Tin chung

  Tra soát thu chi công khai:
Quỹ chính 1501 MBBank Hoàng Thị Quỳnh Trang:

https://thiennguyen.app/user/ntcm2007
Quỹ xe Nhân Ái 1575 MBBank Đoàn Thị Khánh Ly:
https://thiennguyen.app/user/nguoitoicuumang
Cập Nhật chi tiết cùng Cơm, Cháo, chương trình khác …. Tại
ĐÂY

Tin chung

  Tra soát thu chi công khai:
Quỹ chính 1501 MBBank Hoàng Thị Quỳnh Trang:

https://thiennguyen.app/user/ntcm2007
Quỹ xe Nhân Ái 1575 MBBank Đoàn Thị Khánh Ly:
https://thiennguyen.app/user/nguoitoicuumang
Cập Nhật chi tiết cùng Cơm, Cháo, chương trình khác …. Tại
ĐÂY

Tác giả Chủ đề: Nồi cháo Thanh Hóa - Cập nhật ủng hộ  (Đã xem 49410 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #234 vào: 26-05-2024 13:13:39
Quỹ NC Thanh Hóa đã nhận:
Ngày 14/5/24:
- Chị Trinh Ha ủng hộ KTX: 200,000đ.
Ngày 15/5/24:
- Chi Phung Cuc ủng hộ KTX: 500,000đ.
Ngày 22/5/24:
- Cao Mai Anh ủng hộ KTX: 200,000đ.
- Phuong Dong ủng hộ KTX: 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #233 vào: 14-05-2024 10:00:21
Quỹ NC Thanh Hoá đã nhận: 
Ngày 02/5/24:
- Nhóm Van Trang Hoa CMTX T5: 500,000đ.
Ngày 03/5/24:
- A/c Le Xuan Dai ủng hộ KTX: 500,000đ.
Ngày 08/5/24:
- Cô giáo Lê Vân Anh ủng hộ KTX: 1,000,000đ.
- Anh(chị) Melim Nguyen ủng hộ KTX: 200,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #232 vào: 23-04-2024 14:26:44
Quỹ NC Thanh Hoá đã nhận: 
Ngày 13/4/24:
- MTQ có số Gd FT 24104095206731 ủng hộ KTX: 200,000đ.
Ngày 18/4/24:
- A/c Le Xuan Dai ủng hộ KTX: 300,000đ.
Ngày 20/4/24:
- MTQ có số GD FT 241116946129949 ủng hộ KTX: 200,000đ.
- Chi Hang Thu ủng hộ KTX: 200,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #231 vào: 12-04-2024 13:41:56
Quỹ NC Thanh Hoá đã nhận: 
Ngày 02/4/24:
- Nhóm Van Trang Hoa CMTX T4: 500,000đ.
- Chị Cuc ủng hộ KTX: 500,000đ.
- Chi Hang Thu ủng hộ KTX: 200,000đ.
Ngày 07/4/24:
- MTQ có số GD FT 24099481020900 ủng hộ KTX: 200,000đ.
- Chị Hang Thu ủng hộ KTX: 200,000đ.
Ngày 09/4/24:
- Cô giáo Lê vân Anh  ủng hộ KTX: 1,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, Lắng nghe lòng bạn


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #230 vào: 02-04-2024 15:43:58
Quỹ NC Thanh Hoá đã nhận: 
Ngày 23/3/24:
- Anh(chị) Le Xuan Dai  ủng hộ KTX: 500,000đ.
Ngày 30/3/24:
- Anh Nguyễn Hưng ủng hộ KTX: 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: Lắng nghe lòng bạn


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #229 vào: 23-03-2024 15:46:43
Quỹ NC Thanh Hoá đã nhận: 
Ngày 18/3/24:
- Chị Trinh Ha ủng hộ KTX: 200,000đ.
- Anh(chị) Giang Le - Tiem cf Luoi ủng hộ KTX: 620,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #228 vào: 15-03-2024 13:39:48
Quỹ NC Thanh Hoá đã nhận: 
Ngày 03/3/24:
- Nhóm Van Trang Hoa CMTX T3: 500,000đ.
Ngày 10/3/24:
- Cô giáo Lê vân Anh  ủng hộ KTX: 1,000,000đ.
Ngày 11/3/24:
- Anh(chị) Le Xuan Dai  ủng hộ KTX: 400,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #227 vào: 29-02-2024 21:18:18
Quỹ NC Thanh Hoá đã nhận:
Ngày 18/02/24:
- Chị Trinh Ha ủng hộ KTX: 200,000đ.
- Ban chi Huong ủng hộ KTX: 500,000đ.
Ngày 20/02/24:
- Chị Phung Cuc ủng hộ KTX: 500,000đ.
Ngày 24/02/24:
- Anh(chị) Melim Nguyen ủng hộ KTX: 500,000đ.
- Anh Le Xuan Dai ủng hộ KTX: 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: ThaiDzuy


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #226 vào: 15-02-2024 14:04:03
Quỹ NC Thanh Hoá đã nhận: 
Ngày 05/02/24:
- Nhóm Van Trang Hoa CMTX T02: 500,000đ.
Ngày 10/02/24:
- Lucky Flower ủng hộ KTX: 200,000đ.
- Chị Tran Thi Ngoc ủng hộ KTX: 100,000đ.
Ngày 11/02/24:
- Các MTQ Thanh Hóa ủng hộ KTX: 5,200,000đ.
- Chị Kim Lien ủng hộ KTX: 500,000đ.
- Chị Mai Thúy Hằng  ủng hộ KTX: 200,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: ThaiDzuy


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #225 vào: 25-01-2024 19:09:40
Quỹ NC Thanh Hoá đã nhận: 
Ngày 11/01/24:
- Chị Phung Cuc  ủng hộ KTX: 500,000đ.
Ngày 16/01/24:
- Ban Thanh Binh  ủng hộ KTX: 200,000đ.
- Chị Duyen  ủng hộ KTX: 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #224 vào: 11-01-2024 14:30:39
Quỹ NC Thanh Hoá đã nhận: 
Ngày 01/01/24:
- Cô giáo Lê Vân Anh ủng hộ KTX: 2,000,000đ.
Ngày 02/01/24:
- Nhóm Van Trang Hoa CMTX T01: 500,000đ.
Ngày 05/01/24:
- Chị Dieu Thuan  ủng hộ KTX: 500,000đ.
Ngày 08/01/24:
- Anh(chị) Bin10 ủng hộ KTX: 300,000đ.
Ngày 11/01/24:
- Cô giáo Lê Vân Anh ủng hộ KTX: 1,000,000đ.
- Gia đình chi Sam Tuyet ủng hộ KTX: 200,000đ.
- Chị Trinh Ha ủng hộ KTX: 400,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: ThaiDzuy


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #223 vào: 14-12-2023 15:38:05
Quỹ NC Thanh Hoá đã nhận: 
Ngày 04/12/23:
- Nhóm Van Trang Hoa CMTX T12: 500,000đ.
Ngày 12/12/23:
- Chị Phung Cuc ủng hộ KTX: 500,000đ.
- Be Bo Bap ủng hộ KTX: 230,000đ.
- Quang ban Tuyen ủng hộ KTX: 200,000đ.
Ngày 13/12/23:
- Cô giáo Lê Vân Anh ủng hộ KTX: 1,000,000đ.
Ngày 14/12/23:
- Chị Thanh Binh  ủng hộ KTX: 200,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: Lắng nghe lòng bạn


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #222 vào: 02-12-2023 19:26:53
Quỹ NC Thanh Hoá đã nhận: 
Ngày 02/11/23:
- Nhóm Van Trang Hoa CMTX T11: 500,000đ.
Ngày 05/11/23:
- Chị Hang Thu ủng hộ KTX: 200,000đ.
- Chị Phuong Dong ủng hộ KTX: 500,000đ.
Ngày 13/11/23:
- Chị Vân Anh ủng hộ KTX: 1,000,000đ.
- Chị Cúc ủng hộ KTX: 500,000đ.
Ngày 28/11/23:
- O. Ngo Tuan ủng hộ KTX: 2,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: ThaiDzuy


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #221 vào: 25-10-2023 13:41:20
Quỹ NC Thanh Hoá đã nhận: 
Ngày 02/10/23:
- Nhóm Van Trang Hoa CMTX T10: 500,000đ.
Ngày 16/10/23:
- Chị  Vân Anh ủng hộ KTX: 1,000,000đ.
Ngày 20/10/23:

- Chị Phung Cuc ủng hộ KTX: 500,000đ.

- Chị Trinh Ha ủng hộ KTX: 200,000đ.
- Chị Hang Thu ủng hộ KTX: 200,000đ.
- Chị Melim ủng hộ KTX: 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: ThaiDzuy, Tieuhuongduong, Lắng nghe lòng bạn


Ngủ rồi lathuvang

Trả lời #220 vào: 05-10-2023 20:10:05
Quỹ NC Thanh Hoá đã nhận: 
Ngày 02/9/23:
- Nhóm Van Trang Hoa CMTX T9: 500,000đ.
Ngày 10/9/23:
- Chị Phung Cuc ủng hộ KTX: 500,000đ.
Ngày 15/9/23:
- Cô giáo Lê Vân Anh ủng hộ KTX: 1,000,000đ.
-Chị Quỳnh Quỳnh ủng hộ KTX: 500,000đ.
- Chị Trinh Ha ủng hộ KTX: 200,000đ.
- Chị Hang Thu ủng hộ KTX: 200,000đ.
Ngày 16/9/23:
- Chị Huong Mua Thu ủng hộ KTX: 1,000,000đ.
- Chị Melim ủng hộ KTX: 500,000đ.
Ngày 28/9/23:
- Anh(chị) Lucky Flower ủng hộ KTX: 200,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 
The following users thanked this post: Tieuhuongduong, maitramtg