Tác giả Chủ đề: Cập nhật nhận chuyển tiền CMKTX tháng 8/2018  (Đã xem 546 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi Thocon

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 572
 • Thanked: 130 times
 • Thích 101
Trả lời #2 vào: 07-09-2018 08:05:47
Chào cả nhà,

Thỏ gửi lại sao kê tháng 8 tiền các thành viên chuyển, các anh chị xem theo chi tiết bên dưới nhé.

Ngày giao dịch   Chuyển tiền theo điều phối   Nhận tiền từ các thành viên chuyển đếni   Chi tiết giao dịch
         
1/8/2018      300,000   IBVCB.0108180498330001.Uh tu sach Mo De 2018
1/8/2018   2,200      Thu phi quan ly tai khoan/Account Management Service charge
1/8/2018      1,000,000   682953.010818.134848.Huong pham ck
2/8/2018      300,000   MBVCB69958065.UH Tu sach MoDe 2018.CT tu 0491000405419 HOANG THI VAN ANH toi 0061001043010 TRAN THI KIM PHUONG.
2/8/2018      14,400,000   IBVCB.0208180408775001.maitan chuyen tien du 3 ho gia dinh 11400 K+ tien mat cua bn Vi Van Hac Son La 3.000.K
3/8/2018      500,000   MBVCB70085042.chich choe uh chuong trinh ha giang.CT tu 0021001680241 NGUYEN THI THU HANG toi 0061001043010 TRAN THI KIM PHUONG.
3/8/2018      1,928,000   VCBVT.84984717367.CT tu 0201000117128.NGUYEN THI HONG VAN sang 0061001043010.TRAN THI KIM PHUONG.180803211026489.VNVT20180803699046.hoan ung chuong trinh nbedt ha tinh
3/8/2018      6,500,000   MBVCB70211418.Mot chi giau ten1500k, chi Nhung1000k, em Ngoc1000k, Tra1000k, aokhoac1300k, quanaocu500k, Yuyu200k.CT tu 0021000732090 NGUYEN PHUONG ANH toi 0061001043010 TRAN THI KIM PHUONG.
7/8/2018      1,000,000   Sender:79302001.DD:070818.SHGD:10000295.BO:HOANG T QUYNH TRANG.(CKRMNO: 042218080687504)WH OADUNG UNG HO MAI TANG BA BOT HA TINH (NHH: VIETCOMBANK NHA TRANG )
7/8/2018      2,000,000   Sender:79302001.DD:070818.SHGD:10001039.BO:HOANG T QUYNH TRANG.(CKRMNO: 042218080687507)WH OADUNG UNG MAI MAI TANG TU THIEN ANH DAO (NHH: VIETCOMBANK NHA TRANG )
8/8/2018      2,000,000   Sender:79302001.DD:080818.SHGD:10005702.BO:HOANG T QUYNH TRANG.(CKRMNO: 042218080888542)TL C CMKTX EM CUONG HA GIANG (NHH: VIETCOMBANK NHA TRANG )
8/8/2018   1,002,200      MBVCB71550884.NTCM chuyen Cam Quang/Cam Xuyen Em Cuong qua tk mongthuynavy.CT tu 0061001043010 TRAN THI KIM PHUONG toi 0101001109560 LE THI THUY.
9/8/2018      200,000   VCBVT.84984717367.CT tu 0201000117128.NGUYEN THI HONG VAN sang 0061001043010.TRAN THI KIM PHUONG.180809215381742.VNVT20180809827498.nguyen tung uh CCNUM nghe an
9/8/2018      500,000   VCBVT.84984717367.CT tu 0201000117128.NGUYEN THI HONG VAN sang 0061001043010.TRAN THI KIM PHUONG.180809215260603.VNVT20180809826204.xlpl uh mttt anh quoc ht
9/8/2018   4,502,200      MBVCB71737314.NTCM chuyen tra tien TepTy chuyen tien thua 4,5trieu. Tep uho 500k cho CT chap canh uoc mo Nge An.CT tu 0061001043010 TRAN THI KIM PHUONG toi 0011000789682 NGUYEN THI THUY HOA.
9/8/2018      200,000   MBVCB71814963.ducanh078 ung ho dam tang a Quoc HT.CT tu 0201000620987 PHUNG DUC ANH toi 0061001043010 TRAN THI KIM PHUONG.
9/8/2018      500,000   949866.090818.144229.NGUYEN VIET HOA VA CAC CHI EM GAI UNG HO CHUONG TRINH NAM HOC MOI CHO HOC SINH NGHEO NGHE AN FT18221
9/8/2018      1,200,000   IBVCB.0908180895564002.Bo - ban an_khue ung ho noi chao Quang Tri T6-T12/2018
9/8/2018      300,000   MBVCB71834337.HQN UH dam tang anh Quoc HT.CT tu 0201000684263 NGUYEN QUOC HUNG toi 0061001043010 TRAN THI KIM PHUONG.
9/8/2018      2,000,000   MBVCB71746021.Long va ThaiDzuy 1tr, MaisaPhan 1tr Ung ho CCNUM Nghe An.CT tu 0011001210888 NGUYEN ANH DAO toi 0061001043010 TRAN THI KIM PHUONG.
9/8/2018      300,000   IBVCB.0908181012500001.e Sun ung ho CCNUM Nghe An
9/8/2018      1,000,000   IBVCB.0908180153524003.Quyen Hoang ung ho dam tang anh Quoc HT
9/8/2018      5,000,000   IBVCB.0908180926666001.Nha Tom Tep U/H CT Nghe An chap canh nhung uoc mo 2018
10/8/2018      500,000   Sender:01202002.DD:100818.SHGD:10004487.BO:TRAN KHANH LY.995218081054729 DITHANHUHCCNUMN GHEAN
10/8/2018      1,000,000   IBVCB.1008180104762001.Hai be Jerry va Jenny ung ho chuong trinh CCNUM Nghe An. Cam on cac co chu
10/8/2018      1,500,000   IBVCB.1008181022136002.Nha Meokitty va Hatcat xin phung dieu A Quoc - Ha Tinh
10/8/2018   11,000      THU PHI DICH VU INTERNET BANKING THANG 07/2018. SO TIEN 11000 VND
10/8/2018      200,000   Sender:01310001.DD:100818.SHGD:10019840.BO:PHAN NGOC LINH.PNL UH DAM TANG ANH QUOC HT, THA NKS CHI
10/8/2018      1,000,000   Sender:01310001.DD:100818.SHGD:10022464.BO:PHAM DUC DUC.CMKTX BE THI SUY DINH DUONG QUANG TRI
10/8/2018      1,000,000   IBVCB.1008180686280002.Giang Cam Bui ung ho dam tang anh Quoc Ha tinh
10/8/2018      3,800,000   MBVCB71943945.Tho Le ung ho CCNUM Nghe An.CT tu 0451001319900 LE DUC THO toi 0061001043010 TRAN THI KIM PHUONG.
10/8/2018      200,000   Sender:01307001.DD:100818.SHGD:10004952.BO:HUYNH THI PHUONG UYEN.IBSAM HUYNH GUI CCNUM NGH E AN
10/8/2018      1,000,000   Sender:01310001.DD:100818.SHGD:10023256.BO:PHAM DUC DUC.CMKTX EM THONG TAI NAN GIAO THONG QUYNH LUU, NGHE AN
10/8/2018      300,000   IBVCB.0908180828154001.Eric Nguyen ung ho CCNUM Nghe An
10/8/2018      2,000,000   IBVCB.1008180152876001.Michele va gd ung ho Nghe An- chap canh uoc mo
10/8/2018      1,000,000   Sender:01202002.DD:100818.SHGD:10005185.BO:TRAN KHANH LY.995218081055537 ANHTRUYENBANTHA NHMANUHCCNUMNGHEAN2018
10/8/2018      10,000,000   Sender:01310001.DD:100818.SHGD:10023740.BO:PHAM DUC DUC.CHO VAY HEARTBANK EM DU NS NOI TRU DAI HOC Y DUOC HUE
10/8/2018      300,000   396381.100818.173054.CsVothuongUHCCNUM NgheAn 2018
11/8/2018      500,000   IBVCB.1108180948341001.Que Tra uh CCHUM Nghe An
11/8/2018      200,000   497417.110818.102613.AnhVinhUhCCNUMNgheAn2018
11/8/2018   6,502,200      MBVCB72215737.NTCM chuyen tien dam tang A.Quoc Ha Tinh qua tk Vankieusa.CT tu 0061001043010 TRAN THI KIM PHUONG toi 0201000117128 NGUYEN THI HONG VAN.
12/8/2018      3,800,000   MBVCB72459582.anh chi ung ho CCNUM Nghe An.CT tu 0101000604282 PHAN CAO THE toi 0061001043010 TRAN THI KIM PHUONG.
13/08/2018      1,000,000   Sender:79302001.DD:130818.SHGD:10003994.BO:HOANG T QUYNH TRANG.(CKRMNO: 042218081282829)KI M THAN (KIM TRAN) UNG HO MAI TANG TU THIEN ANH HIEP HA TINH (NHH: VIETCOMBANK NHA TRANG )
13/08/2018   902,200      IBVCB.1308180099586005.NTCM chuyen CMTX tu T.8-T.10 cho 2 chau Trang & Ngoc Linh Xuan-Thu Duc qua tk MinhSon97
13/08/2018   902,200      IBVCB.1308180725953002.NTCM chuyen CMTX gd chi Tam Nhe An tu T.8-T.10 qua tk TrungKien
13/08/2018      2,000,000   /Ref:PALPM80ERHL{//}/Ref:PALPM80ERHL{//}LP VNM80ERHL CHAP CANH NHUNG UOC MOANH CHI UNG HO CCNUM DVC:DO BINH QUOC VIET & DO VAN NGHIEP
13/08/2018   20,002,200      IBVCB.1308180294229001.NTCM chuyen chuong trinh chap canh uoc mo Nge An qua tk Mongthuynavy
14/08/2018      300,000   Sender:79310001.DD:140818.SHGD:10007819.BO:TRAN MAI TRANG.UH TU SACH MODE 2018
15/08/2018   1,802,200      MBVCB73397260.NTCM chuyen CMTX tu T.8-T.10 den 2 truong hop: Gd Bac Nhung:900k & gd BBao:900k qua tk Alexander Vinh.CT tu 0061001043010 TRAN THI KIM PHUONG toi 0101001142844 BUI THI LY.
16/08/2018   12,502,200      MBVCB73494169.NTCM chuyen sua chua nha cho HNi-DakLak qua tk phungcupui.CT tu 0061001043010 TRAN THI KIM PHUONG toi 0231000568935 CHAU THI KIM PHUNG.
16/08/2018      5,000,000   IBVCB.1608180251644005.Phuong Le ck giup be Nu dong hoc phi. Thanks
16/08/2018   5,002,200      MBVCB73495836.Chuyen tien Hung muon.CT tu 0061001043010 TRAN THI KIM PHUONG toi 0061000749616 NGUYEN DUY HUNG.
17/08/2018   5,002,200      MBVCB73911338.NTCM chuyen Hoaithuong-xn vay heart.CT tu 0061001043010 TRAN THI KIM PHUONG toi 0531002379349 NGUYEN HONG ANH.
17/08/2018      200,000   MBVCB73798445.Nguyen Ha uh Tu sach MoDe.CT tu 0021000732090 NGUYEN PHUONG ANH toi 0061001043010 TRAN THI KIM PHUONG.
17/08/2018      8,000,000   889743.170818.094132.letuantu chuyen tien vay heartbank cua co Nga Q7 HCM
18/08/2018      3,100,000   IBVCB.1808180165751002.Hong chuyen tien ung ho vi vab hac
18/08/2018   10,002,200      MBVCB74171968.NTCM chuyen thuc hien ctrinh dung tu sach Ha Noi qua tk Au Duong Ky Nhi.CT tu 0061001043010 TRAN THI KIM PHUONG toi 0011003101029 TRAN THI HAI YEN.
18/08/2018   602,200      MBVCB74171387.NTCM chuyen CMTX tu T.8-T.10 em Hoa Cam Thach-cam xuyen qua tk Vankieusa.CT tu 0061001043010 TRAN THI KIM PHUONG toi 0201000117128 NGUYEN THI HONG VAN.
18/08/2018   1,502,200      MBVCB74172552.NTCM chuyen CMTX tu T8- T.10 gd Huong Thuan Thien Can Loc qua tk Vankieusa.CT tu 0061001043010 TRAN THI KIM PHUONG toi 0201000117128 NGUYEN THI HONG VAN.
19/08/2018   1,502,200      MBVCB74400088.NTCM chuyen Nghi Can-Nghi Loc qua tk trungkien CMTX gd Bac Dung tu T.8-T.10.CT tu 0061001043010 TRAN THI KIM PHUONG toi 0101001194383 PHAM TRUNG KIEN.
20/08/2018      12,500,000   IBVCB.2008180346037001.Opla ung ho sua nha Co Hnibya Dak Lak
20/08/2018   4,502,200      MBVCB74401401.NTCM chuyen 5 THop CMTX T.8-T.10 qua tk vankieusa: Phuong:900k; Cu Pham:900k; BThanh:600k; Vinh:600k;DAnh:1,5trieu.CT tu 0061001043010 TRAN THI KIM PHUONG toi 0201000117128 NGUYEN THI HONG VAN.
20/08/2018   902,200      MBVCB74480933.NTCM chuyen CMTX chi Hao Ha Tinh qua tk Vankieusa tu T.8-T.10.CT tu 0061001043010 TRAN THI KIM PHUONG toi 0201000117128 NGUYEN THI HONG VAN.
22/08/2018   5,002,200      MBVCB75198276.Hindori chuyen tien CM chau Nu DakLak dong hoc phi qua tk anh 6x ung.CT tu 0061001043010 TRAN THI KIM PHUONG toi 0531002379349 NGUYEN HONG ANH.
23/08/2018      500,000   Sender:79303001.DD:230818.SHGD:10001659.BO:DUONG THANH TRUNG.UNG HO ONG SA BA LIEN
23/08/2018      500,000   Sender:79303001.DD:230818.SHGD:10001452.BO:DUONG THANH TRUNG.UNG HO CHU TRONG
24/08/2018      500,000   MBVCB75814254.Thocon chuyen tien dam ma em Cuong.CT tu 0061000162137 TRAN THI KIM PHUONG toi 0061001043010 TRAN THI KIM PHUONG.
24/08/2018      500,000   IBVCB.2408180333657002.Tep ung ho dam ma em Cuong
24/08/2018      5,000,000   IBVCB.2408180031122002.Pham hien ck ung ho dam tang em cuong
25/08/2018   6,002,200      MBVCB75930943.NTCM chuyen tien ho tro dam tang em Cuong Cam Quang-Cam Xuyen qua tk 6x.CT tu 0061001043010 TRAN THI KIM PHUONG toi 0531002379349 NGUYEN HONG ANH.
25/08/2018      23,935   Tra lai tien gui/Interest paid
27/08/2018   1,562,200      MBVCB76292921. NTCM chuyen tien den 3 truong hop HaHiang Mua Chu Len: 110k; Sung Mi Lua:345k; Mua Chu Dinh: 1.105.000 qua tk matan97.CT tu 0061001043010 TRAN THI KIM PHUONG toi 0011000765419 PHAM THI THANH MAI.
27/08/2018   1,202,200      MBVCB76292498.NTCM chuyen tien CMTX 3 thang tu T.9-T.11 Nghe An chau Kim Anh can giup do qua tk PTKien.CT tu 0061001043010 TRAN THI KIM PHUONG toi 0101001194383 PHAM TRUNG KIEN.
28/08/2018      13,900,000   IBVCB.2808180394781001.dragonfly chuyen tien ung ho Tiep suc den truong Quang Tri dot 1
29/08/2018   502,200      MBVCB77092070.Mngocthao cho chau Nu KrongBong-CuPui vay dong tien hoc anh van qua tk 6x.CT tu 0061001043010 TRAN THI KIM PHUONG toi 0531002379349 NGUYEN HONG ANH.
29/08/2018   502,200      MBVCB77092941.NTCM chuyen CMTX gd be Phuc Hung Trach Bo Trach qua tk cua Ha Nhi.CT tu 0061001043010 TRAN THI KIM PHUONG toi 0311000696171 NGUYEN THI HA NHI.
30/08/2018   24,002,200      MBVCB77250175.NTCM chuyen Quang Tri tiep suc den truong qua tk Dragonfly.CT tu 0061001043010 TRAN THI KIM PHUONG toi 0771000797611 VO THI THU HIEN.
31/08/2018      500,000   IBVCB.3108180694159001.Ung ho Trang Len Ban Muong
31/08/2018      1,000,000   IBVCB.3108180999136001.Anh Bui Khanh Dung ung ho
31/08/2018      500,000   IBVCB.3108180490480001.Tom Tep U/H Trung Thu 2018-Hoa Binh
31/08/2018      500,000   796509.310818.091905.Tefung ban Thu ung ho ct tu thien trung thu ban muong
31/08/2018      500,000   IBVCB.3108180979543001.Kim Oanh Do ung ho trang len ban muong
31/08/2018      1,000,000   MBVCB77701074.Nam trang va LyLe gop trung thu trang len ban muong.CT tu 0021000317710 MAI KIM TRANG toi 0061001043010 TRAN THI KIM PHUONG.
31/08/2018      1,000,000   MBVCB77572054.PhuongToanThe Ung ho Trang len ban Muong.CT tu 0011004232007 DOAN THE PHUONG toi 0061001043010 TRAN THI KIM PHUONG.
31/08/2018      1,000,000   257526.310818.161232.Ung ho quy nguoi toi cuu mang
31/08/2018      500,000   Sender:79310001.DD:310818.SHGD:10006796.BO:NGUYEN THI THANH.FB THANHTHANH UH TRANGLENBANMU ONG
31/08/2018      1,500,000   FTF_CN:9704366802797532038.FrAcc:0451001463967 .ToAcc:0061001043010
31/08/2018      500,000   MBVCB77480327.em Chi ung ho Trang len ban Muong-Ha Noi.CT tu 0301000351968 NGUYEN KIM CHI toi 0061001043010 TRAN THI KIM PHUONG.
31/08/2018      500,000   MBVCB77441723.Thino u/h trung thu Trang len ban muong.CT tu 0021000018815 NGUYEN THI THANH THUY toi 0061001043010 TRAN THI KIM PHUONG.
31/08/2018      1,000,000   IBVCB.3108180869243001.B52soc chuyen tien Trang len ban muong Ha noi
31/08/2018      1,000,000   IBVCB.3108180480789004.Michele va gia dinh KTX Trung thu - Hoa Binh
31/08/2018      500,000   119567.310818.062633.UH Trung Thu tai Hoa Binh
31/08/2018      500,000   IBVCB.3108180331556001.Ung ho TTBM
31/08/2018      500,000   900180.310818.182511.Minh thao do ung ho trang len ban muong FT18243169833380
31/08/2018      1,000,000   IBVCB.3108180591824002.Thai Hoa ung Ho Trang tren ban Muong
31/08/2018      1,000,000   IBVCB.3108180173388001.Que Tra uh Trang len ban Muong
31/08/2018      1,500,000   253569.310818.101823.tue na ung ho trung thu
31/08/2018      200,000   Sender:79310001.DD:310818.SHGD:10015690.BO:VU NGOC TAO.ANH UNG HO TRAN LEN BAN MUONG HA NO I
31/08/2018      1,000,000   Sender:01310001.DD:310818.SHGD:10011557.BO:TRAN THI THANH QUY.GD E HA E QUY TRAN UNG HO TR ANG LEN BAN MUONG
31/08/2018      200,000   910770.310818.122958.Chau Gao Bong ung ho Trang len ban Muong - Ha Noi FT18243040690020
31/08/2018      500,000   149426.310818.083533.Ung ho Trang len ban muong Ha Noi
31/08/2018      300,000   IBVCB.3108180496173001.e Sun uh Trang len ban muong - Ha Noi

Chân thành cảm ơn,
Thỏ

 


Ngủ rồi Thocon

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 572
 • Thanked: 130 times
 • Thích 101
Trả lời #1 vào: 16-08-2018 21:39:08
Chào cả nhà,

Quỹ cập nhật thông tin nhận và chuyển tiền chi tiết từ ngày 01-16/8/2018 như sau:
1/Nhận:
Ngày giao dịch   Số tiền   Mô tả
16/08/2018:   5,000,000   .Phuong Le ck giup be Nu dong hoc phi. Thanks
14/08/2018:   300,000   :TRAN MAI TRANG.UH TU SACH MODE 2018
13/08/2018:   2,000,000    CHAP CANH NHUNG UOC MOANH CHI UNG HO CCNUM DVC:DO BINH QUOC VIET & DO VAN NGHIEP
13/08/2018:   1,000,000   :HOANG T QUYNH TRANG.(CKRMNO: 042218081282829)KI M THAN (KIM TRAN) UNG HO MAI TANG TU THIEN ANH HIEP HA TINH
12/8/2018:   3,800,000   .anh chi ung ho CCNUM Nghe An.CT tu 0101000604282 PHAN CAO THE
11/8/2018:   200,000   .AnhVinhUhCCNUMNgheAn2018
11/8/2018:   500,000   .Que Tra uh CCHUM Nghe An
10/8/2018:   1,000,000   Giang Cam Bui ung ho dam tang anh Quoc Ha tinh
10/8/2018:   3,800,000   .Tho Le ung ho CCNUM Nghe An.CT tu 0451001319900 LE DUC THO
10/8/2018:   1,000,000   :TRAN KHANH LY.995218081055537 ANHTRUYENBANTHA NHMANUHCCNUMNGHEAN2018
10/8/2018:   1,000,000   .Hai be Jerry va Jenny ung ho chuong trinh CCNUM Nghe An. Cam on cac co chu
10/8/2018:   10,000,000   Sender:01310001.DD:100818.SHGD:10023740.BO:PHAM DUC DUC.CHO VAY HEARTBANK EM DU NS NOI TRU DAI HOC Y DUOC HUE
10/8/2018:   200,000   :10019840.BO:PHAN NGOC LINH.PNL UH DAM TANG ANH QUOC HT, THA NKS CHI
10/8/2018:   1,000,000   :10022464.BO:PHAM DUC DUC.CMKTX BE THI SUY DINH DUONG QUANG TRI
10/8/2018:   1,000,000   .SHGD:10023256.BO:PHAM DUC DUC.CMKTX EM THONG TAI NAN GIAO THONG QUYNH LUU, NGHE AN
10/8/2018:   2,000,000   .Michele va gd ung ho Nghe An- chap canh uoc mo
10/8/2018:   200,000   :HUYNH THI PHUONG UYEN.IBSAM HUYNH GUI CCNUM NGH E AN
10/8/2018:   1,500,000   .Nha Meokitty va Hatcat xin phung dieu A Quoc - Ha Tinh
10/8/2018:   300,000   .CsVothuongUHCCNUM NgheAn 2018
10/8/2018:   500,000   :TRAN KHANH LY.995218081054729 DITHANHUHCCNUMN GHEAN
10/8/2018:   300,000   .Eric Nguyen ung ho CCNUM Nghe An
9/8/2018:   200,000   .CT tu 0201000117128.NGUYEN THI HONG VAN sang 0061001043010.TRAN THI KIM PHUONG.180809215381742.VNVT20180809827498.nguyen tung uh CCNUM nghe an
9/8/2018:   200,000   .ducanh078 ung ho dam tang a Quoc HT.CT tu 0201000620987 PHUNG DUC ANH toi 0061001043010 TRAN THI KIM PHUONG.
9/8/2018:   1,200,000   .Bo - ban an_khue ung ho noi chao Quang Tri T6-T12/2018
9/8/2018:   500,000   .NGUYEN VIET HOA VA CAC CHI EM GAI UNG HO CHUONG TRINH NAM HOC MOI CHO HOC SINH NGHEO NGHE AN FT18221
9/8/2018:   500,000   .CT tu 0201000117128.NGUYEN THI HONG VAN sang 0061001043010.TRAN THI KIM PHUONG.180809215260603.VNVT20180809826204.xlpl uh mttt anh quoc ht
9/8/2018:   2,000,000   .Long va ThaiDzuy 1tr, MaisaPhan 1tr Ung ho CCNUM Nghe An.CT tu 0011001210888 NGUYEN ANH DAO toi 0061001043010 TRAN THI KIM PHUONG.
9/8/2018:   300,000   .HQN UH dam tang anh Quoc HT.CT tu 0201000684263 NGUYEN QUOC HUNG toi 0061001043010 TRAN THI KIM PHUONG.
9/8/2018:   300,000   .e Sun ung ho CCNUM Nghe An
9/8/2018:   5,000,000   .Nha Tom Tep U/H CT Nghe An chap canh nhung uoc mo 2018
9/8/2018:   1,000,000   .Quyen Hoang ung ho dam tang anh Quoc HT
8/8/2018:   2,000,000   :HOANG T QUYNH TRANG.(CKRMNO: 042218080888542)TL C CMKTX EM CUONG HA GIANG (NHH: VIETCOMBANK NHA TRANG )
7/8/2018:   1,000,000   :HOANG T QUYNH TRANG.(CKRMNO: 042218080687504)WH OADUNG UNG HO MAI TANG BA BOT HA TINH
7/8/2018:   2,000,000   :HOANG T QUYNH TRANG.(CKRMNO: 042218080687507)WH OADUNG UNG MAI MAI TANG TU THIEN ANH DAO
3/8/2018:   1,928,000   .CT tu 0201000117128.NGUYEN THI HONG VAN sang 0061001043010.TRAN THI KIM PHUONG.180803211026489.VNVT20180803699046.hoan ung chuong trinh nbedt ha tinh
3/8/2018:   6,500,000   Mot chi giau ten1500k, chi Nhung1000k, em Ngoc1000k, Tra1000k, aokhoac1300k, quanaocu500k, Yuyu200k.CT tu 0021000732090 NGUYEN PHUONG ANH
3/8/2018:   500,000   .chich choe uh chuong trinh ha giang.CT tu 0021001680241 NGUYEN THI THU HANG
2/8/2018:   300,000    HOANG THI VAN ANH toi
2/8/2018:   14,400,000   .maitan chuyen tien du 3 ho gia dinh 11400 K+ tien mat cua bn Vi Van Hac Son La 3.000.K
1/8/2018:   300,000   .Uh tu sach Mo De 2018
1/8/2018:   1,000,000   .Huong pham ck

2/Chuyển:
Ngày giao dịch   Số tiền   Mô tả
16/08/2018:   5,002,200   .Chuyen tien Hung muon.CT tu 0061001043010 TRAN THI KIM PHUONG toi 0061000749616 NGUYEN DUY HUNG.
16/08/2018:   12,502,200   .NTCM chuyen sua chua nha cho HNi-DakLak qua tk phungcupui.CT tu 0061001043010 TRAN THI KIM PHUONG toi 0231000568935 CHAU THI KIM PHUNG.
15/08/2018:   1,802,200   NTCM chuyen CMTX tu T.8-T.10 den 2 truong hop: Gd Bac Nhung:900k & gd BBao:900k qua tk Alexander Vinh.CT tu 0061001043010 TRAN THI KIM PHUONG toi 0101001142844 BUI THI LY.
13/08/2018:   902,200   .NTCM chuyen CMTX gd chi Tam Nhe An tu T.8-T.10 qua tk TrungKien
13/08/2018:   20,002,200   .NTCM chuyen chuong trinh chap canh uoc mo Nge An qua tk Mongthuynavy
13/08/2018:   902,200   :NTCM chuyen CMTX tu T.8-T.10 cho 2 chau Trang & Ngoc Linh Xuan-Thu Duc qua tk MinhSon97
11/8/2018:   6,502,200   .NTCM chuyen tien dam tang A.Quoc Ha Tinh qua tk Vankieusa.CT tu 0061001043010 TRAN THI KIM PHUONG toi 0201000117128 NGUYEN THI HONG VAN.
9/8/2018:   4,502,200   .NTCM chuyen tra tien TepTy chuyen tien thua 4,5trieu. Tep uho 500k cho CT chap canh uoc mo Nge An.CT tu 0061001043010 TRAN THI KIM PHUONG toi 0011000789682 NGUYEN THI THUY HOA.
8/8/2018:   1,002,200   :NTCM chuyen Cam Quang/Cam Xuyen Em Cuong qua tk mongthuynavy.CT tu 0061001043010 TRAN THI KIM PHUONG toi 0101001109560 LE THI THUY.
1/8/2018:   2,200   Thu phi quan ly tai khoan/Account Management Service charge

cảm ơn,
Thỏ con