Người Tôi Cưu Mang

THÔNG TIN - HOẠT ĐỘNG => Cập nhật chuyển Tiền, Hàng và Thu - Chi => Tác giả chủ đề:: lathuvang vào 10-01-2011 22:27:37

Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 10-01-2011 22:27:37
Chi phí nồi cháo ngày 02/01/11 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (7kg): 350,000đ - Bí đỏ (7kg): 24,500đ - Hành lá (1kg): 16,000đ - Hành củ (0,5kg): 15,000đ - Taxi : 40,000đ.

* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 250,000đ - Bí đỏ (5kg): 17,500đ.

Ngày 09/01/11 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt gà (4kg): 108,000đ - Thịt xay (4kg): 200,000đ - Bí đỏ (5kg): 25,000đ - Hành lá (1kg): 16,000đ - Taxi : 40,000đ.

* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt gà (3kg): 81,000đ - Thịt xay (3kg): 150,000đ - Bí đỏ (5kg): 25,000đ.

* Nồi cháo Gò vấp (08/01/11):
- Thịt xay (5kg): 300,000đ.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 18-01-2011 22:42:12
Chi phí nồi cháo ngày 16/01/11 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (7kg): 385,000đ - Bí đỏ (5kg): 22,500đ - Hành lá (1kg): 8,000đ - Taxi : 40,000đ.

* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 275,000đ - Bí đỏ (5kg): 22,500đ - Gas (1 bình): 310,000đ.

* Nồi cháo Gò vấp (15/01/11):
- Thịt xay (5kg): 300,000đ.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 24-01-2011 16:31:17
Chi phí nồi cháo ngày 23/01/11 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Gà góc 4 (12kg): 312,000đ - Bí đỏ (7kg): 28,000đ - Hành lá (1kg): 16,000đ - Taxi : 40,000đ.

* Nồi cháo Thủ Đức :
- Gà góc 4 (8kg): 208,000đ - Bí đỏ (5kg): 20,000đ.

* Nồi cháo Gò vấp (22/01/11):
- Thịt xay (5kg): 300,000đ.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 02-02-2011 15:19:30
Ngày 29/01/11 :
Nồi cháo Gò Vấp :
- Thịt xay (5kg): 300,000đ.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 14-02-2011 23:51:56
Chi phí nồi cháo Gò Công tháng 01/2011 :
Ngày 14/01/11 :
- Thịt xay (3kg): 180,000đ - Gas (1b): 315,000đ - Thế chân bình gas (1b): 300,000đ.
Ngày 21/01/11 :
- Thịt xay (6kg): 360,000đ.
Ngày 28/01/11 :
- Thịt xay (6kg): 360,000đ.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 22-02-2011 15:38:05
Chi phí nồi cháo ngày 13/02/11 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (7kg): 385,000đ - Bí đỏ (5kg): 40,000đ - Hành lá (1kg): 20,000đ - Taxi : 40,000đ - Gas (1 b/13kg): 320,000đ.

* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 275,000đ - Bí đỏ (5kg): 40,000đ.

* Nồi cháo Gò Công (11/02/11):
- Thịt xay (6kg): 360,000đ.

Chi phí nồi cháo ngày 20/02/11 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (7kg): 385,000đ - Bí đỏ (6kg): 30,000đ - Hành lá (1kg): 5,000đ - Taxi : 40,000đ.

* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 275,000đ - Bí đỏ (4kg): 20,000đ.

* Nồi cháo Gò vấp (19/02/11):
- Thịt xay (5kg): 300,000đ

* Nồi cháo Gò Công (18/02/11):
- Thịt xay (6kg): 360,000đ.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 28-02-2011 11:10:33
Chi phí các nồi cháo:
* Nồi cháo Gia Định (27/02/11):
- Thịt xay (7kg): 385,000đ - Bí đỏ (8kg): 56,000đ - Hành lá (1kg): 5,500đ - Taxi : 40,000đ.

* Nồi cháo Thủ Đức (27/02/11):
- Thịt xay (5kg): 275,000đ - Bí đỏ (5kg): 35,000đ - Gas (1 bình): 310,000đ.

* Nồi cháo Gò vấp (26/02/11):
- Thịt xay (5kg): 300,000đ

* Nồi cháo Gò Công (25/02/11):
- Thịt xay (6kg): 360,000đ.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 16-03-2011 10:39:56
Chi phí các nồi cháo :
* Nồi cháo Gò công (04 và 11/3/2011):
- Thịt xay (12kg): 840,000đ

* Nồi cháo Gò vấp (05 và 12/3/11)):
- Thịt xay (10kg): 650,000đ.

* Nồi cháo Gia Định :
Ngày 06/3/11:
- Thịt xay (7kg): 385,000đ - Bí đỏ (5kg): 40,000đ - Hành lá (1kg): 8,000đ - Taxi : 40,000đ.
Ngày 13/3/11 :
- Thịt xay (7kg): 420,000đ - Bí đỏ (5kg): 37,500đ - Hành lá (1kg): 6,000đ - Taxi : 45,000đ.

* Nồi cháo Thủ Đức :
Ngày 06/3/11 :
- Thịt xay (5kg): 275,000đ - Bí đỏ (5kg): 40,000đ .
Ngày 13/3/11 :
- Thịt xay (5kg): 300,000đ - Bí đỏ (5kg): 37,500đ.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 22-03-2011 10:33:06
Chi phí các nồi cháo :
* Nồi cháo Gò công (18/3/2011):
- Thịt xay (6kg): 420,000đ

* Nồi cháo Gò vấp (19/3/11)):
- Thịt xay (5kg): 325,000đ.

* Nồi cháo Gia Định (20/3/11):
- Thịt xay (7kg): 420,000đ - Bí đỏ (7kg): 49,000đ - Hành lá (1kg): 5,000đ - Taxi : 45,000đ.

* Nồi cháo Thủ Đức (20/3/11):
- Thịt xay (5kg): 300,000đ - Bí đỏ (5kg): 35,000đ.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 28-03-2011 10:29:47
Chi phí các nồi cháo :
* Nồi cháo Gò công (25/3/2011):
- Thịt xay (6kg): 420,000đ - Gas (12kg): 315,000đ.

* Nồi cháo Gò vấp (26/3/11)):
- Thịt xay (5kg): 325,000đ.

* Nồi cháo Gia Định (27/3/11):
- Thịt xay (7kg): 455,000đ - Bí đỏ (5kg): 42,500đ - Hành lá (1kg): 10,000đ - Taxi : 45,000đ - Tấm (10kg): 130,000đ.

* Nồi cháo Thủ Đức (27/3/11):
- Thịt xay (5kg): 325,000đ - Bí đỏ (5kg): 42,500đ.
- Gạo (20kg): 200,000đ - Tấm (10kg): 110,000đ.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 05-04-2011 10:37:12
Chi phí các nồi cháo :
* Nồi cháo Gò công (01/4/2011):
- Thịt heo (6kg): 450,000đ - Tiền xay thịt (6kg): 30,000đ.

* Nồi cháo Gò vấp (02/4/11)):
- Thịt xay (5kg): 350,000đ.

* Nồi cháo Gia Định (03/4/11):
- Thịt xay (4kg): 260,000đ - Chả cá basa (3kg): 93,600đ -  Bí đỏ (6kg): 48,000đ - Hành lá (1kg): 7,000đ - Taxi : 45,000đ - Gạo(20kg): 220,000đ.

* Nồi cháo Thủ Đức (03/4/11):
- Thịt xay (3kg): 195,000đ - Chả cá Basa (2kg): 62,400đ - Gas (1 bình ): 334,000đ.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 13-04-2011 14:42:48
Chi phí các nồi cháo :
* Nồi cháo Gò công (08/4/2011):
- Thịt heo (6kg): 450,000đ.

* Nồi cháo Gò vấp (09/4/11)):
- Thịt xay (5kg): 350,000đ.

* Nồi cháo Gia Định (10/4/11):
- Thịt xay (7kg): 455,000đ - Bí đỏ (5kg): 37,500đ - Hành lá (1kg): 16,000đ - Taxi : 50,000đ - Gas (1 bình): 350,000đ - Găng tay y tế (1 hộp): 80,000đ.
Ngày 14/4/11 :
- Dầu ăn (5 lít): 174,680đ - Máy xay ( 1 cái): 279,290đ.

* Nồi cháo Thủ Đức (10/4/11):
- Thịt xay (5kg): 325,000đ - Bí đỏ (5kg): 37,500đ.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 20-04-2011 09:47:14
Chi phí các nồi cháo :
* Nồi cháo Gò công (15/4/2011):
- Thịt heo (6kg): 480,000đ.

* Nồi cháo Gò vấp (16/4/11)):
- Thịt xay (5kg): 350,000đ - Gạo (18kg): 198,000đ.

* Nồi cháo Gia Định (17/4/11):
- Thịt xay (7kg): 455,000đ - Bí đỏ (5kg): 42,500đ - Hành lá (1kg): 8,000đ - Taxi : 50,000đ.

* Nồi cháo Thủ Đức (17/4/11):
- Thịt xay (5kg): 325,00đ - Bí đỏ (5kg): 42,500đ.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 04-05-2011 16:12:39
Chi phí các nồi cháo :
* Nồi cháo Gò công
Ngày 22/4/2011:
- Thịt heo (6kg): 510,000đ.
Ngày 29/4/11 :
- Thịt heo (6kg): 510,000đ.

* Nồi cháo Gò vấp (23/4/11)):
- Thịt xay (5kg): 375,000đ.

* Nồi cháo Gia Định (24/4/11):
- Thịt xay (7kg): 490,000đ - Bí đỏ (5kg): 42,500đ - Hành lá (1kg): 7,000đ - Tấm (10kg): 120,000đ - Taxi : 50,000đ.

* Nồi cháo Thủ Đức (24/4/11):
- Thịt xay (5kg): 350,00đ - Bí đỏ (5kg): 42,500đ.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 13-05-2011 10:56:13
Chi phí các nồi cháo :

* Nồi cháo Gò công (06/5/11:
- Thịt heo (6kg): 510,000đ.

* Nồi cháo Gò vấp (07/5/11)):
- Thịt xay (5kg): 375,000đ.

* Nồi cháo Gia Định :
Ngày 01/5/11 :
- Thịt xay (5kg): 346,000đ - Chả cá Basa( 3kg): 135,500đ - Bí đỏ (5kg): 40,000đ - Hành lá (1kg): 7,000đ - Taxi : 50,000đ.
Ngày 08/5/11 :
- Thịt xay (7kg): 484,000đ - Bí đỏ (5kg): 40,000đ - Hành lá (1kg): 14,000đ - Hành tây (0,5kg): 6,000đ -  Taxi : 50,000đ.

* Nồi cháo Thủ Đức :
Ngày 01/5/11):
- Thịt xay (3kg): 207,00đ - Bí đỏ (5kg): 40,000đ.
Ngày 08/5/11):
- Thịt xay (5kg): 346,00đ - Bí đỏ (5kg): 40,000đ - Gas (1 bình): 380,000đ - Gạo +Tấm (30kg): 300,000đ.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 19-05-2011 09:11:32
Chi phí các nồi cháo :
* Nồi cháo Gò công (13/5/2011) :
- Thịt heo (6kg): 540,000đ.

* Nồi cháo Gò vấp (14/5/11)):
- Thịt xay (5kg): 375,000đ.

* Nồi cháo Gia Định (15/5/11):
- Thịt xay (7kg): 490,000đ - Bí đỏ (5kg): 40,000đ - Hành lá + hành tây : 20,000đ - Gạo(30kg): 330,000đ - Taxi : 50,000đ.

* Nồi cháo Thủ Đức (15/5/11):
- Thịt xay (5kg): 350,00đ - Bí đỏ (5kg): 40,000đ.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 23-05-2011 22:01:00
Chi phí các nồi cháo :
* Nồi cháo Gò công (20/5/2011) :
- Thịt heo (6kg): 540,000đ.

* Nồi cháo Gò vấp (21/5/11)):
- Thịt xay (5kg): 375,000đ.

* Nồi cháo Gia Định (22/5/11):
- Thịt xay (7kg): 490,000đ - Bí đỏ (5kg): 42,500đ - Hành lá : 16,000đ - Hành tây : 5,000đ  - Taxi : 45,000đ.

* Nồi cháo Thủ Đức (22/5/11):
- Thịt xay (5kg): 350,00đ - Bí đỏ (5kg): 42,500đ.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 31-05-2011 14:44:28
Chi phí các nồi cháo :
* Nồi cháo Gò công (27/5/2011) :
- Thịt heo (6kg): 540,000đ - Gas 13kg (1 bình): 365,000đ.

* Nồi cháo Gò vấp (28/5/11)):
- Thịt xay (5kg): 375,000đ - Gạo tấm (30kg): 300,000đ - Gas (1 bình): 375,000đ.

* Nồi cháo Gia Định (29/5/11):
- Thịt xay (7kg): 490,000đ - Cà rốt (6kg): 42,000đ - Hành lá : 18,000đ - Taxi : 50,000đ.

* Nồi cháo Thủ Đức (29/5/11):
- Thịt xay (5kg): 350,000đ - Máy xay đa năng (1 cái): 1,460,000đ.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 07-06-2011 09:37:11
Chi phí các nồi cháo :
* Nồi cháo Gò công (03/6/2011) :
- Thịt heo (6kg): 540,000đ - Gạo tấm (6kg): 84,000đ.

* Nồi cháo Gò vấp (04/6/11)):
- Thịt xay (6kg): 480,000đ.

* Nồi cháo Gia Định (05/6/11):
- Thịt xay (7kg): 490,000đ - Bí đỏ (6,9kg): 56,000đ - Tấm (10kg): 130,000đ - Gas (1 bình): 360,000đ - Taxi : 50,000đ.

* Nồi cháo Thủ Đức (05/6/11):
- Thịt xay (5kg): 350,000đ - Bí đỏ (5kg): 40,000đ.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 13-06-2011 23:05:36
Chi phí các nồi cháo :
* Nồi cháo Gò công (10/6/2011) :
- Thịt heo (6kg): 540,000đ - Gạo tấm (30kg): 330,000đ.

* Nồi cháo Gò vấp (11/6/11)):
- Thịt xay (6kg): 480,000đ.

* Nồi cháo Gia Định (12/6/11):
- Thịt xay (7kg): 490,000đ - Chả cá basa hấp (1kg): 41,000đ - Bí đỏ (7kg): 45,500đ - Hành lá (1kg): 15,000đ - Taxi : 50,000đ.

* Nồi cháo Thủ Đức (12/6/11):
- Thịt xay (5kg): 350,000đ - Bí đỏ (5kg): 32,500đ
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 21-06-2011 14:24:22
Chi phí các nồi cháo :
* Nồi cháo Gò công (17/6/2011) :
- Thịt heo (6kg): 540,000đ.

* Nồi cháo Gò vấp (18/6/11)):
- Thịt xay (6kg): 480,000đ.

* Nồi cháo Gia Định (19/6/11):
- Thịt xay (7kg): 490,000đ - Bí đỏ (6,5kg): 42,000đ - Hành lá (1kg): 20,000đ - Taxi : 50,000đ.

* Nồi cháo Thủ Đức (19/6/11):
- Thịt xay (5kg): 450,000đ - Bí đỏ (5kg): 32,500đ
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 28-06-2011 14:51:30
* Ngày 25/6/11 :
- Hổ trợ Nồi cháo Quảng Trị : 5,000,000đ.
Chi phí các nồi cháo :
* Nồi cháo Gò công (24/6/2011) :
- Thịt heo (6kg): 540,000đ.

* Nồi cháo Gò vấp (25/6/11)):
- Thịt xay (6kg): 480,000đ - Gạo tấm (30kg): 315,000đ.

* Nồi cháo Gia Định (26/6/11):
- Thịt xay (7kg): 525,000đ - Bí đỏ (7kg): 45,500đ - Hành lá : 20,000đ - Taxi : 50,000đ.

* Nồi cháo Thủ Đức (19/6/11):
- Thịt xay (5kg): 375,000đ - Bí đỏ (5kg): 32,500đ.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 05-07-2011 09:45:20
Chi phí các nồi cháo :
* Nồi cháo Gò công (01/7/2011) :
- Thịt heo (6kg): 540,000đ - Gạo tấm (30kg): 330,000đ - Gas (1 bình): 350,000đ.

* Nồi cháo Gò vấp (02/7/11)):
- Thịt xay (6kg): 480,000đ.

* Nồi cháo Gia Định (03/7/11):
- Thịt xay (7kg): 525,000đ - Bí đỏ (7kg): 49,000đ -Dầu ăn (5 lít): 167,000đ - Taxi : 50,000đ.

* Nồi cháo Thủ Đức (03/7/11):
- Thịt xay (5kg): 450,000đ - Bí đỏ (5kg): 35,000đ - Gas (1 bình): 362,000đ.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 13-07-2011 13:58:26
Chi phí các nồi cháo :
* Nồi cháo Gò công (08/7/2011) :
- Thịt heo (6kg): 540,000đ.

* Nồi cháo Gò vấp (09/7/11)):
- Thịt xay (6kg): 480,000đ.

* Nồi cháo Gia Định (10/7/11):
- Thịt xay (7kg): 525,000đ - Bí đỏ (7kg): 42,000đ - Hành lá (1kg) : 16,000đ - Taxi : 50,000đ - Cây lau nhà (1 cây): 75,000đ.

* Nồi cháo Thủ Đức (10/7/11):
- Thịt xay (5kg): 450,000đ - Bí đỏ (5kg): 35,000đ.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 26-07-2011 09:52:40
Chi phí các nồi cháo :

* Nồi cháo Gò công :
Ngày 15/7/11 :
- Thịt heo (6kg): 540,000đ.
Ngày 22/7/11 :
- Thịt heo (6kg): 540,000đ.

* Nồi cháo Gò vấp :
Ngày 16/7/11 :
- Thịt xay (6kg): 480,000đ.
Ngày 23/7/11 :
- Thịt xay (6kg): 480,000đ - Gạo (30kg): 345,000đ - Gạo tấm bụi (20kg): 200,000đ - Gas (1 bình): 360,000đ.

