Người Tôi Cưu Mang

THÔNG TIN - HOẠT ĐỘNG => Cập nhật chuyển Tiền, Hàng và Thu - Chi => Tác giả chủ đề:: lathuvang vào 10-01-2011 22:11:28

Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 10-01-2011 22:11:28
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 01/01/11 :
- Anh Lehung73 CMTX tháng 1,2,3/2011 : 300,000đ.
Ngày 04/01/11 :
- Chị Tiquauvn CMTX tháng 01/2011 : 500,000đ.
Ngày 05/01/11 :
- Anh Terry CMTX tháng 01/2011 : 300,000đ.
Ngày 09/01/2011 :
- Chị Tiểu Oanh ủng hộ KTX : 500,000đ.
- Thân nhân của bệnh nhân Gia Định ủng hộ KTX : 300,000đ.
Rất cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 14-01-2011 23:25:45
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho nồi cháo miền Nam của :
Ngày 11/01/11 :
- Chị Bùi Phương Loan (Canada) ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Ngày 12/01/11 :
- Nhóm bạn NikeCRCC CMTX tháng 01/2011 : 100,000đ.
Rất cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 19-01-2011 23:42:32
Ngày 19/01/11 :
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
- Chị michele_du ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
- Chi adtb ủng hộ KTX : 200,000đ.
- Anh SonnyNhan ủng hộ KTX : 800,000đ.
Rất cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 24-01-2011 16:36:22
Ngày 21/01/11 :
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo của :
- TV THAN HUU CMTX tháng 01/11 : 500,000đ.
- TV HAI OANH CMTX tháng 01/11 : 500,000đ.
- TV HOANG YEN CMTX tháng 01/11 : 400,000đ.
- TV KHANH QUAN CMTX tháng 01/11 : 400,000đ.
- Anh Leminh41 CMTX tháng 01/11: 500,000đ.
Rất cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 02-02-2011 15:21:35
Ngày 31/01/11 , Lathuavng đã nhận ủng hộ cho nồi cháo của :
- Anh LCKhoa ủng hộ KTX : 500,000đ.
Rất cảm ơn anh.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 11-02-2011 08:24:14
Ngày 08/02/11 Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo của :
- Nhóm bạn NikeCRCC CMTX tháng 02/11 : 100,000đ.
Ngày 11/02/11 :
- Anh Truong777 ủng hộ KTX : 500,000đ.
Cảm ơn các bạn nhiều.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 15-02-2011 00:16:44
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 13/02/11 :
- Anh Anh Tuấn (bạn của Chauchau) ủng hộ KTX : 200,000đ.
Ngày 14/02/11 :
- Chị Tiquauvn CMTX tháng 2 : 500,000đ.
- Chị Mai Linh , Thanh Loan (Dì của Tiquauvn ) ủng hộ KTX : 4,184,000đ.
Rất cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: banbe6x vào 15-02-2011 08:44:37
Ngày 13-2-2011
Bạn Kanghaseon Ủng hộ :
Gạo : 50kg
Đường : 12kg
Bột ngọt : 2kg
Cảm ơn Kang đã ủng hộ .
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 22-02-2011 01:24:52
Lathuvang đã nhận ủng hộ nồi cháo của :
Ngày 17/02/11 :
- Chị Michele_du CMTX tháng 02: 1,000,000đ.
- Anh Leminh41 CMTX tháng 02 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 01-03-2011 23:27:46
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 23/02/11 :
- Chị Trương Ngọc Dung ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 28/02/11 :
- Bạn Than Huu CMTX tháng 02 : 500,000đ.
- Bạn Hai Oanh CMTX tháng 02 : 500,000đ.
- Bạn Khanh Quan CMTX tháng 02 : 400,000đ.
- Bạn Hoang Yen CMTX tháng 02 : 400,000đ.
- Nhóm bạn NikeCRCC CMTX tháng 3 : 100,000đ.
Rất cảm ơn sự ủng hộ của cá anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 16-03-2011 10:48:48
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho nồi cháo của :
Ngày 04/3/11 :
- Chị Dang Ngoc Khanh ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 06/3/11 :
- Anh LCKhoa ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 11/3/11 :
- Chị Tiquauvn CMTX tháng 3 : 500,000đ,
Ngày 13/3/11 :
- Chị Trang (Quận 1 ) ủng hộ KTX : 200,000đ.
Ngày 14/3/11 :
- Chị Mycanh CMTX tháng 3 : 100,000đ.
Rất cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 19-03-2011 10:14:39
Ngày 17/3/11 Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
- Chị Michele_du CMTX tháng 3 : 1,000,000đ.
- Anh Leminh41 CMTX tháng 3 : 500,000đ.
Cảm ơn sự ủng hộ của anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 01-04-2011 09:35:54
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 24/3/11 :
- Chị TruongngocDung43 ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 25/3/11 :
- Chị Tieuhuongduong CMTX tháng 1,2,3/2011 : 300,000đ.
Ngày 28/3/11 :
- Chị Nhuphan ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 29/3/11 :
- Anh Le Khanh Ngon - Than Huu CMTX tháng 3 : 500,000đ.
- Chị Le Hoang Yen CMTX tháng 3 : 400,000đ.
- Anh Le Khanh Quan CMTX tháng 3 : 400,000đ.
- Chị Le Hoang Oanh CMTX tháng 3 : 500,000đ.
- Chị Tô Hoàng Trinh ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
- Nhóm bạn NikeCRCC CMTX tháng 4 : 100,000đ.
Ngày 31/3/11 :
- Anh LCKhoa ủng hộ KTX : 500,000đ.
Rất cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 10-04-2011 18:42:04
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam:
Ngày 08/4/11 :
- Chị Mai Thị Lan Hương ủng hộ KTX : 2,000,000đ.
Ngày 09/4/11 :
- Chị hhquang CMTX tháng 1 đến tháng 5/2011 : 1,000,000đ.
Ngày 10/4/11 :
- Chị Tiquauvn CMTX tháng 4 : 500,000đ.
Rất cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 14-04-2011 09:14:07
Ngày 11/4/11 :Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
- Bạn thanhtuyenvh@yahoo.com ủng hộ KTX : 200,000đ.
- Chị Mycanh CMTX tháng 4 : 100,000đ.
Cảm ơn sự ủng hộ của các bạn
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 18-04-2011 10:33:21
Ngày 15/4/11 : Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
- Bạn LBCVNHR ủng hộ KTX : 100,000đ.
Ngày 18/4/11 :
- Chị Michele_du CMTX tháng 4 : 1,000,000đ.
- Anh Leminh41 CMTX tháng 4 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn bạn
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 04-05-2011 15:50:25
Ngày 30/4/11 : Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
- Nhóm bạn NikeCRCC CMTX tháng 5 : 100,000đ.
Chân thành cảm ơn các bạn.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 04-05-2011 15:57:15
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 03/5/11 :
- Chị Tiquauvn CMTX tháng 5 : 500,000đ.
Ngày 04/5/11 :
- Anh Than Huu CMTX tháng 4 : 500,000đ.
- Anh Khanh Quan CMTX tháng 4 : 400,000đ.
- Chị Hoang Yen CMTX tháng 4 : 400,000đ.
- Chị Hoang Oanh CMTX tháng 4 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn các anh chị
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: songxanh vào 04-05-2011 22:33:21
Chào bạn,

Mình xin ủng hộ cho nồi cháo miền Nam 300,000VND. Bạn vui lòng cho mình số TK, mình sẽ chuyển vào ngày thứ 7 tuần này.

Chủ nhật tuần này, mình xin tham gia cùng với mọi người ở nồi cháo BV Gia Định. Mình sẽ đến lúc 10h, nhưng bạn vui lòng cho mình biết địa điểm phát cháo là ở chỗ nào trong BV để mình dễ tìm nhé .

Thanks bạn.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: nguoithuhaihai vào 04-05-2011 23:03:53
Cám ơn bạn songxanh!
Chào đón bạn đến với nồi cháo BV GĐinh:

Phát cháo lúc 10h -Chủ Nhật hằng tuần,
tại BV nhân dân Gia Định: 1-Nơ Trang Long, Bình Thạnh.
Nấu cháo tại 125 Xô Viết Nghệ Tĩnh, F.17, Q.Bình Thạnh,
từ 7h – 9h:30 cùng ngày.

Để chuyển tiền ủng hộ, bạn chuyển ATM cho:
Thủ quỹ: Lathuvang. Tài khoản: 04 21 003 789 798 (Vietcombank, chi nhánh Phú Thọ, Tp HCM – Chủ tài khoản: Nguyễn Thanh Điệp).
Sau khi chuyển, bạn nhắn tin báo đã chuyển tiền cho số Điện thoại của Thủ quỹ để biết: 0977 907 475

Cám ơn songxanh và chúc bạn sức khỏe, thành công.
Hẹn gặp vào chủ nhật tuần này.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 10-05-2011 16:04:50
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 06/5/11 :
- Anh LBCVNHR ủng hộ KTX : 100,000đ.
Ngày 08/5/11:
- Anh LCKhoa ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 09/5/11 :
- Chị Song xanh ủng hộ KTX : 300,000đ.
Ngày 10/5/11 :
- Người nhà bệnh nhân NC Thủ Đức ủng hộ KTX : 100,000đ.
Xin cản ơn sự ủng hộ của các anh chị
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 24-05-2011 15:30:08
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho nồi cháo miền Nam của :
Ngày 14/5/11 :
- Chị Mycanh CMTX tháng 5 : 100,000đ.
Ngày 20/5/11 :
- Anh anbinh1903 ủng hộ KTX : 200,000đ.
Ngày 23/5/11 :
- Chị Michele_du CMTX tháng 5 : 1,000,000đ.
- Anh Leminh41 CMTX tháng 5 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 31-05-2011 14:48:31
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 24/5/11 :
- Chị Kieulinh ủng hộ KTX : 100,000đ.
Ngày 31/5/11 :
- Anh LCKhoa ủng hộ KTX : 500,000đ.
- Chị To Hien Trinh ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 06-06-2011 21:38:01
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 01/6/11 :
- Nhóm bạn NikeCRCC  CMTX tháng 6 : 100,000đ.
- Chị Hoàng Yến CMTX tháng 5 : 400,000đ.
- Anh Khánh Quân CMTX tháng 5 : 400,000đ.
- Chị Hoàng Oanh CMTX tháng 5 : 500,000đ.
- Anh Thanhuu CMTX tháng 5 : 500,000đ.
Ngày 02/6/11 :
- Chị Pepsi07 CMTX tháng 6 : 200,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 13-06-2011 23:08:25
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 08/6/11 :
- Chị Tiquauvn CMTX tháng 6 : 500,000đ.
Ngày 09/6/11 :
- Chị Mycanh CMTX tháng 6 : 100,000đ.
Chân thành cảm ơn.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 17-06-2011 10:28:05
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 15/6/11 :
- Chị Minhman CMTX tháng 7 đến T12/11 : 1,800,000đ.
- Chị Canthoquetoi ủng hộ KTX : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 21-06-2011 14:33:10
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngay 18/6/11 :
- Me Tony CMKTX : 500,000d.
Ngày 19/6/11 :
- Chị Michele_du CMTX tháng 6 : 1,000,000đ.
- Anh Leminh41 CMTX tháng 6 : 500,000đ.
Ngày 21/6/11 :
- Anh LBCVNHR ủng hộ KTX : 100,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: Tiger vào 26-06-2011 23:37:42
Ngày 23/6/2011.
Chị Huyền ủng hộ nồi cháo miền Nam:
Gạo: 15 kg.

Xin cảm ơn sự ủng hộ của chị!
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 30-06-2011 15:48:59
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 24/6/11 :
- Anh Knguyenphi ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Ngày 27/6/11 :
- Chị Nguyễn Thị Kiều Linh ủng hộ KTX : 100,000đ .
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 05-07-2011 09:57:58
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 02/7/11 :
- Anh LCKhoa ủng hộ KTX : 500,000đ.
- Nhóm bạn ChauChau ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 04/7/11 :
- Chị Hoacucvang ủng hộ KTX : 200,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 07-07-2011 22:46:17
Ngày 05/7/11 : Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
- Chị Le Hoang Yen CMTX tháng 6 : 400,000đ.
- Anh Le Khanh Ngon CMTX tháng 6 : 500,000đ.
- Chị Le Hoang Oanh CMTX tháng 6 : 500,000đ.
- Anh Le Khanh Quan CMTX tháng 6 : 400,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 15-07-2011 19:12:02
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 08/7/11 :
- Chị Mycanh CMTX tháng 7 : 100,000đ.
Ngày 11/7/11 :
- Nhóm bạn NikeCRCC CMTX tháng 7 : 100,000đ.
Ngày 12/7/11 :
- Chị Tiquauvn CMTX tháng 7 : 500,000đ.
- Chị Pepsi07 CMTX tháng 7 : 200,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 25-07-2011 16:26:58
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 19/7/11 :
- Anh Leminh41 CMTX tháng 7 : 500,000đ.
- Chị Michele_du CMTX tháng 7 : 1,000,000đ.
Ngày 22/7/11 :
- Chị To Hien Trinh ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
- Anh LBCVNHR ủng hộ KTX : 100,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 31-07-2011 16:52:24
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 27/7/11 :
- Chị Nguyễn Thị Kiều Linh ủng hộ KTX : 100,000đ.
Ngày 29/7/11 :
- Nhóm bạn NikeCRCC CMTX tháng 8 : 100,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: Tiger vào 13-08-2011 00:25:20
Ngày 11/8/2011.
Chị Huyền ủng hộ nồi cháo miền Nam:
Gạo: 25 kg.

Xin cảm ơn sự ủng hộ của chị tới hoạt động của nồi cháo!
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 13-08-2011 09:46:54
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam :
Ngày 03/8/11 :[/u]
- Chị Thonho ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Ngày 04/8/11 :
- Anh(chị) Ngthahuong ủng hộ KTX : 1,206,000đ.
- Chị Pepsi CMTX tháng 8 : 200,000đ.
Ngày 05/8/11 :
- Chị Hoacucvang CMTX tháng 8 : 200,000đ.
Ngày 08/8/11 :
- Chị Canthoquetoi ủng hộ KTX : 2,000,000đ.
Ngày 09/8/11 :
- Chị Mycanh CMTX tháng 8 : 100,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 18-08-2011 14:28:06
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 14/8/11 :
- Chị Tiquauvn CMTX T8 : 500,000đ.
- Anh Xulanhphanlan ủng hộ taxi chở cháo BV GĐ ngày 14/8/11 : 50,000đ.
Ngày 16/8/11 :
- Anh Leminh41 CMTX T8 : 500,000đ.
- Chị Michele_du CMTX T8 : 1,000,000đ.
Ngày 17/8/11 :
- Chị Hoàng Yến CMTX T7 : 400,000đ.
- Anh Khánh Quân CMTX T7 : 400,000đ.
- Anh Than huu CMTX T7 : 500,000đ.
- Chị Hoang Oanh CMTX T7 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 30-08-2011 22:01:16
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 26/8/11 :
- Chị Nguyễn Thị Kiều Linh ủng hộ KTX : 100,000đ.
Chân thành cảm ơn các chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 05-09-2011 10:49:00
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 01/9/11 :
- Chị Hoàng Yến CMTX T8 : 400,000đ.
- Anh Khanh Quan CMTX 8 : 400,000đ.
- Anh Khanh Ngon(Than Huu) CMTX T8 : 500,000đ.
- Chị Hoang Oanh CMTX T8 : 500,000đ.
- Chị To Hien Trinh ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Ngày 02/9/11 :
- Anh LCKhoa ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 03/9/11 :
- Nhóm bạn NikeCRCC CMTX T9 : 100,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 16-09-2011 09:40:28
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 06/9/11 :
- Chị Tiquauvn CMTX tháng 9 : 500,000đ.
Ngày 07/9/11 :
- Chị Pepsi07 CMTX tháng 9 : 200,000đ.
- Chị Mycanh CMTX tháng 9 : 100,000đ.
- Cô Chín ( Quận 9) ủng hộ KTX : 100,000đ.
- Anh Cảnh (Thủ Đức) ủng hộ KTX : 100,000đ.
Ngày 12/9/11 :
- Chị Đỗ Thuý Hà (P15 Quận 8) ủng hộ KTX : 180,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 22-09-2011 10:32:42
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 18/9/11 :
- Chị Hương ủng hộ KTX : 100,000đ.
Ngày 20/9/11 :
- Chị Michele_du CMTX tháng 9 : 1,000,000đ.
- Anh Leminh41 CMTX tháng 9 : 500,000đ.
Ngày 21/9/11 :
- Chị Hoàng Yên CMTX tháng 9 : 400,000đ.
- Anh Khanh Quan CMTX tháng 9 : 400,000đ.
- Anh Khanh Ngon CMTX tháng 9 : 500,000đ.
- Chị Hoàng Oanh CMTX tháng 9 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: Tiger vào 30-09-2011 18:30:12
Ngày 17/9/2011.

Chị Huyền ủng hộ nồi cháo miền Nam:
Gạo: 20 kg.

Cảm ơn sự ủng hộ của chị cho hoạt động của nồi cháo!
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 04-10-2011 09:20:24
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 26/9/11 :
- Người nhà của bệnh nhân BV Thủ Đức ủng hộ KTX : 100,000đ.
Ngày 28/9/11 :
- Chị hhquang CMTX tháng 6/2011 đến tháng 10/2011 : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 12-10-2011 10:56:11
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 04/10/11 :
- Anh LCKhoa ủng hộ KTX : 500,000đ.
- Nhóm bạn NikeCRCC CMTX tháng 10,11/2011 : 200,000đ.
Ngày 06/10/11 :
- Chị Pepsi07 CMTX tháng 10 : 200,000đ.
Ngày 11/10/11 :
- Chị Mycanh CMTX tháng 10 : 100,000đ .
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 19-10-2011 15:58:21
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 16/10/11 :
- Chị Tiquauvn CMTX tháng 10 : 500,000đ.
Ngày 19/10/11 :
- Chị Michele_du CMTX tháng 10 : 1,000,000đ.
- Anh Leminh41 CMTX tháng 10 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 26-10-2011 10:12:47
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 23/10/11 :
- Chị Lê (người nhà bệnh nhân BV Gia định) ủng hộ KTX: 500,000đ.
- Chi Phuong Uyen ủng hộ KTX : 100USD = 2,097,000đ.
Ngày 25/10/11 :
- Chị To Hien Trinh ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Ngày 26/10/11 :
- Anh Khanh Ngon CMTX tháng 10 : 500,000đ.
- Chi Hoang Oanh CMTX tháng 10 : 500,000đ.
- Anh Khanh Quan CMTX tháng 10 : 400,000đ.
- Chị Hoang Yen CMTX tháng 10 : 400,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 29-10-2011 11:36:52
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 27/10/11 :
- Chị Meo 04 ủng hộ KTX : 1,500,000đ.
Ngày 28/10/11 :
- Chị Myquyen1975 ủng hộ KTX : 1,025,000đ.
Chân thành cảm ơn.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 10-11-2011 11:48:10
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 01/11/11 :
- Chị Pepsi07 CMTX tháng 11 : 200,000đ.
Ngày 08/11/11 :
- Chị Tiquauvn CMTX tháng 11 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 17-11-2011 22:04:33
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 11/11/11 :
- Chị Mycanh CMTX tháng 11 : 100,000đ.
Ngày 12/11/11 :
- Chị Lê Thư Nhã ủng hộ KTX : 100,000đ.
Ngày 16/11/11 :
- Chị Hoang Yen CMTX tháng 11 : 400,000đ.
- Anh Khanh Quan CMTX tháng 11 : 400,000đ.
- Anh Khanh Ngon - Thien Huu CMTX tháng 11 : 500,000đ.
- Chị Hoang Oanh CMTX tháng 11 : 500,000đ.
Ngày 17/11/11 :
- Chị Nina ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 24-11-2011 22:30:59
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 19/11/11 :
- Chị Lê Thư Nhã ủng hộ KTX : 100,000đ.
Ngày 21/11/11 :
- Chị Michele_du CMTX tháng 11 : 1,000,000đ.
- Anh Leminh41 CMTX tháng 11 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 01-12-2011 22:17:21
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 26/11/11 :
- Chị Lê Thư Nhã ủng hộ KTX : 100,000đ.
Ngày 30/11/11 :
- Chị To Hien Trinh ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 13-12-2011 20:10:49
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 02/12/11 :
- Nhóm bạn Nikecrcc CMTX tháng 12 : 100,000đ.
Ngày 12/12/11 :
- Chị Mycanh CMTX tháng 12 : 100,000đ.
Ngày 13/12/11 :
- Tihon ủng hộ KTX : 2,110,000đ.
- Anh Khanh Quan CMTX tháng 12 : 400,000đ.
- Chị Hoang Yen CMTX tháng 12 :400,000đ.
- Chị Hoang Oanh CMTX thang 12 : 500,000đ.
- Anh Le Khanh Ngon - Thien Huu CMTX tháng 12 : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 25-12-2011 21:39:40
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 18/12/11 :
- Chị Tiquauvn CMTX tháng 12 : 500,000đ.
- Chị Michele_du CMTX tháng 12 : 1,000,000đ.
- Anh Leminh41 CMTX tháng 12 :500,000đ.
Ngày 19/12/11 :
- Chị hhquang CMTX tháng 11,12/2011 : 400,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 04-01-2012 10:56:02
Lathuvang đã nhận ủng cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 27/12/11 :
- Anh chị SDV VN ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Xin cảm ơn .
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 11-01-2012 14:48:22
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho nồi cháo miền Nam của :
Ngày 03/01/12 :
- Anh Hoàng ủng hộ KTX : 100,000đ.
Ngày 06/01/12 :
- Nhóm bạn Nikecrcc CMTX tháng 01 : 100,000đ.
Ngày 07/01/12 :
- Chị Lê Thư Nhã ủng hộ KTX : 100,000đ.
Ngày 10/01/12 :
- Chị Mycanh CMTX tháng 01 : 100,000đ.
Ngày 11/01/12 :
- Chị Tiquauvn CMTX tháng 01 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: Tiger vào 13-01-2012 00:40:09
Ngày 5/1/2012
Chị Huyền ủng hộ cháo Gia Định 20 kg gạo.

