Tin chung


LÌ XÌ CHO QUỸ NGƯỜI NGHÈO

Tài khoản: 1501 Ngân hàng MB
Tên chủ TK Hoàng Thị Quỳnh Trang

Tin chung


LÌ XÌ CHO QUỸ NGƯỜI NGHÈO

Tài khoản: 1501 Ngân hàng MB
Tên chủ TK Hoàng Thị Quỳnh Trang

Tác giả Chủ đề: Nồi cháo miền Nam - Cập nhật ủng hộ  (Đã xem 57867 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.050
 • Thanked: 3706 times
 • Thích 41
Trả lời #58 vào: 04-02-2012 13:56:01
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 20/01/12 :
- Chị Thanh Loan (dì của Tiquauvn) ủng hộ KTX : 4,180,000đ.
Ngày 31/01/12 :
- Chị Tiquauvn CMTX tháng 02 : 500,000đ.
Ngày 02/02/12 :
- Anh VietCare  ủng hộ KTX : 6,000,000đ.
Ngày 03/02/12 :
- Chị Pepsi07 CMTX tháng 1+2 : 400,000đ.
- VC Asian CMTX tháng 01 : 200,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.050
 • Thanked: 3706 times
 • Thích 41
Trả lời #57 vào: 18-01-2012 19:05:35
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 16/01/12 :
- Chị Michele_du CMTX tháng 01 : 1,000,000đ.
- Anh Leminh41 CMTX tháng 01 : 500,000đ.
Ngày 17/01/12 :
- Anh Le Khanh Quan CMTX tháng 01 : 400,000đ.
- Chi Le Hoang Oanh CMTX tháng 01 : 500,000đ.
- Anh Le Khanh Ngon - Than Huu CMTX tháng 01 : 1,000,000đ.
- Chi Le Hoang Yen CMTX tháng 01 : 400,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi Tiger

 • Thành Viên Gắn Kết
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 783
 • Thanked: 43 times
 • Thích 1
Trả lời #56 vào: 13-01-2012 00:40:09
Ngày 5/1/2012
Chị Huyền ủng hộ cháo Gia Định 20 kg gạo.

Xin cảm ơn sự ủng hộ của chị tới hoạt động của nồi cháo!

 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.050
 • Thanked: 3706 times
 • Thích 41
Trả lời #55 vào: 11-01-2012 14:48:22
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho nồi cháo miền Nam của :
Ngày 03/01/12 :
- Anh Hoàng ủng hộ KTX : 100,000đ.
Ngày 06/01/12 :
- Nhóm bạn Nikecrcc CMTX tháng 01 : 100,000đ.
Ngày 07/01/12 :
- Chị Lê Thư Nhã ủng hộ KTX : 100,000đ.
Ngày 10/01/12 :
- Chị Mycanh CMTX tháng 01 : 100,000đ.
Ngày 11/01/12 :
- Chị Tiquauvn CMTX tháng 01 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.050
 • Thanked: 3706 times
 • Thích 41
Trả lời #54 vào: 04-01-2012 10:56:02
Lathuvang đã nhận ủng cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 27/12/11 :
- Anh chị SDV VN ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Xin cảm ơn .

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.050
 • Thanked: 3706 times
 • Thích 41
Trả lời #53 vào: 25-12-2011 21:39:40
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 18/12/11 :
- Chị Tiquauvn CMTX tháng 12 : 500,000đ.
- Chị Michele_du CMTX tháng 12 : 1,000,000đ.
- Anh Leminh41 CMTX tháng 12 :500,000đ.
Ngày 19/12/11 :
- Chị hhquang CMTX tháng 11,12/2011 : 400,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.050
 • Thanked: 3706 times
 • Thích 41
Trả lời #52 vào: 13-12-2011 20:10:49
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 02/12/11 :
- Nhóm bạn Nikecrcc CMTX tháng 12 : 100,000đ.
Ngày 12/12/11 :
- Chị Mycanh CMTX tháng 12 : 100,000đ.
Ngày 13/12/11 :
- Tihon ủng hộ KTX : 2,110,000đ.
- Anh Khanh Quan CMTX tháng 12 : 400,000đ.
- Chị Hoang Yen CMTX tháng 12 :400,000đ.
- Chị Hoang Oanh CMTX thang 12 : 500,000đ.
- Anh Le Khanh Ngon - Thien Huu CMTX tháng 12 : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.050
 • Thanked: 3706 times
 • Thích 41
Trả lời #51 vào: 01-12-2011 22:17:21
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 26/11/11 :
- Chị Lê Thư Nhã ủng hộ KTX : 100,000đ.
Ngày 30/11/11 :
- Chị To Hien Trinh ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.050
 • Thanked: 3706 times
 • Thích 41
Trả lời #50 vào: 24-11-2011 22:30:59
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 19/11/11 :
- Chị Lê Thư Nhã ủng hộ KTX : 100,000đ.
Ngày 21/11/11 :
- Chị Michele_du CMTX tháng 11 : 1,000,000đ.
- Anh Leminh41 CMTX tháng 11 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.050
 • Thanked: 3706 times
 • Thích 41
Trả lời #49 vào: 17-11-2011 22:04:33
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 11/11/11 :
- Chị Mycanh CMTX tháng 11 : 100,000đ.
Ngày 12/11/11 :
- Chị Lê Thư Nhã ủng hộ KTX : 100,000đ.
Ngày 16/11/11 :
- Chị Hoang Yen CMTX tháng 11 : 400,000đ.
- Anh Khanh Quan CMTX tháng 11 : 400,000đ.
- Anh Khanh Ngon - Thien Huu CMTX tháng 11 : 500,000đ.
- Chị Hoang Oanh CMTX tháng 11 : 500,000đ.
Ngày 17/11/11 :
- Chị Nina ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.050
 • Thanked: 3706 times
 • Thích 41
Trả lời #48 vào: 10-11-2011 11:48:10
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 01/11/11 :
- Chị Pepsi07 CMTX tháng 11 : 200,000đ.
Ngày 08/11/11 :
- Chị Tiquauvn CMTX tháng 11 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.050
 • Thanked: 3706 times
 • Thích 41
Trả lời #47 vào: 29-10-2011 11:36:52
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 27/10/11 :
- Chị Meo 04 ủng hộ KTX : 1,500,000đ.
Ngày 28/10/11 :
- Chị Myquyen1975 ủng hộ KTX : 1,025,000đ.
Chân thành cảm ơn.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.050
 • Thanked: 3706 times
 • Thích 41
Trả lời #46 vào: 26-10-2011 10:12:47
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 23/10/11 :
- Chị Lê (người nhà bệnh nhân BV Gia định) ủng hộ KTX: 500,000đ.
- Chi Phuong Uyen ủng hộ KTX : 100USD = 2,097,000đ.
Ngày 25/10/11 :
- Chị To Hien Trinh ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Ngày 26/10/11 :
- Anh Khanh Ngon CMTX tháng 10 : 500,000đ.
- Chi Hoang Oanh CMTX tháng 10 : 500,000đ.
- Anh Khanh Quan CMTX tháng 10 : 400,000đ.
- Chị Hoang Yen CMTX tháng 10 : 400,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.050
 • Thanked: 3706 times
 • Thích 41
Trả lời #45 vào: 19-10-2011 15:58:21
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 16/10/11 :
- Chị Tiquauvn CMTX tháng 10 : 500,000đ.
Ngày 19/10/11 :
- Chị Michele_du CMTX tháng 10 : 1,000,000đ.
- Anh Leminh41 CMTX tháng 10 : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.050
 • Thanked: 3706 times
 • Thích 41
Trả lời #44 vào: 12-10-2011 10:56:11
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho Nồi cháo miền Nam của :
Ngày 04/10/11 :
- Anh LCKhoa ủng hộ KTX : 500,000đ.
- Nhóm bạn NikeCRCC CMTX tháng 10,11/2011 : 200,000đ.
Ngày 06/10/11 :
- Chị Pepsi07 CMTX tháng 10 : 200,000đ.
Ngày 11/10/11 :
- Chị Mycanh CMTX tháng 10 : 100,000đ .
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi