Người Tôi Cưu Mang

THÔNG TIN - HOẠT ĐỘNG => Cập nhật chuyển Tiền, Hàng và Thu - Chi => Tác giả chủ đề:: lathuvang vào 10-12-2019 21:48:59

Tiêu đề: Chương Trình Thứ 7 Yêu Thương Hà Tĩnh - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 10-12-2019 21:48:59
Quỹ Chương trình Thứ 7 Yêu thương Hà Tĩnh đã nhận :
Ngày 06/12/19:
- Nhóm Nguyễn Việt Hoa : 1,000,000đ.
- E Hoa : 300,000đ.
Ngày 07/12/19:
-  Chị Michele_du và Gia Đình : 2,000,000đ.
- Dung : 200,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Re: Chương Trình Thứ 7 Yêu Thương Hà Tĩnh - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 10-01-2020 16:55:02
Quỹ Chương trình Thứ 7 Yêu thương Hà Tĩnh đã nhận :
- Anh(chị) Nguyen Tung  ủng hộ T12 : 300,000đ.
- Chị Huong Lien ủng hộ T12 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn.
Tiêu đề: Re: Chương Trình Thứ 7 Yêu Thương Hà Tĩnh - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 15-05-2020 18:42:16
Quỹ Chương trình T7YT Hà Tĩnh đã nhận :
Ngày 17/01/2020 :
-  Quỹ quán cơm Saigon hổ trợ kinh phí hoạt động  : 3,000,000₫.
Ngày 05/5/2020 :
- Fb Nguyen Tinh : 300,000₫.
- TV Mgocthao : 700,000₫.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Re: Chương Trình Thứ 7 Yêu Thương Hà Tĩnh - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 22-05-2020 13:35:25
Quỹ CT T7YT Hà Tĩnh đã nhận :
Ngày 18/5/2020 :
- Đồng nghiệp USG & friends CMTX T5 : 2,000,000đ.
Ngày 22/5/2020:
- Chị Michele_du và Gia Đình CMTX T5 : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Re: Chương Trình Thứ 7 Yêu Thương Hà Tĩnh - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 09-06-2020 17:03:19
Quỹ CT T7YT Hà Tĩnh đã nhận :
Ngày 03/6/2020 :
- Đồng nghiệp USG & friends CMTX T6 : 2,000,000đ.
Ngày 04/6/2020:
- Thay giao Hong Linh ủng hộ KTX  : 200,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Re: Chương Trình Thứ 7 Yêu Thương Hà Tĩnh - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 23-06-2020 22:31:36
Quỹ CT T7YT Hà Tĩnh đã nhận :
Ngày 18/6/2020:
- Chị Michele_du và Gia Đình CMTX T6 : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn.
Tiêu đề: Re: Chương Trình Thứ 7 Yêu Thương Hà Tĩnh - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 30-07-2020 15:22:45
Quỹ CT T7YT Hà Tĩnh đã nhận :
Ngày 01/7/20:
- Chị Giang Cẩm Bùi CMTX T7 : 500,000đ.
Ngày 08/7/20:
- Đồng nghiệp USG & Friends CMTX T7 : 2,200,000đ.
Ngày 12/7/20:
- Chị Gia Linh ủng hộ KTX : 200,000đ.
Ngày 20/7/20:
- Chị Michele_du và GĐ CMTX T7 : 1,000,000đ.
Ngày 21/7/20:
- Quỹ cơm 2000đ Saigon hổ trợ kinh phí hoạt động : 10,000,000đ.
Ngày 29/7/20:
- Fb Tam Nguyên ủng hộ KTX : 100,000đ.
- Bạn fb ủng hộ KTX : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Re: Chương Trình Thứ 7 Yêu Thương Hà Tĩnh - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 06-08-2020 20:31:37
Quỹ Chương trình T7YT Hà Tĩnh đã nhận :
Ngày 02/8/2020:
- Chị Giang Cẩm Bùi CMTX T8 : 2,000,000đ.
Ngày 04/8/2020:
- Chị Truong Thi Da Linh CMTX T8 : 200,000đ.
- Đồng nghiệp USG & friends CMTX T8 : 2,500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộc ủa các anh chị.
Tiêu đề: Re: Chương Trình Thứ 7 Yêu Thương Hà Tĩnh - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 01-09-2020 19:00:28
Quỹ CT T7YT Hà Tĩnh đã nhận :
Ngày 18/8/2020:
- Chị Michele_du và Gia Đình CMTX T8 : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn.
Tiêu đề: Re: Chương Trình Thứ 7 Yêu Thương Hà Tĩnh - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 30-09-2020 18:59:31
Quỹ CT T7YT Hà Tĩnh đã nhận :
Ngày 04/9/20:
- Đồng nghiệp USG & friends CMTX T9 : 3,400,000đ.
Ngày 08/9/20:
- Quỹ cơm Saigon hổ trợ : 5,000,000đ.
Ngày 18/9/20:
- Chị Michele_du và Gia Đình CMTX T9 : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Re: Chương Trình Thứ 7 Yêu Thương Hà Tĩnh - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 15-10-2020 16:27:48
Quỹ CT T7YT Hà Tĩnh đã nhận :
Ngày 06/10/20:
- Đồng nghiệp USG & friends CMTX T10 : 3,500,000đ.
- Anh Như (TPHCM) ủng hộ KTX: 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Re: Chương Trình Thứ 7 Yêu Thương Hà Tĩnh - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 30-10-2020 10:47:57
Quỹ T7YT Hà Tĩnh đã nhận :
Ngày 14/10/20:
- Anh Nguỵ Như Nam (TPHCM) ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 19/10/20:
- Chị Michele_du và GĐ (TPHCM) CMTXT10 : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Re: Chương Trình Thứ 7 Yêu Thương Hà Tĩnh - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 25-11-2020 15:10:06
Quỹ CT T7YT Hà Tĩnh đã nhận :
Ngày 03/11/20:
- Đồng nghiệp USG & friends CMTX T11 : 2,500,000đ.
Ngày 12/11/20:
- Cô Lang (TPHCM) ủng hộ KTX: 1,000,000đ.
Ngày 18/11/20:
- Chị Michele_du và GĐ (TPHCM) CMTX T11 : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Re: Chương Trình Thứ 7 Yêu Thương Hà Tĩnh - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 19-12-2020 15:00:13
Quỹ CT T7YT Hà Tĩnh đã nhận :
Ngày 04/12/20:
- Đồng nghiệp USG & friends CMTX T12 : 1,500,000đ.
Ngày 12/12/20:
- Cửa hàng Thông Decal (TPHCM) ủng hộ KTX: 1,000,000đ.
Ngày 18/12/20:
- Chị Michele_du và GĐ CMTX T12 : 1,000,000đ
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Re: Chương Trình Thứ 7 Yêu Thương Hà Tĩnh - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 20-01-2021 19:22:08
Quỹ CT T7YT Hà Tĩnh đã nhận :
Ngày 06/01/201
- Đồng nghiệp USG & friends CMTX T01 : 3,500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Re: Chương Trình Thứ 7 Yêu Thương Hà Tĩnh - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 03-02-2021 20:48:51
Quỹ CT T7YT Hà Tĩnh đã nhận :
Ngày 29/01/201
- Đồng nghiệp USG & friends CMTX T02 : 3,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Re: Chương Trình Thứ 7 Yêu Thương Hà Tĩnh - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 25-03-2021 16:49:15
Quỹ chương trình T7YT Hà Tĩnh đã nhận :
Ngày 01/3/21:
- Đồng nghiệp USG &Friends CMTX T3 : 1,000,000đ.
Ngày 16/3/21:
- Chị Mỹ Hạnh (TPHCM) ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
- Anh Phạm Đức Minh (TPHCM) ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Ngày 20/3/21:
- Anh Thảo (Mỹ) ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Re: Chương Trình Thứ 7 Yêu Thương Hà Tĩnh - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 09-04-2021 20:36:50
Quỹ chương trình T7YT Hà Tĩnh đã nhận :
Ngày 01/4/21:
- Đồng nghiệp USG &Friends CMTX T4 : 3,600,000đ.
Ngày 07/4/21:
- Quỹ cơm Saigon hổ trợ kinh phí hoạt động : 5,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Re: Chương Trình Thứ 7 Yêu Thương Hà Tĩnh - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 12-05-2021 15:56:10
Quỹ chương trình T7YT Hà Tĩnh đã nhận :
Ngày 05/5/21:
- Đồng nghiệp USG &Friends CMTX T5 : 3,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Re: Chương Trình Thứ 7 Yêu Thương Hà Tĩnh - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 14-06-2021 00:32:35
Quỹ chương trình T7YT Hà Tĩnh đã nhận :
Ngày 01/6/21:
- Đồng nghiệp USG &Friends CMTX T6 : 2,400,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Re: Chương Trình Thứ 7 Yêu Thương Hà Tĩnh - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 05-08-2021 06:14:48
Quỹ chương trình T7YT Hà Tĩnh đã nhận :
Ngày 01/7/21:
- Đồng nghiệp USG &Friends CMTX T7 : 5,500,000đ.
Ngày 31/7/21:
- Chị Michele_du và GĐ ủng hộ KTX: 2,000,000đ.
Ngày 04/8/21:
- Đồng ngiệp USG & Friends CMTX T8: 3,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Re: Chương Trình Thứ 7 Yêu Thương Hà Tĩnh - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 20-09-2021 07:41:00
Quỹ chương trình T7YT Hà Tĩnh đã nhận :
Ngày 02/9/21:
- Đồng nghiệp USG &Friends CMTX T9 : 2,800,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Re: Chương Trình Thứ 7 Yêu Thương Hà Tĩnh - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 21-10-2021 16:38:46
Quỹ chương trình T7YT Hà Tĩnh đã nhận :
Ngày 05/10/21:
- Đồng nghiệp USG &Friends CMTX T10: 3,400,000đ.