Xin cảm ơn sự ủng hộ của chị tới hoạt động của nồi cháo!
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 18-01-2012 19:05:35
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 16/01/12 :
- Chị Michele_du CMTX tháng 01 : 1,000,000đ.
- Anh Leminh41 CMTX tháng 01 : 500,000đ.
Ngày 17/01/12 :
- Anh Le Khanh Quan CMTX tháng 01 : 400,000đ.
- Chi Le Hoang Oanh CMTX tháng 01 : 500,000đ.
- Anh Le Khanh Ngon - Than Huu CMTX tháng 01 : 1,000,000đ.
- Chi Le Hoang Yen CMTX tháng 01 : 400,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 04-02-2012 13:56:01
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 20/01/12 :
- Chị Thanh Loan (dì của Tiquauvn) ủng hộ KTX : 4,180,000đ.
Ngày 31/01/12 :
- Chị Tiquauvn CMTX tháng 02 : 500,000đ.
Ngày 02/02/12 :
- Anh VietCare  ủng hộ KTX : 6,000,000đ.
Ngày 03/02/12 :
- Chị Pepsi07 CMTX tháng 1+2 : 400,000đ.
- VC Asian CMTX tháng 01 : 200,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 11-02-2012 21:44:12
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 07/02/12 :
- Chị Mycanh CMTX tháng 2 : 100,000đ.
Ngày 09/02/12 :
- Chị To Hien Trinh ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn 2 chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 23-02-2012 21:29:46
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 12/02/12 :
- Chị Phạm Thị Minh Hoàng ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 20/02/12 :
- Chị Michele_du CMTX tháng 02 : 1,000,000đ.
- Anh Leminh41 CMTX tháng 02 : 500,000đ.
Ngày 21/02/12 :
- VC Asian CMTX tháng 02 : 200,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: Tiger vào 24-02-2012 18:04:03
Chào cả nhà!
Ngày 20/2/2012 Tiger đã nhận 3 000 000vnd từ Ms Mimilan (ở Australia) ủng hộ cho chi phí nồi cháo bệnh viện nhân dân Gia Định.
Tiger đã chuyển cho thủ quỹ Lathuvang.
Cảm ơn sự đóng góp của cô, xin được gửi lời chúc sức khỏe tới cô cùng gia đình!

Thân mến!
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 27-02-2012 10:16:40
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 22/02/12 :
- Ms Mimilam (Úc) ủng hộ KTX : 3,000,000đ.
- Hội quán Gây mê hồi sức ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 24/02/12 :
- Chị Le Hoang Oanh CMTX tháng 02 : 500,000đ.
- Chị Le Hoang Yen CMTX tháng 02 : 400,000đ.
- Anh Le Khanh Quan CMTX tháng 02 : 400,000đ.
- Anh Le Khanh Ngon- \\\"Than Huu\\\" CMTX tháng 02 : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 09-03-2012 11:01:27
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 05/3/12:
- Chị Tiquauvn CMTX tháng 3 : 500,000đ.
Ngày 08/3/12 :
- Chị To Hien Trinh ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn 2 chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 14-03-2012 10:51:34
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 09/3/12 :
- Chị Mycanh CMTX tháng 3 : 100,000đ.
Ngày 12/3/12 :
- Chị Le Dao Diem Thu ủng hộ KTX : 200,000đ.
Ngày 13/3/12 :
- Anh chị Ng Đức Hào, Ng Hải Yến,Tấn Dương, Hoài Phương ủng hộ KTX: 500,000đ.
- Anh chị Ng Thị Quyên, Cao Thế Lịch,Tố Quyên, Thế Anh ủng hộ KTX : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 17-03-2012 14:38:23
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 15/3/12 :
- Chị Le Hoang Yen CMTX tháng 3 : 400,000đ.
- Anh Le Khanh Quan CMTX tháng 3 : 400,000đ.
- Anh Le Khanh Ngon - Than Huu CMTX tháng 3 : 1,000,000đ.
- Chị Le Hoang Oanh CMTX tháng 3 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 28-03-2012 08:57:42
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 19/3/12 :
- Chị Michele_du CMTX tháng 3 : 1,000,000đ.
- Anh Leminh41 CMTX tháng 3 : 500,000đ.
Ngày 20/3/12 :
-Chị Lâm Thị Liễu,Anh Lâm Quang Ứng ủng hộ KTX : 600,000đ.
Ngày 23/3/12 :
- Anh(chị) Meo04 ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: Tiger vào 11-04-2012 23:58:38
Ngày 8/4/2012.
Trần Thị Kim Khánh ủng hộ nồi cháo miền Nam 100 000đ.
Tiger sẽ chuyển cho thủ quỹ lathuvang.

Xin cảm ơn sự chung tay của cô!
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 14-04-2012 14:58:18
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo Miền Nam của :
Ngày 11/4/12 :
- Anh Trexanh và Tila ủng hộ KTX : 400,000đ.
- Chị Mycanh CMTX tháng 4 : 100,000đ.
- Chị Trần Thị Kim Khánh ủng hộ KTX : 100,000đ.
Ngày 13/4/12 :
- Anh(chị)Prune/Nguyễn Phước Vân ủng hộ KTX : 250,000đ.
Ngày 14/4/12 :
- Chị Tiquauvn CMTX tháng 4 : 500,000đ.
Chân thành cảm sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 24-04-2012 23:49:45
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 20/4/12 :
- Chị Michele_du CMTX tháng 4 : 1,000,000đ.
- Anh Leminh41 CMTX tháng 4 : 500,000đ.
- Anh Le Khanh Ngon - Thien Huu CMTX tháng 4 : 1,000,000đ.
- Chị Hoang Oanh CMTX tháng 4 : 500,000đ.
- Anh Khanh Quan CMTX tháng 4 : 400,000đ.
- Chị Hoang Yen CMTX tháng 4 : 400,000đ.
Ngày 24/4/12 :
- Chú Sáu (Tây Ninh) ủng hộ KTX : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 29-04-2012 20:54:13
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 27/4/12 :
- Anh Asian CMTX tháng 3,4 : 400,000đ.
Ngày 29/4/12 :
- Chị Tiquavn CMTX tháng 5 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 05-05-2012 09:53:20
Lathuvang đã nhận ủng hộcho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 03/5/12 :
- Anh Minz807 ủng hộ KTX : 100,000đ.
Ngày 04/5/12 :
- Chị To Hien Trinh ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 23-05-2012 15:39:45
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam  của :
Ngày 08/5/12 :
- Chị Mycanh CMTX tháng 5 : 100,000đ.
Ngày 17/5/12 :
- Chị Hoang Oanh CMTX tháng 5 : 500,000đ.
- Anh Khanh Quan CMTX tháng 5 : 400,000đ.
- Anh Thien Huu CMTX tháng 5 : 1,000,000đ.
- Chị Hoang Yen CMTX tháng 5 : 400,000đ.
- Anh Tri Tue ủng hộ KTX : 200,000đ.
- Anh(chị) Pineapple ủng hộ KTX : 300,000đ.
Ngày 18/5/12 :
- Chị Michele_du CMTX tháng 5 : 1,000,000đ.
- Anh Leminh41 CMTX tháng 5 : 500,000đ.
- Chị Tran Thi Phuong Thao ủng hộ KTX : 200,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 01-06-2012 09:13:08
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 21/5/12 :
- Anh Asian CMTX tháng 5 : 200,000đ.
Ngày 24/5/12 :
- Chị Đỗ Thúy Hà (P15-Q8)ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 30/5/12 :
- Chị Tiquauvn CMTX tháng 6 : 500,000đ.
Ngày 31/5/12 :
- Chị Thanhtuyenvh ủng hộ KTX : 200,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 17-06-2012 15:35:00
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 04/6/12 :
- Chị Hương ủng hộ KTX : 200,000đ.
Ngày 12/6/12 :
- Chị Pepsi07 ủng hộ KTX : 400,000đ.
Ngày 16/6/12 :
- Anh (chị) Lgndd ủng hộ KTX : 1,500,000đ.
Ngày 17/6/12 :
- Anh (chị) DATME & bạn ủng hộ KTX : 1,464,190đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 27-06-2012 19:16:43
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 18/6/12 :
- Chị Mycanh CMTX tháng 6 : 100,000đ.
Ngày 19/6/12 :
- Chị Michele_du CMTX tháng 6 : 1,000,000đ.
- Anh Leminh41 CMTX tháng 6 : 500,000đ.
Ngày 20/6/12 :
- Chị hhquang CMTX tháng 1---> tháng 6 : 1,200,000đ.
Ngày 27/6/12 :
- Anh Le Khanh Quan CMTX tháng 6 : 400,000đ.
- Chị Le Hoang Oanh CMTX tháng 6 : 500,000đ.
- Chị Le Hoang Yen CMTX tháng 6 : 400,000đ.
- Anh Le Khanh Ngon CMTX tháng 6 : 1,000,000đ.
- Anh Le Tri Tue CMTX tháng 6 : 200,000đ.
- Anh Dang Huu Tung ủng hộ KTX : 200,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 17-07-2012 22:01:15
Lathuvang đã nhận ủng hộ Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 01/7/12 :
- Chị Nguyễn Hồng Đức (P Bến Thành -Q1) ủng hộ KTX : 600,000đ.
- Chị Lê Thị Út, Nguyễn Thị Minh (P Bến Thành -Q1) ủng hộ KTX : 600,000đ.
Ngày 02/7/12 :
- Chị Pham Huynh Bao Khanh CMTX tháng 7 : 500,000đ.
Ngày 08/7/12 :
- Chị Tiquauvn CMTX tháng 7 : 500,000đ.
Ngày 09/7/12 :
- Chị Tran Thi Phuong Thao ủng hộ KTX : 200,000đ.
- Chị Tran Thanh Tuyen ủng hộ KTX : 200,000đ.
- Chị Mycanh CMTX tháng 7 : 100,000đ.
Ngày 12/7/12 :
- Anh Quynhtuan ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Ngày 13/7/12 :
- Anh TuKhong ủng hộ KTX : 200,000đ.
Ngày 15/7/12 :
- Chị Đặng Thị Kim Liên (P5- Bình Thạnh) ủng hộ KTX : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 24-07-2012 09:15:15
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 19/7/12 :
- Chị tthuy44 ủng hộ KTX : 500,000đ.
- Chị Michele_du CMTX tháng 7 : 1,000,000đ.
- Anh Leminh41 CMTX tháng 7 : 500,000đ.
Ngày 20/7/12 :
- Gia đình ông Le Thanh Loi ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 27-07-2012 08:57:58
Ngày 26/7/12 , Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
- Công ty TNHH Tam An ủng hộ KTX : 5,000,000đ.
Chân thành cảm ơn Quý Cty.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 01-08-2012 14:49:05
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 29/7/12 :
- Chị Tiquavn CMTX Tháng 8 : 500,000đ.
Ngày 31/7/12 :
- Chị Trần Thị Thạnh (Gò Vấp) ủng hộ KTX : 100,000đ.
- Chị Lê Thị Hồng Hạnh (Thủ Đức ) ủng hộ KTX : 100,000đ.
Chân thành cảm ơn.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 02-08-2012 10:22:36
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 01/8/12 :
- Anh Khanh Quan CMTX tháng 7 : 400,000đ.
- Chị Hoang Yen CMTX tháng 7 : 400,000đ.
- Chị Hoang Oanh CMTX tháng 7 : 500,000đ.
- Anh Than Huu CMTX tháng 7 : 1,000,000đ.
- Anh Le Tri Tue CMTX tháng 7 : 200,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 13-08-2012 15:56:26
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 03/8/12 :
- Anh Hậu & bà con ủng hộ KTX  30USD : 600,000đ.
Ngày 09/8/12 :
- Anh Tân ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 13/8/12 :
- Chị Mycanh CMTX tháng 8 : 100,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: Thino vào 22-08-2012 12:44:14
Bác laThuVang ơi em  vừa chuyển Quỹ 1,200 000 đ của bạn HuyenLe u/h

 NCMN Trong 12 Tháng bác xác nhận giúp em với nhé .

  Thank you  !
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 23-08-2012 13:45:36
Thino đã viết:
Trích dẫn
Bác laThuVang ơi em  vừa chuyển Quỹ 1,200 000 đ của bạn HuyenLe u/h  NCMN Trong 12 Tháng bác xác nhận giúp em với nhé .
Thank you  !

