Nơi cập nhật tin thu - chi, nhận, chuyển tiền - hàng - quà từ thành viên.

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời / Lượt xem Bài mới
0 Thành viên và 14 Khách đang tham gia diễn đàn này.
Cập Nhật Quỹ NTCM Năm 2023

Bài mới trangvitgioi tạo 12 tháng trước,
Tác giả trangvitgioi tạo 12 tháng trước

0 Trả lời
437 Lượt xem
Bài mới 31-05-2023 13:38:40
gửi bởi trangvitgioi
Hà Nội - Thứ 7 Yêu Thương - BV Thận - Cập nhật Chi phí

Bài mới maitan97 tạo 1 năm trước,
Tác giả ThaiDzuy tạo 1 năm trước

2 Trả lời
537 Lượt xem
Bài mới 27-02-2023 12:14:11
gửi bởi maitan97
Cập nhật nhận chuyển tiền quỹ tháng 11/2020

Bài mới Thocon tạo 3 năm trước,
Tác giả Thocon tạo 3 năm trước

0 Trả lời
566 Lượt xem
Bài mới 06-11-2020 11:10:38
gửi bởi Thocon
Quán cơm 2k Sài Gòn - Cập nhật chi phí 2018

Bài mới lathuvang tạo 5 năm trước,
Tác giả lathuvang tạo 6 năm trước

10 Trả lời
597 Lượt xem
Bài mới 02-01-2019 20:36:18
gửi bởi lathuvang
Cap nhat nhan chuyen tien thang 01/2020

Bài mới Thocon tạo 4 năm trước,
Tác giả Thocon tạo 4 năm trước

0 Trả lời
621 Lượt xem
Bài mới 05-02-2020 14:37:41
gửi bởi Thocon
Cập nhật nhận chuyển tiền quỹ tháng 12/2020

Bài mới Thocon tạo 3 năm trước,
Tác giả Thocon tạo 3 năm trước

1 Trả lời
633 Lượt xem
Bài mới 28-12-2020 14:17:43
gửi bởi Thocon
Cập nhật chi phí nồi cháo Yang mao

Bài mới phung_cupui tạo 3 năm trước,
Tác giả phung_cupui tạo 3 năm trước

2 Trả lời
663 Lượt xem
Bài mới 28-02-2021 14:53:55
gửi bởi phung_cupui
Cập nhật nhận chuyển tiền CMKTX tháng 11/2018

Bài mới Thocon tạo 5 năm trước,
Tác giả Thocon tạo 5 năm trước

0 Trả lời
705 Lượt xem
Bài mới 19-11-2018 07:35:55
gửi bởi Thocon
Cập nhật nhận chuyển tiền quỹ tháng 8/2021

Bài mới loanngyen1202 tạo 2 năm trước,
Tác giả loanngyen1202 tạo 2 năm trước

0 Trả lời
727 Lượt xem
Bài mới 11-09-2021 20:40:00
gửi bởi loanngyen1202
Cập nhật quỹ NTCM tháng 12/2021

Bài mới Thocon tạo 2 năm trước,
Tác giả Thocon tạo 2 năm trước

0 Trả lời
732 Lượt xem
Bài mới 19-12-2021 09:04:07
gửi bởi Thocon
Ủng hộ nồi cháo nhân dân Gia Định 4/11

Bài mới Leevan tạo 5 năm trước,
Tác giả Leevan tạo 5 năm trước

0 Trả lời
739 Lượt xem
Bài mới 01-11-2018 10:24:29
gửi bởi Leevan
Cập nhật nhận chuyển tiền CMKTX tháng 10/2018

Bài mới Thocon tạo 5 năm trước,
Tác giả Thocon tạo 5 năm trước

0 Trả lời
748 Lượt xem
Bài mới 26-10-2018 07:23:35
gửi bởi Thocon
Cập nhật nhận chuyển tiền CMKTX tháng 12/2018

Bài mới Thocon tạo 5 năm trước,
Tác giả Thocon tạo 5 năm trước

0 Trả lời
753 Lượt xem
Bài mới 29-12-2018 19:08:57
gửi bởi Thocon
Cập nhật nhận chuyển tiền CMKTX tháng 2/2018

Bài mới Thocon tạo 6 năm trước,
Tác giả Thocon tạo 6 năm trước

0 Trả lời
779 Lượt xem
Bài mới 26-02-2018 07:49:58
gửi bởi Thocon
Cập nhật nhận chuyển tiền CMKTX tháng 6 &7/2018

Bài mới Thocon tạo 5 năm trước,
Tác giả Thocon tạo 5 năm trước

0 Trả lời
784 Lượt xem
Bài mới 07-09-2018 08:29:38
gửi bởi Thocon
Cập nhật nhận chuyển tiền quỹ tháng 2/2021

Bài mới Thocon tạo 3 năm trước,
Tác giả Thocon tạo 3 năm trước

3 Trả lời
793 Lượt xem
Bài mới 24-02-2021 10:34:13
gửi bởi Thocon
Cập nhật nhận chuyển tiền CMKTX tháng 8/2018 -Chứng từ sao kê ngân hàng.

Bài mới Thocon tạo 5 năm trước,
Tác giả Thocon tạo 5 năm trước

0 Trả lời
811 Lượt xem
Bài mới 07-09-2018 08:09:55
gửi bởi Thocon
Cập nhật nhận chuyển tiền CMKTX tháng 6/2018

Bài mới Thocon tạo 5 năm trước,
Tác giả Thocon tạo 5 năm trước

0 Trả lời
815 Lượt xem
Bài mới 22-07-2018 19:45:33
gửi bởi Thocon
Cập nhật nhận chuyển tiền quỹ tháng 7/2020

Bài mới Thocon tạo 3 năm trước,
Tác giả Thocon tạo 3 năm trước

1 Trả lời
819 Lượt xem
Bài mới 04-08-2020 16:44:51
gửi bởi Thocon
Cap nhat nhan chuyen tien tu ngay 01/02 den ngay 17/02/2020

Bài mới maitramtg tạo 4 năm trước,
Tác giả Thocon tạo 4 năm trước

1 Trả lời
832 Lượt xem
Bài mới 17-02-2020 13:04:25
gửi bởi maitramtg