* Nồi cháo Gia Định :
Ngày 17/7/11 :
- Thịt xay (7kg): 525,000đ - Bí đỏ (10kg): 50,000đ - Hành lá (1kg): 5,000đ - Gas 12kg (1 bình): 357,000đ - Taxi : 50,000đ.
Ngày 24/7/11 :
- Thịt xay (7kg): 511,000đ - Bí đỏ (7kg): 35,000đ - Hành lá (1kg): 8,000đ - Taxi : 50,000đ.

* Nồi cháo Thủ Đức :
Ngày 17/7/11:
- Thịt xay (5kg): 450,00đ - Bí đỏ (5kg): 35,000đ.
Ngày 24/7/11:
- Thịt xay (5kg): 365,00đ - Bí đỏ (5kg): 25,000đ.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 31-07-2011 15:55:48
Chi phí các nồi cháo :
* Nồi cháo Gò công (29/7/2011) :
- Thịt heo (6kg): 540,000đ.

* Nồi cháo Gò vấp (30/7/11)):
- Thịt xay (6kg): 480,000đ.

* Nồi cháo Gia Định (31/7/11):
- Thịt xay (7kg): 511,000đ - Bí đỏ (5kg): 25,000đ - Hành lá (1kg): 5,000đ - Tấm thơm (10kg): 130,000đ - Taxi : 50,000đ.

* Nồi cháo Thủ Đức (31/7/11):
- Thịt xay (5kg): 365,000đ - Bí đỏ (5kg): 25,000đ.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 09-08-2011 23:17:52
Chi phí các nồi cháo :
* Nồi cháo Gò công (05/8/11) :
- Thịt heo (6kg): 540,000đ - Gạo tấm (30kg): 300,000đ.

* Nồi cháo Gò vấp (06/8/11)):
- Thịt xay (6kg): 480,000đ.

* Nồi cháo Gia Định (07/8/11):
- Thịt xay (7kg): 511,000đ - Hành lá (1kg): 14,000đ - Taxi : 50,000đ.

* Nồi cháo Thủ Đức (07/8/11):
- Thịt xay (5kg): 450,000đ - Bí đỏ (5kg): 45,000đ.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 15-08-2011 22:16:42
Chi phí các nồi cháo :
* Nồi cháo Gò công (12/8/11) :
- Thịt heo (6kg): 540,000đ.

* Nồi cháo Gò vấp (13/8/11)):
- Thịt xay (6kg): 480,000đ.

* Nồi cháo Gia Định (14/8/11):
- Thịt xay (7kg): 511,000đ - Hành lá (1kg): 12,000đ - Taxi : 50,000đ.

* Nồi cháo Thủ Đức (14/8/11):
- Thịt xay (5kg): 365,000đ - Gas (1 bình): 370,000đ.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 23-08-2011 10:11:01
Chi phí các nồi cháo :
* Nồi cháo Gò công (19/8/11) :
- Thịt heo (3kg): 270,000đ - Gas (1 bình): 350,000đ.

* Nồi cháo Gò vấp (20/8/11)):
- Thịt xay (6kg): 480,000đ.

* Nồi cháo Gia Định (21/8/11):
- Thịt xay (7kg): 511,000đ - Bí đỏ (5kg): 18,500đ - Hành lá (1kg): 10,000đ - Taxi : 50,000đ - Khẩu trang (20 hộp, miền Nam 10h và miền Trung 10h): 380,000đ

* Nồi cháo Thủ Đức (21/8/11):
- Thịt xay (5kg): 365,000đ - Bí đỏ (5kg): 18,500đ.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 31-08-2011 09:17:52
Chi phí các nồi cháo :
* Nồi cháo Gò công (26/8/11) :
- Thịt heo (6kg): 540,000đ.

* Nồi cháo Gò vấp (27/8/11)):
- Thịt xay (6kg): 480,000đ.

* Nồi cháo Gia Định (28/8/11):
- Thịt xay (7kg): 511,000đ - Bí đỏ (7kg): 31,500đ - Hành lá (1kg): 14,000đ - Taxi : 50,000đ.

* Nồi cháo Thủ Đức (28/8/11):
- Thịt xay (5kg): 365,000đ - Bí đỏ (5kg): 22,500đ.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 15-09-2011 11:33:19
Chi phí các nồi cháo :

* Nồi cháo Gò công :
Ngày 02/9/11 :
- Thịt heo (6kg): 540,000đ - Gạo tấm (30kg): 300,000đ.
Ngày 09/9/11 :
- Thịt heo (6kg): 510,000đ.

* Nồi cháo Gò vấp :
Ngày 03/9/11 :
- Thịt xay (6kg): 480,000đ - Gas (1 bình): 375,000đ.
Ngày 10/9/11 :
- Thịt xay (6kg): 480,000đ.

* Nồi cháo Gia Định :
Ngày 04/9/11 :
- Thịt xay (4kg): 300,000đ - Chả cá (3kg): 106,000đ - Bí đỏ (7kg): 56,000đ - Hành lá (1kg): 18,000đ - Taxi : 50,000đ - Tiêu (1kg): 70,000đ.
Ngày 11/9/11 :
- Thịt xay (7kg): 511,000đ - Bí đỏ (7kg): 35,000đ - Hành lá (0,5kg): 11,000đ - Bột canh (0,5kg): 8,000đ - Đường (0,5kg): 12,500đ - Bột ngọt (0,5kg): 26,000đ - Taxi : 50,000đ.

* Nồi cháo Thủ Đức :
Ngày 04/9/11:
- Thịt xay (5kg): 475,00đ - Bí đỏ (5kg): 40,000đ.
Ngày 11/9/11:
- Thịt xay (5kg): 365,00đ - Bí đỏ (5kg): 25,000đ.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 19-09-2011 15:51:26
Chi phí các nồi cháo :
* Nồi cháo Gò công (16/9/11) :
- Thịt heo (6kg): 510,000đ.

* Nồi cháo Gò vấp (17/9/11)):
- Thịt xay (6kg): 480,000đ.

* Nồi cháo Gia Định (18/9/11):
- Thịt xay (7kg): 511,000đ  - Hành lá (1kg): 15,000đ - Taxi : 50,000đ.

* Nồi cháo Thủ Đức (18/9/11):
- Thịt xay (5kg): 365,000đ.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 27-09-2011 10:03:42
Chi phí các nồi cháo :
* Nồi cháo Gò công (23/9/11) :
- Thịt heo (6kg): 480,000đ.

* Nồi cháo Gò vấp (24/9/11)):
- Thịt xay (6kg): 480,000đ.

* Nồi cháo Gia Định (25/9/11):
- Thịt xay (7kg): 511,000đ - Bí đỏ (7kg): 35,000đ - Hành lá (1kg): 14,000đ - Gas (1 bình): 356,000đ - Taxi : 50,000đ.

* Nồi cháo Thủ Đức (25/9/11):
- Thịt xay (5kg): 365,000đ - Bí đỏ (5kg): 25,000đ.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 03-10-2011 19:49:23
Chi phí Nồi cháo Gò Công ngày 30/9/11 :
- Thịt heo (6kg): 480,000đ
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 11-10-2011 10:55:29
Chi phí các Nồi cháo :
Ngày 02/10/11 :
* Nồi cháo Gia định :
- Thịt xay(7kg): 504,000đ - Bí đỏ (6kg): 33,000đ - Hành lá (1kg): 14,000đ - Taxi : 50,000đ.

* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 360,000đ - Bí đỏ (5kg): 27,500đ .
Ngày 09/10/11 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (7kg): 504,000đ - Bí đỏ (7kg): 42,000đ - Hành lá (1kg): 15,000đ - Taxi :50,000đ.

* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 360,000đ - Bí đỏ (5kg): 30,000đ.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 18-10-2011 10:30:12
Chi phí các nồi cháo ngày 16/10/11:

* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (7kg): 504,000đ - Bí đỏ (7,6kg): 53,200đ - Taxi : 50,000đ.

* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 360,000đ - Bí đỏ (5kg): 35,000đ - Gas (1 bình): 335,000đ - Tiêu xay (1kg): 80,000đ - Găng tay y tế (1 hộp): 70,000đ.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 25-10-2011 10:49:48
Chi phí các nồi cháo ngày 23/10/11:

* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (7kg): 504,000đ - Bí đỏ (7kg): 59,500đ - Hành lá (1kg): 17,000đ - Taxi : 50,000đ.

* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 360,000đ - Bí đỏ (5kg): 42,500đ.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 31-10-2011 21:01:34
Chi phí các Nồi cháo ngày 30/10/11 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (7kg): 504,000đ - Bí đỏ (12kg): 96,000đ - Hành lá (1kg): 15,000đ - Taxi : 50,000đ.

* Nồi cháo Thủ Đúc :
- Thịt xay (5kg): 450,000đ - Bí đỏ (5kg): 77,000đ.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 09-11-2011 09:47:46
Chi phí Nồi cháo tuần 1 tháng 11/2011 :
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 15-11-2011 15:27:24
Chi phí các nồi cháo ngày 13/11/11 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (7kg): 504,000đ - Bí đỏ (7kg): 56,000đ - Hành lá (1kg): 15,000đ - Taxi : 50,000đ.

* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 360,000đ - Bí đỏ (5kg): 40,000đ.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 21-11-2011 00:47:00
Chi phí các nồi cháo ngày 20/11/11 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (7kg): 504,000đ - Bí đỏ (7kg): 59,500đ - Hành lá (1kg): 15,000đ - Taxi : 50,000đ.

* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 360,000đ - Bí đỏ (5kg): 42,500đ.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 29-11-2011 22:09:33
Chi phí các nồi cháo ngày 27/11/11 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (7kg): 504,000đ - Bí đỏ (7,5kg): 56,250đ - Hành lá (1kg): 15,000đ - Taxi (2 lượt): 96,000đ - Gas (1 bình): 346,000đ.

* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 360,000đ - Bí đỏ (5kg): 37,500đ.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 12-12-2011 21:37:59
Chi phí các nồi cháo :
Ngày 04/12/11 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (7kg): 504,000đ - Bí đỏ (7kg): 56,000đ - Hành lá (1kg): 12,000đ - Taxi (1 lượt): 50,000đ.

* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 360,000đ - Bí đỏ (5kg): 40,000đ.
Ngày 11/12/11 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (7kg): 504,000đ - Bí đỏ (7kg): 63,000đ - Hành lá (1kg): 14,000đ - Taxi (1 lượt): 50,000đ

* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 360,000đ - Bí đỏ (5kg): 45,000đ.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 04-01-2012 23:39:53
Chi phí các nồi cháo :
Ngày 18/12/11 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (7kg): 504,000đ - Bí đỏ (7kg): 77,000đ - Hành lá (1kg): 14,000đ - Taxi (1 lượt): 50,000đ.

* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 360,000đ - Bí đỏ (5kg): 55,000đ - Gas (1 bình): 335,000đ.
Ngày 25/12/11 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (7kg): 504,000đ - Bí đỏ (7kg): 77,000đ - Taxi (1 lượt): 50,000đ

* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 360,000đ - Bí đỏ (5kg): 55,000đ.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 18-01-2012 19:01:20
Chi phí các nồi cháo :
Ngày 01/01/12 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (7kg): 504,000đ - Bí đỏ (7kg): 77,000đ - Hành lá (1kg): 12,000đ - Taxi (1 lượt): 50,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 360,000đ - Bí đỏ (5kg): 55,000đ.

Ngày 08/01/12 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (7kg): 504,000đ - Bí đỏ (7kg): 70,000đ - Hành lá (1kg): 10,000đ - Taxi (1 lượt): 50,000đ - Gas 12kg(1 bình): 383,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 360,000đ - Bí đỏ (5kg): 50,000đ - Hành lá (1kg): 10,000đ.

Ngày 15/01/12 :
  * Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (7kg): 504,000đ - Bí đỏ (7kg): 56,000đ - Hành lá (1kg): 15,000đ - Taxi (1 lượt): 50,000đ.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 23-02-2012 21:20:55
Chi phí các nồi cháo :
Ngày 12/02/12 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (7kg): 504,000đ - Bí đỏ (7kg): 59,500đ - Hành lá (1kg): 16,000đ - Taxi (1 lượt): 50,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 360,000đ - Bí đỏ (5kg): 42,500đ.

Ngày 19/02/12 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (7kg): 504,000đ - Bí đỏ (7kg): 56,000đ - Hành lá (1kg): 14,000đ - Taxi (1 lượt): 50,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 360,000đ - Bí đỏ (5kg): 40,000đ.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 02-03-2012 10:37:47
Chi phí các nồi cháo :
Ngày 26/02/12 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (7kg): 504,000đ - Bí đỏ (7kg): 42,000đ - Hành lá (2kg): 30,000đ - Hành tây (1kg): 10,000đ - Taxi (1 lượt): 50,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 450,000đ - Bí đỏ (5kg): 60,000đ - Gia vị Tháng 02: 75,000đ.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 28-03-2012 08:54:01
Chi phí các nồi cháo :
Ngày 04/3/12 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (7kg): 525,000đ - Bí đỏ (7kg): 49,000đ - Hành lá (2kg): 30,000đ - Taxi (1 lượt): 50,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 375,000đ - Bí đỏ (5kg): 35,000đ.

Ngày 11/3/12 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (7kg): 490,000đ - Bí đỏ (7kg): 49,000đ - Hành lá (1kg): 20,000đ - Taxi (1 lượt): 50,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 350,000đ - Bí đỏ (5kg): 35,000đ - Gas 12kg (1 bình): 440,000đ.

Ngày 18/3/12 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (7kg): 490,000đ - Hành lá (1kg): 23,000đ - Taxi (1 lượt): 50,000đ - Gas 12kg(1 bình) : 461,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 350,000đ - Bí đỏ (5kg): 35,000đ.

Ngày 25/3/12 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (7kg): 511,000đ - Bí đỏ (7kg): 42,000đ - Hành lá (1kg): 22,000đ - Taxi (1 lượt): 50,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 365,000đ - Bí đỏ (5kg): 30,000đ - Gia vị tháng 3 : 100,000đ.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 16-04-2012 22:02:12
Chi phí các nồi cháo:
Ngày 01/4/12 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (7kg): 525,000đ - Hành lá (0,5kg): 12,000đ - Taxi (1 lượt): 54,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 450,000đ - Bí đỏ (5kg): 50,000đ.

Ngày 08/4/12 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (7kg): 490,000đ - Bí đỏ (6kg): 15,000đ - Hành lá (1kg): 22,000đ - Taxi (1 lượt): 50,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 375,000đ.

Ngày 15/4/12 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (5kg): 375,000đ - Hành lá (1kg): 18,000đ - Bí đỏ (7kg): 42,000đ - Taxi (1 lượt): 50,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 375,000đ - Bí đỏ (5kg): 30,000đ.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 03-05-2012 10:12:26
Chi phí các nồi cháo :
Ngày 22/4/12 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (7kg): 518,000đ - Bí đỏ (7kg): 49,000đ - Hành lá (1kg): 20,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 370,000đ - Bí đỏ (5kg): 35,000đ.

Ngày 29/4/12 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (7kg): 511,000đ - Bí đỏ (7kg): 49,000đ - Hành lá (1kg): 18,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 365,000đ - Bí đỏ (5kg): 35,000đ.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 17-05-2012 15:06:46
Chi phí các nồi cháo :
Ngày 06/5/12 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (7kg): 511,000đ - Hành lá (1kg): 20,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ - Gas (1 bình) : 370,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 365,000đ.

Ngày 13/5/12 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (7kg): 511,000đ - Hành lá (1kg): 22,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 365,000đ - Gas (1 bình): 360,000đ.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 01-06-2012 09:36:25
Chi phí các nồi cháo :
Ngày 20/5/12 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (7kg): 504,000đ - Hành lá (1kg): 20,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 450,000đ. - Bí đỏ (5kg): 50,000đ.

Ngày 27/5/12 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (7kg): 490,000đ - Bí đỏ (7kg): 49,000đ - Hành lá (1kg): 20,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 350,000đ - Bí đỏ (5kg): 35,000đ.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 12-06-2012 11:06:57
Chi phí các nồi cháo :
Ngày 03/6/12 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (7kg): 490,000đ - Bí đỏ (7kg): 52,500đ - Hành lá (1kg): 20,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (4kg): 280,000đ. - Bí đỏ (5kg): 37,500đ.

Ngày 10/6/12 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (7kg): 490,000đ - Bí đỏ (9kg): 63,000đ - Hành lá (2kg): 40,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (4kg): 280,000đ - Bí đỏ (5kg): 35,000đ.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 29-06-2012 09:20:54
Chi phí các nồi cháo :
Ngày 17/6/12 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (7kg): 490,000đ - Bí đỏ (7kg): 49,000đ - Hành lá (1kg): 20,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (4kg): 280,000đ. - Bí đỏ (5kg): 35,000đ - Hành lá (1kg) : 20,000đ.

Ngày 24/6/12 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (7kg): 490,000đ - Bí đỏ (7kg): 56,000đ - Hành lá (1kg): 22,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ - Gas 12kg (1 bình) : 351,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (4kg): 280,000đ - Bí đỏ (5kg): 40,000đ.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 23-07-2012 10:17:35
Chi phí các nồi cháo :
Ngày 01/7/12 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (7kg): 490,000đ - Bí đỏ (7kg): 56,000đ - Hành lá (1kg): 19,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ - Dây ràng (2 sợi) : 12,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 350,000đ. - Bí đỏ (5kg): 40,000đ.

Ngày 08/7/12 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (8kg): 560,000đ - Bí đỏ (8kg): 64,000đ - Hành lá (1kg): 20,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 350,000đ - Bí đỏ (5kg): 40,000đ.

Ngày 15/7/12 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (7kg): 490,000đ - Bí đỏ (7kg): 56,000đ - Hành lá (1kg): 18,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 350,000đ - Bí đỏ (5kg): 40,000đ - Gas (1 bình): 305,000đ.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 31-07-2012 21:04:52
Chi phí các nồi cháo :
Ngày 22/7/12 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (7kg): 490,000đ - Bí đỏ (7kg): 56,000đ - Hành lá (1kg): 22,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 350,000đ. - Bí đỏ (5kg): 40,000đ.