@Thino : lathuvang đã nhận 1,200,000đ của bạn Huyenle. Cảm ơn nhiều.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 30-08-2012 22:08:05
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 14/8/12 :
- Chị Phan Thi Diem Ca ủng hộ KTX : 300,000đ.
Ngày 22/8/12 :
- Chị Huyenle CMTX T8/12---> T7/13 : 1,200,000đ.
Ngày 29/8/12 :
- Anh (chị) Bn_le ủng hộ KTX : 496,000đ.
Ngày 30/8/12 :
- Anh Le Khanh Quan CMTX tháng 8 : 400,000đ.
- Chị Le Hoang Yen CMTX tháng 8 : 400,000đ.
- Chị Le Hoang Oanh CMTX tháng 8 : 500,000đ.
- Anh Le Khanh Ngon - Than Huu  CMTX tháng 8 : 1,000,000đ.
- Anh Le Tri Tue CMTX tháng 8 : 200,000đ.
- Chị Tiquauvn CMTX tháng 9 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: Tiger vào 13-09-2012 22:53:41
Ngày 30/8/2012.
Chị Thảo phụ trách bếp cơm công nghiệp Bình Dương ủng hộ cho nồi cháo 13 kg bí đỏ.
Xin cảm ơn sự ủng hộ của chị!
Thân mến!
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: Tiger vào 01-10-2012 10:32:04
Tiger cập nhật ủng hộ nồi cháo miền Nam.
Ngày 23/9/2012:
- Nhóm Chim cánh cụt ủng hộ: 750.000đ.
Ngày 25/9/2012:
- Gia đình bác Nguyễn Trí Đời ủng hộ: 50 kg gạo.
Ngày 30/9/2012:
- Nhóm Chim cánh cụt ủng hộ: 200.000đ.
- Chị Lê Ngọc Diễm Châu ủng hộ: 100.000đ.
- Bà Nguyễn Thị Tẻn ủng hộ: 100.000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh (chị).
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 02-10-2012 13:02:08
Do có việc gia đình nên Lathuvang cập nhật ủng hộ châm trễ, thành thật xin lỗi cùng cả nhà.
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 02/9/12 :
- Chị Nguyễn Thị Vinh ủng hộ KTX : 100,000đ.
Ngày 07/9/12 :
- Chị Mycanh CMTX tháng 9 : 100,000đ.
Ngày 10/9/12 :
- Chị Ruababy ủng hộ KTX : 200,000đ.
Ngày 11/9/12 :
- Chị huongbm ủng hộ KTX : 300,000đ.
Ngày 16/9/12 :
- Chị Viethuong ủng hộ KTX : 5,000,000đ.
Ngày 18/912 :
- Chị Dương Thị Bạch Mai ủng hộ KTX : 100,000đ.
- Chị Triệu Thị Minh ủng hộ KTX : 200,000đ.
- Anh Nguyễn Hữu Trí ủng hộ KTX : 600,000đ.
- Anh Nguyễn Hồng Đức ủng hộ KTX : 600,000đ.
- Anh Phạm Dương Chấn, Truch, Mai ủng hộ KTX : 600,000đ.
Ngày 19/9/12 :
- Chị Michele_du CMTX tháng 9 : 1,000,000đ.
- Anh Leminh41 CMTX tháng 9 : 500,000đ.
- Chị Le Thi Anh ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
- Chị Pham Thi Diem Ca ủng hộ KTX : 300,000đ.
Ngày 24/9/12 :
- Chị Le Phuong Thao ủng hộ KTX : 1,050,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 02-10-2012 13:04:14
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của:
Ngày 02/10/12 :
- Nhóm Niềm tin Ottawa Canada ủng hộ KTX : 8,331,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của Quý Nhóm.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 09-10-2012 10:27:30
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 04/10/12 :
- Chị Le Hoang Yen CMTX tháng 9 : 400,000đ.
- Anh Le Tri Tue CMTX tháng 9 : 200,000đ.
- Anh Le Khanh Ngon- Than Huu CMTX tháng 9 : 1,000,000đ.
- Chị Le Hoang Oanh CMTX tháng 9 : 500,000đ.
- Anh Le Khanh Quan CMTX tháng 9 : 400,000đ.
Ngày 07/10/12 :
- Chị Phạm Thị Hồng Hạnh (Bình Dương) ủng hộ KTX : 500,000đ.
- Chị Nguyễn Thị Tẻn (Bình Dương) ủng hộ KTX : 200,000đ.
- Anh Phạm Bá Lộc (Bình Dương) ủng hộ KTX : 100,000đ.
- Chị Phạm Thị Thu Ngân (Bình Dương ) ủng hộ KTX : 200,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 25-10-2012 10:23:57
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 10/10/12 :
- Chị Tiquauvn CMTX tháng 10 : 500,000đ.
Ngày 12/10/12 :
- Chị Mycanh CMTX tháng 10 : 100.000đ.
Ngày 16/10/12 :
- Gia đình chị Hoang Thi Lao ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Ngày 19/10/12 :
- Chị Michele_du CMTX tháng 10 : 1,000,000đ.
- Anh Leminh41 CMTX tháng 10 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 01-11-2012 16:14:54
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 26/10/12 :
- Anh Cường ủng hộ KTX : 300,000đ.
Ngày 28/10/12 :
- Chị Trần Thanh Ngọc ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 29/10/12 :
- Chị Tiquauvn CMTX tháng 11 : 500,000đ.
Ngày 31/10/12 :
- Anh (chị) Bn_le ủng hộ KTX : 272,582đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 15-11-2012 14:52:41
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 01/11/12 :
- Chị Le Thi Anh ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Ngày 02/11/12 :
- Anh Le Khanh Ngon - Than Huu CMTX Tháng 10 : 1,000,000đ.
- Anh Khanh Quan CMTX tháng 10 : 400,000đ.
- Chị Hoang Oanh CMTX tháng 10 : 500,000đ.
- Chị Hoang Yen CMTX tháng 10 : 400,000đ.
Ngày 07/11/12 :
- Chị Trieuthuy ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 12/11/12 :
- Anh (chị) Pineapple ủng hộ KTX : 200,000đ.
Ngày 13/11/12 :
- Chị Mycanh CMTX tháng 11 : 100,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 23-11-2012 09:59:24
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 15/11/12 :
- Anh Nguyễn Ngọc Tiến (P14-Q5) ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Ngày 19/11/12 :
- Chị Michele_du CMTX tháng 11 : 1,000,000đ.
- Anh Leminh41 CMTX tháng 11 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 01-12-2012 10:49:36
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 27/11/12 :
- Chị tthuy44 ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 29/11/12 :
- Anh Khanh Ngon - Thanhuu CMTX Tháng 11 : 1,000,000đ.
- Anh Khanh Quan CMTX Tháng 11 : 400,000đ.
- Chị Hoang Oanh CMTX Tháng 11 : 500,000đ.
- Chị Hoang Yen CMTX tháng 11 : 400,000đ.
- Anh Nguyễn Phú Cường (Quận 5) ủng hộ KTX : 300,000đ
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 12-12-2012 09:54:39
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 01/12/12 :
- Mr Henry Lin ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Ngày 08/12/12 :
- Chị Tuệ Khai ủng hộ KTX : 700,000đ.
Ngày 09/12/12 :
- Chị Tiquauvn CMTX tháng 12 : 500,000đ.
Ngày 10/12/12 :
- ANh Trung BRISBANE ủng hộ KTX : 2,000,000đ.
Ngày 11/12/12 :
- Anh(chị) Yeunguoi_yeuminh ủng hộ KTX : 300,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 04-01-2013 11:37:21
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 12/12/12 :
- Chị Mycanh CMTX t12 : 100,000đ.
Ngày 21/12/12 :
- Chị Michele_du CMTX T12 : 1,000,000đ.
- Anh Leminh41 CMTX T12 : 500,000đ.
Ngày 25/12/12 :
- Một bạn với số giao dịch VNCK 0081141 ủng hộ KTX 400,000đ.
Ngày 29/12/12 :
- Chị Le Thi Anh ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 14-01-2013 16:53:12
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 05/01/13 :
- Chị Tiquauvn CMTX tháng 01 : 500,000đ.
Ngày 07/01/13 :
- Chị Hoàng Oanh CMTX tháng 12 : 500,000đ.
- Chị Hoàng Yến CMTX tháng 12 : 400,000đ.
- Anh Khánh Ngôn - Thân Hữu CMTX Tháng 12 : 1,000,000đ.
- Anh Khánh Quân CMTX tháng 12 : 400,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 30-01-2013 14:42:33
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 15/01/13 :
- Chị Mycanh CMTX tháng 01 : 100,000đ.
Ngày 18/01/13 :
- Chị Pepsi07 ủng hộ KTX : 300,000đ.
Ngày 18/01/13 :
- Chị Michele_du CMTX tháng 01 : 1,000,000đ.
- Anh Leminh41 CMTX tháng 01 : 500,000đ.
Ngày 23/01/13 :
- Chị Hoang Oanh CMTX tháng 01 : 500,000đ.
- Chị Hoang Yen CMTX tháng 01 : 400,000đ.
- Anh Khanh Quan CMTX tháng 01 : 400,000đ.
- Anh Khanh Ngon CMTX tháng 01 : 1,000,000đ.
Ngày 29/01/13 :
- Chị hhquang CMTX tháng 7---> tháng 12/2012 : 1,200,000đ
- Chị Tiquauvn CMTX tháng 02 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 07-02-2013 22:01:19
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 01/02/13 :
- Anh Le Khanh Ngoc (Ngon) CMTX T02 : 1,000,000đ.
- Anh Le Khanh Quan CMTX T02 : 400,000đ.
- Chị Le Hoang Oanh CMTX T02 : 500,000đ.
- Chị Le Hoang Yen CMTX T02 : 400,000đ.
Ngày 07/02/13 :
- Chị Pineapple ủng hộ KTX : 300,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 22-02-2013 13:22:55
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 16/02/13 :
- Anh Ngân + Bùi Quang Cần ủng hộ KTX : 2,000,000đ.
Ngày 18/02/13 :
- Chị Le Thi Anh ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Ngày 19/02/13 :
- Chị Michele_du CMTX tháng 02 : 1,000,000đ.
- Anh Leminh41 CMTX tháng 02 : 500,000đ.
- Chị Cao Le Lan Dung ủng hộ KTX : 300,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 28-02-2013 19:49:43
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo mền Nam của :
Ngày 23/02/13 :
- Chị To Hien Trinh ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Ngày 24/02/13 :
- Chị Hồng (Điều dưỡng khoa Ngoại- BVGĐ) ủng hộ KTX : 50,000đ.
Ngày 25/02/13 :
- Chị Mycanh CMTX tháng 02 : 100,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 01-04-2013 16:30:40
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 02/3/13 :
- Chị Tiquauvn CMTX tháng 3 : 500,000đ.
Ngày 19/3/13 :
- Chị Mycanh CMTX tháng 3 : 100,000đ.
Ngày 26/3/13 :
- Gia đình Triệu Tiết (Quận 1) ủng hộ KTX : 200,000đ.
- Gia đình Lâm Thị Liễu (Quận 1) ủng hộ KTX : 600,000đ.
- Gia đình Nguyễn Hồng Đức (Quận 1) ủng hộ KTX : 600,000đ.
- Em Lê Thy Khanh (Quận 10) ủng hộ KTX : 500,000đ.
- Chị Minh Trân, Chị Lê Tâm (P8-Q11) ủng hộ KTX : 100,000đ.
Ngày 30/3/13 :
- Chị Le Thi Anh ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
- Chị Mã Hà Thu (P13-Q11) ủng hộ KTX : 500,000đ.
- Anh Nguyễn Văn Phú (P12-Phú Nhuận) ủng hộ KTX : 200,000đ.
Ngày 31/3/13 :
- Anh Nguyễn An Khang ủng hộ KTX : 100,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 07-04-2013 23:02:32
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 01/4/13 :
- Chị Hoang Oanh CMTX tháng 3 : 500,000đ.
- Chị Hoang Yen CMTX tháng 3 : 400,000đ.
- Anh Khanh Quan CMTX tháng 3 : 400,000đ.
- Anh Thien Huu CMTX tháng 3 : 1,000,000đ.
- Chị Cao Le Lan Dung ủng hộ KTX : 300,000đ.
Ngày 02/4/13 :
- Chị To Hien Trinh ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Ngày 04/4/13 :
- Chị Tiquauvn CMTX tháng 4 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 03-05-2013 16:16:29
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 07/4/13 :
- Chị Huỳnh Thị Liên (thân nhân bệnh nhân BVGĐ) ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 09/4/13 :
- Chị Nguyen Dieu Hien ủng hộ KTX : 150,000đ.
Ngày 10/4/13 :
- Chị Mycanh CMTX T4 : 100,000đ.
Ngày 14/4/13:
- Chị Vi (ĐD BVGĐ) ủng hộ KTX : 200,000đ.
Ngày 20/4/13 :
- Chị Hồng Nguyên Giác (P5-Q10) ủng hộ KTX : 100,000đ.
Ngày 22/4/13 :
- Chị Hoang Oanh CMTX tháng 4 : 500,000đ.
- Chị Hoang Yen CMTX tháng 4 : 400,000đ.
- Anh Khanh Quan CMTX tháng 4 : 400,000đ.
- Anh Thien Huu CMTX tháng 4 : 1,000,000đ.
Ngày 24/4/13 :
- Chị Hoang Thi Que Huong ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 25/4/13 :
- Chị Cao Le Lan Dung ủng hộ KTX : 300,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 16-05-2013 16:11:07
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo Miền Nam của :
Ngày 02/5/13 :
- Chị Tiquauvn CMTX T5 : 500,000đ.
Ngày 09/5/13 :
- Chị Le Dao Diem Thu ủng hộ KTX : 300,000đ.
Ngày 06/5/13 :
- Chị doit CMTX T5 : 700,000đ.
Ngày 14/5/13 :
- Chị Mycanh CMTX T5 : 100,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 31-05-2013 13:26:32
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 24/5/13:
- Chị Cao Le Lan Dung ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 30/5/13 :
- Chị Tiquauvn CMTX T6 : 500,000đ.
Ngày 31/5/13 :
- Chị Tran Thuy Giang ủng hộ KTX : 500,000đ.
- Anh Love_noboder ủng hộ KTX : 100,000đ.
Xin chân thành cảm ơn.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 11-06-2013 19:42:34
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam :
Ngày 05/6/13 :
- Chị To Hien Trinh ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Ngày 07/6/13 :
- Chị Doit CMTX T6 : 700,000đ.
- Chị Hoang Oanh CMTX T5 : 500,000đ.
- Chị Hoang Yen CMTX T5 : 400,000đ.
- Anh Khanh Quan CMTX T5 : 400,000đ.
- Anh Khanh Ngon/ Thien Huu CMTX T5 : 1,000,000đ.
Ngày 10/6/13 :
- Chị Mycanh CMTX T6 : 100,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 02-07-2013 13:44:57
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC miền Nam :
Ngày 13/6/13 :
- Chị hhquang CMTX T1--->T6/2013 : 1,200,000đ.
Ngày 25/6/13 :
- Chị Cao Le Lan Dung ủng hộ KTX : 300,000đ.
Xin chân thành cảm ơn.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 15-07-2013 10:47:01
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Noi62i cháo miền Nam :
Ngày 04/7/13 :
- Chị doit CMTX T7 : 700,000đ.
Ngày 09/7/13 :
- Chị Hoang Oanh CMTX T6 : 500,000đ.
- Chị Hoang Yen CMTX T6 : 400,000đ.
- Anh Khanh Quan CMTX T6 : 400,000đ.
- Anh Khanh Ngon/ Thien Huu CMTX T6 : 1,000,000đ.
Ngày 13/7/13 :
- Chị Tiquauvn CMTX T7 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 02-08-2013 16:41:00
Ngày 31/7/13, Chị Cao Le Lan Dung ủng hộ KTX : 300,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 03-09-2013 20:11:43
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam :
Ngày 02/8/13 :
- Chị Tiquauvn CMTX T8 : 500,000đ.
- Chị Doit CMTX T8 : 700,000đ.
Ngày 12/8/13 :
- Chị Mycanh CMTX T7,8 : 200,000đ.
Ngày 16/8/13 :
- Chị Hoang Oanh CMTX T8 : 500,000đ.
- Chị Hoang Yen CMTX T8 : 400,000đ.
- Anh Khanh Quan CMTX T8 : 400,000đ.
- Anh Khanh Ngon/ Thien Huu CMTX T8 : 1,000,000đ.
Ngày 26/8/13 :
- Chị Cao Le Lan Dung ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 28/8/13 :
- Chị Canthoquetoi ủng hộ KTX : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 17-09-2013 20:30:23
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam :
Ngày 01/9/13 :
- Chị Tiquauvn CMTX T9 : 500,000đ.
Ngày 03/9/13 :
- Chị Pepsi07 CMTX T9 : 300,000đ.
Ngày 04/9/13 :
- Chị Doit CMTX T9 : 700,000đ.
Ngày 09/9/13 :
- Chị mycanh CMTX T9 : 100,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 30-09-2013 22:10:30
Ngày 25/9/13, Chị Cao Le Lan Dung ủng hộ KTX : 300,000đ.
Chân thành cảm ơn chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 13-10-2013 16:11:09
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam :
Ngày 04/10/13 :
- Chị doit CMTX T10 : 700,000đ.
Ngày 05/10/13 :
- Chị Tiquauvn CMTX T10 : 500,000đ.
Ngày 07/10/13 :
- Chị Hoang Oanh ủng hộ KTX : 500,000đ.
- Chị Hoang Yen ủng hộ KTX : 400,000đ.
- Anh Khanh Quan ủng hộ KTX : 400,000đ.
- Anh Khanh Ngon/ Thien Huu ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Ngày 09/10/13 :
- Chị mycanh CMTX T10 : 100,00đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 30-10-2013 20:52:57
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam :
Ngày 20/10/13 :
- Bạn của LeAnhMinh ủng hộ KTX : 400,000đ.
Ngày 28/10/13 :
- Chị Lan Dung ủng hộ KTX : 400,000đ.
Xin chân thành cảm ơn
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 11-11-2013 21:52:15
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam :
Ngày 06/11/13 :
- Chị Doit CMTX T11 : 700,000đ.
Ngày 07/11/13 :
- Chị Hoang Oanh ủng hộ KTX : 500,000đ.
- Chị Hoang Yen ủng hộ KTX : 400,000đ.
- Anh Khanh Quan ủng hộ KTX : 400,000đ.
- Anh Khanh Ngon/ Thien Huu ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
- Chị Nguyen Phan Quynh Nhu ủng hộ KTX : 300,000đ.
Ngày 10/11/13 :
- Chị Tiquauvn CMTX T11 : 500,000đ.
Ngày 11/11/13 :
- Chị mycanh CMTX T11 : 100,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 02-12-2013 21:13:41
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam :
Ngày 26/11/13 :
- Chị Nguyen Thi Lan Phuong ủng hộ KTX : 300,000đ.
Ngày 27/11/13 :
- Chị To Hien Trinh ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
- Chị Lan Dung CMTX T11 : 400,000đ.
Ngày 30/11/13 :
- Chị Phạm Thị Bạch Liên ủng hộ KTX : 200,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 17-12-2013 14:23:42
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam :
Ngày 03/12/13 :
- Chị Tiquauvn CMTX T12 : 500,000đ.
Ngày 06/12/13 :
- Chị Doit CMTX T12 : 700,000đ.
Ngày 07/12/13 :
- Chị mycanh CMTX T12 : 100,000đ.
Ngày 11/12/13 :
- Chị Hoang Oanh CMTX T12 : 500,000đ.
- Chị Hoang Yen CMTX T12 : 400,000đ.
- Anh Khanh Quan CMTX T12 : 400,000đ.
- Anh Khanh Ngon/ Thien Huu CMTX T12 : 1,000,000đ.
- Cụ Lê Thị Thục ủng hộ KTX : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn Quý Vị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 02-01-2014 22:05:32
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC miền Nam:
Ngày 25/12/13 :
- Chị Lan Dung CMTX T12 : 400,000đ.
Ngày 28/12/13 :
- Chị Tiquauvn CMTX T01/2014 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của 2 chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 09-01-2014 22:26:26
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miềm Nam :
Ngày 02/01/14 :
- Chị Doit CMTX T01 : 700,000đ.
- Chị Nguyen Thi Lan Phuong ủng hộ KTX : 300,000đ.
Ngày 07/01/14 :
- Chị To Hien Trinh ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 25-01-2014 09:11:54
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam :
Ngày 21/01/14 :
- Chị hhquang CMTX T7-->T12/2013 : 1,200,000đ.
- Chị Le Hong Van ủng hộ KTX (tương đương 100kg Gạo) : 1,100,000đ.
Xin chân thành cảm ơn
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 27-01-2014 16:19:45
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC miền Nam :
Ngày 22/01/14 :
- Chị Nguyen Thi Lan Phuong ủng hộ KTX : 300,000đ.
Ngày 25/01/14 :
- Chị Hoang Oanh CMTX T01 : 500,000đ.
- Chị Hoang Yen CMTX T01 : 400,000đ.
- Anh Khanh Quan CMTX T 01 : 400,000đ.
- Anh Khanh Ngon/ Thien Huu CMTX T01 : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: hoahonggai vào 10-02-2014 16:24:52
Ngày 9/2/2014 cô Đặng Ngọc Mai Khanh (Q.5) ủng hộ nồi cháo Miền Nam 500,000 đồng.
Cảm ơn cô đã cùng chung tay ủng hộ nồi cháo!
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 14-02-2014 22:41:32
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC miền Nam :
Ngày 05/02/14 :
- Chị Doit CMTX T02 : 700,000đ.
Ngày 12/02/14 :
- Chị Tiquauvn CMTX T02 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: hoahonggai vào 18-02-2014 17:08:12
Ngày 16/2/2014, chị Nguyễn Minh Danh (Q.3) ủng hộ KTX cháo Gia Định 500,000 đồng.

Cảm ơn chị đã quan tâm, ủng hộ nồi cháo!
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: hoahonggai vào 26-02-2014 15:46:25
Ngày 22/2/2014, chị Ngô Mỹ Hương_ MTQ quán cơm Sg ủng hộ KTX nồi cháo 500,000 đồng.
Cảm ơn chị Hương đã quan tâm ủng hộ nồi cháo!
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: hoahonggai vào 11-03-2014 15:43:14
Ngày 6/3/2014, bà Lê Thị Thục ủng hộ nồi cháo Gia Định 10kg bí đỏ.
Cảm ơn bà đã cùng chung tay ủng hộ nồi cháo!
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: hoahonggai vào 11-03-2014 15:47:24
Ngày 11/3/2014, nồi cháo Gia Định có nhận được các khoản ủng hộ:

- Cô Julia Nguyễn (Đan Mạch) ủng hộ KTX: 500,000đ.
- Ông bà Hoàng Tần Chu(Đan Mạch) ủng hộ KTX: 1,000,000đ.

Cảm ơn sự chung tay ủng hộ của cô, ông bà.
Thân,
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 14-03-2014 10:02:26
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam :
Ngày 01/3/14 :
- Chị Doit CMTX T3 : 700,000đ.
Ngày 05/3/14 :
- Chị To Hien Trinh ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Ngày 07/3/14 :
- Anh Le Khanh Ngon - Thien Hieu ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
- Chị Hoang Yen ủng hộ KTX : 400,000đ.
- Chị Hoang Oanh ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 11/3/14 :
- Chị Tiquauvn CMTX T3 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: hoahonggai vào 17-03-2014 16:13:18
Ngày 16/3/2014, cô Hồng nhân_ nhân viên điều dưỡng bệnh viện nhân dân Gia Định ủng hộ KTX: 100,000đ.

Cảm ơn sự đóng góp của cô cho nồi cháo!
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: hoahonggai vào 31-03-2014 16:51:54
Ngày 27/3/2014, chú Trương Tuấn (Canada) ủng hộ cháo Gia Định: 500,000đ.

Cảm ơn chú đã ủng hộ cho nồi cháo!
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 03-04-2014 14:36:41
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC miền Nam :
Ngày 11/3/14 :
- Chị Nguyen Thi Lan Phuong ủng hộ KTX : 300,000đ.
Ngày 14/3/14 :
- Chị Lan Dung ủng hộ KTX : 400,000đ.
Chân thành cảm ơn 2 chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: hoahonggai vào 14-04-2014 16:49:52
Ngày 13/4/2014, cô Nguyễn Thị Thanh Phước (Thủ Đức) ủng hộ KTX chương trình 200,000đ.

Cảm ơn cô!
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: hoahonggai vào 21-04-2014 10:45:38
Ngày 20/4/2014, Nồi cháo Gia ĐỊnh Nhận được các khoản ủng hộ:

- Miss Yok Chupbun Phiboon (Thái Lan) ủng hộ KTX: 2,000,000đ+ chi phí Taxi 60,000đ.
- Chị Ngân (Metro quận 12) ủng hộ KTX: 500,000đ.Thân,
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 21-04-2014 16:31:59
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam :
Ngày 04/4/14 :
- Chị Doit CMTX T4 : 700,000đ.
Ngày 05/4/14 :
- Chị Nguyen Thi Lan Phuong ủng hộ KTX : 200,000đ.
Ngày 08/4/14 :
- Anh Le Khanh Ngon - Than Huu ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
- Chị Hoang Yen ủng hộ KTX : 400,000đ.
- Chị Hoang Oanh ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 29/4/14 :
- Anh(chị) bnle ủng hộ KTX : 234,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: hoahonggai vào 03-05-2014 00:24:00
Ngày 26/4/2014, Bà Nguyễn Thị Trữ (Lạc Long Quân, Quận 11) CMKTX nồi cháo:
Gạo: 200 kg.

Cảm ơn sự chung tay ủng hộ của bà!
Thân,
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: hoahonggai vào 07-05-2014 12:09:12
Ngày 4/5/2014, cô Lê Thị Kim Anh (Bình Thạnh) ủng hộ KTX: 50,000đ.

Chân thành cảm ơn cô!
Thân,
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 12-05-2014 12:48:03
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC miền Nam :
Ngày 01/5/14 :
- Anh Dung Vu ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Ngày 05/5/14 :
- Chị Doit CMTX T5 : 700,000đ.
Ngày 07/5/14 :
- Chị To Hien Trinh ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: hoahonggai vào 12-05-2014 13:46:12
Ngày 11/5/2014, Hoahonggai đã nhận ủng hộ cho nồi cháo Gia Định:

- Cô Trần Thị Hoa (nhân viên bệnh viện Nhân dân Gia Định)ủng hộ KTX: 100,000 đ.

Chân thành cảm ơn cô!
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 26-05-2014 13:17:33
Ngày 13/5/14, Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC miền Nam của:
- Anh Le Khanh Ngon - Thien Huu : 1,000,000đ.
- Chị Le Hoang Oanh : 500,000đ.
- Chị Le Hoang Yen : 400,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: hoahonggai vào 27-05-2014 17:22:03
Hoahonggai cập nhật ủng hộ nồi cháo Gia Định:

Ngày 25/5/2014:
- Chị Liên (Phú Nhuận) CMKTX: 200,000 đ.

