CMTX T9 : 800,000đ.
Ngày 09/9/20:
- Chị Liên CMTX T9 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Sơn La - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 30-09-2020 19:00:58
Quỹ NC Sơn La đã nhận :
Ngày 18/9/20
- Chị Michele_du và GĐ CMTX T9 : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Sơn La - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 30-10-2020 10:51:29
Quỹ NC Sơn La đã nhận :
Ngày 05/10/20:
- Đồng nghiệp USG & friends CMTX T10 : 800,000đ.
Ngay19/10/20:
- Chị Michele_du và GĐ CMTX T10 : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Sơn La - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 02-11-2020 13:10:33
Quỹ NC Sơn La đã nhận :
Ngày 31/10/20:
- Cô Phúc và Chị Hương CMTX T11,12 : 2,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của cô và chị
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Sơn La - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 25-11-2020 15:12:00
Quỹ NC Sơn La đã nhận :
Ngày 03/11/20:
- Đồng nghiệp USG & friends CMTX T11 : 800,000đ.
Ngay18/11/20:
- Chị Michele_du và GĐ CMTX T11 : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Sơn La - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 02-01-2021 16:35:46
Quỹ NC Sơn La đã nhận :
Ngày 18/12/20:
- Chị Michele_du và GĐ CMTX T12 : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Sơn La - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 06-01-2021 10:55:08
Quỹ NC Sơn La đã nhận :
Ngày 02/01/21:
- Cô Phúc , Chị Hương CMTX T01,02/21: 2,000,000đ.
Ngày 04/01/21:
- Nhóm Nguyễn Việt Hoa CMTX Năm 2021 : 2,400,000đ.
Ngày 05/01/21:
- Anh(chị) Giang Dao ban Nguyễn Việt Hoa ủng hộ KTX : 2,300,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị .
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Sơn La - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 04-03-2021 09:55:05
Quỹ NC Sơn La đã nhận :
Ngày 01/3/21:
- Cô Phúc , Chị Hương CMTX T3,4/21: 2,000,000đ.
Chân thành cảm ơn.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Sơn La - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 14-02-2022 19:43:09
Quỹ NC Sơn La đã nhận :
Ngày 10/02/22:
- Chị Do Kim Ngan ủng hộ KTX: 2,000,000đ.
Ngày 11/02/22:
- Đồng nghiệp USG CMTX T02: 1,500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Sơn La - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 24-02-2022 20:29:43
Quỹ NC Sơn La đã nhận :
Ngày 21/02/22:
- Chị Nguyên Thị Dieu Huyen CMTX T3/22 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của chị.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Sơn La - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 26-03-2022 15:35:14
Quỹ NC Sơn La đã nhận :
Ngày 09/3/22:
- Đồng nghiệp USG CMTX T3: 900,000đ.
Ngày 21/3/22:
- Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T4: 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Sơn La - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 01-04-2022 14:10:46
Quỹ NC Sơn La đã nhận :
Ngày 27/3/22:
- Giang Dao - Ban Nguyen Viet Hoa ủng hộ KTX: 2,300,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của anh chị.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Sơn La - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 13-04-2022 19:43:01
Quỹ NC Sơn La đã nhận :
Ngày 06/4/22:
- Đồng nghiệp USG CMTX T4: 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Sơn La - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 04-05-2022 13:15:40
Quỹ NC Sơn La đã nhận :
Ngày 19/4/22:
- Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T5: 500,000đ.
- Chị Phan Thị Dung ủng hộ KTX: 200,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Sơn La - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 19-05-2022 14:38:00
Quỹ NC Sơn La đã nhận :
Ngày 05/5/22:
- Đồng nghiệp USG CMTX T5: 1,500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Sơn La - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 05-06-2022 14:25:35
Quỹ NC Sơn La đã nhận :
Ngày 23/5/22:
- Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T6: 500,000đ.
Ngày 02/6/22:
- Đồng nghiệp USG CMTX T6: 400,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Sơn La - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 06-07-2022 13:47:49
Quỹ NC Sơn La đã nhận :
Ngày 21/6/22:
- Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T7: 500,000đ.
Chân thành cảm ơn chị.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Sơn La - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 01-08-2022 19:32:47
Quỹ NC Sơn La đã nhận :
Ngày 06/7/22:
- Đồng nghiệp USG CMTX T7: 2,400,000đ.
Ngày 20/7/22:
- Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T8: 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Sơn La - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 27-08-2022 14:22:32
Quỹ NC Sơn La đã nhận :
Ngày 08/8/22:
- Đồng nghiệp USG CMTX T8: 1,000,000đ.
Ngày 19/8/22:
- Chị Nguyen Thi Lan Huong ủng hộ KTX: 300,000đ.
Ngày 22/8/22:
- Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T9: 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Sơn La - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 20-09-2022 18:57:34
Quỹ NC Sơn La đã nhận :
Ngày 12/9/22:
- Đồng nghiệp USG CMTX T9: 900,000đ.
Ngày 16/9/22:
- Nhập lại quỹ tiền tạm ứng đi chợ: 10,000,000đ.
Ngày 19/9/22:
- Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T10: 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo Sơn La - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 04-11-2022 11:26:08
Quỹ NC Sơn La đã nhận :
Ngày 04/10/22:
- Đồng nghiệp USG CMTX T10: 800,000đ.
Ngày 18/10/22:
- Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T11: 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.