Tác giả Chủ đề: Cập nhật CMTX - Tháng 04/2012  (Đã xem 3439 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi penguin

Trả lời #11 vào: 06-05-2012 23:56:54
Quỹ đã chuyển tiền cho các trường hợp sau:
- 29/04/2012: chuyển tiền CMKTX mẹ con cô Thêm - Cần Thơ qua tài khoản Quyen_omon 800.000VND.
- 30/04/2012: chuyển tiền CMKTX 2 anh em Dương & Duyên - Đồng Nai qua tài khoản Kim bang 200.000VND (từ Trexanh).
- 30/04/2012: chuyển tiền CMKTX 2 anh Ánh - Đồng Nai qua tài khoản Kim bang 200.000VND (từ Trexanh).
- 30/04/2012: chuyển tiền CMKTX cụ Tâm - TP HCM qua tài khoản Kim bang 423.000VND (từ Sonnynhan).

 


Ngủ rồi penguin

Trả lời #10 vào: 06-05-2012 23:40:18
Quỹ đã nhận được các khoản ủng hộ sau:
- 05/04/2012: Tminhnguyen chuyển tiền CMKTX bé Oanh - TP HCM 1.000.000VND.
- 05/04/2012: Tminhnguyen chuyển tiền CMKTX em Kinh Luân - Đà Lạt 1.000.000VND.
- 29/04/2012: Xulanhphanlan chuyển tiền CMKTX GĐ chị Toan - Đồng Nai 500.000VND.
- 30/04/2012: NHC chuyển tiền CMKTX cháu Anh Nhi - Thanh Hóa 100.000VND.

 


Ngủ rồi penguin

Trả lời #9 vào: 29-04-2012 18:55:26
Quỹ đã chuyển tiền cho các trường hợp sau:
- 24/04/2012: chuyển tiền CMKTX học phí cho cháu Thắng - TP HCM qua tài khoản Trexanh 558.000VND.
- 24/04/2012: chuyển tiền CMTX T04/12 cho bà Út - Đồng Nai qua tài khoản My Darling 200.000VND (từ Ha4ever).
- 25/04/2012: chuyển tiền CMKTX bé Oanh - TP HCM qua tài khoản Trexanh 2.000.000VND (từ Truongngocdung43 và Tminhnguyen).

 


Ngủ rồi penguin

Trả lời #8 vào: 29-04-2012 18:51:30
Quỹ đã nhận được các khoản ủng hộ sau:
- 25/04/2012: Chichchoe ủng hộ chương trình 1/6 miền Bắc 500.000VND.
- 25/04/2012: Mkitechwater chuyển tiền CMKTX GĐ chị Út Hoa - TP HCM (chi phí mổ cho Cẩm Tiên) 1.500.000VND.
- 25/04/2012: Sonnynhan ủng hộ xây NNMU cho anh Huỳnh Vũ - Bến Tre 10.000.000VND.
- 25/04/2012: Sonnynhan ủng hộ xây NNMU cho 2 cụ Lê Phồn & Lê Bé - Hà Tĩnh 2.000.000VND.
- 25/04/2012: Sonnynhan chuyển tiền CMKTX GĐ chị Út Hoa - TP HCM (chi phí mổ cho Cẩm Tiên) 5.000.000VND.
- 25/04/2012: Minhtruc chuyển tiền CMKTX SV Trang - Đà Lạt 1.000.000VND.
- 25/04/2012: Lãi tiền gửi KHH 169.383VND.
- 26/04/2012: Truongngocdung43 và Minh Ly chuyển tiền CMKTX GĐ chị Út Hoa - TP HCM (chi phí mổ cho Cẩm Tiên) 4.000.000VND (chuyển từ TH cháu Thiện Tâm - TP HCM sang).
- 26/04/2012: TLC chuyển tiền CMKTX (mua xe đạp) cho em Thắng - TP HCM 1.000.000VND (chuyển từ TH cháu Thiện Tâm - TP HCM sang).
- 26/04/2012: Lephung và Nhuy chuyển tiền CMKTX SV Trang - Đà Lạt 500.000VND (chuyển từ TH cháu Thiện Tâm - TP HCM sang).
- 26/04/2012: Sonnynhan chuyển tiền CMKTX cụ Tâm - TP HCM 423.000VND.
- 27/04/2012: Anonymous (bạn HMHai) chuyển tiền CMKTX GĐ chị Út Hoa - TP HCM (chi phí mổ cho Cẩm Tiên) 2.000.000VND.
- 27/04/2012: Banron chuyển tiền CMKTX GĐ chị Út Hoa - TP HCM (chi phí mổ cho Cẩm Tiên) 1.000.000VND.
- 27/04/2012: Pquyen chuyển tiền CMKTX GĐ chị Út Hoa - TP HCM (chi phí mổ cho Cẩm Tiên) 1.000.000VND.
- 27/04/2012: Nina chuyển tiền CMTX T05/12 - T05/13 mẹ con cô Thêm - Cần Thơ 3.600.000VND.
- 27/04/2012: Nina chuyển tiền CMTX T05/12 - T05/13 GĐ Trúc Ngân - Đồng Nai 3.600.000VND.

 


Ngủ rồi penguin

Trả lời #7 vào: 24-04-2012 03:34:41
Quỹ đã chuyển tiền cho các trường hợp sau:
- 11/04/2012: chuyển tiền CMKTX GĐ chị Nguyệt - TT Huế qua tài khoản Slim 6.000.000VND.
- 16/04/2012: chuyển tiền thực hiện NNMU cho 2 cụ Lê Phồn, Lê Bé - Hà Tĩnh (lần 2) qua tài khoản Dungphan72 3.500.000VND.
- 17/04/2012: chuyển tiền CMKTX GĐ chị Út Hoa - TP HCM qua tài khoản Tiger 31.000.000VND (phí NH: 11.000VND).
- 17/04/2012: chuyển tiền CMKTX cháu Nguyễn Anh Nhi - Thanh Hóa qua tài khoản Mitmat 2.000.000VND.
- 17/04/2012: chuyển tiền CMTX T03+04/12 chương trình Suất cơm miễn phí tại BV Đa khoa Duy Xuyên - Quảng Nam qua tài khoản Linhthuc 1.000.000VND (từ Linhtrang).
Quỹ cũng đã chuyển các khoản CMTX tháng 04/12 trích từ Quỹ NTCM và các thành viên nhờ chuyển CMTX qua quỹ, chi tiết tại đây (bài viết #49009).

 


Ngủ rồi penguin

Trả lời #6 vào: 24-04-2012 03:25:17
Quỹ đã nhận được các khoản ủng hộ sau:
- 16/03/2012: Minhtran ủng hộ xây NNMU cho anh Huỳnh Vũ - Bến Tre 2.000.000VND.
- 16/03/2012: Minhtran ủng hộ xây NNMU cho 2 cụ Lê Phồn & Lê Bé - Hà Tĩnh 2.000.000VND.
- 16/04/2012: Hướng Thiện chuyển tiền CMKTX cháu Nguyễn Anh Nhi - Thanh Hóa 500.000VND.
- 16/04/2012: Hướng Thiện chuyển tiền CMKTX cháu Ngọc Chi - Bến Tre 500.000VND.
- 16/04/2012: Hướng Thiện chuyển tiền CMTX T04/12 chị Thảo - Hà Nội 200.000VND.
- 17/04/2012: Lathuvang chuyển tiền CMKTX GĐ chị Út Hoa - TP HCM (chi phí mổ cho Cẩm Tiên) 1.000.000VND.
- 17/04/2012: ONG GIA ủng hộ xây NNMU cho 2 cụ Lê Phồn & Lê Bé - Hà Tĩnh 200.000VND.
- 18/04/2012: Mun nhí & Thaidzuy chuyển tiền CMKTX cháu Nguyễn Anh Nhi - Thanh Hóa 500.000VND.
- 18/04/2012: Mun nhí & Thaidzuy chuyển tiền CMKTX GĐ chị Út Hoa - TP HCM (chi phí mổ cho Cẩm Tiên) 500.000VND.
- 19/04/2012: Michele_du ủng hộ Quỹ NTCM 3.000.000VND.
- 19/04/2012: Michele_du chuyển tiền CMTX nồi cháo Quảng Trị 1.000.000VND.
- 22/04/2012: Một bạn mua áo đồng phục NTCM 100.000VND.
- 22/04/2012: Michele_du chuyển tiền CMKTX GĐ chị Út Hoa - TP HCM (chi phí mổ cho Cẩm Tiên) 2.000.000VND (chuyển từ tiền CMKTX cháu Thiện Tâm - TP HCM).
- 23/04/2012: Trexanh chuyển tiền CMKTX anh Vân - Đồng Nai 200.000VND.
- 23/04/2012: Trexanh chuyển tiền CMKTX anh Ánh - Đồng Nai 200.000VND.
- 23/04/2012: Trexanh chuyển tiền CMKTX 2 cháu Dương & Duyên - Đồng Nai 200.000VND.

 


Ngủ rồi penguin

Trả lời #5 vào: 16-04-2012 04:12:24
Quỹ đã nhận được các khoản ủng hộ sau:
- 09/04/2012: Lamnhi chuyển tiền ủng hộ xây NNMU cho anh Huỳnh Vũ - Bến Tre 500.000VND.
- 09/04/2012: Lamnhi chuyển tiền CMKTX bà Lâm Thiếu Hương - TP HCM 500.000VND.
- 11/04/2012: Duong Nguyen (đồng nghiệp của Thaidzuy) chuyển tiền ủng hộ xây NNMU cho 2 cụ Lê Phồn & Lê Bé - Hà Tĩnh 1.000.000VND.
- 11/04/2012: ONG GIA chuyển tiền CMKTX ông Bùi Đăng Thành - Hưng Yên 250.000VND.
- 11/04/2012: Ha4ever chuyển tiền CMTX T04/12 cho bà Út - Đồng Nai 200.000VND.
- 12/04/2012: Tran Ti chuyển tiền CMKTX mẹ con cô Thêm - Cần Thơ 100.000VND.
- 12/04/2012: Thaidzuy chuyển tiền ủng hộ xây NNMU cho anh Huỳnh Vũ - Bến Tre 300.000VND.
- 12/04/2012: DiepThien chuyển tiền ủng hộ xây NNMU cho anh Huỳnh Vũ - Bến Tre 200.000VND.
- 13/04/2012: Xulanhtinhnong2 chuyển tiền CMTX tháng 5+6+7+8/12 của em Tâm mổ tim (chuyển trả quỹ chi phí hỗ trợ mổ tim) 2.000.000VND.
- 14/04/2012: Xulanhtinhnong2 chuyển tiền CMKTX ông Bùi Đăng Thành - Hưng Yên 2.000.000VND.
- 15/04/2012: Xulanhtinhnong2 chuyển tiền ủng hộ xây NNMU cho anh Huỳnh Vũ - Bến Tre 3.000.000VND.
- 15/04/2012: Pquyen chuyển tiền CMKTX ông Bùi Đăng Thành - Hưng Yên 500.000VND.
- 15/04/2012: Pquyen chuyển tiền CMKTX cháu Nhi - Thanh Hóa 500.000VND.

 


Ngủ rồi trexanh

Trả lời #4 vào: 11-04-2012 15:34:07
Trexanh và Tila CMKTX:
Nồi cháo Gia Định 400k
Nồi cháo Huế 300K
Nồi cháo Hà Nội 300K
Đã chuyển vào quỹ của 3 nồi cháo. Cám ơn cả nhà.

 


Ngủ rồi penguin

Trả lời #3 vào: 11-04-2012 04:33:38
Quỹ đã chuyển tiền cho các trường hợp sau:
- 03/04/2012: chuyển tiền thực hiện nồi cháo Quảng Trị T01+02/12 qua tài khoản Luckystar 3.009.000VND.
- 04/04/2012: chuyển tiền CMKTX chị Nhị - Khánh Hòa qua tài khoản Xuongrong 1.300.000VND (từ Tiala - bạn của Trexanh - và Quỹ NTCM).
- 05/04/2012: chuyển tiền thực hiện NNMU cho 2 cụ Lê Phồn & Lê Bé - Hà Tĩnh qua tài khoản Dungphan72 10.000.000VND.
- 08/04/2012: chuyển tiền CMKTX 2 anh em Trình & Hồng - Hải Dương qua tài khoản Lason 200.000VND (từ ONG GIA).
- 08/04/2012: chuyển tiền CMKTX mái ấm Tịnh Thất Thanh Quang - TP HCM qua tài khoản Le phung 4.000.000VND (từ Sat_thu_thu và Truongngocdung43).
- 08/04/2012: chuyển tiền CMKTX chị Nguyễn Thị Thảo - Hà Nội qua tài khoản Haybanglong 300.000VND (từ Tiala - bạn của Trexanh).
- 08/04/2012: chuyển tiền thực hiện nồi cháo Quảng Trị T03/12 qua tài khoản Luckystar 2.138.500VND.
- 08/04/2012: chuyển tiền CMKTX học phí cho con chị Oanh - TP HCM qua tài khoản Kim bang 807.000VND.
- 08/04/2012: chuyển tiền CMKTX chị Nguyễn Thị Bông - TP HCM qua tài khoản Kim bang 1.500.000VND (từ Truongngocdung43 và Canthoquetoi).
- 08/04/2012: chuyển tiền CMKTX gia đình cháu Ái Giang - Quảng Trị qua tài khoản Luckystar 500.000VND.
- 08/04/2012: chuyển tiền CMKTX chị Nhị - Khánh Hòa qua tài khoản Xuongrong 300.000VND (từ Nikecrcc và Thaidzuy).

 


Ngủ rồi penguin

Trả lời #2 vào: 11-04-2012 04:20:10
Quỹ đã nhận được các khoản ủng hộ sau:
- 02/04/2012: Mechichi ủng hộ xây NNMU cho bà Lôi Nguyệt Anh - TP HCM 1.000.000VND.
- 02/04/2012: Xulanhtinhnong2 chuyển tiền CMKTX bé Tường Vy - Bạc Liêu 2.000.000VND.
- 02/04/2012: Tieukhe và DiepThien ủng hộ xây NNMU cho 2 cụ Lê Phồn & Lê Bé - Hà Tĩnh 500.000VND.
- 03/04/2012: Chị Cúc chuyển tiền CMKTX chú Ba Oanh - TP HCM 500.000VND.
- 03/04/2012: Linhtrang ủng hộ chương trình Suất cơm miễn phí tại BV Đa khoa Duy Xuyên - Quảng Nam T03+04/12 1.000.000VND.
- 04/04/2012: Canthoquetoi chuyển tiền CMKTX chị Nguyễn Thị Bông - TP HCM 500.000VND.
- 04/04/2012: Truongngocdung43 chuyển tiền CMKTX chị Nguyễn Thị Bông - TP HCM 1.000.000VND.
- 04/04/2012: Gietthoigian0707 chuyển tiền CMKTX chị Nguyệt - TT Huế 900.000VND.
- 05/04/2012: Xulanhtinhnong2 chuyển tiền CMTX tháng 4 của em Tâm mổ tim (chuyển trả quỹ chi phí hỗ trợ mổ tim) 500.000VND.
- 07/04/2012: Xulanhtinhnong2 ủng hộ xây NNMU cho 2 cụ Lê Phồn & Lê Bé - Hà Tĩnh 1.000.000VND.
- 08/04/2012: Ngochanh chuyển tiền CMKTX ông Bùi Đăng Thành - Hưng Yên 300.000VND.
- 09/04/2012: HƯƠNG chuyển tiền CMKTX cháu Lượm - Cần Thơ 1.000.000VND.
- 09/04/2012: Gaumevidai chuyển tiền CMKTX ông Bùi Đăng Thành - Hưng Yên 250.000VND.
- 10/04/2012: Mycanh và gia đình ủng hộ xây NNMU cho 2 cụ Lê Phồn & Lê Bé - Hà Tĩnh 6.000.000VND.
- 10/04/2012: Chị Nguyễn Thị Cẩm Giang ủng hộ xây NNMU cho 2 cụ Lê Phồn & Lê Bé - Hà Tĩnh 1.000.000VND.
- 10/04/2012: Mycanh cùng gia đình, bạn bè ủng hộ xây NNMU cho anh Huỳnh Vũ - Bến Tre 8.000.000VND.

 


Ngủ rồi thienung

  • Tích Cực
  • **
  • Bài viết: 197
  • Thích 0
Trả lời #1 vào: 10-04-2012 16:19:17
Ngày 29/03 TU nhận dc 1.000.000d từ người chuyển là Vuong Bich Van. TU ko biết là khoản này do TV nào chuyển và ý định là CMKTX hoàn cảnh nào ở BRVT.(TU đã thông báo hôm nhận dc tiền mà đến nay vẫn chưa thấy ai nhận)Vậy TU xin thông báo lại TV nào chuyển vui lòng cho TU biết mục đích để TU chuyển đến tay HC đó sớm.cảm ơn cả nhà