Ngày 27/5/2014:
- Gia đình Nguyễn Hồng Đức (Mỹ) CMKTX: 600,000đ.
- Chị Nguyễn Thị Bích Thu (Quận 1) CMKTX: 600,000đ.
- Anh chị Hương, Nga, Trang, Huyền, Dũng(Quận 1) CMKTX: 600,000đ.
- Anh chị Sáu, Hải, Hà, Đăng, Diễm, Thúy (Quận 1) CMKTX: 600,000đ.

Cảm ơn sự chung tay ủng hộ của quý mạnh thường quân!
Thân,
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: hhquang vào 04-06-2014 13:24:46
Do thỉnh thoảng em mới vô dd nên ko biết là post chỗ nào, BQT điều chuyển đúng vị trí giùm em.
Hôm nay hhquang sẽ ck cho chị Lathuvang CMTX nồi cháo MN : 1.200.000d ( tu thang 1-6/2014).

Xin cảm ơn
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 12-06-2014 15:44:09
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC miền Nam :
Ngày 04/6/14 :
- Chị hhquang CMTX T1--->T6/2014 : 1,200,000đ.
- Chị Doit CMTX T6 : 700,000đ.
Ngày 07/6/14 :
- Chị Tiquauvn CMTX T4,5,6/2014 : 1,500,000đ.
Ngày 10/6/14 :
- Chị To Hien Trinh ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
- Anh Vu The Dung Q5 ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 02-07-2014 21:39:19
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC miền Nam :
Ngày 14/6/14 :
- Chị Linh (Bình Dương) ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 16/6/14 :
- Thành Đoàn Sở Khoa Học& Công Nghệ ủng hộ KTX : 1,990,000đ.
Ngày 20/6/14 :
- Anh Le Khanh Ngon - Thien Huu ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
- Chị Hoang Yen ủng hộ KTX ; 400,000đ.
- Chị Hoang Oanh ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 22/6/14 :
- Chị Tran Thi Thu Ba ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 26/6/14 :
- Chị Nguyễn Thị Thanh Thùy (Hóc Môn) ủng hộ KTX : 5,000,000đ.
Ngày 28/6/14 :
- Em Nguyễn Hoàng Phúc (P3-Q3) ủng hộ KTX : 100,000đ.
Ngày 29/6/14 :
- Hộ lý BV Gia Định ủng hộ KTX : 100,000đ.
Ngày 30/6/14 :
- Chị Lan Dung ủng hộ KTX : 400,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 16-07-2014 20:40:48
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam :
Ngày 02/7/14 :
- Chị Doit CMTX T7 : 700,000đ.
- Chị Tiquauvn CMTX T7 : 500,000đ.
Ngày 13/7/14 :
- Chị Bùi Ngọc Thanh Vy ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
- Anh Khanh Ngon (Thien Huu) ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
- Chị Hoang Oanh ủng hộ KTX : 500,000đ.
- Chị Hoang Yen ủng hộ KTX : 400,000đ.
- Chị Thu Dao ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 16/7/14 :
- Anh(chị) Pineapple ủng hộ KTX : 300,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 12-08-2014 09:43:12
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC miền Nam :
Ngày 27/7/14 :
- Bác Hoa Tâm (P4-Q3) ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
- Cô Hồng (Hộ Lý BV ND Gia Định) ủng hộ KTX : 100,000đ.
Ngày 01/8/14 :
- Chị Doit CMTX T8 : 700,000đ.
Ngày 05/8/14 :
- Chị Hà ủng hộ KTX : 300,000đ.
Ngày 07/8/14 :
- Chị To Hien Trinh ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của Quý vị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 22-08-2014 21:51:17
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC miền Nam :
Ngày 16/8/14 :
- Chị Linh (Bình Dương) ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Ngày 19/8/14 :
- Anh An The Tran ủng hộ KTX 25USD : 530,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 04-09-2014 14:43:05
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam :
Ngày 25/8/14 :
- Anh Khanh Ngon (Thien Huu) ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
- Chị Hoang Oanh ủng hộ KTX : 500,000đ.
- Chị Hoang Yen ủng hộ KTX : 400,000đ.
- Chị Thu Dao ủng hộ KTX : 500,000đ.
- Chị Lan Dung ủng hộ KTX : 400,000đ.
Ngày 29/8/14 :
- Chị Tiquauvn CMTX T8,9 : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 02-10-2014 09:43:22
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC miền Nam :
Ngày 04/9/14 :
- Chị Doit CMTX T9 : 700,000đ.
Ngày 07/9/14 :
- Chị Hồng (Hộ lý BV) ủng hộ KTX : 100,000đ.
Ngày 11/9/14 :
- Chị Le Thi Cam Ha ủng hộ KTX : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 24-10-2014 09:21:29
Lathuvang đã nận ủng hộ cho NC miền Nam :
Ngày 03/10/14 :
- Chị Doit CMTX T10 : 700,000đ.
Ngày 06/10/14 :
- Chị Hồng (Hộ lý BV) ủng hộ KTX : 100,000đ.
Ngày 07/10/14 :
- Chị To Hien Trinh ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Ngày 11/10/14 :
- Chị Tiquauvn CMTX T10 : 500,000đ.
Ngày 20/10/14 :
- Anh Le Khanh Ngon- Thien Huu ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
- Chị Le Hoang Oanh ủng hộ KTX : 500,000đ.
- Chị Le Hoang Yen ủng hộ KTX : 400,000đ.
- Chi Thu Hao ủng hộ KTX : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 06-11-2014 17:19:37
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC miền Nam :
Ngày 08/10/14 :
- Chị Nguyen Thi Lan Phuong ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 31/10/14 :
- Chị Tran Thi Thu Ba ủng hộ KTX : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 03-12-2014 09:14:42
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC miền Nam :
Ngày 03/11/14 :
- Chị Doit CMTX T11 : 700,000đ.
Ngày 09/11/14 :
- Chị Tiquauvn CMTX T11 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn các chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 14-12-2014 21:17:27
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC miền Nam :
Ngày 03/12/14 :
- Chị Doit CMTX T12 : 700,000đ.
Ngày 07/12/14 :
- Chị Hồng (BV Gia định ) ủng hộ KTX : 100,000đ.
Ngày 08/12/14 :
- Anh Le Khanh Ngon- Thien Huu ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
- Chị Le Hoang Oanh ủng hộ KTX : 500,000đ.
- Chị Le Hoang Yen ủng hộ KTX : 400,000đ.
- Chi Thu Dao ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 09/12/14 :
- Chị To Hien Trinh ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 06-01-2015 15:44:53
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC miền Nam :
Ngày 05/12/14 :
- Tran Thi Thu Ba ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 15/12/14 :
- Chị Ngô Thị Ngọc Thảo ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Ngày 24/12/14 :
- Anh chị Lê- Kim ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Ngày 25/12/14 :
- Chị Nguyen Thi Lan Phuong ủng hộ KTX : 200,000đ.
Ngày 31/12/14 :
- Chị Tiquauvn CMTX T12/2014 và T01/2015 : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 13-01-2015 22:55:00
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC miền Nam :
Ngày 05/01/15 :
- Chị Doit CMTX T01 : 700,000đ.
Ngày 09/01/15 :
- Anh Phạm Đức Minh ủng hộ KTX : 200,000đ.
Ngày 13/01/15 :
- Anh Le Khanh Ngon- Thien Huu ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
- Chị Le Hoang Oanh ủng hộ KTX : 500,000đ.
- Chị Le Hoang Yen ủng hộ KTX : 500,000đ.
- Chi Nguyen Thu Dao ủng hộ KTX : 500,000đ.
- MTQ Ẩn danh ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 10-02-2015 20:33:07
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC miền Nam :
Ngày 06/01/15 :
- Chị Cao Le Lan Dung ủng hộ KTX  : 400,000đ.
Ngày 09/01/15 :
- Chị Tran Thi Thu Ba  ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 15/01/15 :
- Anh An The Tran ủng hộ KTX 25 USD : 533,000đ.
Ngày 21/01/15 :
- Anh(Chị)  Duong ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 30/01/15 :
- Chị hhquang CMTX  T6--->T12/2014 : 1,200,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 27-02-2015 21:14:22
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC miền Nam :
Ngày 02/02/15 :
- Chị Doit CMTX T02 : 700,000đ.
Ngày 04/02/15 :
- Chị Pineapple ủng hộ KTX : 300,000đ.
Ngày 07/02/15 :
- Chị Tiquauvn CMTX T02 : 500,000đ.
- VNCK 0004191 ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Ngày 10/02/15 :
- Chị Phuong ủng hộ KTX : 200,000đ.
Ngày 11/02/15 :
- Anh Le Khanh Ngon- Thien Huu ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
- Chị Le Hoang Oanh ủng hộ KTX : 500,000đ.
- Chị Le Hoang Yen ủng hộ KTX : 500,000đ.
- Chi Nguyen Thu Dao ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 28/02/15 :
- Chị Tiquauvn CMTX T3 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 15-03-2015 16:13:22
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC miền Nam :
Ngày 13/3/15 :
- Anh Le Khanh Ngon- Thien Huu ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
- Chị Le Hoang Oanh ủng hộ KTX : 500,000đ.
- Chị Le Hoang Yen ủng hộ KTX : 500,000đ.
- Chi Nguyen Thu Dao ủng hộ KTX : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 09-04-2015 21:43:16
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC miền Nam :
Ngày 15/3/15 :
- Anh Long và bạn ủng hộ KTX : 700,000đ.
Ngày 16/3/15 :
- Chị Tùng Tâm và bạn ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 31/3/15 :
- Chị Doit CMTX T3 : 700,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 21-04-2015 21:07:10
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC miền Nam :
Ngày 02/4/15 :
- Chị Tiquauvn CMTX T4 : 500,000đ.
Ngày 13/4/15 :
- Chị To Hien Trinh ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Ngày 17/4/15 :
- Anh Thien Huu ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
- Chị  Hoang Oanh ủng hộ KTX : 500,000đ.
- Chị  Hoang Yen ủng hộ KTX : 500,000đ.
- Chi  Thu Dao ủng hộ KTX : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 06-05-2015 10:55:12
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC miền Nam :
Ngày 27/4/15 :
- Chị Phuong Lan ủng hộ KTX : 300,000đ.
Ngày 28/4/15 :
- Nhập lại phí mua sắm còn thừa của cháo Đồng Nai : 689,000đ.
Xin cảm ơn.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 20-05-2015 09:53:32
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC miền Nam :
Ngày 12/5/15 :
- Chị Tiquauvn CMTX T5 : 500,000đ.
Ngày 18/5/15 :
- Anh Kiệt (173 Lê Văn Việt ) ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
- Chị Uyên ủng hộ KTX : 200,000đ.
- Chị Mai ủng hộ KTX : 100,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: hhquang vào 10-06-2015 10:38:04
Hôm nay em sẽ ck 6 tháng: 1.200.000d (1-6/2015) CMTX nồi cháo miền Nam vô tk chị lathuvang nhe,chi kiểm tra tk giùm em. cam on chị
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 10-06-2015 15:44:22
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC miền Nam :
Ngày 05/6/15 :
- Chị Pineapple ủng hộ KTX : 300,000đ.
- Chị Doit CMTX T6 : 700,000đ.
Ngày 10/6/15 :
- Chị hhquang CMTX T1--->T6/2015 : 1,200,000đ.
Xin chân thành cảm ơn.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 08-07-2015 19:35:06
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC miền Nam :
Ngày 14/6/15 :
- Chị Tiquauvn CMTX T6 : 500,000đ.
Ngày 17/6/15 ;
- Chị To Hien Trinh ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của 2 chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 08-07-2015 23:28:44
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC miền Nam :
Ngày 02/7/15 :
- Chị Doit CMTX T7 : 700,000đ.
Ngay 05/7/15 :
- Chị Tiquauvn CMTX T7 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 18-07-2015 18:36:49
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC miền Nam :
Ngày 14/7/15 :
- Gia đình chị Nguyễn Kim Hương ủng hộ KTX  (Thủ Đức) : 2,000,000đ.
- Chị Nguyễn Thị Nghi ủng hộ KTX : 50,000đ.
Xin chân thành cảm ơn.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 02-08-2015 00:39:12
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC miền Nam :
Ngày 31/7/15:
- Chị Doit CMTX T 7 : 700,000đ.
Chân thành cảm ơn chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 11-08-2015 08:40:44
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC miền Nam :
Ngày 10/8/15 :
- Chị To Hien Trinh ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Ngày 11/8/15 :
Chị Tiquauvn CMTX T8 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của 2 chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 26-08-2015 06:43:41
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC miền Nam :
Ngày 20.8/15:
- Chị Phan Thi Thuy Duong ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 25/8/15 :
- MTQ có số giao dịch IBVCB 2508150584156002 ủng hộ KTX : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các bạn.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 03-09-2015 06:54:17
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC miền Nam :
Ngày 31/8/15:
- Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T8 : 700,000đ.
Chân thành cảm ơn.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 16-09-2015 06:08:38
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC miền Nam :
Ngày 02/9/15 :
- Chị Tiquauvn CMTX T9 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 22-09-2015 08:59:37
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC miền Nam :
Ngày 17/9/15 :
- Chị To Hien Trinh ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 01-10-2015 06:25:51
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC miền Nam :
Ngày 30/9/15:
- Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T9 : 700,000đ.
Chân thành cảm ơn.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 20-10-2015 00:17:00
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC miền Nam :
Ngày 14/10/15 :
 - MTQ có số giao dịch 1410150123644001 ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 15/10/15 :
- Chị Tiquauvn CMTX T10,11,12/2015 : 1,500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 11-11-2015 03:54:18
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC miền Nam :
Ngày 02/11/15:
- Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T11 : 700,000đ.
Ngày 05/11/15:
- MTQ có số GD 0511150387677001 ủng hộ KTX : 300,000đ.
Ngày 09/11/15 :
- Chị To Hien Trinh ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 02-12-2015 21:43:43
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC miền Nam :
Ngày 13/11/15:
- MTQ có số GD 1311150827295001 ủng hộ KTX : 500,000đ.
Xin chân thành cảm ơn.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 04-12-2015 15:16:28
Cập nhật bổ sung :
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC miền Nam :
Ngày 18/7/15 :
- Chị Đỗ Thúy Hà ủng hộ KTX : 150,000đ.
Ngày 03/11/15 :
- Cô Hà ủng hộ KTX : 150,000đ.
Chân thành cảm ơn.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 16-12-2015 20:56:38
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC miền Nam :
Ngày 01/12/15 :
- Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T12 : 500,000đ.
Ngày 08/12/15 :
- Chị Lê Thị Cẩm vân ủng hộ KTX : 100,000đ.
Ngày 16/12/15 :
- Chị To Hien Trinh ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: hhquang vào 28-12-2015 13:56:14
đã lâu khong ghé qua nhà :D HN em ck CMTX 6 thang - (T7-T12/ 2015): 1.200.000 vo tk chi Lathuvang. chi nhan duoc xac nhan lai gium em nhe, do lâu nen em ko biet còn quy định điểm danh tren top hay chỉ sms vo so dt cua chị, có gì Adm chuyển thông tin den nơi phu hợp giùm em. Xin cảm ơn
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 28-12-2015 20:58:04
Trích dẫn của: \"hhquang\" post=90960
đã lâu khong ghé qua nhà :D HN em ck CMTX 6 thang - (T7-T12/ 2015): 1.200.000 vo tk chi Lathuvang. chi nhan duoc xac nhan lai gium em nhe, do lâu nen em ko biet còn quy định điểm danh tren top hay chỉ sms vo so dt cua chị, có gì Adm chuyển thông tin den nơi phu hợp giùm em. Xin cảm ơn