Ngày 29/7/12 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (7kg): 490,000đ - Bí đỏ (7kg): 56,000đ - Hành lá (1kg): 20,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 350,000đ - Bí đỏ (5kg): 40,000đ.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 31-08-2012 23:17:08
Chi phí các nồi cháo :
Ngày 05/8/12 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (7kg): 490,000đ - Bí đỏ (7kg): 59,500đ - Hành lá (1kg): 22,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 350,000đ. - Bí đỏ (5kg): 42,500đ.

Ngày 12/8/12 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (7kg): 490,000đ - Bí đỏ (7kg): 63,000đ - Hành lá (1kg): 19,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ - Khẩu trang (1 hộp): 50,000đ - Khăn giấy vuông (1 bịch): 10,000đ - Gas (1 bình) : 368,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 350,000đ - Bí đỏ (5kg): 45,000đ.

Ngày 19/8/12 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (7kg): 490,000đ - Bí đỏ (7kg): 63,000đ - Hành lá (1kg): 18,000đ - Taxi (1 lượt): 55,000đ - Nón y tế (100 cái): 90,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 350,000đ - Bí đỏ (5kg): 45,000đ.
Ngày 26/8/12 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (7kg): 490,000đ - Bí đỏ (7kg): 63,000đ - Hành lá (1kg): 18,000đ - Taxi (1 lượt): 58,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 350,000đ - Bí đỏ (5kg): 45,000đ.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 03-10-2012 13:10:03
Chi phí các nồi cháo :
Ngày 02/9/12 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (7kg): 490,000đ - Hành lá (1kg): 18,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 350,000đ.

Ngày 09/9/12 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (7kg): 476,000đ - Bí đỏ (7kg): 66,500đ - Hành lá (1kg): 16,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 340,000đ - Bí đỏ (5kg): 47,500đ.

Ngày 16/9/12 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (7kg): 476,000đ - Bí đỏ (7kg): 63,000đ - Hành lá (1,5kg): 24,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 340,000đ - Bí đỏ (5kg): 45,000đ.
Ngày 23/9/12 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (7kg): 476,000đ - Bí đỏ (7kg): 66,500đ - Hành lá (2kg): 34,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 340,000đ - Bí đỏ (5kg): 47,500đ.
Ngày 30/9/12 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (7kg): 476,000đ - Bí đỏ (7kg): 63,000đ - Hành lá (1,5kg): 24,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 340,000đ - Bí đỏ (5kg): 45,000đ.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 29-10-2012 15:40:22
Chi phí các nồi cháo :
Ngày 07/10/12 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (7kg): 476,000đ - Bí đỏ (7kg): 56,000đ - Hành lá (1,5kg): 27,000đ - Bao tay xốp (1kg): 60,000đ - Gas (1 bình) : 435,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 340,000đ - Bí đỏ (5kg): 40,000đ.

Ngày 14/10/12 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (7kg): 476,000đ - Bí đỏ (7kg): 49,000đ - Hành lá (1,5kg): 27,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 375,000đ - Bí đỏ (5kg): 53,000đ.

Ngày 21/10/12 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (7kg): 469,000đ - Bí đỏ (7kg): 49,000đ - Hành lá (2kg): 46,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 375,000đ - Bí đỏ (5kg): 50,000đ.
Ngày 28/10/12 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (7kg): 455,000đ - Hành lá (2kg): 44,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 375,000đ - Bí đỏ (5kg): 50,000đ.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 15-11-2012 14:59:05
Chi phí các nồi cháo :
Ngày 04/11/12 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (7kg): 455,000đ - Bí đỏ (7kg): 42,000đ - Hành lá (2kg): 44,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 375,000đ. - Bí đỏ (5kg): 39,000đ.

Ngày 11/11/12 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (7kg): 455,000đ - Bí đỏ (7kg): 42,000đ - Hành lá (2kg): 40,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 375,000đ - Bí đỏ (5kg): 42,000đ - Gas (1 bình): 430,000đ - Van gas : 100,000đ.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 01-12-2012 14:01:12
Chi phí các nồi cháo :
Ngày 18/11/12 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (7kg): 455,000đ - Bí đỏ (7kg): 49,000đ - Hành lá (2kg): 48,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 375,000đ. - Bí đỏ (5kg): 45,000đ.

Ngày 25/11/12 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (7kg): 455,000đ - Bí đỏ (7kg): 42,000đ - Taxi (1 lượt): 70,000đ - Máy xay rau củ (1 cái): 399,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 375,000đ - Bí đỏ (5kg): 45,000đ.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 11-12-2012 21:45:32
Chi phí các nồi cháo :
Ngày 02/12/12 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (7kg): 462,000đ - Bí đỏ (7kg): 49,000đ - Hành lá (2kg): 40,000đ - Khăn giấy (5 bịch): 75,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 375,000đ. - Bí đỏ (5kg): 42,000đ.

Ngày 09/12/12 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (7kg): 455,000đ - Bí đỏ (7,5kg): 52,500đ - Hành lá (2kg): 40,000đ - Gas (1 bình) : 442,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 375,000đ - Bí đỏ (5kg): 40,000đ.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 04-01-2013 11:28:05
Chi phí các nồi cháo :
Ngày 16/12/12 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (7kg): 455,000đ - Bí đỏ (7kg): 49,000đ - Hành lá (2kg): 40,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 375,000đ. - Bí đỏ (5kg): 40,000đ.

Ngày 23/12/12 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (7kg): 455,000đ - Bí đỏ (7kg): 49,000đ - Hành lá (2kg): 36,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 375,000đ - Bí đỏ (5kg): 40,000đ.
Ngày 30/12/12 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (7kg): 457,000đ - Chả cá 0,5kg : 43,000đ - Bí đỏ (7kg): 49,000đ - Hành lá (2kg): 40,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 375,000đ. - Bí đỏ (5kg): 42,000đ.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 16-01-2013 13:10:47
Chi phí các nồi cháo :
Ngày 06/01/13 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (7kg): 455,000đ - Bí đỏ (7kg): 49,000đ - Hành lá (2kg): 38,000đ  - Taxi (1 lượt): 55,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 375,000đ. - Bí đỏ (5kg): 40,000đ - Gas (1 bình) : 410,000đ.

Ngày 13/01/13 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (7kg): 455,000đ - Bí đỏ (7kg): 49,000đ - Hành lá (2kg): 40,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 375,000đ - Bí đỏ (5kg): 40,000đ.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 30-01-2013 14:24:05
Chi phí các nồi cháo :
Ngày 20/01/13 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (7kg): 455,000đ - Bí đỏ (7kg): 49,000đ - Hành lá (2kg): 40,000đ - Gas (1 bình): 424,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 375,000đ. - Bí đỏ (5kg): 40,000đ.

Ngày 27/01/13 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (7kg): 455,000đ - Bí đỏ (7kg): 49,000đ - Hành lá (2kg): 40,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 375,000đ - Bí đỏ (5kg): 40,000đ.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 02-03-2013 10:59:40
Chi phí các nồi cháo :
Ngày 03/02/13 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (10.06kg): 564,000đ - Hành lá (2kg): 42,000đ - Taxi (1 lượt): 70,000đ.

Ngày 17/02/13 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (6kg): 420,000đ - Hành lá (2kg): 42,000đ - Taxi (1 lượt): 70,000đ - Gas (1 bình) : 411,000đ.

Ngày 24/02/13 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (7kg): 462,000đ - Hành lá (2kg): 40,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 375,000đ - Bí đỏ (5kg): 45,000đ.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 13-03-2013 14:27:51
Chi phí các nồi cháo :
Ngày 03/3/13 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (7kg): 455,000đ - Bí đỏ (7kg): 56,000đ - Hành lá (2kg): 38,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 375,000đ. - Bí đỏ (5kg): 40,000đ.

Ngày 10/3/13 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (7kg): 455,000đ - Hành lá (2kg): 38,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 375,000đ - Bí đỏ (5kg): 40,000đ.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 03-04-2013 14:55:01
Chi phí các nồi cháo :
Ngày 17/3/13 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (7kg): 350,000đ - Hành lá (1kg): 15,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 375,000đ. - Bí đỏ (5kg): 40,000đ.

Ngày 24/3/13 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (10kg): 500,000đ - Bí đỏ (7kg): 56,000đ -  Hành lá (2kg): 36,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (6kg): 300,000đ - Bí đỏ (5kg): 40,000đ.

Ngày 31/3/13 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (10kg): 500,000đ - Hành lá (2kg): 36,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (6kg): 300,000đ - Bí đỏ (5kg): 45,000đ - Gas (1 bình) : 395,000đ.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 03-05-2013 22:35:40
Chi phí các nồi cháo :
Ngày 07/4/13 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (9kg): 450,000đ - Hành lá (2kg): 36,000đ - Taxi (1 lượt): 65,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (6kg): 300,000đ. - Bí đỏ (5kg): 40,000đ.

Ngày 14/4/13 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (8kg): 400,000đ - Bí đỏ (7kg): 59,500đ - Hành lá (2kg): 24,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (6kg): 300,000đ - Bí đỏ (5kg): 42,500đ - Hành lá (2kg): 24,000đ.

Ngày 21/4/13 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (9kg): 450,000đ - Bí đỏ (7kg): 66,500đ - Hành lá (2kg): 34,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (6kg): 300,000đ - Bí đỏ (5kg): 47,500đ - Hành lá (1kg): 17,000đ.
Ngày 28/4/13 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (9kg): 450,000đ - Bí đỏ (7kg): 77,000đ - Hành lá (2kg): 36,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ - Gas ( 1 bình): 378,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (6kg): 300,000đ - Bí đỏ (5kg): 55,000đ - Hành lá (1kg): 18,000đ.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 30-05-2013 14:24:19
Chi phí các nồi cháo :
Ngày 05/5/13 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (9kg): 450,000đ - Bí đỏ (7kg): 77,000đ - Hành lá (2kg): 38,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (6kg): 300,000đ. - Bí đỏ (5kg): 55,000đ - Hành lá (1kg): 19,000đ.
Ngày 10/5/13 :
- Hổ trợ kinh phí Nồi cháo Quảng Bình : 6,900,000đ.
- Phí chuyển tiền khác hệ thống : 11,000đ.

Ngày 12/5/13 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (10kg): 500,000đ - Bí đỏ (12kg): 132,000đ - Hành lá (2kg): 36,000đ - Taxi (1 lượt): 55,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 375,000đ - Bí đỏ (5kg): 75,000đ.

Ngày 19/5/13 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (9kg): 450,000đ - Bí đỏ (7kg): 77,000đ - Hành lá (2kg): 44,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (6kg): 375,000đ - Bí đỏ (5kg): 75,000đ.
Ngày 26/5/13 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (10kg): 500,000đ - Bí đỏ (7kg): 77,000đ - Hành lá (2kg): 44,000đ - Taxi (1 lượt): 70,000đ - Gas ( 1 bình): 362,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 375,000đ - Bí đỏ (5kg): 65,000đ.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 02-07-2013 14:01:07
Chi phí các nồi cháo :
Ngày 03/6/13 :
- Hổ trợ phí mua sắm Nồi cháo Quảng Bình : 3,100,000đ.
- Phí chuyển tiền khác hệ thống : 11,000đ.
Ngày 02/6/13 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (8kg): 400,000đ - Bí đỏ (7kg): 84,000đ - Hành lá (2kg): 46,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 375,000đ. - Bí đỏ (5kg): 65,000đ - Gas (1 bình) : 350,000đ.

Ngày 09/6/13 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (10kg): 500,000đ - Bí đỏ (7kg): 84,000đ - Hành lá (2kg): 46,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 375,000đ - Bí đỏ (5kg): 65,000đ.

Ngày 16/6/13 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (10kg): 500,000đ - Bí đỏ (7kg): 77,000đ - Hành lá (2kg): 50,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 375,000đ - Bí đỏ (5kg): 65,000đ.
Ngày 23/6/13 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (8kg): 400,000đ - Bí đỏ (7kg): 77,000đ - Hành lá (2kg): 48,000đ - Taxi (1 lượt): 53,000đ - Khăn giấy (8 bịch): 80,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 375,000đ - Bí đỏ (5kg): 65,000đ.
Ngày 24/6/13 :
- Hổ trợ chi phí mua sắm Nồi cháo Thanh Hóa : 5,000,000đ.
- Hổ trợ tiền ứng đi chợ hằng tháng NC Thanh Hóa : 4,000,000đ.
- Hổ trợ chi phí mua sắm Nồi cháo Quảng Bình : 1,170,000đ.
- Hổ trợ chi phí mua sắm Nồi cháo Nghệ An : 1,780,000đ.
Ngày 30/6/13 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (9kg): 450,000đ - Bí đỏ (7kg): 70,000đ - Hành lá (2kg): 50,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 375,000đ - Bí đỏ (5kg): 65,000đ.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 02-08-2013 18:41:51
Chi phí các nồi cháo :
Ngày 07/7/13 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (9kg): 450,000đ - Bí đỏ (7kg): 63,000đ - Hành lá (2kg): 44,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 375,000đ. - Bí đỏ (5kg): 60,000đ.

Ngày 14/7/13 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (9kg): 450,000đ - Bí đỏ (7,4kg): 52,000đ - Hành lá (2kg): 44,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 375,000đ - Bí đỏ (5kg): 60,000đ.

Ngày 21/7/13 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (4kg): 200,000đ - Bí đỏ (7kg): 49,000đ - Hành lá (2kg): 46,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ - Gas (1 bình) : 378,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 375,000đ - Bí đỏ (5kg): 65,000đ.

Ngày 28/7/13 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (9kg): 450,000đ - Bí đỏ (7kg): 56,000đ - Hành lá (2kg): 44,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 375,000đ - Bí đỏ (5kg): 65,000đ - Gas (1 bình): 365,000đ - Khẩu Trang (1 hộp): 45,000đ - Găng tay (1 hộp): 75,000đ.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 14-08-2013 15:43:34
Chi phí các nồi cháo :
Ngày 04/8/13 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (9kg): 450,000đ - Bí đỏ (7kg): 56,000đ - Hành lá (2kg): 46,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 375,000đ. - Bí đỏ (5kg): 40,000đ.

Ngày 11/8/13 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (9kg): 450,000đ - Bí đỏ (7kg): 56,000đ - Hành lá (2kg): 41,000đ - Taxi (1 lượt): 66,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 375,000đ - Bí đỏ (5kg): 40,000đ.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 29-08-2013 16:18:01
Chi phí các nồi cháo :
Ngày 18/8/13 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Chả cá hấp (2kg) : 40,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 375,000đ. - Bí đỏ (5kg): 40,000đ.

Ngày 25/8/13 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (8kg): 400,000đ - Bí đỏ (7,5kg): 60,000đ - Hành lá (2kg): 44,000đ - Khăn giấy (6 bịch): 60,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 375,000đ - Bí đỏ (5kg): 40,000đ - Bột canh (1 thùng/50 gói): 140,000đ.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 20-09-2013 21:43:10
Chi phí các nồi cháo :
Ngày 01/9/13 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (9kg): 450,000đ - Bí đỏ (10kg): 70,000đ - Hành lá (2kg): 42,000đ - Taxi (1 lượt): 57,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 375,000đ. - Bí đỏ (5kg): 50,000đ.

Ngày 08/9/13 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (9kg): 450,000đ - Bí đỏ (7kg): 56,000đ - Hành lá (2kg): 42,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ - Gas (1b): 398,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 375,000đ - Bí đỏ (5kg): 50,000đ.

Ngày 15/9/13 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (10kg): 500,000đ - Bí đỏ (7kg): 49,000đ - Chả cá hấp (3kg): 63,000đ - Hành lá (2kg): 40,000đ - Taxi (1 lượt): 57,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 375,000đ - Bí đỏ (5kg): 50,000đ.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 08-10-2013 21:43:11
Chi phí các nồi cháo :
Ngày 12/9/13 :
- Hổ trợ tiền ứng chi phí Nồi cháo Hà tĩnh : 4,800,000đ.
Ngày 22/9/13 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (9kg): 450,000đ - Bí đỏ (7kg): 56,000đ - Hành lá (2kg): 36,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 375,000đ. - Bí đỏ (5kg): 45,000đ.

Ngày 29/9/13 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (9kg): 450,000đ - Hành lá (2kg): 44,000đ - Taxi (1 lượt): 67,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 375,000đ - Bí đỏ (5kg): 45,000đ - Gas (1 bình) : 380,000đ.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 18-10-2013 15:08:48
Chi phí các nồi cháo :
Ngày 06/10/13 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (8kg): 400,000đ - Chả cá hấp (2kg): 42,000đ - Hành lá (2kg): 40,000đ - Khăn giấy (4 bịch): 40,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 375,000đ. - Bí đỏ (5kg): 45,000đ.

Ngày 13/10/13 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (9kg): 450,000đ - Bí đỏ (8,7kg): 68,000đ - Ngò rí : 5,000đ - Hành lá (2kg): 40,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 375,000đ - Bí đỏ (5kg): 45,000đ.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 03-11-2013 15:06:36
Chi phí các nồi cháo :
Ngày 20/10/13 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (9kg): 450,000đ - Bí đỏ (7kg): 56,000đ - Hành lá (2kg): 40,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 375,000đ. - Bí đỏ (5kg): 45,000đ.

Ngày 27/10/13 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (8kg): 400,000đ - Chả cá (2kg): 42,000đ - Hành lá (2kg): 46,000đ - Khăn giấy (10 bịch): 99,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 375,000đ - Bí đỏ (5kg): 45,000đ.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 03-12-2013 19:57:42
Chi phí các nồi cháo :
Ngày 03/11/13 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (9kg): 450,000đ - Bí đỏ (8,2kg): 81,000đ - Chả cá hấp (2kg): 42,000đ - Hành lá (2kg): 42,000đ - Gas (1 bình): 392,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 375,000đ. - Bí đỏ (5kg): 45,000đ - Khẩu trang (1 hộp): 35,000đ - Găng tay (1 hộp): 65,000đ.

Ngày 10/11/13 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (9kg): 450,000đ - Bí đỏ (7kg): 56,000đ - Hành lá (2kg): 46,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 375,000đ - Bí đỏ (5kg): 45,000đ.

Ngày 17/11/13 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (9kg): 450,000đ - Bí đỏ (7,5kg): 75,000đ - Hành lá (2kg): 44,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 375,000đ - Bí đỏ (5kg): 45,000đ.

Ngày 24/11/13 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (9kg): 450,000đ - Chả cá (1kg): 21,000đ - Bí đỏ (7kg): 77,000đ - Hành lá (2kg): 44,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 375,000đ - Bí đỏ (5kg): 45,000đ.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: hoahonggai vào 09-12-2013 15:54:57
Chi phí các nồi cháo:

Ngày 1/12/2013:
 * Nồi cháo Gia Định:
 - Bí đỏ (7kg): 84,000đ
 - Hành lá (2kg): 38,000đ
 - Thịt xay (9kg): 450,000đ
 - Taxi: 60,000đ.
 * Nồi cháo Thủ Đức:
 - Thịt xay(5kg): 375,000đ
 - Bí đỏ(5kg): 55,000đ

Ngày 8/12/2013:
* Nồi cháo Gia Định:
 - Thịt xay(9kg): 450,000đ
 - Bí đỏ(7kg): 70,000đ
 - Hành lá(2kg): 38,000đ
 - Taxi: 60,000đ
 - Hỗ trợ chi phí nồi cháo Quảng Bình: 10,000,000đ
 - Hỗ trợ chi phí nồi cháo Hà Tĩnh: 10,000,000đ
* Nồi cháo Thủ Đức:
 - Thịt xay(5kg): 375,000đ
 - Bí đỏ(5kg): 55,000đ
 - Gas(1 bình): 480,000đ
 - Bột canh (1 thùng): 135,000đ
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 03-01-2014 20:01:43
Chi phí các nồi cháo:
Ngày 15/12/13 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (8kg): 400,000đ - Chả cá hấp (2kg): 44,000đ - Bí đỏ (10kg): 100,000đ - Hành lá (2kg): 38,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 375,000đ - Bí đỏ (5kg): 55,000đ.

Ngày 22/12/13 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (9kg): 450,000đ - Taxi (1 lượt): 57,000đ - Gas (1 bình): 486,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 375,000đ - Bí đỏ (5kg): 55,000đ.

Ngày 29/12/13 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (8kg): 400,000đ - Chả cá (2kg): 44,000đ - Hành lá (2kg): 36,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 375,000đ - Bí đỏ (5kg): 55,000đ.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: hoahonggai vào 13-01-2014 11:04:06
Chi phí các nồi cháo:

Ngày 5/1/14:

CHÁO GIA ĐỊNH:
 - Thịt xay: 9kg* 50,000đ = 450,000đ.
 - Bí đỏ: 4kg * 9,000đ = 36,000đ.
 - Hành lá: 2 kg * 18,000đ = 36.000đ.
 - Taxi: 60,000đ.
CHÁO THỦ ĐỨC:
 - Thịt xay: 5kg *75,000đ = 375,000 đ.
 - Bí đỏ: 5kg* 14,000đ = 70,000đ.

Ngày 12/1/14:

CHÁO GIA ĐỊNH:
 - Bí đỏ: 8kg * 10,000 = 80,000đ.
 - Thịt xay: 8 kg * 50,000 = 400,000đ.
 - Chả cá hấp: 1kg * 22,000 = 22,000đ.
 - Hành lá: 2kg * 18,000 = 36,000đ.
 - Taxi: 60.000đ.
CHÁO THỦ ĐỨC:
 - Thịt xay: 5kg *75,000đ = 375,000 đ.
 - Bí đỏ: 5kg* 14,000đ = 70,000đ.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: hoahonggai vào 27-01-2014 12:03:22
Chi phí các nồi cháo:

Ngày 19/1/2014:

Nồi cháo Gia Định:
Thịt xay: 7kg*50,000 = 350,000 đồng
Bí đỏ: 8kg*10,000 = 80,000đồng
Hành lá: 2kg*18,000 = 36,000 đồng
Chả cá hấp: 2kg* 22,000 = 44,000 đồng
Taxi: 60,000 đồng.

Nồi cháo Thủ Đức:
Thịt xay: 5kg * 75,000 = 375,000 đồng
Bí đỏ: 5kg * 14,000 = 75,000 đồng.

Ngày 26/1/2014:

Cháo Gia Định:
Thịt xay: 9kg * 50,000 = 450,000 đồng
Cà rốt: 7kg * 8,000 = 56,000 đồng
Hành lá: 2kg * 18,000 = 36,000 đồng

-Ngày 21/1/14: Cháo Gia Định hỗ trợ kinh phí nồi cháo Hà Tĩnh 5,000,000đồng
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: hoahonggai vào 18-02-2014 16:41:51
Hoahonggai cập nhật chi phí nồi cháo:

Ngày 9/2/2014:
Cháo Gia Định:
- Thịt xay: 6kg * 50,000 = 300,000 đ.
- Cà rốt: 6kg * 8,000 = 48,000 đ.
- Hành lá: 1.5kg * 15,000 = 23,000 đ.
- Taxi: 53,000 đ.
 Tổng: 424,000 đồng.

Ngày 16/2/2014:

 Cháo Gia Định:
- Thịt xay: 7kg * 50,000 = 350,000đ.
- Hành lá: 1.5kg = 13,000đ
- Bí đỏ: 8kg * 9,000 = 72,000đ.
- Taxi: 60,000đ.
Tổng: 495,000 đồng

 Cháo Thủ Đức:
- Thịt xay: 5kg * 75,000 = 375,000đ.
- Bí đỏ: 5kg * 13,000 = 65,000đ.
- Gas: 1 bình = 380,000đ.
Tổng: 820,000 đồng.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: hoahonggai vào 03-03-2014 08:31:43
Hoahonggai cập nhật chi phí nồi cháo ngày 23/2/2014:

 Cháo Gia Định:
- Thịt xay: 9kg*50,000 = 450,000đ.
- Hành lá: 2kg*17,000 = 34,000đ.
- Bếp gas wonderful 280: 1 cái = 500,000đ.
- Taxi: 60,000đ.
- Gas(1 bình) : 432,000đ.
- Khăn giấy: 12 bịch*7,000 = 84,000đ.
- Chén nhựa: 5 cây*25,000 = 125,000đ.

 Cháo Thủ Đức:
- Thịt xay:5kg*75,000 = 375,000đ.
- Bí đỏ: 5kg*13,000 = 65,000đ.

Ngày 28/2/2014: tạm ứng tiền chợ nồi cháo Thủ Đức: 2,000,000đ.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: hoahonggai vào 11-03-2014 15:30:33
Hoahonggai cập nhật chi phí nồi cháo miền Nam:

Ngày 2/3/14:
* Cháo Gia Định:
- Thịt xay: 7kg*50,000 = 350,000đ.
- Bí đỏ: 9kg*8,000 = 72,000đ.
- Hành lá: 2kg*16,000 = 32,000đ.
- Chả cá hấp: 5kg*22,000 = 110,000đ.
- Taxi: 60,000đ.

* Cháo Thủ Đức:
- Thịt xay: 5kg*75,000 = 375,000đ.
- Bí đỏ: 5kg*13,000 = 65,000đ.

Ngày 9/3/14:
* Cháo Gia Định:
- Thịt xay: 8kg*50,000 = 400,000đ.
- Hành lá: 2kg*15,000 = 30,000đ.
- Taxi: 60,000đ.

*Cháo Thủ Đức:
- Thịt xay: 5kg*75,000 = 375,000đ.
- Bí đỏ: 5kg*13,000 = 65,000đ.

Thân.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: hoahonggai vào 31-03-2014 15:38:51
Hoahonggai cập nhật chi phí nồi cháo miền Nam:

Ngày 16/3/2014:
* Cháo Gia Định:
- Thịt xay: 8kg*50,000 = 400,000đ.
- Bí đỏ: 8.5kg*8,000 = 68,000đ.
- Hành lá: 2kg*16,000 = 32,000đ.
- Taxi: 60,000đ.

* Cháo Thủ Đức:
- Thịt xay: 5kg*75,000 = 375,000đ.
- Bí đỏ: 5kg*13,000 = 65,000đ.
- Khẩu trang: 1 hộp = 35,000đ.
- Găng tay: 1 hộp = 65,000đ.

Ngày 23/3/2014:
* Cháo Gia Định:
- Thịt xay: 9kg*50,000 = 450,000đ.
- Hành lá: 2kg*16,000 = 32,000đ.
- Taxi: 60,000đ.
- Hỗ trợ chi phí làm xe đẩy cho nồi cháo Hà Tĩnh: 2,000,000đ.

* Cháo Thủ Đức:
- Thịt xay: 5kg*75,000 = 375,000đ.
- Bí đỏ: 5kg*13,000 = 65,000đ.

Ngày 30/3/2014:
* Cháo Gia Định:
- Thịt xay: 8kg*50,000 = 400,000đ.
- Hành lá: 2kg*16,000 = 32,000đ.
- Taxi: 60,000đ.
- Chả cá hấp: 5kg*22,000 = 110,000đ.

* Cháo Thủ Đức:
- Thịt xay: 5kg*75,000 = 375,000đ.
- Bí đỏ: 5kg*13,000 = 65,000đ.

Thân,
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: hoahonggai vào 15-04-2014 16:18:02
Hoahonggai cập nhật chi phí nồi cháo miền Nam:

Ngày 6/4/2014:
*) Cháo Gia Định:
- Thịt xay: 8kg*50,000 = 400,000đ.
- Hành lá: 2kg*16,000 = 32,000đ.
- Taxi: 60,000đ.


*) Cháo Thủ Đức:
- Thịt xay: 5kg*75,000 = 375,000đ.
- Bí đỏ: 5kg*13,000 = 65,000đ.

Ngày 13/4/2014:
*) Cháo Gia Định:
- Thịt xay: 8kg*50,000 = 400,000đ.
- Hành lá: 2kg*17,000 = 34,000đ.
- Bí đỏ: 9.3kg*7,000 = 65,000đ.
- Gas: 1 bình: 384,000đ.
- Taxi: 60,000đ.

*) Cháo Thủ Đức:
- Thịt xay: 5kg*75,000 = 375,000đ.
- Bí đỏ: 5kg*13,000 = 65,000đ.

Thân,
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: hoahonggai vào 15-04-2014 16:18:03
Hoahonggai cập nhật chi phí nồi cháo miền Nam:

Ngày 6/4/2014:
*) Cháo Gia Định:
- Thịt xay: 8kg*50,000 = 400,000đ.
- Hành lá: 2kg*16,000 = 32,000đ.
- Taxi: 100,000đ.


*) Cháo Thủ Đức:
- Thịt xay: 5kg*75,000 = 375,000đ.
- Bí đỏ: 5kg*13,000 = 65,000đ.

Ngày 13/4/2014:
*) Cháo Gia Định:
- Thịt xay: 8kg*50,000 = 400,000đ.
- Hành lá: 2kg*17,000 = 34,000đ.
- Bí đỏ: 9.3kg*7,000 = 65,000đ.
- Gas: 1 bình: 384,000đ.
- Taxi: 60,000đ.

*) Cháo Thủ Đức:
- Thịt xay: 5kg*75,000 = 375,000đ.
- Bí đỏ: 5kg*13,000 = 65,000đ.

Thân,
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: hoahonggai vào 30-04-2014 10:32:58
Hoahonggai cập nhật chi phí nồi cháo miền Nam:

Ngày 20/4/2014:
*) Cháo Gia Định:
- Thịt xay: 9kg*50,000 = 450,000đ.
- Chả cá hấp: 2kg*22,000 = 44,000đ.
- Hành lá: 2kg*17,000 = 34,000đ.
- Taxi: 60,000đ.
Tổng: 588,000đ.

*)Cháo Thủ Đức:
- Gas(1 bình): 380,000đ.
- Thịt xay: 5kg*80,000 = 400,000đ.
- Bí đỏ: 5kg*12,000 = 60,000đ.
Tổng: 840,000đ.

Ngày 27/4/2014:
*) Cháo Gia Định:
- Bí đỏ: 10kg*9,000 = 90,000đ.
- Thịt xay: 9kg*50,000 = 450,000đ.
- Hành lá: 2kg*22,000 = 44,000đ.
- Taxi: 60,000đ.
Tổng: 644,000đ.

*) Cháo Thủ Đức:
- Thịt xay: 5kg*80,000 = 400,000đ.
- Bí đỏ: 5kg*12,000 = 60,000đ.
Tổng: 460,000đ.

Thân,
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: hoahonggai vào 12-05-2014 13:38:34
Hoahonggai cập nhật chi phí nồi cháo miền Nam:

Ngày 4/5/2014:
*)Cháo Gia Định:
- Thịt xay: 9kg*50,000 = 450,000đ.
- Chả cá hấp: 2kg*22,000 = 44,000đ.
- Hành lá: 2kg*30,000 = 60,000đ.
- Bí đỏ: 8kg*9,000 = 72,000đ.
- Taxi: 75,000đ.

Tổng: 701,000 đồng.

*) Cháo Thủ Đức:
- Thịt xay: 5kg*80,000 = 400,000đ.
- Bí đỏ: 5kg*12,000 = 60,000đ.
Tổng : 460,000 đồng.

Ngày 11/5/2014:
*) Cháo Gia Định:
- Bí đỏ: 11kg*9,000 = 99,000đ.
- Thịt xay: 9kg*50,000 = 450,000đ.
- Hành lá: 2kg*30,000 = 60,000đ.
- Khăn giấy: 2 bịch*14,000 = 28,000đ.
- Taxi: 63,000 đồng.
Tổng: 700,000 đồng

*) Cháo Thủ Đức:
- Thịt xay: 5kg*80,000 = 400,000đ.
- Bí đỏ: 5kg*12,000 = 60,000đ.
Tổng: 460,000 đồng.

Thân,
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: hoahonggai vào 27-05-2014 17:44:22
Hoahonggai cập nhật chi phí cháo miền Nam:

Ngày 18/5/2014:
*) Cháo Gia Định:
- Thịt xay: 9kg*50,000 = 450,000đ.
- Hành lá: 2kg*30,000 = 60,000đ.
- Giấy: 2 bịch*7,000 = 14,000đ.
- Taxi: 64,000đ.

Tổng chi phí: 588,000 đồng.

*) Cháo Thủ Đức:
- Thịt xay: 5kg*80,000 = 400,000đ.
- Bí đỏ: 5kg*12,000 = 60,000đ.

Tổng chi phí: 460,000 đồng.

Ngày 25/5/2014:
*) Cháo Gia Định:
- Thịt xay: 9kg*50,000 = 450,000đ.
- Bí đỏ: 8kg*8,000 = 64,000đ.
- Hành lá: 2kg*30,000 = 60,000đ.
- Giấy ăn: 12 bịch*6,000 = 72,000đ.
- Taxi: 60,000đ.
- Gas (1 bình): 392,000 đ.

Tổng chi phí: 1,098,000 đồng.

*) Cháo Thủ Đức:
- Thịt xay: 5kg*80,000 = 400,000đ.
- Bí đỏ: 5kg*12,000 = 60,000đ.

Tổng chi phí: 460,000 đồng.

Thân,
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 01-07-2014 14:50:05
Chi phí các nồi cháo :
Ngày 01/6/13 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (9kg): 450,000đ - Bí đỏ (8kg): 56,000đ - Hành lá (2kg): 60,000đ - Taxi (1 lượt): 54,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 400,000đ. - Bí đỏ (6kg): 60,000đ.

Ngày 08/6/13 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (9kg): 450,000đ - Chả cá hấp (2kg): 44,500đ - Hành lá (2kg): 60,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 400,000đ - Bí đỏ (6kg): 60,000đ.

Ngày 15/6/13 :
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 400,000đ - Bí đỏ (6kg): 60,000đ - Gas (1 bình): 380,000đ - Dây dẫn gas (5m): 500,000đ.

Ngày 22/6/13 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (9kg): 450,000đ - Chả cá hấp (2kg): 44,000đ - Hành lá (2kg): 60,000đ - Taxi (1 lượt): 59,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 400,000đ - Bí đỏ (6kg): 60,000đ.

Ngày 29/6/13 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (9kg): 450,000đ - Bí đỏ (8kg): 56,000đ - Hành lá (2kg): 56,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ - Dây xích khóa xe (10m): 350,000đ - Ổ khóa dây xích (1 cái): 60,000đ. .
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 400,000đ - Bí đỏ (6kg): 60,000đ.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 31-07-2014 20:55:45
Chi phí các nồi cháo :
Ngày 06/7/13 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (9kg): 450,000đ - Bí đỏ (7kg): 56,000đ - Chả cá hấp (2kg): 44,000đ - Hành lá (1,5kg): 45,000đ - Hành tây (1kg): 11,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 400,000đ - Bí đỏ (6kg): 60,000đ - Khẩu trang (1 hộp): 25,000đ - Găng tay (1 hộp): 65,000đ.

Ngày 13/7/13 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Hành lá (2,2kg): 59,000đ - Thịt xay (8kg): 400,000đ - Bí đỏ (8kg): 56,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ - Chả cá hấp (1kg): 22,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 400,000đ - Bí đỏ (6kg): 60,000đ.

Ngày 20/7/13 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (10kg): 500,000đ - Bí đỏ (8kg): 52,000đ - Hành lá (2kg): 54,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 400,000đ - Bí đỏ (6kg): 60,000đ.

Ngày 27/7/13 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (9kg): 450,000đ - Bí đỏ (10kg): 50,000đ - Hành lá (2kg): 60,000đ - Gas (1 bình): 397,000đ - Bánh SN (1 cái): 350,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 400,000đ - Bí đỏ (6kg): 60,000đ.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 20-08-2014 16:43:37
Chi phí các nồi cháo :
Ngày 03/8/13 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (9kg): 450,000đ - Chả cá (2kg): 44,000đ - Hành lá (1,5kg): 22,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ - Khăn giấy (20 bịch): 140,000đ - Chén (20 cái): 220,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 400,000đ - Bí đỏ (6kg): 60,000đ.

Ngày 10/8/13 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Hành lá (2kg): 50,000đ - Thịt xay (10kg): 500,000đ - Bí đỏ (8kg): 48,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ - Chả cá (3kg): 66,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 400,000đ - Bí đỏ (6kg): 60,000 - Gas (1 bình): 360,000đ.

Ngày 17/8/13 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (9kg): 450,000đ - Hành lá (2kg): 60,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 400,000đ - Bí đỏ (6kg): 60,000.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 03-09-2014 14:43:33
Chi phí các Nồi cháo :
Ngày 24/8/13 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (9kg): 450,000đ - Chả cá (2kg): 44,000đ - Hành lá (2kg): 60,000đ - Vá khuấy cháo (1 cái): 30,000đ - Rổ (2 cái) : 45,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 400,000đ - Bí đỏ (6kg): 60,000đ.

Ngày 31/8/13 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (9kg): 450,000đ - Chả cá (2kg): 44,000đ - Hành lá (2kg): 52,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 400,000đ - Bí đỏ (6kg): 60,000.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 02-10-2014 09:59:20
Chi phí các nồi cháo :
Ngày 07/9/14 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (9kg): 450,000đ - Bí đỏ (10kg): 90,000đ - Chả cá hấp (2kg): 44,000đ - Hành lá (2kg): 56,000đ.
* Nồi cháo BVĐK Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 400,000đ - Bí đỏ (6kg): 70,000đ.

Ngày 14/9/14 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Hành lá (1kg): 30,000đ - Thịt xay (9kg): 450,000đ - Bí đỏ (9kg): 99,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ - Chả cá hấp (2kg): 44,000đ.
* Nồi cháo BVĐK Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 430,000đ - Bí đỏ (6kg): 70,000đ.
* Nồi cháo BV Quận Thủ Đức :
- Thịt xay (3kg) : 258,000đ - Bí đỏ (4kg): 48,000đ.

Ngày 21/9/14 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (9kg): 810,000đ - Bí đỏ (10kg): 100,000đ - Hành lá (2kg): 52,000đ - Gas (1 bình): 380,000đ.
* Nồi cháo BVĐK Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 430,000đ - Bí đỏ (6kg): 70,000đ.
* Nồi cháo BV Quận Thủ Đức :
- Thịt xay (3kg) : 258,000đ - Bí đỏ (4kg): 48,000đ.

Ngày 24/9/14 :
* Nồi cháo BV Quận Thủ Đức :
- Phí mua sắm + VSATTP : 5,535,000đ.

Ngày 28/9/14 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (5kg): 250,000đ - Bí đỏ (9kg): 81,000đ - Hành lá (2kg): 48,000đ - Hành tây (1 kg): 10,000đ.
* Nồi cháo BV ĐK Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 250,000đ - Bí đỏ (5,5kg): 66,000đ.
* Nồi cháo BV Quận Thủ Đức :
- Thịt xay (3kg) : 150,000đ - Bí đỏ (4kg): 48,000đ.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 06-11-2014 14:52:50
Chi phí các nồi cháo :
Ngày 05/10/14 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Chả cá hấp (2kg): 44,000đ - Taxi : 60,000đ.
* Nồi cháo BVĐK Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 250,000đ - Bí đỏ (6kg): 72,000đ.
* Nồi cháo BV Quận Thủ Đức :
- Thịt xay (4kg) : 200,000đ - Bí đỏ (6kg): 72,000đ.

Ngày 12/10/14 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Hành lá (2kg): 40,000đ - Thịt xay (9kg): 450,000đ - Bí đỏ (9kg): 63,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ - Chả cá hấp (2kg): 44,000đ.
* Nồi cháo BVĐK Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 250,000đ - Bí đỏ (6kg): 72,000đ - Gas (1 bình): 360,000đ.
* Nồi cháo BV Quận Thủ Đức :
- Thịt xay (4kg) : 200,000đ - Bí đỏ (6kg): 72,000đ.

Ngày 19/10/14 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (9kg): 450,000đ - Bí đỏ (9kg): 54,000đ - Hành lá (2kg): 48,000đ - Hành tây (2kg): 20,000đ - Taxi : 60,000đ - Chả cá hấp : 44,000đ.
* Nồi cháo BVĐK Thủ Đức :
- Thịt xay (4kg): 200,000đ - Chả cá hấp (1,5kg): 33,000đ - Bí đỏ (6kg): 72,000đ.
* Nồi cháo BV Quận Thủ Đức :
- Thịt xay (4kg) : 200,000đ - Chả cá hấp (1,5kg) : 33,000đ -  Bí đỏ (6kg): 72,000đ.

Ngày 26/10/14 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (9kg): 450,000đ - Bí đỏ (9kg): 54,000đ - Hành lá (2kg): 48,000đ - Chả cá hấp (2kg): 44,000đ - Taxi : 60,000đ.
* Nồi cháo BV ĐK Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 250,000đ - Chả cá (0.5kg) : 11,000đ -  Bí đỏ (6kg): 72,000đ.
* Nồi cháo BV Quận Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg) : 250,000đ - Chả cá (0.5kg) : 11,000đ -  Bí đỏ (6kg): 72,000đ.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 07-12-2014 14:56:06
Chi phí các nồi cháo :
Ngày 02/11/14 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (9kg): 450,000đ - Bí đỏ (10kg): 55,000đ - Chả cá hấp (2kg): 44,000đ - Hành lá (2kg): 40,000đ  - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức(BV Đa Khoa + BV Quận) :
- Thịt xay (8kg): 400,000đ - Bí đỏ (12kg): 120,000đ - Chả cá hấp (3kg) : 66,000đ - Gas (1 bình): 380,000đ.

Ngày 09/11/14 : :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (9kg): 450,000đ - Bí đỏ (9,5kg): 57,000đ - Hành lá (2kg): 28,000đ - Chả cá hấp (1kg): 22,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức(BV Đa Khoa + BV Quận) :
- Thịt xay (8kg): 400,000đ - Bí đỏ (12kg): 120,000đ - Chả cá hấp (3kg) : 66,000đ.

Ngày 16/11/14 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (8kg): 400,000đ - Chả cá hấp (1kg) : 22,000đ - Hành lá (2kg): 54,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức(BV Đa Khoa + BV Quận) :
- Thịt xay (8kg): 400,000đ - Bí đỏ (12kg): 120,000đ - Chả cá hấp (3kg) : 66,000đ.

Ngày 23/11/14 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (8kg): 400,000đ - Bí đỏ (9,2kg): 55,000đ - Hành lá (2kg): 52,000đ - Chả cá hấp (1kg) : 22,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức(BV Đa Khoa + BV Quận) :
- Thịt xay (8kg): 400,000đ - Bí đỏ (12kg): 120,000đ - Chả cá hấp (3kg) : 66,000đ.

Ngày 30/11/14 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (8kg): 400,000đ - Hành tây (1kg) : 10,000đ - Hành lá (2kg): 44,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức(BV Đa Khoa + BV Quận) :
- Thịt xay (8kg): 400,000đ - Bí đỏ (12kg): 120,000đ - Chả cá hấp (3kg) : 66,000đ.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 07-01-2015 16:42:40
Chi phí các nồi cháo :
Ngày 07/12/14 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (8kg): 400,000đ - Chả cá hấp (1kg): 22,000đ - Hành lá (2kg): 48,000đ - Hành tây (1kg): 10,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ - Gas 1 bình(bổ sung của T11) :342,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức(BV Đa Khoa + BV Quận) :
- Thịt xay (8kg): 400,000đ - Bí đỏ (12kg): 120,000đ - Chả cá hấp (3kg) : 66,000đ.

Ngày 14/12/14 : :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (8kg): 400,000đ - Bí đỏ (10kg): 70,000đ - Hành lá (2kg): 48,000đ - Chả cá hấp (1kg): 22,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức(BV Đa Khoa + BV Quận) :
- Thịt xay (8kg): 400,000đ - Bí đỏ (12kg): 120,000đ - Chả cá hấp (3kg) : 66,000đ - Gas (1 bình): 305,000đ - Tiêu (1 kg): 150,000đ - Bột canh (100 gói) : 280,000đ - Bàn ionx (1 cái): 500,000đ - Khẩu trang (1 hộp): 25,000đ - Găng tay (1 hộp): 65,000đ.

Ngày 21/12/14 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (8kg): 400,000đ - Chả cá hấp (1kg) : 22,000đ - Bí đỏ (10kg): 70,000đ -  Hành lá (2kg): 52,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức(BV Đa Khoa + BV Quận) :
- Thịt xay (8kg): 400,000đ - Bí đỏ (12kg): 120,000đ - Chả cá hấp (3kg) : 66,000đ.

Ngày 28/12/14 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (8kg): 400,000đ  - Hành lá (2kg): 52,000đ - Hành tây (1,5kg): 10,000đ -  Chả cá hấp (1kg) : 22,000đ - Gas (1 bình): 339,000đ - Taxi (1 lượt): 60,000đ.
* Nồi cháo Thủ Đức(BV Đa Khoa + BV Quận) :
- Thịt xay (8kg): 400,000đ - Bí đỏ (12kg): 120,000đ - Chả cá hấp (3kg) : 66,000đ.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 01-03-2015 22:00:04
Lathuvang gửi cả nhà xem chi phí Tháng 01 /2015 các Nồi cháo miền Nam :

 [ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: PhúcÂmBuồn vào 02-03-2015 14:03:44
Chào cả nhà !

Trong những ngày trước và sau Tết âm lịch ; mình vẫn duy trì Nồi cháo NTCM tại bệnh viện quận Thủ đức đều đặn mỗi tuần .
Sau đây là phần chi phí :

CẬP NHẬT CHI PHÍ NỒI CHÁO BV QUẬN THỦ ĐỨC

Nồi cháo 22 :
( 8.2.2015 )

Thịt xay ; 4 kg : 160 K
Đậu nành ; ½ kg : 10 K
Cải xanh ; 1kg : 10 K
Bí đỏ ; 3kg : 18 K
Hành ; ½ ký : 5 K
Cộng : 203 K

Nồi cháo 23 :
( 15.2.2015 )

Thịt xay ; 3 kg : 120 K ( nấu 6/10 nồi 100 lít )
Đậu nành ; ½ kg : 10 K
Cải xanh ; 1 ký :  10 K
Bí đỏ ; 3 ký : 18 K
Hành ; 1 kg : 5 K
Ga ; 1 bình : 280 K
Cộng : 443 K

Nồi cháo 24  ( nấu 8/10 nồi 100 lít )
( 22.2.2015 )
Thịt xay : 3 kg : 120 K
Đậu nành ; ½ kg : 11 K
Cải xanh ; 1 kg : 10 K
Cà rốt ; 3 kg : 24 K
Hành ; 1 kg : 5 K
Cộng : 170 K

Nồi cháo 25  ( nấu 6/10 nồi 100 lít )
( 1.3.2015 )
Thịt xay ; 4kg : 160 K
Đậu nành ; ½ kg : 11 k
Cải xanh ; 1 kg : 10 K
Đậu cô ve ; 1 kg : 5 K
Cà rốt , 3 kg : 15 K
Hành , 1 kg : 5 K
Cộng : 206 K

TỔNG CỘNG : 1.022 K
Mong Tổ điều phối và bạn Lathuvang duyệt - chuyển trả giúp ạ !
Chào.Thân ái !
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 21-03-2015 20:24:24
Lathuvang gửi cả nhà xem chi phí Tháng 02 /2015 các Nồi cháo miền Nam :

 [ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 13-04-2015 22:58:45
Lathuvang gửi cả nhà xem chi phí Tháng 3/2015 các Nồi cháo miền Nam :

 [ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: PhaLe vào 27-04-2015 21:51:01
Phale CẬP NHẬT  CHI PHÍ THÁNG 4 HAI NỒI CHÁO TẠI THỦ ĐỨC
1- Ngày 4. 4 .2015 :
         Thịt xay 10 kg : 600 K
          Bí đỏ    14 kg :  112 K
2 – Ngày 12.4.2015 :
         Thịt xay 10 Kg : 600 K
         Bí đỏ      19 Kg : 152 K
3 – Ngày 19.4. 2015 :
         Thịt xay 10 Kg :    600 K
         Bí đỏ      13,5 Kg : 108 K
 4 -  Ngày 26.4. 2015 :
       Thịt xay 10 Kg    : 600  K
       Bí đỏ      14 Kg    : 112
Chi thêm :
1. Dao bào , 2 cái : 20 K
2.Thảm chùi chân , 3 cái : 30 K
3. Ly nhựa , 100 cái : 50 K
4.Ly nhựa , 300 cái :114 K
5.Muỗng 500 cái : 55K
6. Bọc xốp 2 kg : 56 K
7.Vòng hoa            : 500 K
8. Bếp ga công nghiệp ; 1cái : 500 K
9, Khẩu trang 2 hộp + găng tay 2 hộp : 180k
                         
TỔNG CỘNG : 4389k
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 21-05-2015 12:08:34
Lathuvang gửi cả nhà xem chi phí Tháng 4/2015 Nồi cháo Gia Định  :

 [ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: PhaLe vào 01-06-2015 13:42:52
CẬP NHẬT CHI PHI T5 HAI NỒI CHÁO TẠI THỦ ĐỨC:
1- Ngày 3.5..2015 :
         Thịt xay 10 kg : 600 K
          Bí đỏ    17 kg :  136 K
2 – Ngày 10.5.2015 :
         Thịt xay 10 Kg : 600 K
         Bí đỏ      17 Kg : 136 K
3 – Ngày 17.5.2015 :
         Thịt xay 10 Kg : 600 K
         Bí đỏ      15 Kg : 120 K
 4 -  Ngày 24.5.2015 :
       Thịt xay 10 Kg    : 600 K
       Bí đỏ      17 Kg    : 136 K
5 -  Ngày 31.5.2015 :
       Thịt xay 10 Kg    : 600 K
       Bí đỏ      16 Kg    : 128 K
Chi thêm : Ga 2 bình : 560k
 Ly nhựa + muỗng  250 cái : 119  K .
TỔNG CỘNG : 4335k !
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 09-06-2015 14:37:05
Lathuvang gửi cả nhà xem chi phí Tháng 5/2015 Nồi cháo Gia Định :

 [ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: PhaLe vào 03-07-2015 12:27:34
Cập nhật chi phí T6 hai nồi cháo tại Thủ Đức:

1- Ngày 7.6.2015 :
         Thịt xay 10 kg :   600 k
          Bí đỏ    15 kg :    120 k
                   
2 – Ngày 14.6..2015 :
         Thịt xay 10 Kg :   600 k
         Bí đỏ      17 Kg :   136 k
                   
3 – Ngày 21.6.2015 :
         Thịt xay 10 Kg :   600 k
         Bí đỏ      17 Kg :   170 k
                     
 4 -  Ngày 28.6.2015 :
       Thịt xay 10 Kg    : 600 K
       Bí đỏ      12 Kg    : 120 k
       Cà rốt       4 kg.    : 20k          

 Ga 1 bình : 295k
 Ly nhựa + muỗng  200  cái : 72k
 Bột canh : 2 thùng/100g : 300k
Tổng cộng:  3633k
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 08-07-2015 21:40:10
Lathuvang gửi cả nhà xem chi phí Tháng 6/2015 Nồi cháo Gia Định :

 [ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: PhaLe vào 29-07-2015 12:16:26
PhaLe cập nhật chi phí T7 hai nồi cháo Thủ Đức:

1- Ngày 5.7.2015 :
         Thịt xay 10 kg :   600 k
          Bí đỏ    16 kg :    192 k
          Cà rốt     4 kg :      48 k
                   
2 – Ngày 12.7..2015 :
         Thịt xay 10 Kg :   600 k
         Bí đỏ      14 Kg :   196 k
         Ca rốt       6 Kg  :    72 k
                     
3 – Ngày 19.7.2015 :
         Thịt xay 10 Kg :   600 k
         Bí đỏ      18 Kg :   252 k
         Cà rốt       6 Kg  :    72 k
                     
 4 -  Ngày 26.7.2015 :
       Thịt xay 10 Kg    : 600 k
       Bí đỏ      14 Kg    : 196 k
       Cà rốt       6 Kg    :   72 k
                     
 Ly nhựa + muỗng  200  cái : 88  K .
 

TỔNG CỘNG :  3588k
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 21-08-2015 01:25:28
Chi phí Tháng 7 /2015 Nồi cháo Gia Định :

 [ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: PhaLe vào 01-09-2015 13:59:56
Chi phí T8 hai nồi cháo TĐ

Ngày 2/8/2015
 - Thịt 10kg : 600k
 - Bí  11kg   : 168k

Ngày 9/8/2015
 - Thịt 10kg : 600k
 - Bí. 13kg.  : 143k

Ngày 16/8/2015
 - Thịt  10kg : 600k
 - Bí  10.5kg : 125k

Ngày 23/8/2015
 - Thịt   10kg :  600k
 - Bí.    10kg. :  120k

Ngày 30/8/2015
 - Thịt 10kg   : 600k
 - Bí.   10kg   :  120k

Ga 2 bình : 1 bình 280k, 1 bình 255k
Khẩu trang 2 hộp 50k
Gang tay 2 hộp 130k

TC : 4391k
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 12-09-2015 03:57:12
Chi phí Tháng 8 /2015 Nồi cháo Gia Định :

 [ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: PhaLe vào 02-10-2015 18:53:48
Chi phí T9 hai nồi cháo TĐ

Ngày 6/9/2015
  Thịt 10kg    : 600k
  Bí đỏ 10kg  : 100k

Ngày 13/9/2015
  Thịt 10kg.    : 600k
  Bí đỏ 11kg.  :  110k

Ngày 20/9/2015
   Thịt 10kg.   : 600k
   Bí đỏ. 10k.  100k

Ngày 27/9/2015
  Thịt 10kg.     : 600k
   Bí đỏ 10kg.  : 100k

Ga 2 binh: 1 bình 245k, 1 bình 270k
Xe đẩy nồi cháo 1 chiếc : 1145k

TC : 4470k
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: PhaLe vào 29-10-2015 15:13:33
Chi phí T10 hai nồi cháo TĐ

Ngày 4/10/205
Thịt  10kg    : 600k
Bí đỏ 10kg   : 100k

Ngày 11/10/2015
Thịt   10kg    : 600k
Bí đỏ 10kg    : 100k

Ngày 18/10/2015
Thịt   10kg.    : 600k
Bí đỏ  10kg.   : 100k

Ngày 25/10/2015
Thịt   10kg.     : 600k
Bí đỏ. 10kg.    : 100k

TC: 2800k
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 30-11-2015 13:32:53
Chi phí Tháng 9,10 /2015 Nồi cháo Gia Định :

 [ Bạn không có quyền xem tập tin này ]

 [ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: PhaLe vào 02-12-2015 15:09:20
Chi phí T11 hai nồi cháo TĐ

 Ngày 1/11/2015
Thịt  10kg. : 600k
Bí đỏ 10kg : 100k

Ngày 8/11/2015
Thịt  10kg   : 600k
Bí đỏ 10kg. : 100k

Ngày 15/11/2015
Thịt 10kg   : 600k
Bí đỏ 10kg : 100k

Ngày 22/11/2015
Thịt 10kg. : 600k
Bí đỏ 10kg : 100k

Ngày 29/11/2015
Thịt 10kg  : 600k
Bí đỏ 10kg : 100k

Ga 1 bình 280k
TC : 3780k
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 09-12-2015 13:27:43
Chi phí T11 NC Gia Định :

 [ Bạn không có quyền xem tập tin này ]
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: PhaLe vào 03-01-2016 10:42:23
Chi phí T12 hai Nồi Cháo TĐ

Ngày 6/12/2015
Thịt   10kg.   : 600k
Bí đỏ 10kg    : 120k

Ngày 13/12/2015
Thịt    10kg.   : 600k
Bí đỏ  10kg.   : 120k

Ngày 20/12/2015
Thịt.   10kg     : 600k
Bí đỏ  10kg     : 120k

Ngày 27/12/2015
Thịt.    10kg.    : 600k
Bí đỏ   10kg     : 120k

Ga 2 bình : 1 bình 305k, 1 bình 240k
Tiêu 1kg   : 100k
Bột canh 1 thùng/50goi : 140k

TC  : 3665k
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 08-01-2016 13:20:07
Chi phí T12  Nồi Cháo Gia Định :

Ngày 6/12/2015 :
- Hành lá  (3kg) : 75,000đ.
- Ngò rí : 15,000đ.

Ngày 13/12/2015 :
- Hành lá (2kg) : 60,000đ.
- Ngò rí : 10,000đ.

Ngày 20/12/2015 :
- Bí đỏ (5kg) : 50,000đ.
- Hành lá (2kg) : 60,000đ.
- Ngò : 20,000đ.

Ngày 27/12/2015 :
- Hành lá (2kg) : 60,000đ.
Tổng cộng : 350,000đ.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: PhaLe vào 01-02-2016 15:18:17
Chi phí T1/2016 hai nồi cháo TĐ

Ngày 3/1/2016
-   Thịt   10kg : 600k
-   Bí đỏ 10kg : 120k

Ngày 10/1/2016
-   Thịt    10kg  : 600k
-   Bí đỏ  10kg. : 120k

Ngày 17/1/2016
-   Thịt    10kg.  : 600k
-   Bí đỏ  10kg.  : 100k

Ngày 24/1/2016
-   Thịt    10kg    : 600k
-   Bí đỏ  10kg.   : 100k

Ngày 31/1/2016
-    Thịt.   5kg    : 300k
-    Bí đỏ  5kg    : 50k

Găng tay : 2 hộp 120k
Khẩu trang : 2 họp 60k

Tổng Cộng :  3370k
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 04-02-2016 15:45:33
Chi phí T01/2016 Nồi Cháo Gia Định :

Ngày 03/01/2016 :
- Hành lá (2kg) : 60,000đ.
- Ngò rí : 15,000đ.
- Cà rốt (3kg) : 42,000đ.

Ngày 10/01/2016 :
- Hành lá (2kg) : 50,000đ.
- Ngò rí : 15,000đ.
- Gas (1 bình) : 286,000đ.

Ngày 17/01/2016 :
- Hành lá (2kg) : 60,000đ.
- Ngò : 15,000đ.
- Taxi : 50,000đ.

Ngày 24/01/2016 :
- Hành lá (2kg) : 34,000đ.
- Ngò rí : 10,000đ.

Ngày 31/01/12016 :
- Hành lá (2kg) : 48,000đ.
- Ngò rí : 10,000đ.

Tổng cộng : 695,000đ. [/color]
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 08-03-2016 14:05:59
Chi phí T02/2016 Nồi Cháo Gia Định :

Ngày 21/02/2016 :
- Thịt xay (9kg) : 450,000đ.
- Bí đỏ (10kg) : 100,000đ.
- Hành lá (2kg) : 60,000đ.
- Ngò rí : 15,000đ.

Ngày 28/02/2016 :
- Hành lá (2,5kg) : 62,000đ.
- Bí đỏ (10kg) : 120,000đ.
- Ngò rí : 10,000đ.

Tổng cộng : 817,000đ.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: PhaLe vào 29-03-2016 22:43:17
Chi phí T2 và T3 hai nồi cháo TĐ

Ngày 28/2/2016
-  Thịt   10kg   : 600k
-  Bí đỏ 10kg.  : 120k

Ngày 6/3/2016
-  Thịt    10kg.   : 600k
-   Bí đỏ  10kg   : 120k

Ngày 13/3/2016
-   Thịt     10kg   : 600k
-    Bí đỏ   10kg  : 120k

Ngày 20/3/2016
-    Thịt     10kg    : 600k
-     Bí đỏ.  10kg   : 120k

Ngày 27/3/2016
-     Thịt.     10kg.  : 600k
-     Bí đỏ.   10kg   : 120k

Ga 1 bình : 260k
Tổng cộng T2 và T3 : 3860k
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 31-03-2016 17:54:43
Chi phí T3/2016 Nồi Cháo Gia Định :

Ngày 06/3/2016 :
- Hành lá (2kg) : 60,000đ.
- Ngò rí : 15,000đ.
- Bí đỏ (8kg) : 64,000đ.
- Máy xay củ (1 cái) : 500,000đ.
- Máy xay đa năng (1 cái) : 999,000đ.

Ngày 13/3/2016 :
- Hành lá (2,5kg) : 50,000đ.
- Ngò rí : 5,000đ.
- Bí đỏ (4kg) : 40,000đ.
- Gas ( 1 bình) : 258,000đ.

Ngày 14/3/16 :
- Hổ trợ Quỹ Nồi cháo Quảng Bình : 5,000,000đ

Ngày 20/3/2016 :
- Hành lá (3kg) : 54,000đ.
- Cà rốt (8kg) : 64,000đ.

Ngày 27/3/2016 :
- Hành lá (2kg) : 44,000đ.
- Bí đỏ (8kg) : 80,000đ.

Tổng cộng : 7,233,000đ.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: PhaLe vào 29-04-2016 15:02:26
Chi phí T4 hai nồi cháo TĐ

Ngày 3/4/2016
-   Thịt 10kg.     : 600k
-    Bí đỏ 10kg   : 120k

Ngày 10/4/206
-   Thịt  5kg      : 300k
-    Bí đỏ 5kg    : 70k

Ngày 17/4/2016
-     Thịt.  10kg   : 600k
-     Bí đỏ. 10kg  : 140k

Ngày 24/4/2016
-      Thịt  10kg    : 600k
-      Bí đỏ 10kg   : 140k

- Ga 2 bình :    560k
- Tạp dề 2 cái : 80k
- khăn lau 10 cái : 120k

Tổng cộng : 3330k
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 05-05-2016 14:42:39
Chi phí T4/2016 Nồi Cháo Gia Định :

Ngày 03/4/2016 :
- Hành lá (3kg) : 60,000đ.
- Bí đỏ (10kg) : 70,000đ.

Ngày 10/4/2016 :
- Hành lá (3kg) : 36,000đ.
- Ngò rí : 15,000đ.
- Taxi : 60,000đ.

Ngày 17/4/16 :
- Hành lá (3,5kg) : 28,000đ.
- Cà rốt (5kg) : 30,000đ.
- Củ cải (5kg) : 15,000đ.
- Ngò (1kg) : 20,000đ.

Ngày 24/4/2016 :
- Hành lá (4kg) : 48,000đ.
- Bí đỏ (10kg) : 90,000đ.
- Taxi : 60,000đ.

Tổng cộng : 532,000đ.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: PhaLe vào 02-06-2016 17:12:11
Chi phí T5 hai nồi cháo TĐ

Ngày  1/5/2016
  -   Thịt    : 5kg  : 300k
  -   Bí đỏ. : 5kg. : 65k

Ngày   8/5/2016
-   Thịt    : 10kg   :  600k
-    Bí đỏ : 10kg   : 130k

Ngày.   15/5/2016
-    Thịt    : 10kg   : 600k
-    Bí đỏ  : 10kg   : 150k

Ngày     22/5/2016
-    Thịt.    : 10kg.   : 600k
-     Bí đỏ  : 10kg    : 160k

Ngày.     29/5/2016
-     Thịt    : 10kg    : 600k
-     Bí đỏ  : 10kg    : 140k

Ga : 2 bình  525k

Tổng cộng   : 3870k
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: PhaLe vào 02-07-2016 20:33:01
Chi phí T6 hai nồi cháo TĐ

Ngày  5/6/2016
Thịt   10kg :  600k
Bí đỏ. 10kg : 140k

Ngày 12/6/2016
Thịt.      10kg  :   600k
Bí đỏ.    10kg  :   130k

Ngày  19/6/2016
Thịt       10kg   : 600k
Bí đỏ     10kg   : 130k

Ngày.   26/6/2016
Thịt.       10kg   :  600k
Bí đỏ      10kg   :  130k

TC  :   2930k
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 07-07-2016 15:12:30
Chi phí T5/2016 Nồi Cháo Gia Định :

Ngày 01/5/2016 :
- Gas (1 bình) : 267,000đ.
- Hành lá (4kg) : 60,000đ.
- Bí đỏ (5kg) : 50,000đ.
- Ngò rí : 10,000đ.

Ngày 08/5/2016 :
- Hành lá (3kg) : 54,000đ.
- Taxi : 60,000đ.

Ngày 22/5/16 :
- Hành lá (5kg) : 50,000đ.
- Bí đỏ (10kg) : 90,000đ.
- Ngò (0.5kg) : 12,500đ.
- Taxi : 57,000đ.

Ngày 29/5/2016 :
- Hành lá (2.5kg) : 35,000đ.
- Bí đỏ (10kg) : 100,000đ.
- Ngò rí (1,5kg) : 30,000đ.
- Taxi : 55,000đ.

Tổng cộng : 930,500đ.

Chi phí T6/2016 Nồi Cháo Gia Định :
Ngày 05/6/2016 :
- Hành lá (3kg) : 90,000đ.
- Bí đỏ (8.8kg) : 106,000đ.

Ngày 12/6/2016 :
- Ngò rí (3kg) : 60,000đ.
- Hành lá (1kg) : 32,000đ.
- Taxi : 52,000đ.

Ngày 19/6/16 :
- Bí đỏ (8kg) : 96,000đ.
- Taxi : 60,000đ.

Ngày 26/6/2016 :
- Hành lá (1kg) : 30,000đ.
- Gas (1 bình) :  271,000đ.
- Taxi : 60,000đ.
 
Tổng cộng : 857,000đ.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: PhaLe vào 02-08-2016 13:51:40
Chi phí T7 hai nồi cháo thủ đức

Ngày   3/7/2016
Thịt      10kg.     600k
Bí đỏ.   10kg.     110k

Ngày 10/7/2016
Thịt.        10kg.     600k
Bí đỏ.      10kg.     110k

Ngày 17/7/2016
Thịt.         10kg.      600k
Bí đỏ.       10kg.      110k

Ngày 24/7/2016
Thịt.         10kg.      600k
Bí đỏ.       10kg.      100k

Ngày 31/7/2016
Thịt           10kg.       600k
Bí đỏ.        10kg.       100k

Ga 2 bình  : 530k
Găng tay 2 hộp :   130k
Ruột máy xay bí : 140

TC : 4330k
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: PhaLe vào 10-09-2016 09:45:05
Chi phí T8 hai nồi cháo TĐ

Ngày   7/8/2016
Thịt.      10kg.       600k
Bí đỏ.    10kg.       100k

Ngày 14/8/2016
Thịt        10kg.        600k
Bí đỏ.     10kg.        100k

Ngày 21/8/2016
Thịt.        10kg.        600k
Bí đỏ.      10kg.        100k

Ngày 28/8/2016
Thịt.        5kg.          300k
Bí đỏ.     5 kg.          50k

Ga 1 bình. : 250k
Dao bào bí :  100k
Thớt 2 cái. :   150k

TC:   2950k
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 18-09-2016 14:20:20
Chi phí T7/2016 Nồi Cháo Gia Định :

Ngày 24/7/2016 :
- Hành lá (2.5kg) : 30,000đ.
- Ngò rí : 20,000đ.

Ngày 31/7/2016 :
- Hành lá (3kg) : 36,000đ.
- Taxi (5 chuyến / T7) : 250,000đ.

Chi phí T8/2016 Nồi Cháo Gia Định :

Ngày 21/8/16 :
- Gas (1 bình) : 253,000đ.

Ngày 28/8/2016 :
- Taxi (4 chuyến / T8) : 240,000đ.

* Những khoản khác MTQ ủng hộ hiện vật. Xin cảm ơn.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: PhaLe vào 05-10-2016 21:04:14
Chi phí T9 hai nồi cháo TĐ
Ngày 4/9/2016
  - Thịt 10kg.   600k
  -  Bí đỏ 10kg 100k

Ngày 11/9/2016
  -  Thịt   10kg.  600k
  -  Bí đỏ. 10kg.   85k

Ngày 18/9/2016
  -  Thịt.    10kg.   600k
  -  Bí đỏ.   10kg.    85k

Ngày 25/8/2016
  -  Thịt.     10kg.    600k
  -  Bí đỏ.   10kg.      85k

TC: 2755k
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: PhaLe vào 05-11-2016 21:50:04
Chi phí T10 hai nồi cháo TĐ
Ngày 2/10/2016
-  Thịt.      10kg      600k
-  Bí đỏ     10kg       80k

Ngày 9/10/2016
-  Thịt       10kg.      600k
-   Bí đỏ.   10kg.        80k

Ngày 16/10/2016
-  Thịt.       10kg.      600k
-  Bí đỏ.     10kg.        80k

Ngày  23/10/2016
-   Thịt.       10kg.      600k
-   Bí đỏ.     10kg.      100k

Ngày 30/10/2016
-  Thịt.         10kg.      600k
-  Bí đỏ.       10kg.      120k

- Ga 2 bình : 1 bình 250k , 1 bình 280k
TC: 3990k
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 13-11-2016 13:55:53
Chi phí T9,10/2016 Nồi Cháo Gia Định :

Ngày 11/9/2016 :
- Taxi (1 chuyến) : 65,000đ.
- Taxi (Bổ Sung  ngày 07/8/16 / 1 chuyến) : 60,000đ.

Ngày 02/10/2016 :
- Hành lá (2kg) : 50,000đ.
- Taxi (1 chuyến) : 60,000đ.

Ngày 09/10/16 :
- Hành lá (1 kg) : 25,000đ.
- Taxi (1 chuyến) : 60,000đ.
- Gas (1 bình) : 274,000đ.

Ngày 16/10/2016 :
- Hành lá (2kg) : 60,000đ.
- Taxi (1 chuyến) : 60,000đ.

Ngày 30/10/16 :
- Hành lá (2kg) : 60,000đ.
- Taxi (1 chuyến) : 60,000đ.

Tổng chi T9,10/2016 : 834,000đ.

* Những khoản khác MTQ ủng hộ hiện vật. Xin cảm ơn.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: PhaLe vào 30-11-2016 21:13:48
Cập nhật chi phí T11 hai nồi cháo TĐ
Ngày 6/11/2016
Thịt.     10kg   600k
Bí đỏ.   10kg.  110k

Ngày 13/11/2016
Thịt        10kg   600k
Bí đỏ.     10kg.  120k

Ngày 20/11/2016
Thịt.         10kg.  600k
Bí đỏ        10kg.  120k

Ngày 27/11/2016
Thịt.         10kg     600k
Bí đỏ.       10kg.    120k

Ga 2 bình : 585k
TC: 3455k
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 02-12-2016 10:20:39
Chi phí T11/2016 Nồi Cháo Gia Định :
Ngày 27/11/2016 :
- Hành lá (3kg) : 135,000đ.
- Taxi (1 chuyến) : 62,000đ.
Tổng cộng : 197,000đ.

* Những khoản khác MTQ ủng hộ hiện vật. Xin cảm ơn.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: PhaLe vào 30-12-2016 22:02:15
Cập nhật chi phí T12 hai nồi cháo TĐ
Ngày 4/12/2016
Thịt.    10kg     600k
Bí đỏ.  10kg     120k

Ngày 11/12/2016
Thịt.      10kg.     600k
Bí đỏ.    10kg.     120k

Ngày  18/12/2016
Thịt.       10kg.     600k
Bí đỏ.     10kg.    120k

Ngày 25/12/2016
Thịt.       10kg.     600k
Bí đỏ.     10kg.    120k

Ga 1 binh : 295k
TC : 3175k
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 07-01-2017 13:38:13
Chi phí T12/2016 Nồi Cháo Gia Định :
Ngày 04/12/2016 :
- Hành lá (3kg) : 102,000đ.
- Taxi : 60,000đ.

Ngày 11/12/2016 :
- Taxi  : 60,000đ.

Ngày 18/12/16 :
- Thịt xay (3kg) : 135,000đ.
- Hành lá (2kg) : 90,000đ.
- Taxi : 60,000đ.

Ngày 25/12/2016 :
- Hành lá : 80,000đ.

