Tin chung


GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

Tin chung


GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG

Chuyên mục

Chưa có bài mới Chuyến xe Nhân Ái

Chuyến xe miễn phí chuyển bệnh nhân nghèo. Trợ tang người nghèo Cấp cứu/ cứu trợ nhân đạo.

76 Bài viết2 Chủ đề Bài mới gửi bởi banbe6x
trong Re: NTCM - Chuyến Xe Nhâ...
vào 11-04-2024 13:43:59
Chưa có bài mới Tặng xe lăn - Xe lắc

Tặng xe lăn, xe lắc cho người khuyết tật

Quản trị: Xelan90

180 Bài viết18 Chủ đề Bài mới gửi bởi letuantu
trong Re: Anh Phạm Thu-Khuyết ...
vào 08-02-2024 13:25:37

Xe Y tế miễn phí chuyển bệnh nhân nghèo/ trợ tang người nghèo/ cấp cứu/ cứu trợ nhân đạo. Tặng Xe Lăn Xe Lắc cho người tàn tật khó khăn.