@hhquang : chị đã nhận 1,200,000đ CMTX T7---->T12/2015 Nồi cháo miền Nam . Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của em.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 31-12-2015 21:00:54
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC miền Nam :
Ngày 28/12/15 :
- Chị hhquang CMTX T7--->T12/2015 : 1,200,000đ.
Ngày 29/12/15 :
- Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T01/2016 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 25-01-2016 14:07:19
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC miền Nam :
Ngày 22/01/15 :
- Chị To Hien Trinh ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của  chị
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 03-03-2016 21:03:44
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC miền Nam :
Ngày 01/02/16 :
- Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T01/2016 : 500,000đ.
Ngày 02/02/16 :
- Chị Tiquauvn CMTX T01,02 : 1,000,000đ.
Ngày 23/02/16 :
- MTQ có số GD 2302160858665002 ủng hộ KTX : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 15-03-2016 18:01:28
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC miền Nam :
Ngày 01/3/16 :
- Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T2 : 500,000đ.
Ngày 03/3/16 :
- Chị Tiquauvn CMTX T3 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 28-03-2016 20:50:27
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC miền Nam :
Ngày 22/3/16 :
- Chị Đỗ Thúy Hà ủng hộ KTX : 200,000đ.
Chân thành cảm ơn chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 14-04-2016 18:22:26
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC miền Nam :
Ngày 01/4/16 :
- Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T3 : 500,000đ.
Ngày 03/4/16 :
- Nhóm SV ĐHYD ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Ngày 06/4/16 :
- Chị Tiquauvn CMTX T4 : 500,000đ.
Ngày 12/4/16 :
- Chị To Hien Trinh ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 01-05-2016 16:58:23
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC miền Nam :
Ngày 19/4/16 :
- Ni Sư Hiền Trung (Thiền viện Thường Chiếu) ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Ngày 26/4/16 :
- Chị Châu (BIên Hòa) ủng hộ KTX : 1,500,000đ.
Ngày 29/4/16 :
- Chị Nguyen Thi Dieu Huyen ủng hộ : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn Quý Vị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 28-05-2016 20:07:05
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC miền Nam :
Ngày 02/5/16 :
- Chị Hương ủng hộ KTX : 2,000,000đ.
Ngày 14/5/16 :
- Chị La Nga (Mỹ) ủng hộ KTX 100USD : 2,227,000đ.
Ngày 27/5/16 :
- Chị hhquang CMTX T1--->T6/2016 : 1,200,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 28-06-2016 16:17:17
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC miền Nam :
Ngày 01/6/16 :
- Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T6 : 500,000đ.
Ngày 03/6/16 :
- Chị Tiquauvn CMTX T6 : 500,000đ.
- Dì của Tiquauvn ủng hộ KTX : 2,500,000đ.
Ngày 06/6/16 :
- Anh(chị) Quê Văn (Úc) ủng hộ KTX 200AUD : 3,188,000đ.
Ngày 15/6/16 :
- Chị To Hien Trinh ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Ngày 27/6/16 :
- Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T7 : 500,000đ.
- Anh(chị) Tang Xuan Trang - Texas ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 08-08-2016 11:55:34
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC miền Nam :
Ngày 04/7/16 :
- Chị Tiquauvn CMTX T7 : 500,000đ.
Ngày 17/7/16 :
- Chị Thúy, Chị Vân ủng hộ KTX : 220,000đ.
Ngày 23/7/16 :
- Chị Hoa Hương ủng hộ KTX : 400,000đ.
Ngày 28/7/16 :
- Chị Thanh ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 17-09-2016 18:10:33
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC miền Nam :
Ngày 04/8/16 :
- Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T8 : 500,000đ.
Ngày 13/8/16 :
- Bánh cuốn Tây Hồ 4 (Mỹ)  ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Ngày 28/8/16 :
- Anh Quách Như Tài ủng hộ KTX : 3,000,000đ.
Ngày 30/8/16 :
Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T9 : 500,000đ.
Ngày 02/9/16 :
- Chị Tiquauvn CMTX T8,9 : 1,000,000đ.
- Chị Nguyệt ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 14/9/16 :
- Chị To Hien Trinh ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 02-10-2016 13:40:04
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC miền Nam :
Ngày 29/9/16 :
- Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T10 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 28-10-2016 12:23:05
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC miền Nam :
Ngày 13/10/16 :
- Chị Tiquauvn CMTX T10 : 500,000đ.
Ngày 25/10/16 :
- CTY TNHH XNK THUY SAN SEAPRO. HBDONG ủng hộ KTX : 2,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 13-11-2016 13:57:57
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC miền Nam :
Ngày 31/10/16 :
- Chị Nguyên Thi Dieu Huyen CMTX T11 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 01-12-2016 10:01:39
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC miền Nam :
Ngày 29/11/16 :
- Anh Quốc Khang (P13-Q8) ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 30/11/16 :
- Chị Nguyên Thi Dieu Huyen CMTX T12 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 30-12-2016 15:12:32
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC miền Nam :
Ngày 01/12/16 :
- Chị Hồ Thị Mỹ Hạnh ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 05/12/16 :
- Chị Ngô Lý Hương (Q8) ủng hộ KTX : 2,000,000đ.
Ngày 18/12/16 :
- Chị Tiquauvn CMTX T11,12 : 1,000,000đ.
Ngày 29/12/16 :
- Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T01/2017 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 17-01-2017 14:04:17
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC miền Nam :
Ngày 03/01/17:
- Chị hhquang CMTX T7 ---> T12/2016 : 1,200,000đ.
Ngày 05/01/17 :
- Anh Huỳnh Thập Nhất ủng hộ KTX : 200,000đ.
Ngày 07/01/17 :
- Nhà thuốc Viện Tim Quận 10 ủng hộ KTX : 2,500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 24-01-2017 15:43:38
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC miền Nam :
Ngày 18/01/17 :
- Chị To Hien Trinh ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Ngày 24/01/17 :
- Chị Nguyên Thi Dieu Huyen CMTX T02 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 20-02-2017 22:03:47
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC miền Nam :
Ngày 07/02/17 :
- Bobbie chuyển trả tạm ứng Nồi cháo Đồng Nai : 3,000,000đ.
Ngày 13/02/17 :
- Chị Võ Thị Ngọc Thúy (Châu Chấu) Tân Bình ủng hộ KTX : 2,00,000đ.
Ngày 14/02/17 :
- Chị Thanh (Q6) ủng hộ KTX : 3,000,000đ.
Chân thành cảm ơn.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 02-03-2017 14:57:00
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC miền Nam :
Ngày 21/02/17 :
- Chị Hồ Thị Mỹ Hạnh ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơnchị .
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 28-03-2017 12:15:37
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC miền Nam :
Ngày 02/3/17 :
- Chị Trần Thị Giàn (An Phú Đông) ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 05/3/17 :
- Chị Diệu Đạt ủng hộ KTX 100USD : 2,279,000đ.
Ngày 06/3/17 :
- Chị Nguyên Thi Dieu Huyen CMTX T3 : 500,000đ.
Ngày 08/3/17 :
- Chị To Hien Trinh ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Ngày 14/3/17 :
- Chị Hoàng Điệp ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Ngày 20/3/17 :
- Anh(chị) Haivt ủng hộ TX : 1,000,000đ.
Ngày 27/3/17 :
- Chị Nguyên Thi Dieu Huyen CMTX T4 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 18-04-2017 14:37:25
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC miền Nam :
Ngày 04/4/17 :
- Chị Dung (Thủ Đức) ủng hộ KTX (BS 26/3/17) : 500,000đ.
- Chị Trần Kim Điền (Q10) ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 06-05-2017 13:53:38
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC miền Nam :
Ngày 20/4/17 :
- Chị Hồ Thị Mỹ Hạnh (Q7) ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 27/4/17 :
- Anh Phạm Việt Thắng (Q10) ủng hộ KTX : 500,000đ.
- Chị Nguyên Thi Dieu Huyen CMTX T5 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 07-06-2017 21:41:59
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC miền Nam :
Ngày 10/5/17 :
- MTQ có số GD IBVCB1005170576017001 ủng hộ KTX : 300,000đ.
Ngày 30/5/17 :
- Chị Hai Ngọc (P6-Q10) ủng hộ KTX : 3,570,000đ.
Ngày 31/5/17 :
- Thầy Trần Ngọc Hiệp (Tân Bình) ủng hộ KTX : 200,000đ.
- Chị Bùi Thị Cẩm Nhung (California) ủng hộ KTX : 1,100,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 17-06-2017 13:59:10
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC miền Nam :
Ngày 05/6/17 :
- Chị Nguyên Thi Dieu Huyen CMTX T6 : 500,000đ.
Ngày 08/6/17 :
- Chị Hồ Thị Mỹ Hạnh ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 14/6/17 :
- Chị To Hien Trinh ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các  chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: DucTai vào 19-06-2017 09:37:40
2 Tuần đi phát cháo chuductaidlu đã nhận ủng hộ 200 000vnd cho NC Gia Định!
- Ngày 11/06/2017: Chú Nguyễn Quốc Tiến, Bệnh nhân tại bệnh viện ủng hộ 100 000vnd.
- Ngày 18/06/2017: MTQ Dấu tên ủng hộ 100 000vnd.
Chuductaidlu sẽ chuyển tiền qua cho letuantu sớm.
Cảm ơn sự đóng góp của quý MTQ, Cảm ơn cả nhà!
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 06-07-2017 22:29:57
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC miền Nam :
Ngày 30/6/17 :
- Chị Nguyên Thi Dieu Huyen CMTX T7 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của  chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: DucTai vào 13-07-2017 11:58:19
Ngày 02/07/17:
- Cô Hồng, vào thăm bệnh nhân ở BV Gia Định: Ủng hộ 100, 000đ.
DucTai đã chuyển số tiền này và 200, 000đ ủng hộ trước cho Letuantu.
Nhờ Letuantu chuyển cho cô lathuvang giup!
Cảm ơn cả nhà!
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 27-07-2017 07:32:35
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC miền Nam :
Ngày 02/7/17:
- Cô Hồng (thân nhân bệnh nhân BV Gia Định) ủng hộ KTX : 100,000đ.
Ngày 10/7/17:
- Chị Hồ Thị Mỹ Hạnh CMTX T7 : 1,000,000đ.
Ngày 13/7/17:
- Anh Thanh (Q8) ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Ngày 23/7/17:
- Chị Thoa ủng hộ KTX : 500,000đ.
- Chị Oanh ủng hộ KTX : 100,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 17-08-2017 14:33:51
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC miền Nam :
Ngày 01/8/17:
- Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T8: 500,000đ.
Ngày 08/8/17:
- Chị Huỳnh Thị Trúc Linh (P11-Q10) ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Ngày 13/8/17:
- Chị Vân ủng hộ KTX : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 06-09-2017 14:23:12
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC miền Nam :
Ngày 28/8/17:
- Anh Nhã (Q6) ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Xin cảm ơn.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 09-09-2017 14:15:10
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC miền Nam :
Ngày 06/9/17 :
- Chị Hải (Vũng Tàu) ủng hộ KTX : 800,000đ.
- Chị Nguyên Thi Dieu Huyen CMTX T9 : 500,000đ.
Ngày 08/9/17 :
- Chị To Hien Trinh ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 03-10-2017 13:30:06
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC miền Nam :
Ngày 07/9/17 :
- Ông Bà Y Bông (Q9)  ủng hộ KTX : 2,400,000đ.
Ngày 14/9/17:
- Chị Thông Minh Tâm (Pháp) ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Ngày 26/9/17:
- Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T10 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 16-10-2017 14:42:26
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC miền Nam :
Ngày 10/10/17 :
- Gia đình anh Kỳ (Bình Chánh)  ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 12/10/17:
- Gia đình anh Trần Văn Phương (Tân Tây Lan) ủng hộ KTX  : 2,000,000đ.
Ngày 16/10/17 :
- Chị To Hien Trinh ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 08-11-2017 10:11:11
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC miền Nam :
Ngày 30/10/17:
- Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T11 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của  chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 06-12-2017 22:32:36
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC miền Nam :
Ngày 30/11/17:
- Chị Mai Loan (Phú Nhuận) ủng hộ KTX  : 50,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 28-12-2017 11:50:10
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC miền Nam :
Ngày 05/12/17 :
- Chị Nguyễn Thị Mỹ Hiền  (Q10) ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 11/12/17:
- Anh Hùng  ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 12/12/17 :
- Chị To Hien Trinh ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Ngày 14/12/17:
- Cô Hạnh ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 21/12/17:
- Chị Lê Thị Lan (SG) ủng hộ KTX : 3,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 03-02-2018 12:43:02
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC miền Nam :
Ngày 08/01/18:
- Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T01 : 500,000đ.
Ngày 23/01/18:
- Chị Hạnh ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
- Chị Nguyễn Kiều Liên, Nguyễn Ngọc Tiên (Mỹ) ủng hộ KTX : 400,000đ.
- Chị Nguyễn Ngọc Diễm (Mỹ) ủng hộ KTX : 400,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các  chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 28-02-2018 15:00:49
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC miền Nam :
Ngày 05/02/18:
- Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T02 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của  chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 13-03-2018 14:08:12
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC miền Nam :
Ngày 05/3/18:
- Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T3 : 500,000đ.
Ngày 13/3/18:
- Chị To Hien Trinh ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của 2 chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 02-04-2018 13:02:21
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC miền Nam :
Ngày 18/3/18:
- Anh Hải (Gò Vấp) ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 20/3/18:
- Anh Nguyễn Tiến Dũng (Q3) ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Ngày 27/3/18:
- Anh Lương Vân Huy (Bình Tân) ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 26-04-2018 11:48:47
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC miền Nam :
Ngày 06/4/18:
- Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T4 : 500,000đ.
Ngày 07/4/18:
- Chị Vân (Q11) ủng hộ KTX : 2,000,000đ.
Ngày 19/4/18:
- Chị To Hien Trinh ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 20-06-2018 15:20:50
Quỹ Nồi cháo miền Nam đã nhận :
Ngày 02/5/18:
- Chị Nguyễn Thi Dieu Huyen CMTX T5 : 500,000₫.
Ngày 03/5/18:
- Chị Mỹ Hạnh (Q7- TPHCM) ủng hộ KTX : 500,000₫.
Ngày 21/5/18:
- Anh(chị) LDNguyen ủng hộ KTX : 1,000,000₫.
Ngày 31/5/18:
- Chị Nguyễn Thị Dieu Huyen CMTX T6: 500,000₫.
Ngày 10/6/18:
- Anh (chị) LDNguyen ủng hộ KTX : 1,000,000₫.
Ngày 12/6/18:
- Chị To Hien Trinh ủng hộ KTX : 1,000,000₫.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 03-07-2018 22:27:19
Quỹ Nồi cháo miền Nam đã nhận :
Ngày 27/6/18:
- Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T7 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 20-07-2018 21:09:06
Quỹ NC miền Nam đã nhận :
Ngày 10/7/18:
- Chị Tran Thuy Giang ủng hộ KTX : 2,000,000đ.
Ngày 16/7/18:
- Chị To Hien Trinh ủng hộ KTX : 1,000,000₫.
Chân thành cảm ơn chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 15-08-2018 08:13:55
Quỹ NC miền Nam đã nhận :
Ngày 31/7/18:
- Chị Nguyễn Thị Diệu Huyền CMTX T8 : 500,000₫.
Chân thành cảm ơn chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 05-09-2018 01:44:08
Quỹ NC miền Nam đã nhận :
Ngày 11/8/18:
- Chị Mỹ Hạnh (Q7) ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 14/8/18:
- Chị Châu Mỹ Linh ủng hộ KTX : 2,000,000đ.
Ngày 26/8/18:
- Chị Mỹ Hiền ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 27/8/18:
- MTQ có số GD 2708180841463001 ủng hộ KTX : 300,000₫.
Ngày 28/8/18 :
- Chị Nguyễn Thi Dieu Huyền CMTX T9 : 500,000₫.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 11-09-2018 07:58:43
Quỹ NC miền Nam đã nhận :
Ngày 03/9/18:
- Chị Hà ủng hộ KTX : 500,000₫.
Ngày 05/9/18:
- Chị Phan Thùy Dương  (Q11) ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 10/9/18:
- Chị To Hien Trinh ủng hộ KTX : 1,000,000₫.
Chân thành cảm ơn chị
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 29-09-2018 15:34:02
Quỹ NC miền Nam đã nhận :
Ngày 21/9/18:
- Chị Nguyễn Thị Diệu Huyền CMTX T10 : 500,000₫.
Chân thành cảm ơn chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 30-10-2018 12:55:22
Quỹ NC miền Nam đã nhận :
Ngày 01/10/18 :
- Chị Hong Tham ủng hộ KTX : 200,000đ.
Ngày 29/10/18:
- Chị Nguyễn Thị Diệu Huyền CMTX T11 : 500,000₫.
- Phale chuyển trả tiền ứng ban đầu NC Thủ Đức : 2,665,000đ.(sau khi trừ phí T3,4/2018).
Chân thành cảm ơn.
Tiêu đề: Nồi cháo Miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: Leevan vào 31-10-2018 20:39:08
Ủng hộ của ngày 28/10 cho nồi cháo
1. Gạo 10kg - 200000 đ
    Thịt  2kg  - 70000 đ
Linh ủng hộ
2. Hành 1kg - 17000 đ
    Ngò   1kg - 35000 đ
Chị Phượng ủng hộ
3. Tiền taxi - 60000 đ
Anh Điền ủng hộ 40000 đ
Linh ủng hộ 20000 đ
Tiêu đề: TP HCM - Nồi cháo từ thiện - Bệnh viện Nhân dân Gia Định
Gửi bởi: Leevan vào 25-11-2018 23:12:00
Ủng hộ  nồi cháo tháng 11- hiện vật
-4/11:  
+hành&ngò chị Phượng ủng hộ
+ 10kg gạo anh Điền ủng hộ
-11/11:
+hành& ngò chị Phượng ủng hộ
+ gạo bạn của mẹ  Linh ủng hộ
+ thịt mẹ Linh ủng hộ
-18/11:
+ hành&ngò chị Phượng ủng hộ
-25/11:
+ hành,ngò, bao tay chị Phượng ủng hộ
 + 10kg gạo bạn mẹ Linh ủng hộ
 + 20kg gạo nhóm Sói ủng hộ
Tiêu đề: TP HCM - Nồi cháo từ thiện - Bệnh viện Nhân dân Gia Định
Gửi bởi: Leevan vào 25-11-2018 23:36:52
Ủng hộ nồi cháo  tháng 11- HIỆN KIM
-4/11:
 + 100.000( tiền mặt) cô hộ lý bệnh viện ủng hộ
 + 100.000( tiền mặt) anh Sơn ủng hộ
-11/11:
+100.000( tiền mặt) Bà Quách Thị Tuyết quận3 ủng hộ
 +100.000( tiền mặt)Bà Phạm Thị Phương Liên quận3 ủng hộ
  +100.000( tiền mặt)Bà Đặng Thị Hồng Cúc quận3 ủng hộ
-18/11:
+200.000( tiền mặt) bạn mẹ Linh ủng hộ
+200.000( tiền mặt) anh Truyền ủng hộ
+1.000.000( tiền mặt) cô Ngọc quận7 ủng hộ
-25/11:
+70.000( không có tiền mặt) chị Phượng ủng hộ bằng cách trả tiền taxi
Tiêu đề: TP HCM - Nồi cháo từ thiện - Bệnh viện Nhân dân Gia Định
Gửi bởi: banbe6x vào 03-12-2018 11:15:03
Chào cả nhà !

6x xin cập nhật ủng hộ hiện vật cho nồi cháo Bv Nhân dân Gia định tuần 1 tháng 12/2018 (2/12) :

- Thịt heo xay 9kg : Anh Hào và các bạn ủng hộ (CMTX)
- Thịt heo xay 1kg : Gia đình bạn Linh ủng hộ  (CMKTX)
- Lòng trắng trứng 1,5kg : Chị Tuyết ủng hộ (CMTX)
- Chả cá ba sa hấp 2kg : Quán cơm 2000đ - SG ủng hộ (CMTX)
- Bí đỏ 10kg : chị Mai Q. 10 ủng hộ (CMKTX)
- Tiền taxi 70,000đ : Nguyễn Quốc Hương ủng hộ (trả trực tiếp)

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà.
Thân.
Tiêu đề: TP HCM - Nồi cháo từ thiện - Bệnh viện Nhân dân Gia Định
Gửi bởi: lathuvang vào 04-12-2018 09:30:15
Trích dẫn của: \"Leevan\" post=107766
Ủng hộ nồi cháo  tháng 11- HIỆN KIM
-4/11:
 + 100.000( tiền mặt) cô hộ lý bệnh viện ủng hộ
 + 100.000( tiền mặt) anh Sơn ủng hộ
-11/11:
+100.000( tiền mặt) Bà Quách Thị Tuyết quận3 ủng hộ
 +100.000( tiền mặt)Bà Phạm Thị Phương Liên quận3 ủng hộ
  +100.000( tiền mặt)Bà Đặng Thị Hồng Cúc quận3 ủng hộ
-18/11:
+200.000( tiền mặt) bạn mẹ Linh ủng hộ
+200.000( tiền mặt) anh Truyền ủng hộ
+1.000.000( tiền mặt) cô Ngọc quận7 ủng hộ
...


Quỹ NC miền Nam đã nhận.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 04-12-2018 11:22:20
Quỹ NC miền Nam đã nhận :
Ngày 27/11/18:
- Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T12 : 500,000đ.
Ngày 02/12/18:
- Anh Nguyễn Phước Sơn ủng hộ KTX : 50,000đ.
- Anh Đông Thành Nguyễn  ủng hộ KTX : 50,000đ.
- Chị Tiny Thảo ủng hộ KTX : 100,000đ.
- Chị Khánh Linh Doan ủng hộ KTX : 200,000đ.
- Chị Nguyễn Thị Thanh Thúy (Q7) ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: banbe6x vào 13-12-2018 10:19:55
Ủng hộ hiện vật ngày 9/12/2018

- Thịt heo xay 9kg : Anh Hào và các bạn ủng hộ (CMTX)
- Lòng trắng trứng 1,5kg : Chị Tuyết ủng hộ (CMTX)
- Chả cá ba sa hấp 2kg : Quán cơm 2000đ - SG ủng hộ (CMTX)
- Bí đỏ 10kg : Quán cơm 2000đ - SG  (CMKTX)
- Bình Dương ủng hộ :
  Hành lá : 2kg (26 ngàn)
  Ngò : 10.000đ

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà !

Thân.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 15-12-2018 22:05:05
Trích dẫn của: \"Trần Quốc Hương\" post=108012
Chào cả nhà !!
 Danh sách ủng hộ hôm nay ngày 9/12  như sau:
   1 . Bạn Trần Thị Mỹ Trinh 100.000 nghìn đồng.
   2 .  Anh Nguyễn Thành Đông 50.000 nghìn đồng.
   3. Chị Phan Thị Thanh Điệp 200.000 nghìn đồng
   4. Chị Nguyễn Thị Thanh Thúy 500.000 nghìn đồng.
  Tổng số tiền : 850 nghìn đồng ( tám trăm năm mươi nghìn đồng ) ...


Quỹ NC miền Nam đã nhận ủng hộ nói trên .
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: banbe6x vào 19-12-2018 09:03:58
Ủng hộ hiện vật ngày 16/12/2018

- Thịt heo xay 9kg : Anh Hào và các bạn ủng hộ (CMTX)
- Lòng trắng trứng 2kg : Chị Tuyết ủng hộ (CMTX)
- Chả cá ba sa hấp 2kg : Quán cơm 2000đ-SG ủng hộ (CMTX)
- Bí đỏ 10kg : Quán cơm 2000đ - SG ủng hộ  (CMKTX)
- Hành lá 2kg : Bạn của Phượng ủng hộ (CMKTX)

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà !

Thân.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 25-12-2018 11:44:01
Trích dẫn của: \"Trần Quốc Hương\" post=108102
Chào cả nhà !!
 Danh sách ủng hộ hôm nay ngày 16/12 như sau :
1. Bà Quách Thị Tuyết
21 trần quốc toản P8 quận3  ( 100.000 nghìn đồng ).
2. Bà Phạm Thị Phương Liên
27/4/36 HTC P8 q3 (100.000 nghìn đồng ).
3. Bà Đặng Thị Hồng Cúc
27/35/11 HTC P8 quận 3 ( 100.000 nghìn đồng).
4. Anh Nguyễn Phước Sơn (100.000 nghìn đồng ).
5. Anh Nguyễn Thành Đông ( 50.000 nghìn đồng ).
6. Chị lài 200.000 nghìn đồng.
Tổng số tiền : 650.000 nghìn đồng  ( bốn trăm năm mươi nghìn đồng ) .
 ...

Quỹ Nồi cháo miền Nam đã nhận 650,000đ ủng hộ NC miền Nam nói trên.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: banbe6x vào 29-12-2018 06:05:19
Ủng hộ hiện vật ngày 23/12/2018

- Thịt heo xay 9kg : Anh Hào và các bạn ủng hộ (CMTX)
- Thịt heo xay 1kg : Gia đình bạn Linh ủng hộ
- Lòng trắng trứng 1kg : Chị Tuyết ủng hộ (CMTX)
- Chả cá ba sa hấp 2kg : Quán cơm 2000đ-SG ủng hộ (CMTX)
- Bí đỏ 10kg : Quán cơm 2000đ - SG ủng hộ (CMKTX)
- Hành lá 3kg : Bạn của Phượng ủng hộ - (CMKTX)
- Hành lá 2kg : Bạn Tiền ủng hộ (CMKTX)

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà !

Thân.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 02-01-2019 13:49:30
Quỹ NC miền Nam đã nhận :
Ngày 28/12/18:
- Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T01/2019 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: banbe6x vào 08-01-2019 10:28:57
Ủng hộ hiện vật ngày 30/12/2018

- Thịt heo xay 9kg : Anh Hào và các bạn ủng hộ (CMTX)
- Thịt heo xay 1kg : Gia đình bạn Linh ủng hộ
- Lòng trắng trứng 2kg : Chị Tuyết ủng hộ (CMTX)
- Chả cá ba sa hấp 2kg : Quán cơm 2000đ-SG ủng hộ (CMTX)
- Bí đỏ 10kg : Quán cơm 2000đ - SG ủng hộ (CMKTX)
- Hành lá 3kg : Bạn Xu Ka ủng hộ - (CMKTX)
- Gạo 10kg : Bạn Linh và Gia đình ủng hộ.
- Taxi (60,000đ) : Bạn Lài ủng hộ.

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà !

Thân.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: banbe6x vào 11-01-2019 14:50:32
Ủng hộ hiện vật nồi cháo đầu tiên của năm 2019 (6/1/2019)

- Thịt heo xay 9kg : Anh Hào và các bạn ủng hộ (CMTX)
- Thịt heo xay 1kg : Gia đình bạn Linh ủng hộ
- Chả cá ba sa hấp 2kg : Quán cơm 2000đ-SG ủng hộ (CMTX)
- Bí đỏ 10kg : Quán cơm 2000đ - SG ủng hộ (CMKTX)
- Hành lá 3kg và ngò : Quán cơm 2000đ-SG ủng hộ (CMKTX)
- Gạo 10kg : Bạn Linh và Gia đình ủng hộ.
- Hộp nhựa 100 cái : Nhóm bạn cùng Cty của Lài ủng hộ.
- Taxi (70,000đ) : Bạn Lài ủng hộ.

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà !

Thân.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 23-01-2019 09:15:17
Quỹ NC miền Nam đã nhận :
Ngày 22/01/19:
- Chị To Hien Trinh ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn chị.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 27-01-2019 15:03:50
Chào cả nhà !!!!
 Hiện vật ủng hộ nồi cháo cuối năm Bính Tuất 27/1 /2019.
  1. Thịt heo xay 9kg : Anh Hào và các bạn ủng hộ ( CMTX) .
2 . Bí đỏ + cà rốt 10kg :  Quán cơm 2000đ   SG ủng hộ (CMKTX)
3. Chả cá ba sa hấp 1.5kg ; quán cơm 2000đ ủng hộ.
4. Hành lá 3kg : Bình Dương ủng hộ .(CMKTX)
5 . Lòng trắng trứng 1.5 kg : Chị Tuyết ủng hộ (CMTX)
 Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà .
Xin chân thành cảm ơn.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 31-01-2019 19:45:29
Quỹ NC miền Nam đã nhận :
Ngày 29/01/19 :
- MTQ có số GD 2901190936799001 ủng hộ KTX : 300,000đ.
Ngày 31/01/19:
- Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T02/2019 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của anh chị..
Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 24-02-2019 16:17:53
Chào cả nhà !!
 Hiện vật ủng hộ nồi cháo  đầu năm kỷ hợi .
  1. Gạo (10kg) + thịt (1kg):   người nhà và hàng xóm Linh ủng hộ .
 2. Hành lá (2.5kg)  và ngò (2kg) : Nguyễn Thanh Thủy ủng hộ CMKTX.
3. Bí đỏ (8kg) + cá ba sa (500g) : quán cơm 2000₫ ủng hộ CMTX.
4. Lòng trắng trứng (2kg) : chị Tuyết ủng hộ CMTX
5. Thịt xay (9kg) : chú Hào và bạn ủng hộ CMTX
 Xin chân thành cảm ơn sự chung tay của cả nhà .


Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 03-03-2019 13:07:53
Quỹ NC miền Nam đã nhận :
Ngày 28/02/19:
- Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T3/2019 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của chị..
Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 03-03-2019 13:17:40
Chào cả nhà!!!
 Danh sách ủng hộ hiện vật ngày 3/3/2019 như sau:
 1 . Trần Thị Loan : (10kg) gạo CMKTX
 2. Tím Ngô : 5lít dầu ăn. CMKTX
 3. Chị Út Lài :(3kg ) hành ngò + (3kg) thịt CMKTX
 4 . Chị Tuyến : (2kg) lòng trắng trứng  CMTX
 5. Cá ba sa (2kg) +bí đỏ+ hành tây (3kg) : quán cơm 2000₫  ủng hộ CMTX
 6. Gạo (10kg) + (2kg) thịt: hàng xóm và người gia đình Linh ủng hộ

  Xin chân thành cảm ơn sự chung tay của cả nhà.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 03-03-2019 13:24:31
 Danh sách ủng hộ tiền NC nhân dân gia Định ngày 3/3/2019 như sau :
 1. Chị Nguyễn Thị Thanh Thúy : 200.000 nghìn đồng.
 2. Chị Oanh Nguyen : 300.000 nghìn đồng.
 Tổng cộng là : 500.000 nghìn đồng.
Hiện tại Trần Quốc Hương đang giữ.
 Xin chân thành cảm ơn.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 10-03-2019 18:33:37
Chào cả nhà!!!
 Danh sách ủng hộ hiện vật ngày 10/3/2019 như sau:
 1 . Bạn tuyền (3kg) hành ngò CMKTX.
 2. Chú Hào và bạn (9kg) thịt xay CMTX.
 3. Chị Tuyết (2kg) lòng trắng trứng CMTX.
 4. Chả cá ba sa hấp (2.5kg) + bí đỏ+ hành tây+ cũ khoai quán cơm 2000₫ ủng hộ  CMTX.
 5. Người nhà linh và hàng xóm ủng hộ (10kg) gạo ++(2kg) thịt .
 6. Tiền taxi (60nghìn) : Nguyễn Thị Phượng ủng hộ CMKTX

 Xin chân thành cảm ơn.

Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 17-03-2019 17:42:23
Chào cả nhà!!!
 Danh sách ủng hộ hiện vật ngày 17/3/2019 như sau:

 1. Chị út Lài (4kg) : hành ngò CMKTX.
 2. Bà Trần Thị Loan (10kg) gạo  CMKTX.
 3. Chú  Hào và bạn (9kg) thịt xay CMTX.
 4. Gia đình Linh và hàng xóm (10kg) gạo + (2kg) thịt
 5. Chả cá ba sa hấp (2kg) +hành tây + cũ cà rốt quán cơm 2000đ ủng hộ CMTX.
 6. Chị Tuyết (2kg) lòng trắng trứng CMTX.
 7. Tiền taxi (66.000 nghìn ) Anh Lê Hoàng Anh ủng hộ CMKTX.
 8. Anh Lê Hoàng Anh (10kg) nếp +( 5lít )dầu ăn + (2kg) konor CMKTX.
 
Xin chân thành cảm ơn.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 17-03-2019 17:45:52
Chào cả nhà!!!
 Danh sách ủng hộ tiền NC Nhân Dân Gia Định ngày 17/3/2019 như sau:
  1 . MTQ  tại bệnh viện Nhân Dân Gia Định 500.000 nghìn đồng.
 Số tiền hiện tại Trần Quốc Hương đang giữ.
 Xin chân thành cảm ơn.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 24-03-2019 15:35:49
Chào cả nhà !!!
 Danh sách ủng hộ hiện vật  ngày 24/3/2019.

 1. Tím Ngô (3kg) : hành ngò  CMKTX
 2. Anh Lê Hoàng Anh : (10kg) gạo CMKTX
 3.Gia đình bạn  linh (1kg) : thịt xay
 4. Chị Tuyết (2kg): lòng trắng trứng CMTX
 5. Chú Hào và bạn (9kg) : thịt xay CMTX
 6. Bí đỏ(10kg) + hành tây+ nắm đuồi gà quán cơm 2000đ ủng hộ CMTX
 7. Tiền taxi 50.000 nghìn đồng bạn Lê Thị Ngọc Yến ủng hộ CMKTX.
 
Xin chân thành cảm ơn cả nhà.

Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 24-03-2019 15:41:00
Chào cả nhà !!!

 Danh sách ủng hộ tiền NC Nhân Dân Gia Định ngày 24/3/2019.
 1. Anh nguyễn Thành Đông : 50.000 nghìn đồng .
 2. Chị Huỳnh Lê : 500.000 nghìn đồng.
 3. Chị Nguyễn Oanh : 200.000 nghìn đồng.
 4. Hai anh em Nguyễn Phúc Đức : 300.000 nghìn đồng.
 5. Chị Thanh Thủy : 100.000 nghìn đồng.

 Tổng tiền  1150.000 nghìn đồng ( một triệu một trăm năm mươi nghìn đồng.)
Số tiền hiện tại Trần Quốc Hương đang giữ.
Xin chân thành cảm ơn.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 31-03-2019 16:31:24
Chào cả nhà !!!
Danh sách ủng hộ hiện vật ngày 31/3/2019 như sau:
 1. Bà Trần Thị Loan (10kg) : gạo  CMKTX
 2. Anh Võ Xuân Tự:  (5kg) gạo + (1kg) tiêu hạt CMKTX
 3 . Tím Ngô : (4kg) hành ngò CMKTX
 4 . Chị Tuyết:  (2kg) lòng trắng trứng CMTX
5. Chú Hào và bạn:  (9kg) thịt xay CMTX
6. Chả cá ba sa hấp (2kg)  quán cơm 2000đ ủng hộ CMTX
 7. Bạn chị thanh thủy : (50 quả trứng gà ) CMKTX.
 8. Chị Nguyễn Oanh:  (13kg) bí đỏ CMKTX.
 9. Anh Hoàng anh ủng hộ tiền taxi (74.000₫/ lượt  ) . CMKTX
Xin chân thành cảm ơn cả nhà
Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 31-03-2019 16:40:14
Chào cả nhà !!!
 Danh sách ủng hộ tiền NC Nhân Dân Gia Định ngày 31/3/2019 như sau :
 1. Chị thanh nguyễn : 300.000₫ CMKTX
 2. Bạn chị thanh thủy : 100.000₫ CMKTX
 3. Tú Uyên : 100.000₫ CMKTX.
 4. Bạn chị thanh thủy : 50.000₫ CMKTX.

     Tổng 550.000₫ (năm trăm năm mươi nghìn đồng) .
 Xin chân thành cảm ơn cả nhà.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 02-04-2019 17:14:55
Quỹ NC miền Nam đã nhận :
Ngày 12/3/19:
- Chị Hoàng Thị Mạnh (Bình Chánh) ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 26/3/19:
- Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T4/2019 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các chị..
Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 07-04-2019 20:26:07
Chào cả nhà !!!

 Cập nhật ủng hộ hiện vật ngày 7/4/2019  như sau:
 
 1. Anh Hoàng Anh : (10kg) gạo CMKTX
 2. Chị út Lài : (3kg) hành ngò CMKTX
 3. Người nhà linh (1kg) thịt xay
 4. Chú Hào và bạn (9kg) thịt xay CMTX
 5. Lòng trắng trứng : (1.5kg)  chị Tuyết ủng hộ  CMTX

Xin chân thành cảm ơn cả nhà..
Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 07-04-2019 20:34:33
Chào cả nhà !!!

Danh sách ủng hộ tiền NC Nhân Dân Gia Định ngày 7/4/2019 như sau :

 1. Chị Dũng Cúc :100.000₫
 2. Bạn Uyên Hà: 100.000₫
 3. Cô Phạm Thị Phương Liên 37/4/36 Huỳnh Tịnh Của P8 . Q3  : 150.000₫
 4. Cô Đặng Thị Hồng Cúc 37/35/11 Huỳnh Tịnh Của P8 . Q3 : 150.000₫
 5. Bác Đặng Kim Long 29A Trần Quốc Toản P8. Q3 : 200.000₫
 6. Cô Quách Thị Tuyết 21 Trần Quốc Toản P8 . Q3 : 200.000₫

Xin chân thành cảm ơn cả nhà.


Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 08-04-2019 07:02:22
Chào cả nhà !!!

 Ngày 7/4/2019 chú lương ủng hộ :30 quả trứng gà

Xin chân thành cảm ơn
Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 14-04-2019 13:13:14
Chào cả nhà!!!


 Danh sách ủng hộ hiện vật ngày 14/4/2019.

 1.  Bà Trần Thị Loan : (10kg ) gạo.
 2. Hàng xóm và gia đình Khanh Linh Doan (30kg) gạo + (2kg) thịt.
 3. Nguyễn Phượng : (4kg) hành ngò
 4. Chị Tuyết : (2.5 kg) lòng trắng trứng.
 5. Chả cá(9kg) + bí đỏ (7kg) quán cơm 2000đ ủng hộ.
 6. Chú Hào và bạn ủng hộ (9kg) thịt xay

Xin chân thành cảm ơn sự trợ duyên của cả nhà

 
Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 21-04-2019 19:20:50
Chào cả nhà!!!
 
Danh sách ủng hộ hiện vật ngày 21/4/2019 như sau :

1. Tuyền : (4kg) hành ngò CMKTX
2. Anh Hoàng Anh :(10kg) gạo CMKTX
3. Gia đình linh và hàng xóm (1kg) thịt xay +(10kg) gạo CMKTX
4. Nguyễn Phượng :2 hủ đựng tiêu
5. Chú Hào và bạn (9kg) thịt xay
6. Chị Tuyết ủng hộ lòng trắng trứng (2kg) .
7. Quán cơm 2000₫ ủng hộ chả cá ba sa hấp+  củ cà rốt.

Xin chân thành cảm ơn cả nhà

Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 05-05-2019 17:30:26
Chào cả nhà !!!

Hôm nay ngày 5/5/2019 TQH đã gửi 900.000₫ ủng hộ nồi cháo tháng 4 ,  nhờ chú Ánh gửi giúp cho thủ quỹ

Xin chân thành cảm ơn cả nhà
Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 05-05-2019 17:40:19
Chào cả nhà !!!

Danh sách ủng hộ hiện vật ngày 5/5/2019 như sau:
 
1. Tuyền:  (4kg) hành ngò + 5lít dầu ăn. CMKTX
2. Anh Hoàng anh : (10kg) gạo + (2,3kg) cà rốt + (6,7kg) bí đỏ . CMKTX
3. Bà Trần Thị Loan : (10kg) gạo . CMKTX
4. Gia đình Linh và hàng xóm : (10kg) gạo CMKTX
5. Chú Hào và bạn (9kg) thịt heo xay CMTX
6. Bác Lan đường Phan Văn Hân ( 50kg) gạo . CMKTX
7. Quán cơm 2000₫ ủng hộ chả cá ba sa hấp. CMTX
8. Chị Tuyết ủng hộ: (2kg) lòng trắng trứng CMTX
9. Nguyễn Thanh Thủy :  60.000₫/ lượt taxi

Xin chân thành cảm ơn cả nhà.

Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 05-05-2019 17:45:57
Chào cả nhà !!!
Ủng hộ tiền NC Nhân Dân Gia Định ngày 5/5/2019 :

Chị Như Hoa :500.000₫

Xin chân thành cảm ơn.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 05-05-2019 18:19:22
Quỹ NC miền Nam đã nhận :
Ngày 16/4/19:
- Chị To Hien trinh ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Ngày 25/4/19:
- Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T5 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn .
Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 12-05-2019 15:18:17
Chào cả nhà !!!
 Danh sách ủng hộ hiện vật ngày 12/5/2019 như sau:

1. Bạn tuyền :(4kg) hành ngò.
2. Chú Hào và bạn :(9kg) thịt xay . CMTX
3. Quán cơm 2000₫ ủng hộ chả cá ba sa hấp CMTX.

Xin chân thành cảm ơn cả nhà.

Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 18-05-2019 21:10:44
Quỹ NC miền Nam đã nhận :
Ngày 13/5/19:
- MTQ có số GD 1305190982536001 ủng hộ KTX (Đồng Nai) : 1,000,000đ.
Ngày 16/5/19:
- MTQ có số GD 1605190835977003 ủng hộ KTX (Gia Định) : 150,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các bạn.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 19-05-2019 15:33:33
Chào cả nhà !!!

Danh sách ủng hộ hiện vật ngày 19/5/2019 như sau:


1. Chị lài : 3kg hành ngò  CMKTX
2. Chú Hào và bạn ủng hộ : 9kg thịt xay CMTX
3. Chả cá ba sa hấp quán cơm 2000₫ ủng hộ 2kg CMTX.
4. Tiền taxi 50.000/lượt Anh hoàng anh ủng hộ.

Xin chân thành cảm ơn cả nhà.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 26-05-2019 20:43:40
Chào cả nhà !!!

 Danh sách ủng hộ tiền NC Nhân Dân Gia Định ngày 26/5/2019 như sau:


1. Cô Ngọc Mai ở BV : 200.000₫
2. Cô Oanh ở BV : 20.000₫
3. Chị Ngọc Hương : 200.000₫

Xin chân thành cảm ơn cả nhà.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 26-05-2019 20:48:41
Chào cả nhà !!!

Danh sách ủng hộ hiện vật ngày 26/5/2019 như sau:

1. Tuyền :( 3kg ) hành ngò . CMKTX
2. Chú Hào và bạn ủng hộ : (9kg) thịt xay. CMTX
3. Chị Tuyết ủng hộ: (2kg) lòng trắng trứng. CMTX
4. Chả cá ba sa hấp + hành tây quán cơm 2000₫ ủng hộ CMTX.

Xin chân thành cảm ơn cả nhà.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 31-05-2019 19:19:19
Quỹ NC miền Nam đã nhận :
Ngày 24/5/19:
- Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T6 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn .
Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 02-06-2019 21:13:04
Chào cả nhà !!!

Danh sách ủng hộ tiền NC Nhân Dân Gia Định ngày 2/6/2019 như sau :.


1. Chị Phan Thị Điệp : 200.000₫
2. Cô cương : 500.000₫.

Xin chân thành cảm ơn.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 02-06-2019 21:19:01
Danh sách ủng hộ hiện vật ngày 2/6/2019 như sau:

1. Bạn tuyền : (4kg) hành ngò. CMKTX
2. Chú Hào và bạn ủng hộ : (9kg) thịt xay CMTX
3. Chị Tuyết ủng hộ :(2kg) lòng trắng trứng CMTX
4. Hành tây + bình gas (13kg) quán 2000₫ ủng hộ

 Xin chân thành cảm ơn..
Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 09-06-2019 18:38:38
Chào cả nhà !!!
 
Danh sách ủng hộ hiện vật ngày 9/6/2019 như sau:

1. Tuyền : (3kg) hành ngò
2. Chú Hào và bạn :(9kg) thịt xay CMTX
3. Chị Tuyết : (2kg) lòng trắng trứng CMTX
4. Chả cá ba sa hấp : (2kg) quán cơm 2000₫ ủng hộ CMTX.

 Thân.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 09-06-2019 18:40:52
Chào cả nhà !!!

Danh sách ủng hộ tiền NC Nhân Dân Gia Định ngày 9/6/2019 như sau :


1. Cô cương : 500.000₫
2. Anh Cường : 50.000₫
3. MTQ ở vb : 100.000₫.

Xin chân thành cảm ơn cả nhà.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 17-06-2019 10:53:17
Chào cả nhà!!!

Danh sách ủng hộ hiện vật ngày 16/6/2019 như sau :

1. Tuyền  (2kg) hành ngò.
2. Anh Hoàng Anh : (7kg ) cà rốt CMKTX
3. Chị Tuyết ủng hộ : (2kg ) lòng trắng trứng CMTX
4. Chú Hào và bạn ủng hộ (9kg) thịt xay CMTX
5. Quán cơm 2000₫ ủng hộ chả cá ba sa hấp + 5 thùng sữa đậu nành (36 bịch / thùng ).

Xin chân thành cảm ơn.


Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 17-06-2019 11:24:07
Chào cả nhà !!!

Danh sách ủng hộ tiền NC Nhân Dân Gia Định ngày 16/6/2019 như sau:

1. Chị Nguyễn Oanh : 100.000₫
2. Chị Nguyễn Thanh : 500.000₫.
3. Chị tường : 100.000₫.

Xin chân thành cảm ơn.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 24-06-2019 07:09:12
Chào cả nhà !!!

Danh sách ủng hộ hiện vật ngày 23/6/2019 như sau :

1. Bạn tuyền : (3kg) ngò + 5lít dầu ăn.
2. chú Hào và bạn : (9kg) thịt xay CMTX
3. Chị Tuyết : (2kg) lòng trắng trứng CMTX
4. Chả cá ba sa hấp quán cơm 2000₫ ủng hộ CMTX.

 Thân
Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 24-06-2019 07:10:43
Chào cả nhà !!!

 Danh sách ủng hộ tiền NC Nhân Dân Gia Định ngày 23/6/2019 :

Anh Nguyễn Thanh Đông : 50.000₫


Thân

Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 01-07-2019 15:13:34
Chào cả nhà !!!

TQH xin cập nhật danh sách ủng hộ hiện vật ngày 30/6/2019 như sau :

1. Bạn tuyền : (3kg) ngò
2. Chị lài : ( 10kg ) củ cà rốt
3. Anh hoàng anh : ( 3kg ) thịt xay
4. Chị Hường : (2kg ) thịt xay
5. Gia đình linh và hàng xóm : ( 10kg ) gạo + (2kg) thịt xay .
6. Chú Hào và bạn ủng hộ : (9kg) thịt xay CMTX
7. Chị Tuyết ủng hộ : ( 2kg) lòng trắng trứng CMTX
8. Chả cá ba sa hấp quán cơm 2000₫ ủng hộ 
9. Bí đỏ (4kg ) : các tiểu thương chợ nguyễn tri phương ủng hộ .

Xin chân thành cảm ơn cả nhà .


Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 01-07-2019 15:15:26
Chào cả nhà !!

 TQH xin cập nhật danh sách ủng hộ tiền NC Nhân Dân Gia Định ngày 30/6/2019


Chị Trần Thị Kim  : 100.000₫
 
Xin chân thành cảm ơn
Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 08-07-2019 09:52:31
Chào cả nhà !!!

TQH xin cập nhật danh sách ủng hộ hiện vật nồi cháo ngày 7/7/2019  như sau :

1. Tuyền : ( 4 kg) ngò
2. Chị lài : ( 10 kg ) củ cà rốt + (1kg ) hành lá
3. Gia đình linh và hàng xóm : ( 10kg) gạo + (1kg ) thịt xay .
4 . chú Hào và bạn ủng hộ : (9kg ) thịt xay CMTX
5. Chị Tuyết ủng hộ (1,5 kg) lòng trắng trứng CMTX
6. Chả cá ba sa hấp quán cơm 2000₫ ủng hộ (2,5kg) CMTX


Thân.

Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 08-07-2019 09:54:43
Chào cả nhà !!!


TQH xin cập nhật danh sách ủng hộ tiền NC Nhân Dân Gia Định ngày 7/7/2019 như sau :


1. Chị tình : 100.000₫

Thân.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: maitramtg vào 08-07-2019 22:20:19
Chào cả nhà !

Cảm ơn Trần Quốc Hương luôn luôn cập nhật thông tin tên các mạnh thường quân ủng hộ hiện vật cho Nồi cháo Bệnh viện Dân Nhân Gia Định để cả nhà cùng nắm được.

Thân.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 09-07-2019 13:48:35
Quỹ NC miền Nam đã nhận :
Ngày 01/7/19:
- Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T7 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn .
Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 15-07-2019 08:16:40
Chào cả nhà !!!
 
TQH xin cập nhật danh sách ủng hộ hiện vật nồi cháo GĐ ngày 14/7/2019

1. Anh hoàng anh : (4kg) hành ngò + (10kg) củ cà rốt
2. Chú Hào và bạn ủng hộ : (9kg) thịt xay CMTX
3. Chị Tuyết ủng hộ : (2kg ) lòng trắng trứng CMTX
4. Chả cá ba sa hấp quán cơm 2000₫ ủng hộ CMTX
5. Chị mèo tam thể ủng hộ : 5 thùng sữa đậu nành ( 36 bịch / thùng )
6. Cty Toh fish ủng hộ cá lóc .

Xin chân thành cảm ơn cả nhà
Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 17-07-2019 16:14:08
Quỹ NC miền Nam đã nhận :
Ngày 10/7/19:
- Chị To Hien Trinh ủng hộ KTX  : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn chị.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 22-07-2019 08:08:09
Chào cả nhà !!!

TQH xin cập nhật danh sách ủng hộ hiện vật ngày 21/7/2019   như sau:

1. Tuyền   : (2.5 kg ) hành lá
2. Chả cá ba sa hấp +  (0.5 kg) ngò  quán cơm 2000₫ ủng hộ
3. Chị Tuyết ủng hộ: ( 2.5 kg) lòng trắng trứng CMTX
4. Chú Hào và bạn ủng hộ : (9kg) thịt xay CMTX
5. Các tiểu thương chợ nguyễn tri phương ủng hộ : ( 14kg ) bí đỏ.


Xin chân thành cảm ơn.


Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 28-07-2019 17:13:53
Chào cả nhà !!!

TQH xin cập nhật danh sách ủng hộ hiện vật ngày 28/7/2019 như sau :

1. Tuyền : (3kg)  hành lá
2. Gia đình linh và hàng xóm : (10kg ) gạo + (3kg) thịt
3. Chú Hào và bạn ủng hộ : (9kg) thịt xay CMTX
4. Quán cơm 2000₫ ủng hộ :  chả cá ba sa hấp (2kg ) +  bột canh 6 gói ( 200gr/gói )+ (3lít) dầu ăn.
5. Anh hoàng anh ủng hộ tiền taxi : 65.000₫/lượt


Xin chân thành cảm ơn cả nhà.


Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 28-07-2019 17:15:56
Chào cả nhà !!!

 TQH xin cập nhật danh sách ủng hộ tiền NC Nhân Dân Gia Định ngày 28/7/2019 như sau


1. Cô Huân : 400.000₫ 
2. MTQ ở BV: 20.000₫

Xin chân thành cảm ơn
Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 31-07-2019 16:48:06
Quỹ NC miền Nam đã nhận :
Ngày 26/7/19:
- Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T8 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn .
Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 04-08-2019 19:40:18
Chào cả nhà !!!

TQH xin cập nhật danh sách ủng hộ hiện vật ngày 4/8/2019 như sau :

1. Tuyền : (3kg) hành ngò
2.  Gia đình linh và hàng xóm : (10kg) gạo + (1kg) thịt xay .
3. Chú Hào và bạn : (9kg) thịt xay CMTX
4. Quán cơm 2000₫ : (1kg) chả cá ba sa hấp .
5. Cty toh fish ủng hộ cá lóc.
6. Cô  Nguyễn thị Lan 63 Phan Văn Hân ủng hộ 50kg Gạo

Xin chân thành cảm ơn cả nhà.


Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 04-08-2019 19:43:50
Chào cả nhà !!!

TQH xin cập nhật danh sách ủng hộ tiền NC Nhân Dân Gia Định ngày 4/8/2019 như sau:

1. Chị Khanh : 100.000₫
2. Bạn như ngọc : 200.000₫
3. MTQ ở BV : 200.000₫

Xin chân thành cảm ơn.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 11-08-2019 18:31:35
Chào cả nhà !!!

TQH xin cập nhật danh sách ủng hộ hiện vật ngày 11/8/2019 như sau :

1. Chị lài : (4kg) hành ngò + (10kg) bí đỏ + (10kg) củ cà rốt
2. Chị Tuyết : (1kg) lòng trắng trứng CMTX
3. Chú Hào và bạn : (9kg) thịt xay CMTX
4. Chả cá ba sa hấp quán cơm 2000₫  : (2kg) CMTX
5. Hạt nêm  2 thùng ( 32 gói × 175g ) bếp chay yêu thương
6. Chị Tuyền : (30kg) gạo

Xin chân thành cảm ơn cả nhà

Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 11-08-2019 18:36:27
Chào cả nhà !!!

TQH xin cập nhật danh sách ủng hộ tiền NC Nhân Dân Gia Định ngày 11/8/2019

1. Chị Khánh : 100.000₫
2. Chị Thanh Nguyễn : 200.000₫
3. Cô lý Hương : 200.000₫
4. Chị Oanh : 100.000₫
5. Cô Tường : 200.000₫


Xin chân thành cảm ơn cả nhà

Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 19-08-2019 09:21:07
Chào cả nhà !!!

TQH xin cập nhật danh sách ủng hộ hiện vật ngày 18/8/2019 :
 

1. Tuyền : (1kg) hành lá
2. Chú Hào và bạn ủng hộ : (9kg) thịt xay
3. Quán cơm 2000₫ : (1kg) chả cá + (2.5 kg) hành lá
4. Anh Hoàng Anh ủng hộ tiền taxi : 60.000₫/ lượt
5. Gia đình linh ủng hộ : (2kg) thịt xay


Xin chân thành cảm ơn
Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 25-08-2019 19:28:00
Chào cả nhà !!!

TQH xin cập nhật danh sách ủng hộ hiện vật ngày 25/8/2019


1. Tuyền : (3kg) hành lá
2. Chú Hào và bạn : (9kg) thịt xay
3. Gia đình linh : (1kg) thịt xay
4. Bạn tuyết nhung : (3.5kg ) củ cà rốt
5. Các tiểu thương chợ Nguyễn Tri Phương : (2.5kg) bí đỏ
6. Anh hoàng anh : 60.000₫ /lượt taxi

Thân
Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 03-09-2019 12:44:14
Chào cả nhà !!

TQH xin cập nhật danh sách ủng hộ hiện vật ngày 1/9/2019 như sau


1. Bạn tuyết nhung : (6.5 kg) củ cà rốt
2. Chú Hào và bạn : (9kg) thịt xay
3. Chị Tuyết ủng hộ : (2kg) lòng trắng trứng
4. Quán cơm 2000₫ : (2.5kg) hành lá + (2kg) chả cá ba sa hấp

Thân .
Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 03-09-2019 12:45:47
Chào cả nhà !!!

TQH xin cập nhật danh sách ủng hộ tiền NC Nhân Dân Gia Định ngày 1/9/2019

1. Chị Khánh : 100.000₫

Xin chân thành cảm ơn.

Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 06-09-2019 16:57:22
Quỹ NC miền Nam đã nhận :
Ngày 27/8/19:
- Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T9 : 500,000đ.
Ngày 28/8/19 :
- Chị Phượng (bạn Trung Hoàng) ủng hộ KTX : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các chị.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 08-09-2019 19:10:20
Chào cả nhà !!!


TQH xin cập nhật danh sách ủng hộ hiện vật ngày 8/9/2019 như sau :

1. Tuyền : (3kg) hành lá
2. Chị lài : 3 thùng sữa đậu nành  (40 bịch / thùng )
3. Chú Hào và bạn : (9kg ) thịt xay CMTX
4. Bạn tuyến nhung : (6kg) cũ cà rốt
5. Các tiểu thương chợ Nguyễn Tri Phương : (3kg) bí đỏ
6. Chị Tuyết : (1.5kg) lòng trắng trứng CMTX
7. Chả cá ba sa hấp quán cơm 2000₫ : (2kg) CMTX
8. Anh Hoàng anh : 55.000₫/ lượt tiền taxi

Xin chân thành cảm ơn

Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 16-09-2019 13:09:52
Chào cả nhà !!!

TQH xin cập nhật danh sách ủng hộ hiện vật ngày 15/9/2019

1. Tuyền : (3kg) hành lá
2. Chú Hào và bạn : (9kg) thịt xay  CMTX
3. Chị Tuyết : (1kg) lòng trắng trứng CMTX
4. Chả cá ba sa hấp (1kg) : quán cơm 2000₫
6. Nhung : (6kg) củ cà rốt
7. Anh Hoàng anh : tiền taxi : 65.000₫/ lượtXin chân thành cảm ơn.Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 22-09-2019 18:28:48
Chào cả nhà !!!

TQH xin cập nhật danh sách ủng hộ hiện vật ngày 22/9/2019

1. Tuyền : (3kg ) hành ngò
2. Chị lài : (10kg) bí đỏ + (10kg) củ cà rốt
3 . Quán cơm 2000₫ : chả cá ba sa hấp (2kg) + 5 lít dầu ăn + 4thùng sữa đậu nành ( 40 bịch /thùng )
4. Chị Tuyết : (2kg) lòng trắng trứng CMTX
5. Chú Hào và bạn : (9kg) thịt xay .
6. Bạn của linh : bột canh 42 Bịch
7 . Gia đình linh : 1kg thịt xay


Thân .
Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 22-09-2019 18:31:51
Chào cả nhà !!!

TQH xin cập nhật danh sách ủng hộ hiện Kim ngày 22/9/2019

1. Bạn Hoa : 200.000₫


Thân .

Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 29-09-2019 15:26:08
Chào cả nhà !!!

TQH xin cập nhật danh sách ủng hộ hiện vật ngày 29/9/2019

1. Tuyền : ( 3kg ) hành lá
2. Chả cá ba sa hấp : (2kg )  quán cơm 2000₫  CMTX
3. Chú Hào và bạn : (9kg ) thịt xay
4. Hàng xóm nhà linh : 2 cái vá
5. Anh Hoàng anh :  tiền taxi 60.000₫/lượt


Xin chân thành cảm ơn cả nhà .


Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 29-09-2019 15:27:40
Chào cả nhà !!!

TQH xin cập nhật danh sách ủng hộ hiện Kim ngày 29/9/2019

1. Bạn hoa : 200.000₫
2. Hàng xóm nhà linh : 300.000₫


Xib chân thành cảm ơn cả nhà .

Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 04-10-2019 09:59:42
Quỹ NC miền Nam đã nhận :
Ngày 27/9/19:
- Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T10 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của  chị.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 06-10-2019 21:08:37
Chào cả nhà !!!

TQH xin cập nhật danh sách ủng hộ hiện vật ngày 6/10/2019


1. Tuyền : (3kg) hành lá
2. Chú Hào và bạn : (9kg) thịt xay CMTX
3. Chả cá ba sa hấp : (2kg) + (2.7 kg ) hạt nêm
Quán cơm 2000₫ 
4. Chị lài : (50kg) bí đỏ
5. Chị tình  : (10kg) bí đỏ + (10kg ) hành tây
6. Bạn nhung : (7kg ) củ cà rốtXin chân thành cảm ơn cả nhà .


Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 06-10-2019 21:14:03
Chào cả nhà !!!

TQH xin cập nhật danh sách ủng hộ hiện Kim ngày 6/10/2019


1. Chị Hồng phạm : 200.000₫
2. Chị Tim Hồng TV : 200.000₫
3. Bạn Hoa : 200.000₫
4. Hàng xóm nhà linh : 300.000₫


Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của cả nhà .

Chúc cả nhà sức khỏe
Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 13-10-2019 19:54:31
Chào cả nhà !!!

TQH xin cập nhật danh sách ủng hộ hiện vật ngày 13/10/2019

1. Tuyền : (3kg) hành lá
2. Chả cá ba sa hấp : ( 2kg)  + (2kg) ngò  quán cơm 2000₫
3. Chú Hào và bạn : (9kg) thịt xay CMTX
4. Chị Tuyết : ( 2kg ) lòng trắng trứng CMTX
5. Đức tài + A tài xế taxi ủng hộ tiền taxi : 55.000₫/ lượt


Xin chân thành cảm ơn
Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 13-10-2019 19:55:41
 Chào cả nhà !!!

TQH xin cập nhật danh sách ủng hộ hiện Kim ngày 13/10/2019


1. Chị Tim Hồng TV  : 200.000₫


Xin chân thành cảm ơn chị

Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: maitramtg vào 13-10-2019 22:17:00
Chào cả nhà !

cảm ơn Trần Quốc Hương đã cập nhật thông tin chi tiết việc các mạnh thường Quân ủng hộ nồi cháo miền Nam gửi đến cả nhà cùng nắm được.

Thân ❤️
Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 21-10-2019 07:03:42
Chào cả nhà !!!


TQH xin cập nhật danh sách ủng hộ hiện vật ngày 20/10/2019


1. Tuyền : (3kg) hành
2. Chú Hào và bạn: (9kg) thịt xay CMTX
3. Chị Tuyết : (1.5 kg) lòng trắng trứng CMTX
4. Linh võ : ủng hộ tiền taxi : 60.000₫/ lượtXin chân thành cảm ơn sự chung tay của cả nhà

Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 21-10-2019 07:07:50
Chào cả nhà !!!

TQH xin cập nhật danh sách ủng hộ hiện Kim ngày 20/10/2019. 


1. Bạn Hoa :  200.000₫
2. MTQ : 200.000₫Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 23-10-2019 10:27:37
Quỹ NC miền Nam đã nhận :
Ngày 07/10/19:
- Chị To Hien Trinh  ủng hộ KTX  : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của  chị.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 28-10-2019 06:58:47
Chào cả nhà !!!


TQH xin cập nhật danh sách ủng hộ hiện vật ngày 27/10/2019


1. Chị lài : hành ngò : (4kg)
2 . Chả cá ba sa hấp: (2kg) +  5 lít dầu ăn  quán cơm 2000₫ 
3. Chú Hào và bạn : (9kg) thịt xay CMTX
4. Chị Tuyết : (2kg) lòng trắng trứng CMTX
5. Anh Cường : 5 lít dầu ăn
6. Bạn thủy : tiền taxi 54.000₫/ lượtXin chân thành cảm ơn .

Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 03-11-2019 19:41:07
Chào cả nhà !!!


TQH xin cập nhật danh sách ủng hộ hiện vật ngày 3/11/2019


1. Tuyền : (3kg) hành lá
2. Chả cá ba sa hấp : (2kg) quán cơm 2000₫ CMTX
3. Chú Hào và bạn : (9kg) thịt xay CMTX
4. Chị Tuyết: (1kg) lòng trắng trứng CMTX


Xin chân thành cảm ơn cả nhà


Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 03-11-2019 19:43:45
Chào cả nhà !!!

TQH xin cập nhật danh sách ủng hộ hiện kim ngày 3/11/2019


1. Chị Tiền : 200.000₫
2. Cô Tường : 200.000₫
3. Dương Thanh Tùng : 200.000₫Xin chân thành cảm ơn cả nhàTiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 05-11-2019 13:26:32
Quỹ NC miền Nam đã nhận :
Ngày 29/10/19:
- Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T11 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của  chị.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 11-11-2019 18:13:33
 Chào cả nhà !!!

TQH xin cập nhật danh sách ủng hộ hiện vật ngày 10/11/2019


1. Chị lài : (4kg) hành ngò
2. Chú Hào và bạn : (9kg) thịt xay CMTX
3. Chị Tuyết : ( 2kg) lòng trắng trứng CMTX
4. Quán cơm 2000₫ : ( 2kg ) chả cá ba sa hấp + 3 thùng sữa đậu nành ( 40 bịch/ thùng )
5. Bạn nhung : (7kg) cũ cà rốt .Xin chân thành cảm ơn sự chung tay của cả nhà
Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 14-11-2019 14:48:06
Quỹ NC miền Nam đã nhận :
Ngày 06/11/19:
- Anh Chị Nguyen Ke Tran Thi Thanh Truc ủng hộ KTX   : 300,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của  anh chị.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 19-11-2019 13:48:00
Chào cả nhà  !!!


TQH xin cập nhật danh sách ủng hộ hiện vật ngày 17/11/20191. Tuyền : (3kg)  hành lá
2. Chú Hào và bạn : (9kg) thịt xay CMTX
3. Chị Lài : 3 thùng sữa đậu nành (40 bịch/thùng)
4. Quán cơm 2000₫ : (2kg) chả cá ba sa hấp CMTX
5. Cty Lê Mây ủng hộ ngũ cốc ( 16 loài hạt)Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của cả nhàTiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 19-11-2019 13:50:30
Chào cả nhà  !!!TQH xin cập nhật danh sách ủng hộ hiện kim ngày 17/11/20191. Chị Phượng : 100.000₫
2. Chị Trang : 200.000₫

Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của cả nhàTiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 25-11-2019 13:24:49
Chào cả nhà !!!


TQH xin cập nhật danh sách ủng hộ hiện vật ngày 24/11/2019


1. Tuyền   : Hành lá ( 3kg )
2. Chả cá ba sa hấp : (1kg) quán cơm 2000₫ ủng hộ CMTX
3. Chú Hào và bạn: ( 9kg) thịt xay CMTX
4. Cty Lê Mây ủng hộ  ngũ cốc 3 bịch ( 6 gói / bịch ) 16 loại hạt .Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 25-11-2019 13:27:07
Chào cả nhà !!!TQH xin cập nhật danh sách ủng hộ hiện Kim ngày 24/11/2019


1. Anh Bảo quán cơm chay Thiện Tâm : 300.000₫Xin chân thành cảm ơnTiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 02-12-2019 09:26:25
Chào cả nhà !!!TQH xin cập nhật danh sách ủng hộ hiện vật ngày 1/12/20191. Tuyền : (4kg) hành ngò
2. Anh Hoàng anh : 3thùng sữa đậu nành (40bịch/thùng)
3. Bạn Hương :  1 thùng sữa (40bịch)
4. 2 MTQ : 2 thùng sữa (40bịch/thùng)
5. Chả cá ba sa hấp : ( 1.5 kg) quán cơm 2000₫ ủng hộ CMTX
6. Phượng : ủng hộ tiền taxi : 60.000₫/ lượt
7. Cty Lê Mây ủng hộ ngũ cốc (16loại hạt )
8. Chú Hào và bạn : (9kg) thịt xay CMTX

Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của cả nhà


Thân .

Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 02-12-2019 09:28:57
Chào cả nhà !!!


TQH xin cập nhật danh sách ủng hộ hiện kim ngày 1/12/2019


1. Cô Huấn hàng xóm nhà linh : 400.000₫
2. Anh lợi : 500.000₫


Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của cả nhàThân .

Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 03-12-2019 20:14:39
Quỹ NC miền Nam đã nhận :
Ngày 27/11/19:
- Chị Thu Hương và Gia Đình (Gò Vấp - TPHCM) ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Ngày 26/11/19:
- Chị To Hien Trinh ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Ngày 29/11/19:
- Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T12 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của  chị.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 09-12-2019 16:20:06
Chào cả nhà !!!


TQH xin cập nhật danh sách ủng hộ hiện vật ngày 8/12/2019


1. Tuyền : (3kg) hành ngò
2. Chú Hào và bạn : (9kg) thịt xay CMTX
3. Chả cá ba sa hấp (1.5kg) + (5lít) dầu ăn quán cơm 2000₫
4. Chị Tuyết : (1.5kg) lòng trắng trứng.
5. Cty Lê Mây ủng hộ ngũ cốc (16 loại hạt )Xin chân thành cảm ơn.Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 16-12-2019 17:22:07
Chào cả nhà !!!


TQH xin cập nhật danh sách ủng hộ hiện vật ngày 15/12/2019.1. Chi Phượng : 2 thùng sữa + (3kg) hành ngò
2. Chú Hào và bạn : (9kg) thịt xay .
3. Quán cơm 2000₫ : (1kg) chả cá ba sa hấp + 1 hộp khẩu Trang + bao tay + 1lóc nước tương
4. Chị Tuyết : (1.5kg) lòng trắng trứng
5. Cty Lê Mây ủng hộ ngũ cốc (16 loại hạt )


Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà


Thân .


Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 16-12-2019 17:25:03
Chào cả nhà !!!

TQH xin cập nhật danh sách ủng hộ hiện Kim ngày 16/12/2019.


1. Cô liên  q7 : 500.000₫


Xin chân thành cảm ơn.

Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 24-12-2019 08:40:37
Chào cả nhà !!!


TQH xin cập nhật danh sách ủng hộ hiện vật ngày 22/12/2019 .
1. Tuyền : (4kg) hành ngò
2. Chả cá ba sa hấp : (1.5kg)  quán cơm 2000₫ ủng hộ CMTX.
3. Chị Tuyết : (1.5kg) lòng trắng trứng CMTX.
4. Chú Hào và bạn : (9kg) thịt xay CMTX.
Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 24-12-2019 09:28:17
Quỹ NC miền Nam đã nhận :
Ngày 21/12/19:
- Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T01/2020 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của  chị.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 29-12-2019 18:10:29
Chào cả nhà !!!


TQH xin cập nhật danh sách ủng hộ hiện vật ngày 29/12/20191. Tuyền : ( 4kg) hành ngò
2. Chú Hào và bạn : (9kg) thịt xay CMTX
3. Chả cá ba sa hấp (2kg ) + (7kg) hành tây + (1kg) Knorr quán cơm 2000₫  .
4. Cty Lê Mây ủng hộ ngũ cốc 16 loại hạt .Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.


Thân .

Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 06-01-2020 05:39:04
Chào cả nhà !!!


TQH xin cập nhật danh sách ủng hộ hiện vật ngày 5/1/2020.1. Tuyền : (4kg) hành ngò .
2. Chả cá ba sa hấp (1.5kg) quán cơm 2000₫ ủng hộ  CMTX.
3. Chú Hào và bạn : (9kg) thịt xay CMTX
4. Chị Tuyết : (1kg) lòng trắng trứng CMTX
5. Bạn Nhung : (7kg) : cũ cà rốt .
6 .cty Lê Mây ủng hộ ngũ cốc 16 loại hạt .Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân
Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 06-01-2020 05:40:41
Chào cả nhà !!!


TQH xin cập nhật danh sách ủng hộ hiện kim ngày 5/1/2020.


1. Chị Kiều kim Gương ở BV : 50.000₫.


Xin chân thành cảm ơn

Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 12-01-2020 17:52:10
Chào cả nhà !!!

TQH xin cập nhật danh sách ủng hộ hiện vật ngày 12/1/2020.1. Tuyền : (3kg) hành ngò
2. Chú Hào và bạn : (9kg) thịt xay CMTX
3. Chị Tuyết : (2kg) lòng trắng trứng CMTX
4. Chả cá ba sa hấp (1.5kg) + (1 lốc Nước mắm loại 50ml/chai gồm 10 chai )
5. Chị Lài : 3 thùng sữa đậu nành (40bịch /thùng ).
6 .cty Lê Mây ủng hộ ngũ cốc 16 loại hạt.


Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của cả nhà

Thân .

Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 12-01-2020 17:53:14
Chào cả nhà !!!


TQH xin cập nhật danh sách ủng hộ hiện kim ngày 12/1/2020.
1. Chị Trang Phạm : 200.000₫.
2. MTQ ở BV : 500.000₫


Xin chân thành cảm ơn.

Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 21-01-2020 10:50:42
Chào cả nhà!!!


TQH xin cập nhật danh sách ủng hộ hiện vật ngày 19/1/2020.1. Tuyền :(3kg) hành ngò .
2. Chú Hào và bạn :(9kg) thịt xay CMTX
3. Chị Tuyết : (1kg ) lòng trắng trứng CMTX.
4. Cty Lê Mây ủng hộ ngũ cốc 16 loại hạt

Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân .

Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 21-01-2020 10:52:52
Chào cả nhà !!!


TQH xin cập nhật danh sách ủng hộ hiện kim ngày 19/1/2020.


1. Anh Minh TV nồi cháo : 500.000₫ .


Xin chân thành cảm ơn.

Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: banbe6x vào 26-01-2020 18:13:23
Chào cả nhà !

Trong buổi phát cháo cuối năm Kỷ Hợi chị Hiền - người nhà bệnh nhân ủng hộ cho hoạt động của nồi cháo từ thiện 100,000đ ( bạn Tình đã gửi 6x )

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà.

Thân.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 03-02-2020 16:28:59
Chào cả nhà !!!


TQH xin cập nhật danh sách ủng hộ hiện vật ngày 2/2/20201. Tuyền :  ( 3kg ) hành lá
2. Chị Tuyết : (2.5kg) lòng trắng trứng CMTX
3. Bạn Thủy : 60.000₫/lượt tiền taxi .

Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân .
Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 10-02-2020 14:39:41
Quỹ NC miền Nam đã nhận :
Ngày 20/01/20:
- Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T02/2020 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của  chị.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 10-02-2020 18:15:48
Chào cả nhà !!!

 TQH xin cập nhật danh sách ủng hộ hiện vật ngày 9/2/2020


1. Bạn Trinh : (4kg) hành lá
2. Chú Hào và bạn: (5kg) thịt xay
3. Cô mai chợ bàn cờ : (4kg ) thịt xay CMKTX.
4. Gia đình linh ủng hộ xe đẩy  chở 2 nồi cháo .
5. Quán cơm 2000₫ : (1kg) đường + (1kg) Knorr .
6. Chị lài : 2 thùng sữa đậu nành (40bịch/thùng )
7.chị phượng :2 thùng sữa đậu nành (40bịch /thùng)

Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của cả nhà

Thân
Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 16-02-2020 18:49:54
Chào cả nhà !!!


TQH xin cập nhật danh sách ủng hộ hiện vật ngày 16/2/2020 .1. Tuyền : (4kg) hành ngò + ( 50 tô , muỗng nhựa )
2. Chị Lài : 2 thùng sữa đậu nành (40bịch/thùng) + tiền taxi 65.000₫/lượt.
3. Quán cơm 2000₫ : (1kg) chả cá ba sa hấp + bịch bột ngọt (454gr)
4. Chị Tuyết :  (3kg) lòng trắng trứng CMTX
5. Chú Hào và bạn : (5kg) thịt xay


Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.


Thân

Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 16-02-2020 20:51:17
Chào cả nhà !!!


TQH xin cập nhật danh sách ủng hộ hiện kim ngày 16/2/2020


1. MTQ ở BV : 300.000₫
2. Cô chủ trọ chị Phượng. : 100.000₫
3. 3 bạn cty Nissei : 150.000₫


Xin chân thành cảm ơn .
Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 24-02-2020 05:41:36
Chào cả nhà !!!TQH xin cập nhật danh sách ủng hộ hiện vật ngày 23/2/20201. Tuyền : (3kg) hành lá
2. Chị Tuyết : (4kg) lòng trắng trứng CMTX
3. Chú Hào và bạn : (5kg) thịt xay CMTX
4. Quán cơm 2000₫ : (1lít) nước mắm + (1.4kg) bột canh + (1kg ) đường + (2kg) chả cá ba sa hấp.
5. Cty lô mây ủng hộ ngũ cốc 16 loại hạt.
6. Anh Bảo quán cơm chay : 2 con 🔪.
7. Các Chị cty Elite : ủng hộ 4 cái yếm .Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của cả nhà

Thân

Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 24-02-2020 05:45:39
Chào cả nhà !!!


TQH xin cập nhật danh sách ủng hộ hiện kim ngày 23/2/2020


1. Bạn Liễu : 50.000₫.
2. MTQ : 100.000₫.


Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.


Thân
Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 03-03-2020 07:51:42
Chào cả nhà !!!


TQH xin cập nhật danh sách ủng hộ hiện vật ngày 1/3/2020


1. Bà con chợ Bình Điền : (2kg ) hành lá
2. Chú Hào và bạn : (5kg) thịt xay
3. Quán cơm 2000₫ : (2kg) chả cá ba sa hấp CMTX
4. Chị Tuyết : (1kg) lòng trắng trứng CMTX
5. Anh Lợi : tiền taxi 51.000₫/lượt .
6 . Cô Cúc chợ bàn cờ : (4kg) thịt xayXin chân thành cảm ơn .

Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 05-03-2020 20:22:47
Quỹ NC miền Nam đã nhận :
Ngày 11/02/20:
- Anh(chị) Yeuthuongvn ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Ngày 28/02/20:
- Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T3 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của  chị.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 09-03-2020 14:06:56
Chào cả nhà !!!TQH xin cập nhật danh sách ủng hộ hiện vật ngày 8/3 /20201. Tuyền : (4kg) hành ngò
2. Quán cơm 2000₫ : (2kg) chả cá ba sa hấp 
3. Chị Tuyết : (3.5kg ) lòng trắng trứng CMTX
4. Chú Hào và bạn : (5kg) thịt xay CMTX
5. Cô Cúc chợ bàn cờ : (4kg) thịt xay
6 . Tiểu thương chợ Bình Điền  : (1kg ) hành lá.
7. Cô Hân ( gần nhà linh ) : (1.2kg) Knorr

8. Chị Phượng : 100 hộp sữa VinamilkXin chân thành cảm ơn sự quan tâm của cả nhà


Thân
Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 09-03-2020 14:07:59
Chào cả nhà !!!


TQH xin cập nhật danh sách ủng hộ hiện kim ngày 8/3/2020


1. Cô Hân (gần nhà Linh ) : 200.000₫


Xin chân thành cảm ơn
Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 23-03-2020 18:52:06
Quỹ NC miền Nam đã nhận :
Ngày 20/3/20:
- Chị To Hien Trinh ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của  chị.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 03-04-2020 19:56:57
Quỹ NC Miền Nam đã nhận :
Ngày 30/3/20 :
- Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T4 :500,000 đ.
Chân thành cảm ơn chị.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 06-05-2020 10:42:47
Quỹ NC Miền Nam đã nhận :
Ngày 24/4/20 :
- Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T5 :500,000 đ.
Chân thành cảm ơn chị.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 01-06-2020 15:35:38
Quỹ NC Miền Nam đã nhận :
Ngày 22/5/20 :
- Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T6 :500,000 đ.

Ngày 26/5/2020 :
- Chị To Hien Trinh ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn.

Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 10-06-2020 19:18:51
Quỹ Nồi cháo miền Nam đã nhận :
Ngày 08/6/2020:
- Anh chị Ha Xuan Loc và Hoang Thi Ty (USA) ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Xin chân thành cảm ơn.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 23-06-2020 22:26:33
Quỹ Nồi cháo miền Nam đã nhận :
Ngày 11/6/2020:
- Anh(chị) Gia Linh ủng hộ KTX : 200,000đ.
Xin chân thành cảm ơn.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 28-06-2020 13:34:57
Chào cả nhà !!!

TQH xin cập nhật ủng hộ hiện kim ngày 28/6/2020!  sau thời gian nghỉ dịch Covid19.1. MTQ ở BV : 200.000₫

Thân

Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 30-06-2020 07:33:59
Chào cả nhà !!!


TQH xin cập nhật danh sách ủng hộ hiện vật ngày 28/6/2020

1. Tuyền : (2kg) hành lá
2. Anh Lợi : 1thùng sữa đậu nành
3. Quán cơm 2000₫ : (3.5kg) chả cá ba sa hấp
4. Chú Hào và bạn : (5kg) thịt xay


Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của cả nhà


Thân


Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 05-07-2020 20:02:36
Quỹ NC miền Nam đã nhận :
Ngày 29/6/20:
- Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T7 : 500,000đ.
Xin cảm ơn .
Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 05-07-2020 21:39:08
Chào cả nhà !!!


TQH xin cập nhật danh sách ủng hộ hiện kim , ngày 5/7/2020.


1. Sếp TV Khánh Linh : 200.000₫.


Xin chân thành cảm ơn

Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 05-07-2020 21:43:19
Chào cả nhà !!!


TQH xin cập nhật danh sách ủng hộ hiện vật ngày 5/7/2020.


1. Tuyền : (2kg ) hành ngò .
2. Chú Hào và bạn : (6kg) thịt xay CMTX .
3. Chả cá ba sa hấp (3.5kg) + (3.6kg ) Knorr quán cơm 2000₫ Sài Gòn .

Xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.


Thân

Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 13-07-2020 08:01:35
Chào cả nhà!!!


TQH xin cập nhật danh sách ủng hộ hiện kim ngày 12/7/2020.


1. Chị Phượng TV  : 100.000₫
2. MTQ ở BV : 50.000₫

Thân

Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 13-07-2020 08:04:35
Chào cả nhà !!!


TQH xin cập nhật danh sách ủng hộ hiện vật ngày 12/7/2020.


1. Tuyền : (2kg) hành lá.
2. Chị Lài : 2thùng sữa đậu nành (40 bịch/ thùng )
3. Chả cá ba sa hấp (5kg) +(1kg ) ngò quán cơm 2000₫ ủng hộ.
4. Chú Hào và bạn : (6kg) thịt xay CMTX.


Xin chân thành cảm ơnThân

Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 19-07-2020 15:27:23
Chào cả nhà !!!

TQH xin cập nhật danh sách ủng hộ hiện vật ngày 19/7/2020.1. Tuyền : (3kg) Hành ngò.
2. Gia đình Linh : (10kg) gạo .
3. Chú Hào và bạn : (6kg) thịt xay CMTX
4. Quán cơm 2000₫ : 12bịch bột canh ( loại 200gr ).
5. Anh lợi : 70.000/lượt tiền taxi.


Xin chân thành cảm ơn .

Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 19-07-2020 15:28:36
Chào cả nhà !!!


TQH xin cập nhật danh sách ủng hộ hiện kim ngày 19/7/2020.


MTQ ở BV : 20.000₫.


Thân .Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 26-07-2020 17:48:33
Chào cả nhà!!!


TQH xin cập nhật danh sách ủng hộ hiện vật ngày 26/7/2020

1. Tuyền : (3kg) hành ngò
2. Chú Hào và bạn : (5kg) thịt xay CMTX
3. Gia đình Linh : (10kg) gạo.
4. Quán cơm 2000₫ :  Chả cá ba sa hấp (3kg) + 5 chai nước mắm loại (650ml) +dầu ăn (5lit) .


Xin chân thành cảm ơn


Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 03-08-2020 20:20:03
Quỹ NC miền Nam đã nhận :
Ngày 27/7/20:
- Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T8 : 500,000đ.
Xin cảm ơn .
Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 04-08-2020 18:25:12
Chào cả nhà !!!TQH xin cập nhật danh sách ủng hộ hiện vật ngày 2/8/2020. 1. Tuyền :  (3kg) hành lá 
2. Chú Hào và bạn : (6kg) thịt xay CMTX.
3. Quán cơm 2000₫ Sài Gòn : 1hộp khẩu trang y tế. 
4. Chị Phượng : 1 máy say sinh tố. 
5. A lợi : tiền taxi 60.000₫/lượt.Thân

Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 01-09-2020 19:08:04
Quỹ NC miền Nam đã nhận :
Ngày 24/8/2020:
- Anh (chị) Ha Xuan Loc & Ha Lo (USA) ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Ngày 27/8/20:
- Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T9 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.


Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 30-09-2020 19:09:58
Quỹ NC miền Nam đã nhận :
Ngày 29/9/20:
- Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T10 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 05-10-2020 19:21:27
Chào cả nhà !!!


TQH xin cập nhật danh sách ủng hộ hiện vật ngày 4/10/2020.


1.  Tuyền : (3kg) hành ngò.
2. Chú Hào và bạn : (8kg) thịt xay CMTX.
3. Quán cơm 2000₫ : 2 bịch bao tay.
4. Gia đình linh : (10kg)  gạo .
5. Chị Thủy : (5kg) gạo.


Xin chân thành cảm ơn
Thân .
Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 29-10-2020 13:43:49
Quỹ NC miền Nam đã nhận :
Ngày 23/10/20:
- Chị To Hien Trinh ủng hộ KTX : 1,000,000đ
Ngày 28/10/20:
- Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T11 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các chị.

Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 27-11-2020 11:16:36
Quỹ NC miền Nam đã nhận :
Ngày 26/11/20:
- Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T12 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của chị.

Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 02-01-2021 16:44:14
Quỹ NC miền Nam đã nhận :
Ngày 23/12/20:
- Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T01/2021 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của chị.

Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 28-01-2021 14:59:49
Quỹ NC miền Nam đã nhận :
Ngày 25/01/21:
- Chị Nguyen Thi Hoa ủng hộ KTX : 200,000đ.
Ngày 26/01/20:
- Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T02/2021 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của 2 chị.

Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 30-03-2021 17:01:46
Quỹ NC Miền Nam đã nhận :
Ngày 26/2/21:
Chị Nguyen Thì Dieu Huyen CMTX T3 : 500,000đ.
Ngày 26/3/21:
- Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX T4 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn chị .
Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 12-05-2021 16:01:12
Quỹ NC Miền Nam đã nhận :
Ngày 26/4/21:
Chị Nguyen Thì Dieu Huyen CMTX T5 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn chị .
Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 14-06-2021 00:34:03
Quỹ NC Miền Nam đã nhận :
Ngày 26/5/21:
Chị Nguyen Thì Dieu Huyen CMTX T6 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn chị .
Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 27-06-2021 20:12:02
Quỹ NC Miền Nam đã nhận :
Ngày 25/6/21:
Chị Nguyen Thì Dieu Huyen CMTX T7 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn chị .
Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 08-08-2021 16:09:34
Quỹ NC Miền Nam đã nhận :
Ngày 23/7/21:
Chị Nguyen Thì Dieu Huyen CMTX T8 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn chị .
Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 20-09-2021 07:42:36
Quỹ NC Miền Nam đã nhận :
Ngày 20/8/21:
Chị Nguyen Thì Dieu Huyen CMTX T9 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn chị .
Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 01-10-2021 09:40:26
Quỹ NC Miền Nam đã nhận :
Ngày 20/9/21:
Chị Nguyen Thì Dieu Huyen CMTX T10 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn chị .