Tổng cộng : 587,000đ.
* Những khoản khác MTQ ủng hộ hiện vật. Xin cảm ơn.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 21-02-2017 11:56:49
Chi phí T01/2017 Nồi Cháo Gia Định :
Ngày 01/01/2017 :
- Taxi : 60,000đ.

Ngày 08/01/2017 :
- Bí đỏ (11kg ) : 132,000đ.

Ngày 15/01/17 :
- Hành lá (3kg) : 15,000đ.
- Taxi : 60,000đ.

Tổng cộng : 267,000đ.
* Những khoản khác MTQ ủng hộ hiện vật. Xin cảm ơn.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: PhaLe vào 27-02-2017 21:47:50
Chi phí T1 và T2 /2017 hai nồi cháo TĐ
Ngày 1/1/2017
Thịt     5kg.  300k
Bí đỏ.  5kg.    60k

Ngày 8/1/2017
Thịt.     5kg.  300k
Bí đỏ.   5kg.    60k

Ngày 15/1/2017
Bí đỏ.    5kg.   60k

Tháng 2/2017
Ngày 19/2/2017
Thịt.     10kg.    600k
Bí đỏ.   10kg.    120k

Ngày 26/2/2017
Thịt.      10kg.   600k
Bí đỏ.    10kg.   120k
Ga 1 bình : 330k
TC 2 tháng : 2550k
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 10-03-2017 12:19:31
Chi phí T02/2017 Nồi Cháo Gia Định :
Ngày 19/02/17 :
- Hành lá (3kg) : 30,000đ.
- Bí đỏ (10kg) : 40,000đ.

Tổng cộng : 70,000đ.
* Những khoản khác MTQ ủng hộ hiện vật. Xin cảm ơn.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: PhaLe vào 02-04-2017 11:15:33
Chi phí T3/2017 hai nồi cháo TĐ
Ngày 5/3/2017
Thịt.   10kg.   600k
Bí đỏ. 10kg.   100k

Ngày 12/3/2017
Thịt.     10kg.   600k
Bí đỏ.   10kg.   100k
 
Ngày 19/3/2017
Thịt    5kg.     300k
Bí đỏ  5kg.      50k

Ngày 26/3/2017
Thịt.      10kg.   600k
Bí đỏ     10kg.   100k

Máy xay bí 1 cái 650k ( NC bên tam phú )

TC: 3100k
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 04-04-2017 12:03:37
Chi phí T3/2017 Nồi Cháo Gia Định :
Ngày 05/3/2017 :
- Taxi : 60,000đ.

Ngày 12/3/2017 :
- Hành lá (3kg) : 15,000đ.
- Taxi : 60,000đ.

Ngày 19/3/2017 :
- Taxi : 60,000đ.

Ngày 26/3/2017 :
- Gas (1 bình) : 335,000đ.
- Taxi : 60,000đ.
- Bổ sung Gas ngày 23/01/17 (1 bình) : 311,000đ.

Tổng cộng : 901,000đ.
* Những khoản khác MTQ ủng hộ hiện vật. Xin cảm ơn.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: PhaLe vào 02-05-2017 20:34:44
Chi phí T4/2017 hai nồi cháo Thủ Đức
Ngày 2/4/2017
Thịt.       10kg.    600k
Bí đỏ      10kg     100k

Ngày 9/4/2017
Thịt.        10kg.    600k
Bí đỏ.      10kg.     80k

Ngày 16/4/2017
Thịt.         10kg.   600k
Bí đỏ.       10kg.   100k

Ngày 23/4/2017
Thịt.         10kg.    600k
Bí đỏ.       10kg.    100k

Ngày 30/4/2017
Thịt.        10kg.     600k
Bí đỏ.      10kg.    100k
Ga 2 bình : 1 bình 280k. 1 bình 290k
TC : 4050k
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 06-05-2017 22:31:16
Chi phí T4/2017 Nồi Cháo Gia Định :
Ngày 16/4/17 :
- Hành lá (2kg) : 50,000đ.
Ngày 30/4/2017 :
- Hành lá   : 20,000đ.
- Taxi ngày 30/4/17 : 65,000đ.
- Taxi  (ngày 02,09,16,23/4/17 ) : 240,000đ.

Tổng cộng : 375,000đ.

* Những khoản khác MTQ ủng hộ hiện vật. Xin cảm ơn.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: PhaLe vào 05-06-2017 17:08:24
Cập nhật chi phí T5 hai nồi cháo Thủ Đức.
Ngày   7/5/2017
Thịt      10kg.   600k
Bí đỏ.   10kg.   100k

Ngày.   14/5/2017
Thịt.       10kg.   600k
Bí đỏ.     10kg.   100k

Ngày 21/5/2017
Thịt       10kg.     600k
Bí đỏ.    10kg.    100k

Ngày.   28/5/2017
Thịt.       10kg.     600k
Bí đỏ.     10kg.    100k
Máy xay sinh tố 1 cái 560k ( Bv Việt Thắng)
TC: 3360k
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 06-06-2017 16:17:09
Chi phí T5/2017 Nồi Cháo Gia Định :
Ngày 14/5/17 :
- Hành lá (3kg) : 45,000đ.
Ngày 21/5/2017 :
- Hành lá (3kg) : 45,000đ.
Ngày 28/5/17 :
- Hành lá (2kg) : 20,000đ.
- Taxi (ngày 07,14,21,28/5/17 ) : 240,000đ.

Tổng cộng : 350,000đ.

* Những khoản khác MTQ ủng hộ hiện vật. Xin cảm ơn.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: PhaLe vào 29-06-2017 19:05:38
Cập nhật chí Phí hai nồi cháo TĐ T6/2017
Ngày 3/6/2017
Thịt   10kg.     500k
Bí đỏ 10kg.       90k

Ngày 10/6/2017
Thịt.    10kg.     500k
Bí đỏ.  10kg.      90k

Ngày 17/6/2017
Thịt.     10kg.    500k
Bí đỏ.   10kg.     90k

Ngày 24/6/2017
Thịt.      10kg.    500k
Bí đỏ.    10kg.      90k

Ga 2 bình : 540k
TC:  2900k

@: Từ tháng này trở đi bên chỗ lấy thịt giảm 10k/1kg ạh.\"vì thịt heo giờ đang rẻ ii\"
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 06-07-2017 14:50:43
Chi phí T6/2017 Nồi Cháo Gia Định :
Ngày 04/6/17 :
- Taxi  : 60,000đ.
Ngày 11/6/2017 :
- Taxi : 60,000đ.
Ngày 25/6/17 :
- Hành lá (3kg) : 90,000đ.
- Taxi  : 56,000đ.

Tổng cộng : 266,000đ.

* Những khoản khác MTQ ủng hộ hiện vật. Xin cảm ơn.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 04-08-2017 13:41:31
Chi phí T7/2017 Nồi Cháo Gia Định :
Ngày 02/7/17 :
- Hành lá (4kg)  : 40,000đ.
Ngày 09/7/2017 :
- Taxi : 60,000đ.
Ngày 16/7/17 :
- Hành lá (3kg) : 70,000đ.
- Taxi : 60,000đ.
Ngày 23/7/17:
- Hành lá (3kg) : 60,000đ.
- Gas (1 bình) : 287,000đ.
- Taxi : 60,000đ.

Tổng cộng : 637,000đ.

* Những khoản khác MTQ ủng hộ hiện vật. Xin cảm ơn.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: PhaLe vào 06-08-2017 22:13:59
Cập nhật chi phí T7 hai nồi cháo TĐ
Ngày 2/7/2017
Thịt    10kg.    500k
Bí đỏ. 10kg.    90k

Ngày 9/7/2017
Thịt.   10kg.     500k
Bí đỏ. 10kg.      90k

Ngày 16/7/2017
Thịt.   10kg.     500k
Bí đỏ. 10kg.     90k

Ngày 23/7/2017
Thịt.    10kg.     500k
Bí đỏ.  10kg.      90k

Ngày 30/7/2017
Thịt.   10kg.      500k
Bí đỏ.  10kg.     100k
TC: 2960k
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: PhaLe vào 04-09-2017 21:40:22
Cập nhật chi phí T8 hai Nồi cháo TĐ
Ngày 6/8/2017
Thịt.      10kg.     500k
Bí đỏ     10kg.     100k

Ngày 13/8/2017
Thịt        10Kg      500k
Bí đỏ      10kg.     120k

Ngày 20/8/2017
Thịt.       10kg.      500k
Bí đỏ.     10kg.      130k

Ngày 27/8/2017
Thịt          5kg.       250k
Bí đỏ.       5kg.        65k

Ga 1 bình 270k
TC:   2435k
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 06-09-2017 14:21:03
Chi phí T8/2017 Nồi Cháo Gia Định :
Ngày 06/8/17 :
- Hành lá (2kg) : 50,000đ.
- Ngò (2kg) : 25,000đ.
- Taxi (ngày 30/7 và 06/8/17 ) : 120,000đ.

Ngày 13/8/2017 :
- Hành lá (ngày 30/7 và 13/8//17)  5kg : 100,000đ.
- Taxi : 60,000đ.

Ngày 20/8/17 :
- Hành lá (3kg) : 45,000đ.
- Taxi : 60,000đ.

Tổng cộng : 460,000đ.

* Những khoản khác MTQ ủng hộ hiện vật. Xin cảm ơn.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: PhaLe vào 09-10-2017 20:58:13
Cập nhật chi phí T9 hai nồi cháo TĐ
Ngày 3/9/2017
Thịt.        10kg.     500k
Bí đỏ.      10kg.     150k

Ngày 10/9/2017
Thịt.        10kg.      500k
Bí đỏ.      10kg.      150k

Ngày 17/9/2017
Thịt.        10kg.       500k
Bí đỏ       10kg.       150k

Ngày 24/9/2017
Thịt.         10kg.      500k
Ba đỏ.      10kg.      150k
Ga 1 bình.  280k
Kiềng bếp ga 1 cái . 50k

TC: 2930k
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 10-10-2017 11:27:20
Chi phí T9/2017 Nồi Cháo Gia Định :
Ngày 03/9/17 :
- Hành lá  : 60,000đ.
- Bí đỏ : 80,000đ.

Ngày 16/9/2017 :
- Bí đỏ (11,6kg) : 116,000đ.
- Hành lá ( 4kg) : 120,000đ.

Ngày 24/9/17 :
- Taxi ( 4 lượt) : 240,000đ.


Tổng cộng : 616,000đ.

* Những khoản khác MTQ ủng hộ hiện vật. Xin cảm ơn.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: PhaLe vào 02-11-2017 13:11:29
Cập nhật chi phí T10 hai nồi cháo TĐ
Ngày 1/10/2017
Thịt 10kg.      600k
Bí đỏ 10kg.   170k

Ngày 8/10/2017
Thịt.   10kg.     600k
Bí đỏ.  10kg.    160k

Ngày 15/10/2017
Thịt.  10kg.      600k
Bí đỏ.  10kg.    160k
 
Ngày 22 /10/2017
Thịt.   10kg.      600k
Bí đỏ. 10kg.      160k

Ngày 29/10/2017
Thịt.    5kg.       300k
Bí đỏ.  5kg.       80k

Ga 2 bình : 610k
TC:  4040k
@: Từ tháng này thịt heo nên vì vậy giá thịt trở về giá cũ ạh.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 09-11-2017 12:27:55
Chi phí T10/2017 Nồi Cháo Gia Định :
Ngày 01/10/17 :
- Hành lá (3kg) : 75,000đ.
- Gas ngày 16/9/17 (1 bình) : 339,000đ.
- Taxi (ngày 17,24/9 và 01/8 ) : 180,000đ.

Ngày 08/10/2017 :
- Bí đỏ (10kg) : 80,000đ.
- Hành lá (ngày 24/9 và 08/10) 4kg : 120,000đ.
- Taxi : 60,000đ.

Ngày 22/10/17 :
- Bí đỏ (10kg) : 140,000đ.
- Hành lá  : 60,000đ.
- Taxi : 60,000đ.

Ngày 29/10/17 :
- Taxi : 60,000đ.
- Hành lá (2,5kg) : 115,000đ.
- Hành tây (1kg) : 15,000đ.
- Bí đỏ (5kg) : 75,000đ.
 
Tổng cộng : 1,379,000đ.

* Những khoản khác MTQ ủng hộ hiện vật. Xin cảm ơn.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 06-12-2017 22:16:36
Chi phí T11/2017 Nồi Cháo Gia Định :
Ngày 05/11/17 :
- Taxi  : 60,000đ.

Ngày 12/11/2017 :
- Bí đỏ (10kg) : 180,000đ.
- Hành lá (3kg) : 180,000đ.
- Hành lá (2kg) : 80,000đ.
- Ngò (1kg) : 60,000đ.
- Hành tây (0.5kg) : 15,000đ.
- Taxi : 60,000đ.

Ngày 17/11/17 :
- Bếp gas CN Windo 280c (1 cái) : 400,000đ.

Ngày 19/11/17 :
- Bí đỏ (10,4kg) : 155,000đ.
- Hành lá (2kg) : 80,000đ.
- Taxi : 60,000đ.

Ngày 26/11/17 :
- Hành lá (3kg) : 45,000đ.
- Bí đỏ (10kg) : 90,000đ.
- Taxi : 60,000đ.
- Gas (1 bình) : 367,000đ.

Tổng cộng : 1,892,000đ.

* Những khoản khác MTQ ủng hộ hiện vật. Xin cảm ơn.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: PhaLe vào 13-12-2017 16:18:32
Cập nhật chi phí T11 hai NCTĐ
Ngày 5/11/2017
Thịt.  10kg       600k
Bí đỏ. 10kg.     160k

Ngày 12/11/2017
Thịt    5kg.        300k
Bí đỏ. 5kg.        80k

Ngày 19/11/2017
Thịt    10kg.      600k
Bí đỏ.  10kg.     150k

Ngày 26/11/2017
Thịt.    5kg.       300k
Bí đỏ.  5kg.       75k
Ga 1binh.  295k
TC:  2560k
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: PhaLe vào 03-01-2018 21:58:45
Cập nhật chi phí nồi cháo TĐ T12/2017
Ngày 3/12/2017
Thịt.   5kg.   300k
Bí đỏ. 5kg.   60k

Ngày 10/12/2017
Thịt.   5kg.    300k
Bí đỏ. 5kg.    60k
 
Ngày 17/12/2017
Thịt.    5kg.    300k
Bí đỏ.  5kg.    60k

Ngày 24/12/2017
Thịt.    5kg.    300k
Bí đỏ.  5kg.     60k

Ngày. 31/12/2017
Thịt.    5kg.     300k
Bí đỏ.  5kg.       60k
Ga 1 bình: 360k

TC: 2160k
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 06-01-2018 16:04:52
Chi phí T12/2017 Nồi Cháo Gia Định :
Ngày 03/12/17 :
- Hành lá (2kg) : 20,000đ.
- Ngò (1kg) : 10,000đ.
- Taxi : 60,000đ.

Ngày 10/12/2017 :
- Hành lá (1.5kg) : 45,000đ.
- Taxi : 60,000đ.

Ngày 17/12/17 :
- Hành lá (2kg) : 20,000đ.

Ngày 24/12/17 :
- Hành lá (3kg) : 40,000đ.

Ngày 31/12/17 :
- Hành lá (3kg) : 30,000đ.

Tổng cộng : 285,000đ.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: PhaLe vào 04-07-2018 22:09:11
Cập nhật chi phí nồi cháo Thủ Đức T3 và T4/2018.
Ngày 11.3.2018
Thịt.     5kg     300k
Bí đỏ.   6kg.      90k

Ngày 18.3.2018
Thịt.     5kg.     300k
Bí đỏ.   6kg.       90k

Ngày 25.3.2018
Thịt.     5kg.      300k
Bí đỏ.   7kg.     105k

Ngày 1/4/2018
Thịt.     5kg.     300k
Bí đỏ.   6kg.     90k

Ngày 8/4/2018
Thịt.     5kg.     300k
Bí đỏ.   6kg.      90k

Đậu nành : 2 kg.  30k
Ga 1 bình :           340k.
TC:    2335k
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 03-10-2018 16:45:11
Chi phí Nồi cháo Gia Định tháng 1/2018 đến tháng 8/2018 :
Tháng 01 :
- Hành lá (3kg) : 45,000đ
- Ngò : 5,000đ.
- Bí đỏ (10kg) : 80,000đ.
- Taxi (ngày 17,24/12/2017 / 2 chuyến) : 120,000đ.
- Taxi (tháng 01/ 4 chuyến) : 240,000đ.
Tổng cộng : 490,000đ.

Tháng 02 : Nghỉ Tết

Tháng 3:
- Hành lá (3kg) : 60,000đ.
- Taxi (4 chuyến) : 240,000đ.
Tổng cộng : 300,000đ.

Tháng 4 :
- Hành lá (10kg) : 210,000đ.
- Taxi (5 chuyến) : 300,000đ.
Tổng cộng : 510,000đ.

Tháng 5 :
Ngày 20 :
- Hành lá (3kg) : 40,000đ.
- Gas (1 bình) : 275,000đ.
Ngày 24 :
- Hành lá (2kg) : 40,000đ.
- Taxi (3 chuyến) : 180,000đ.
Tổng cộng : 535,000đ.

Tháng 6 :
- Hành lá (6kg) : 180,000đ.
- Taxi (5 chuyến) : 300,000đ.
Tổng cộng : 480,000đ.

Tháng 7:
Ngày 07 :
- Hành lá (2kg) : 60,000đ.
- Ngò : 15,000đ.
- Bí đỏ (5kg) : 100,000đ.
Ngày 22:
- Hành lá (2kg) : 60,000đ.
Ngày 29:
- Bí đỏ (10kg): 80,000đ.
- Hành lá (3kg) : 15,000đ.
Tổng cộng : 330,000đ.

Tháng 8 :
Ngày 05 :
- Bí đỏ  (20kg) : 140,000đ.
- Hành lá (3kg) : 30,000đ.
Ngày 26 :
- Bí đỏ (10kg) : 120,000đ.
Tổng cộng 290,000đ.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 09-10-2018 13:24:39
Chi phí T9/2018 Nồi Cháo Gia Định :
Ngày 02/9/18 :
- Hành lá (3kg) : 30,000đ.
- Taxi (1 chuyến)  : 60,000đ.
- Gas (1 bình) : 300,000đ.

Ngày 22/9/18 :
- Hành lá ( 3kg) : 65,000đ.

Tổng cộng : 455,000đ.

* Những khoản khác MTQ ủng hộ hiện vật. Xin cảm ơn.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: banbe6x vào 24-10-2018 18:32:38
Chào cả nhà !

Hiện tại quỹ của nồi cháo Quảng Bình đã cạn, trong khi chờ sự ủng hộ từ các thành viên thì trước mắt chúng ta sẽ xuất quỹ của nồi cháo Miền Nam để ủng hộ cho quỹ của nồi cháo Quảng Bình 5,000,000đ các bạn nhé !

@Lathuvang : Lá thực hiện dùm nha

http://www.nguoitoicuumang.com/noi-chao-tu-thien/67172-qua-ng-ba-nh-na-i-cha-o-ta-thia-n-ba-nh-via-n-ha-u-ngha-via-t-nam-cu-ba-a-ng-ha-i?start=225#107307

Xin cảm ơn sự quan tâm của cả nhà.

Thân.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 14-11-2018 13:58:10
Chi phí Tháng 10/2018 NC Gia Định :
Ngày 07/10/18 :
- Hành lá (2kg) : 60,000đ.
- Taxi ( 1 lượt) : 60,000đ.

Ngày 14/10/18 :
- Hành lá (3kg) : 60,000đ.
- Bí đỏ (20kg) : 140,000đ.
- Taxi (1 lượt) : 60,000đ.
- Khẩu trang, bao tay : 55,000đ.

Ngày 21/10/18:
- Dây cáp khóa (1 sợi) : 170,000đ.
- Ổ khó (1 cái) : 150,000đ.
- Gas 12kg (1 bình) : 370,000đ.
- Taxi (1 lượt) : 60,000đ.

Ngày 24/10/18 :
- Hổ trợ Nồi cháo Quảng Bình : 5,000,000đ.

Bổ sung taxi :
- Ngày 26/8/18 : (1 lượt ) : 60,000đ.
- Ngày 09,16,23,30/9/18 : (4 lượt) : 240,000đ.

Tổng chi : 6,485,000đ.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: banbe6x vào 03-12-2018 11:46:43
Chi phí Tháng 12/2018 NC Gia Định :
Ngày 02/12/18(Tuần 1) :
- Hành lá (2kg) : 30,000đ.

Tổng chi : 30,000đ
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: lathuvang vào 07-12-2018 16:44:25
Chi phí Tháng 11/2018 NC Gia Định :
Ngày 11/11/18:
- Hộp đựng cháo (50 cái) : 55,000đ.
- Taxi : 60,000đ.
Ngày 18/11/18:
- Taxi : 60,000đ.

* Những khoản khác MTQ ủng hộ hiện vật. Xin cảm ơn.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 09-12-2018 14:15:05
Chi phí Ngày 9/12 / 2018

- Taxi  :  50.000 nghìn đồng ( 1 lượt )
- Gaz  :  250.000đ
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: banbe6x vào 29-12-2018 06:10:46
Chi phí ngày 16 & 23/12/2018 :

- Taxi 16/12 : 60,000đ
- Taxi 23/12 : 60,000đ

Thân.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: banbe6x vào 10-01-2019 20:37:30
Chi phí ngày 30/12/2018 :

Không có !

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà.

Thân.
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 27-01-2019 15:29:01
Chi phí ngày 27/1/2019 :
 Taxi 54.000 nghìn đồng (1lượt) .
 Thân
Tiêu đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 28-01-2019 00:03:45
Chi phí ngày 13 & 20 /1 / 2019 :
 13/1 taxi 60.000 nghìn đồng
 20/1 taxi 60.000 nghìn đồng
Thân.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 24-02-2019 16:22:19
Chi phí ngày 24/2 /2019
Taxi : 50.000 nghìn đồng (1lượt) .
 

Thân.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 03-03-2019 13:31:14
Chi phí ngày 3/3/2019
 Tiền taxi :60.000 nghìn đồng (1lượt)
Thân..
Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 04-03-2019 12:33:06
Chào cả nhà !!!
Ngày 3/3/2019.
 Thay bình gas 13kg  : 270 nghìn đồng.

 Thân.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 10-03-2019 18:19:31
Chào cả nhà !!!
 Chi phí ngày 10/3/2019

 Không có.

 Cảm ơn sự chung tay của cả nhà
Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 17-03-2019 12:34:32
Chào cả nhà!!!
 Chi phí ngày 17/3/2019

Không có.
Cảm ơn sự chung tay của cả nhà.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 24-03-2019 14:17:06
Chào cả nhà!!!
 Chi phí ngày 24/3/2019.

 Không có.
 
Cảm ơn sự chung tay của cả nhà
Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 31-03-2019 11:47:30
Chào cả nhà !!!
 Chi phí ngày 31/3/2019
 
 Không có .
 
Xin chân thành cảm ơn cả nhà.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 07-04-2019 18:12:24
Chào cả nhà !!!

Chi phí ngày 7/4/2019 :

 Tiền taxi : 65.000₫ / lượt
 

Thân. 
Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 14-04-2019 13:15:35
Chào cả nhà !!
 Chi phí ngày 14/4/2019 như sau

Tiền taxi :60.000₫ / lượt
 Thân.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 15-04-2019 19:26:19
Chào cả nhà !!!
 Chi phí ngày 14/4/2019
 
Gas : 290.000₫ (13kg)


 Thân.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 21-04-2019 15:11:18
Chào cả nhà !!!
Chi phí ngày 21/4/2019

Tiền taxi: 50.000₫/ lượt

Thân.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 30-04-2019 22:44:15
Chào cả nhà !!!!

Ngày 28/4/2019  Off

 Thân.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 05-05-2019 17:26:48
Chào cả nhà !!!


Chi phí ngày 5/5/2019

 Không có

 Xin chân thành cảm ơn
Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 12-05-2019 15:21:29
Chào cả nhà !!!

Chi phí ngày 12/5/2019 như sau:

1 . Taxi 62.000₫/ 1 lượt.
2. Cà rốt 48.000₫ / 8kg.
Xin chân thành cảm ơn cả nhà.

Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 19-05-2019 15:35:32
Chào cả nhà !!!

Chi phí ngày 19/5/2019 như sau:

 Cà rốt : 70.000₫/10kg.
 
Thân.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 26-05-2019 20:40:34
Chào cả nhà !!!!

Chi phí ngày 26/5/2019

1. Cà rốt : 80.000₫/10kg. (Hỏng) 24/5/2091
2. Cà rốt : 110.000₫/10kg.  26/5/2019
3. Tiền taxi 60.000₫/lượt.

Thân.


Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 01-06-2019 18:22:41
Chào cả nhà !!!

Chi phí ngày 31/5/2019 :

Tiền phúng điếu Bà Nội TV Đoàn Khánh Linh 500.000₫ .

Thân.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 02-06-2019 21:03:07
Chào cả nhà!!!

Chi phí ngày 2/6/2019 như sau:


Tiền taxi : 70.000₫/ lượt.
Tiền củ cà rốt: 80.000₫/ 10kg.

Thân..
Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 09-06-2019 18:35:11
Chào cả nhà !!!

 Chi phí ngày 9/6/2019 như sau:

1. Tiền củ cà rốt : 60.000₫/ 10kg.
2. Tiền taxi : 60.000₫/ lượt .

Thân.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 17-06-2019 11:26:28
Chào cả nhà !!

Chi phí ngày 16/6/2019 như sau:

1. Tiền taxi : 65.000₫/lượt .Thân.


Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 24-06-2019 07:22:10
Chào cả nhà!!
 
Chi phí ngày 23/6/2019 như sau:

1. Cà rốt : 80.000₫/ 10kg.
2. Tiền taxi : 60.000₫ / lượt.

Cảm ơn sự chung tay của cả nhà.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 01-07-2019 15:22:48
Chào cả nhà !!!

TQH xin cập nhật chi phí nồi cháo ngày 30/6/2019 như sau :

1. Tiền taxi : 55.000₫/lượt

Thân .

Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 08-07-2019 09:58:02
Chào cả nhà!!!

TQH xin cập nhật chi phí ngày 7/7/2019

1. Tiền taxi: 50.000₫/ lượt

Thân

Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 14-07-2019 16:03:55
Chào cả nhà !!!

Chi phí ngày 14/7/2019 như sau

Tiền taxi : 70.000₫/ lượt
Tiền gas : 230.000₫ ( 12kg)

Thân
Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 22-07-2019 08:02:46
Chào cả nhà !!!

TQH xin cập nhật chi phí nồi cháo ngày 21/7/2019 như sau :

1. Củ cà rốt : 80.000₫/ 10kg
2. Tiền taxi : 60.000₫/ 1lượt

Thân
Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 28-07-2019 17:04:47
Chào cả nhà !!!!

Chi phí ngày 28/7/2019


Không có ..!

 Thân.
Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 04-08-2019 19:34:22
Chào cả nhà !!!

TQH xin cập nhật chi phí nồi cháo ngày 4/8/2019 như sau :

1. Tiền taxi : 50.000₫/ lượt.

Thân
Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 11-08-2019 18:21:07
Chào cả nhà !!!

Chi phí ngày 11/8/2019

Tiền taxi : 55.000₫ / lượt

Thân .

Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 19-08-2019 09:14:16
Chào cả nhà !!!

Chi phí ngày 18/8/2019

1. Bí đỏ ( 14kg) : 135.000₫.Thân

Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 25-08-2019 19:29:13
Chào cả nhà !!!

Chi phí ngày 25/8/2019

Không có


Thân

Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 03-09-2019 12:41:05
Chào cả nhà !!!

TQH xin cập nhật chi phí ngày 1/9/2019

1. Tiền taxi : 60.000₫/lượt .

Thân

Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 08-09-2019 19:11:34
Chào cả nhà !!!

Chi phí ngày 8/9/2019

Không có .


Thân
Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 16-09-2019 12:24:54
Chào cả nhà !!!

 TQH xin cập nhật chi phí nồi cháo ngày 15/9/2109

1. Bí đỏ : (10kg) : 50.000₫
2. Gas xám  (13kg) : 235.000₫ / bình .

Thân
Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 22-09-2019 18:20:28
Chào cả nhà !!!

TQH xin cập nhật chi phí ngày 22/9/2019

1. Tiền taxi : 50.000₫/ lượt .
2. Tiền khẩu trang y tế : 45.000₫ / hộp


Thân .

Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 29-09-2019 15:29:09
Chào cả nhà !!!

Chi phí ngày 29/9/2019


 Không có .


Thân .

Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 06-10-2019 21:03:13
Chào cả nhà !!!


TQH xin cập nhật chi phí ngày 6/10/2019


1. Tiền taxi : 60.000₫/ lượt

Thân ..

Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 13-10-2019 19:56:51
Chào cả nhà !!!


Chi phí ngày 13/10/2019


Không có ..


Thân

Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: maitramtg vào 13-10-2019 22:19:15
Cảm ơn !

Trần Quốc Hương đã cập nhật chi phí ngày 13 tháng 10/năm/2019 gửi đến cả nhà cùng nắm được.

Thân ❤️
Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 21-10-2019 06:59:51
Chào cả nhà !!!


Chị phí ngày 20/10/2019


Không có ..Thân .
Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 28-10-2019 06:53:47
Chào cả nhà !!!

TQH xin cập nhật chi phí nồi cháo ngày 27/10/2019


1. Bí đỏ : 100.000₫/ (10kg)
2. Tiền Gas : 260.000₫/ bình (13.5kg)


Thân .

Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 03-11-2019 19:38:39
Chào cả nhà !!!


TQH xin cập nhật chi phí ngày 3/11/2019

1. Bí đỏ : 100.000₫/ 10kg
2. Taxi : 65.000₫/ lượt


Thân .

Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 11-11-2019 18:15:05
Chào cả nhà !!!

Chi phí ngày  nồi cháo ngày 10/11/2019

1. Tiền taxi : 60.000₫/ lượt

Thân .

Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 19-11-2019 13:38:22
Chào cả nhà !!!


 TQH xin cập nhật chi phí nồi cháo ngày 17/11/2019


1. Củ cà rốt : 100.000₫ / 10kg
2. Taxi :  60.000₫/ lượt.Thân.


Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 25-11-2019 13:17:03
Chào cả nhà !!!


  TQH xin cập nhật Chi phí ngày 24/11/2019


1. Taxi : 55.000/ lượt


Thân .


Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 02-12-2019 09:16:00
Chào cả nhà !!!


TQH xin cập nhật chi phí nồi cháo ngày 1/12/2019


1. Bí đỏ : 100.000₫/10 kgThân .

Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 09-12-2019 16:22:46
Chào cả nhà !!!


TQH cập nhật chi phí nồi cháo ngày 8/12/2019


1. Củ cà rốt : 80.000₫/(10kg).
2. Tiền taxi : 60.000₫/ lượt.Thân .

Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 16-12-2019 17:28:12
Chào cả nhà !!!


TQH xin cập nhật chi phí ngày 15/12/2019


1. Tiền taxi : 60.000₫/ lượt
2. Củ cà rốt : 90.000₫/ 10kg
3. Tiền khám sức khỏe : 513.000₫ / người .Thân .

Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 24-12-2019 08:37:29
Chào cả nhà !!!


TQH xin cập nhật chi phí nồi cháo ngày 22/12/2019.


1. Củ cà rốt : 90.000₫/10kg.
2. Tiền taxi : 60.000₫/lượt .


Thân .

Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 29-12-2019 18:12:06
Chào cả nhà !!!


TQH xin cập nhật chi phí ngày 29/12/2019


1. Củ cà rốt : 70.000₫/ (10kg)
2. Tiền taxi : 60.000₫/ lượt .


Thân .

Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 06-01-2020 05:32:13
Chào cả nhà !!!


TQH xin cập nhật chi phí ngày 5/1/2020


1. Củ cà rốt : 70.000₫/10kg
2. Tiền taxi : 54.000₫/ lượt.


Thân

Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 12-01-2020 17:47:45
Chào cả nhà !!!

TQH xin cập nhật chi phí ngày 12/1/2020.


1. Tiền taxi : 65.0000/lượt .


Thân .
Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 21-01-2020 10:54:47
Chào cả nhà !!!


Chi phí nồi cháo ngày 19/1/2020.

1. Tiền taxi : 55.000₫/lượt .


Thân .
Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 03-02-2020 16:36:14
Chào cả nhà !!!


TQH xin cập nhật chi phí ngày 2/2/2020

1. Củ cà rốt : 80.000₫/(10kg) .
2. Thịt xay : 720.000₫/ (9kg) .
3. Gaz : 320.000₫/ bình  ( thay trước tết ngày 19/1)Thân .

Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 09-02-2020 18:53:05
Chào cả nhà !!!


TQH xin cập nhật chi phí nồi cháo ngày 9/2/2020.


1. Bí đỏ 60.000₫/(10kg)
2. Tiền taxi: 65.000₫/ lượt .


Thân .

Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 16-02-2020 18:54:31
Chào cả nhà !!!


TQH xin cập nhật chi phí ngày 16/2/2020.


1. Bí đỏ : 70.000₫/(10kg).
2. Thịt xay : 810.000₫/(9kg) .Thân

Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 24-02-2020 05:36:16
Chào cả nhà !!!


TQH xin cập nhật chi phí nồi cháo ngày 23/2/2020
1. Bí đỏ : 60.000₫/(10kg)
2. Tiền taxi : 65.000₫/lượtThân


Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 03-03-2020 07:52:36
Chào cả nhà !!!


Ngày 1/3/2020


Không có chi phí !


Thân .

Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 09-03-2020 14:10:09
Chào cả nhà !!!


TQH xin cập nhật chi phí ngày 8/3/2020


1. Bí đỏ : 70.000₫/ (10kg).
2. Taxi : 70.000₫/ lượt

Thân

Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 28-06-2020 14:06:19
Chào cả nhà !!!


TQH xin cập nhật chi phí nồi cháo ngày 28/6/2020.1. Bí đỏ : 70.000₫/10kg.
2. Gas xám : 240.000₫/13.3kg
3. Tiền taxi : 50.000₫/lượtThânTiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 05-07-2020 21:46:51
Chào cả nhà !!!


TQH xin cập nhật chi phí nồi cháo ngày 5/7/2020.


1. Bí đỏ: 70.000₫/(10kg).
2. Taxi : 50.000₫/lượt .Thân

Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 13-07-2020 07:59:37
Chào cả nhà !!!

TQH xin cập nhật chi phí ngày 12/7/2020 .

1. Bí đỏ : 70.000₫/10kg.
2. Tiền taxi : 80.000₫/lượt.


Thân


Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 20-07-2020 17:29:51
Chào cả nhà !!!


TQH xin cập nhật chi phí nồi cháo gia định ngày 19/7/2020.


1. Bí đỏ : 70.000₫/10kg.Thân

Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 26-07-2020 17:51:32
Chào cả nhà !!!


TQH xin cập nhật chi phí nồi cháo ngày 26/7/2020 .


1. Bí đỏ : 70.000₫/(11kg).
2. Taxi : 70.000₫/lượt .


Thân.

Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 04-08-2020 18:26:33
Chào cả nhà !!!TQH xin cập nhật chi phí ngày 2/8/2020.


1. Bí đỏ : 70.000₫/10kg.Thân


Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 05-10-2020 19:27:20
Chào cả nhà !!!


TQH xin cập nhật chi phí ngày 4/10/2020.


1. Taxi : 63.000₫ /lượt .
2. Củ cà rốt : 100.000₫/10kg.
3. 135.000₫/ 9 cây ly
4. 63.000₫/ 9 cây nắp ly 
5. 30.000₫/ 5 bịch muỗng .
6 . 50.000₫/ 1kg bịch.

Thân

Tiêu đề: Re: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật chi phí
Gửi bởi: Trần Quốc Hương vào 30-09-2021 13:24:13

Chào cả nhà !!!

TQH xin cập nhật chi phí ngày 30/9/2021

Tiền phúng điếu Bố TV Phương : 500.000₫.

Thân