Tác giả Chủ đề: Nồi cháo Quảng Bình - Cập nhật ủng hộ Nồi cháo Quảng Bình  (Đã xem 17187 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi lathuvang

Quỹ NC Quảng Bình đã nhận:
Ngày 22/02/22:
- MTQ ủng hộ KTX qua quỹ NTCM: 1,100,000đ.
Chân thành cảm ơn.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x, Tieuhuongduong, DucTai


Ngủ rồi lathuvang

Quỹ NC Quảng Bình đã nhận :
Ngày 01/8/19:
- Chị Giang Cẩm Bùi CMTX T8  : 500,000đ.
Ngày 04/9/19:
- Chị Giang Cẩm Bùi CMTX T9  : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x


Ngủ rồi lathuvang

Quỹ NC Quảng Bình đã nhận :
Ngày 02/7/19:
- Chị Giang Cẩm Bùi CMTX T7  : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x


Ngủ rồi lathuvang

Quỹ NC Quảng Bình đã nhận :
Ngày 01/6/19:
- Chị Giang Cẩm Bùi CMTX T6  : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x


Ngủ rồi lathuvang

Quỹ NC Quảng Bình đã nhận :
Ngày 01/5/19:
- Chị Giang Cẩm Bùi CMTX T5  : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x


Ngủ rồi lathuvang

Quỹ NC Quảng Bình đã nhận :
Ngày 01/4/19:
- Chị Giang Cẩm Bùi CMTX T4  : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x


Ngủ rồi lathuvang

Quỹ NC Quảng Bình đã nhận :
Ngày 11/3/19:
- Chị Thủy  (Bình Chánh  - TPHCM) ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 14/3/19:
- Gia đình phật tử Diệu Giáp (Q10- TPHCM) ủng hộ KTX : 300,000đ.
Ngày 19/3/19:
- Chị Michele_du CMTX T3 : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x


Ngủ rồi lathuvang

Quỹ NC Quảng Bình đã nhận :
Ngày 10/01/19:
- Chị Mỹ Hạnh (Q7 - TPHCM) ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Ngày 20/01/19:
- Anh Giang Hiệp Thổ (Q6 - TPHCM) ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x


Ngủ rồi lathuvang

Quỹ NC Quảng Bình đã nhận :
Ngày 29/12/18:
- Anh Tự (Q10 - TPHCM) ủng hộ KTX : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn .

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x


Ngủ rồi lathuvang

Quỹ NC Quảng Bình đã nhận :
Ngày 07/12/18:
- Chị Tô Mỹ Nghi  ( Q10-  TPHCM) ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Ngày 18/12/18:
- Anh Phúc (Bình Thạnh- TPHCM) ủng hộ KTX : 600,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x


Ngủ rồi lathuvang

Quỹ NC Quảng Bình đã nhận :
Ngày 27/11/18:
- Chị Tô Mỹ Ngọc  (Q11- TPHCM) ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn .

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x


Ngủ rồi lathuvang

Quỹ NC Quảng Bình đã nhận :
Ngày 20/11/18:
- Anh Thành (TPHCM) ủng hộ KTX : 500,000đ.
- Anh Như (TPHCM)  ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn .

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x


Ngủ rồi lathuvang

Quỹ NC Quảng Bình đã nhận :
Ngày 06/11/18:
- Anh Bùi Đặng Quốc Thái ủng hộ KTX : 500,000đ.
- Chị Thái Thị Hương (Bình Thạnh) ủng hộ KTX : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x


Ngủ rồi lathuvang

Quỹ NC Quảng Bình đã nhận :
Ngày 18/10/18 :
- Chị Mai (Đồng Nai) ủng hộ KTX : 300,000đ.
Ngày 24/10/18 :
- Quỹ Nồi cháo miền Nam hổ trợ kinh phí hoạt động : 5,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x


Ngủ rồi lathuvang


Quỹ NC Quảng Bình đã nhận :[/color]
Ngày 23/7/18:
- NC Hà Nội và anh Nguyễn Đức Oanh ủng hộ KTX : 700,000₫.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: banbe6x