Ngày 20/10/21:
- Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T11,12/2021 và T01/2022: 1,500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.


Tiêu đề: Re: Chương Trình Thứ 7 Yêu Thương Hà Tĩnh - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 11-11-2021 11:27:44
Quỹ chương trình T7YT Hà Tĩnh đã nhận:
Ngày 04/11/21:
- Đồng nghiệp USG CMTX T11: 2,500,000đ.
Ngày 10/11/21:
- Chị Michele_du và GĐ ủng hộ KTX: 5,000,000đ.
- Anh (chị) Le Van ủng hộ KTX: 500,000đ.
- Anh Đinh Thuy ủng hộ KTX: 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Re: Chương Trình Thứ 7 Yêu Thương Hà Tĩnh - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 22-11-2021 15:44:57
Quỹ chương trình T7YT Hà Tĩnh đã nhận:
Ngày 16/11/21:
- Cụ Nhân và Cụ Đinh ủng hộ KTX: 800,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của 2 cụ.
Tiêu đề: Re: Chương Trình Thứ 7 Yêu Thương Hà Tĩnh - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 06-01-2022 07:14:19
Quỹ chương trình T7YT Hà Tĩnh đã nhận:
Ngày 02/12/21:
- Đồng nghiệp USG CMTX T12: 2,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Re: Chương Trình Thứ 7 Yêu Thương Hà Tĩnh - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 14-01-2022 23:41:16
Quỹ chương trình T7YT Hà Tĩnh đã nhận:
Ngày 06/01/22:
- Đồng nghiệp USG CMTX T01: 9,000,000đ.
Ngày 08/01/22:
- Đồng nghiệp HatinhLand dungphan72 ủng hộ KTX: 2,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Re: Chương Trình Thứ 7 Yêu Thương Hà Tĩnh - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 05-02-2022 20:19:57
Quỹ chương trình T7YT Hà Tĩnh đã nhận :
Ngày 18/01/22:
- Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T02/22: 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của chị.

Tiêu đề: Re: Chương Trình Thứ 7 Yêu Thương Hà Tĩnh - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 14-02-2022 19:37:40
Quỹ chương trình T7YT Hà Tĩnh đã nhận:
Ngày 11/02/22:
- Đồng nghiệp USG CMTX T02: 2,400,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Re: Chương Trình Thứ 7 Yêu Thương Hà Tĩnh - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 24-02-2022 20:25:12
Quỹ chương trình T7YT Hà Tĩnh đã nhận :
Ngày 21/02/22:
- Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T3/22: 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của chị.

Tiêu đề: Re: Chương Trình Thứ 7 Yêu Thương Hà Tĩnh - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 26-03-2022 15:33:14
Quỹ chương trình T7YT Hà Tĩnh đã nhận:
Ngày 06/3/22:
- Anh(chị) Le Chinh ủng hộ KTX: 200,000đ.
Ngày 09/3/22:
- Đồng nghiệp USG CMTX T3: 1,800,000đ.
Ngày 19/3/22:
- Anh (chị) Le Van ủng hộ KTX: 500,000đ.
Ngày 21/3/22:
- Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T4: 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Re: Chương Trình Thứ 7 Yêu Thương Hà Tĩnh - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 13-04-2022 19:41:51
Quỹ chương trình T7YT Hà Tĩnh đã nhận:
Ngày 06/4/22:
- Đồng nghiệp USG CMTX T4: 2,300,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Re: Chương Trình Thứ 7 Yêu Thương Hà Tĩnh - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 04-05-2022 13:12:44
Quỹ chương trình T7YT Hà Tĩnh đã nhận:
Ngày 19/4/22:
- Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T5: 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.


Tiêu đề: Re: Chương Trình Thứ 7 Yêu Thương Hà Tĩnh - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 10-05-2022 15:50:16
Quỹ chương trình T7YT Hà Tĩnh đã nhận:
Ngày 05/5/22:
- Đồng nghiệp USG CMTX T5: 2,500,000đ.
Ngày 08/5/22:
- Quỹ cơm Saigon hỗ trợ kinh phí hoạt động: 5,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Re: Chương Trình Thứ 7 Yêu Thương Hà Tĩnh - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 05-06-2022 14:23:16
Quỹ chương trình T7YT Hà Tĩnh đã nhận:
Ngày 23/5/22:
- Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T6: 500,000đ.
Ngày 02/6/22:
- Đồng nghiệp USG CMTX T6:700,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Re: Chương Trình Thứ 7 Yêu Thương Hà Tĩnh - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 06-07-2022 13:46:28
Quỹ chương trình T7YT Hà Tĩnh đã nhận:
Ngày 21/6/22:
- Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T7: 500,000đ
Chân thành cảm ơn chị.
Tiêu đề: Re: Chương Trình Thứ 7 Yêu Thương Hà Tĩnh - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 11-07-2022 19:50:20
Quỹ chương trình T7YT Hà Tĩnh đã nhận:
Ngày 06/7/22:
- Đồng nghiệp USG CMTX T7: 2,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Re: Chương Trình Thứ 7 Yêu Thương Hà Tĩnh - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 21-07-2022 13:58:21
Quỹ chương trình T7YT Hà Tĩnh đã nhận:
Ngày 15/7/22:
- Quỹ NTCM hỗ trợ kinh phí hoạt động: 15,000,000đ.
Ngày 20/7/22:
- Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T8: 500,000đ
Chân thành cảm ơn.