Người Tôi Cưu Mang

CHIA SẺ YÊU THƯƠNG => Thống kê cưu mang => Tác giả chủ đề:: loanngyen1202 vào 10-02-2022 12:18:34

Tiêu đề: Cơm Bệnh Nhân Nghèo Quảng Nam - BC Quỹ Năm 2016
Gửi bởi: loanngyen1202 vào 10-02-2022 12:18:34
Chào cả nhà,

Loannguyen gửi cả nhà BC Quỹ Cơm BN Nghèo Quảng Nam T1,2,3/2016.

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà !
Tiêu đề: Re: Cơm Bệnh Nhân Nghèo Quảng Nam - BC Quỹ Năm 2016
Gửi bởi: loanngyen1202 vào 10-02-2022 12:19:40
Chào cả nhà,

Loannguyen gửi cả nhà BC Quỹ Cơm BN Nghèo Quảng Nam T4,5,6/2016.

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà !
Tiêu đề: Re: Cơm Bệnh Nhân Nghèo Quảng Nam - BC Quỹ Năm 2016
Gửi bởi: loanngyen1202 vào 10-02-2022 12:20:38
Chào cả nhà,

Loannguyen gửi cả nhà BC Quỹ Cơm BN Nghèo Quảng Nam T7,8,9/2016.

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà !
Tiêu đề: Re: Cơm Bệnh Nhân Nghèo Quảng Nam - BC Quỹ Năm 2016
Gửi bởi: loanngyen1202 vào 10-02-2022 12:21:33
Chào cả nhà,

Loannguyen gửi cả nhà BC Quỹ Cơm BN Nghèo Quảng Nam T10,11,12/2016.

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà !