Người Tôi Cưu Mang

CHIA SẺ YÊU THƯƠNG => Thống kê cưu mang => Tác giả chủ đề:: penguin vào 23-04-2010 22:55:04

Tiêu đề: Báo cáo quỹ CMKTX quý III năm 2007
Gửi bởi: penguin vào 23-04-2010 22:55:04
Bảng theo dõi quỹ CMKTX tháng 07/2007:
(Mời các thành viên vào đường link dưới để xem file dưới dạng pdf)
 
Tiêu đề: Báo cáo quỹ CMKTX quý III năm 2007
Gửi bởi: penguin vào 23-04-2010 23:06:22
Các trường hợp được giúp đỡ từ quỹ CMKTX trong tháng 7 & tháng 8 năm 2007:
 
Tiêu đề: Báo cáo quỹ CMKTX quý III năm 2007
Gửi bởi: penguin vào 23-04-2010 23:31:43
Bảng theo dõi quỹ CMKTX tháng 08/2007:

 
Tiêu đề: Báo cáo quỹ CMKTX quý III năm 2007
Gửi bởi: penguin vào 24-04-2010 00:27:31
Các trường hợp được giúp đỡ từ CMKTX tháng 09/2007:

 
Tiêu đề: Báo cáo quỹ CMKTX quý III năm 2007
Gửi bởi: penguin vào 24-04-2010 01:12:01
Bảng theo dõi quỹ CMKTX từ 01-15/09/2007:

 
Tiêu đề: Báo cáo quỹ CMKTX quý III năm 2007
Gửi bởi: penguin vào 24-04-2010 02:19:09
Bảng theo dõi quỹ CMKTX từ 16-30/09/2007: