Tin chung

  Tra soát thu chi công khai:
Quỹ chính 1501 MBBank Hoàng Thị Quỳnh Trang:

https://thiennguyen.app/user/ntcm2007
Quỹ xe Nhân Ái 1575 MBBank Đoàn Thị Khánh Ly:
https://thiennguyen.app/user/nguoitoicuumang
Cập Nhật chi tiết cùng Cơm, Cháo, chương trình khác …. Tại
ĐÂY

Tin chung

  Tra soát thu chi công khai:
Quỹ chính 1501 MBBank Hoàng Thị Quỳnh Trang:

https://thiennguyen.app/user/ntcm2007
Quỹ xe Nhân Ái 1575 MBBank Đoàn Thị Khánh Ly:
https://thiennguyen.app/user/nguoitoicuumang
Cập Nhật chi tiết cùng Cơm, Cháo, chương trình khác …. Tại
ĐÂY

Tác giả Chủ đề: Vĩnh Long - Huỳnh Thị Kiều - Cho con vì nghèo  (Đã xem 36184 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi ngochanh

 • Thành Viên Gắn Kết
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 694
 • Thanked: 20 times
 • Thích 1
Trả lời #127 vào: 28-01-2016 09:38:52
ngochanh đã chuyển vào tk Cô Thủy (mẹ của Kiều) 900k _ CMTX tháng 11 + 12 /2015 và tháng 01/ 2016 của Ngthahuong.

28/01/2016   VNCN - 0098203   -   911,000   IBVCB.2801160668940005.Ngthahuong cmtx Kieu cho con - Vinh long th11, 12/ 2015 va th01/ 2016

 


Ngủ rồi ngochanh

 • Thành Viên Gắn Kết
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 694
 • Thanked: 20 times
 • Thích 1
Trả lời #126 vào: 27-01-2016 21:08:19
ngochanh đã chuyển vào tk Cô Thủy (mẹ của Kiều) 900k _ CMTX tháng 08 + 09 + 10 /2015 của Ngthahuong.

28/11/2015   VNCN - 0057063   -   911,000   IBVCB.2811150745418005.Ngthahuong CM Kieu cho con _ Vinh Long t8, 9, 10/ 2015 (qua tk co Thuy- me Kieu)

 


Ngủ rồi ngochanh

 • Thành Viên Gắn Kết
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 694
 • Thanked: 20 times
 • Thích 1
Trả lời #125 vào: 28-11-2015 15:08:40
ngochanh đã chuyển vào tk Cô Thủy (mẹ của Kiều) 600k _ CMTX tháng 05 + 06 + 07 /2015 của Ngthahuong.

10/08/2015   VNCN - 0073742   -   911,000   IBVCB.1008150789717002.Ngthahuong CMTX thang 5, 6, 7/ 2015 Kieu cho con - Vinh long (ngochanh trung chuyen)

 


Ngủ rồi ngochanh

 • Thành Viên Gắn Kết
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 694
 • Thanked: 20 times
 • Thích 1
Trả lời #124 vào: 28-06-2015 19:40:15
ngochanh đã chuyển vào tk Cô Thủy (mẹ của Kiều) 600k _ CMTX tháng 03 + 04 /2015 của Ngthahuong.

08/04/2015   VNCN - 0049365   611,000.00      IBVCB.0804150081278004.Ngthahuong CMTX thang 03 + 04 /2015 Kieu cho con - Vinh long (ngochanh trung chuyen)

 


Ngủ rồi ngochanh

 • Thành Viên Gắn Kết
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 694
 • Thanked: 20 times
 • Thích 1
Trả lời #123 vào: 03-03-2015 10:55:12
ngochanh đã chuyển vào tk Cô Thủy (mẹ của Kiều) 600k _ CMTX tháng 01, 02 /2015 của Ngthahuong.

07/02/2015   VNCN - 0028184   611,000.00      IBVCB.0702150793374003.Ngthahuong CMTX thang 01 + 02 /2015 Kieu cho con - Vinh long (ngochanh trung chuyen)

 


Ngủ rồi ngochanh

 • Thành Viên Gắn Kết
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 694
 • Thanked: 20 times
 • Thích 1
Trả lời #122 vào: 07-01-2015 21:59:46
ngochanh đã chuyển vào tk Cô Thủy (mẹ của Kiều) 300k _ CMTX tháng 12/2014 của Ngthahuong.

31/12/2014   VNCN - 0043102   311,000.00      IBVCB.3112140548353004.Ngthahuong CMTX thang 12/2014 Kieu cho con - Vinh long (ngochanh trung chuyen)

 


Ngủ rồi ngochanh

 • Thành Viên Gắn Kết
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 694
 • Thanked: 20 times
 • Thích 1
Trả lời #121 vào: 29-11-2014 22:23:04
ngochanh đã chuyển vào tk Cô Thủy (mẹ của Kiều) 300k _ CMTX tháng 11/2014 của Ngthahuong.

27/11/2014   VNCN - 0093468   311,000.00      IBVCB.2711140632369001.Ngthahuong CMTX thang 11/2014 Kieu cho con - Vinh long (ngochanh trung chuyen)

 


Ngủ rồi ngochanh

 • Thành Viên Gắn Kết
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 694
 • Thanked: 20 times
 • Thích 1
Trả lời #120 vào: 30-10-2014 17:47:58
ngochanh đã chuyển vào tk Cô Thủy (mẹ của Kiều) 300k _ CMTX tháng 10/2014 của Ngthahuong

27/10/2014   VNCN - 0086540   311,000.00      IBVCB.2710140506545006.Ngthahuong CMTX thang 10/2014 Kieu cho con - Vinh long (ngochanh trung chuyen)

 


Ngủ rồi ngochanh

 • Thành Viên Gắn Kết
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 694
 • Thanked: 20 times
 • Thích 1
Trả lời #119 vào: 07-10-2014 08:45:57
ngochanh đã chuyển vào tk Cô Thủy (mẹ của Kiều) 300k _ CMTX tháng 09/2014 của Ngthahuong

29/09/2014   VNCN - 0016349   311,000.00      IBVCB.2909140569045006.Ngthahuong CMTX thang 9/2014 Kieu - Vinh long (ngochanh trung chuyen)

 


Ngủ rồi ngochanh

 • Thành Viên Gắn Kết
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 694
 • Thanked: 20 times
 • Thích 1
Trả lời #118 vào: 09-09-2014 08:49:04
ngochanh đã chuyển vào tk Cô Thủy (mẹ của Kiều) 300k _ CMTX tháng 08/2014 của Ngthahuong

03/09/2014   VNCN - 0065023   311,000.00      IBVCB.0309140281761001.Ngthahuong CMTX thang 08/2014 Kieu _ Vinh long (ngochanh trung chuyen)

 


Ngủ rồi ngochanh

 • Thành Viên Gắn Kết
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 694
 • Thanked: 20 times
 • Thích 1
Trả lời #117 vào: 08-08-2014 10:32:48
ngochanh đã chuyển vào tk Cô Thủy (mẹ của Kiều) 300k _ CMTX tháng 07/2014 của Ngthahuong.
16/07/2014   VNCN - 0001696   311,000.00      IBVCB.1607140055109002.Ngthahuong CMTX thang 07/2014 Kieu - Vinh long (ngochanh trung chuyen)

 


Ngủ rồi ngochanh

 • Thành Viên Gắn Kết
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 694
 • Thanked: 20 times
 • Thích 1
Trả lời #116 vào: 29-06-2014 06:30:29
ngochanh đã chuyển vào tk Cô Thủy (mẹ của kiều) 300k _ CMTX tháng 06/2014 của Ngthahuong.

16/06/2014   VNCN - 0033365   311,000.00      IBVCB.1606140442829001.Ngthahuong CMTX thang 06/2014 Kieu cho con - Vinh long (ngochanh trung chuyen)

 


Ngủ rồi ngochanh

 • Thành Viên Gắn Kết
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 694
 • Thanked: 20 times
 • Thích 1
Trả lời #115 vào: 29-05-2014 07:56:25
ngochanh đã chuyển vào tk Cô Thủy (mẹ của kiều) 300k _ CMTX tháng 05/2014 của Ngthahuong.

18/05/2014   VNCN - 0085930   311,000.00      IBVCB.1805140461237001.Ngthahuong CMTX thang 05/2014 Kieu cho con - Vinh long (ngochanh trung chuyen)

 


Ngủ rồi ngochanh

 • Thành Viên Gắn Kết
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 694
 • Thanked: 20 times
 • Thích 1
Trả lời #114 vào: 26-04-2014 06:17:44
ngochanh đã chuyển vào tk Cô Thủy (mẹ của kiều) 300k _ CMTX tháng 04/2014 của Ngthahuong.

13/04/2014   VNCN - 0021942   311,000.00      IBVCB.1304140908253005.Ngthahuong CMTX thang 04/2014 Kieu cho con - Vinh long (ngochanh trung chuyen)

 


Ngủ rồi ngochanh

 • Thành Viên Gắn Kết
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 694
 • Thanked: 20 times
 • Thích 1
Trả lời #113 vào: 15-03-2014 07:33:13
ngochanh đã chuyển vào tk Cô Thủy (mẹ của kiều) 300k _ CMTX tháng 03/2014 của Ngthahuong.

14/03/2014   VNCN - 0086906   311,000.00      IBVCB.1403140007953009.Ngthahuong CMTX thang 3/2014 Huynh Thi Kieu - Vinh long (ngochanh trung chuyen)