Gửi chủ đề "A Lưới hoàn cảnh chị Hồ Thị Nghêr, chồng đau ốm ở Huế." tới bạn bè.