Người Tôi Cưu Mang

CHIA SẺ YÊU THƯƠNG => Thống kê cưu mang => Tác giả chủ đề:: quynhanhnguyen vào 10-02-2021 08:16:49

Tiêu đề: Quán cơm 2000 Sài Gòn - Báo cáo năm 2021
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 10-02-2021 08:16:49
Chào cả nhà, 

Quỳnh Anh gửi cả nhà báo cáo thu chi T01/2021 của quán 2000 SG. 
Cả nhà xem file đính kèm nhé. 
Cám ơn cả nhà. 

Thân mến.
Tiêu đề: Re: Quán cơm 2000 Sài Gòn - Báo cáo năm 2021
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 05-05-2021 08:59:27
Chào cả nhà,

Quỳnh Anh gửi cả nhà báo cáo thu chi T2+3/2021 của quán 2000 SG.
Cả nhà xem file đính kèm nhé.
Cám ơn cả nhà.

Thân mến.
Tiêu đề: Re: Quán cơm 2000 Sài Gòn - Báo cáo năm 2021
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 31-05-2021 13:42:04
Chào cả nhà,

Quỳnh Anh gửi cả nhà báo cáo thu chi T4/2021 của quán 2000 SG.
Cả nhà xem file đính kèm nhé.
Cám ơn cả nhà.


Tiêu đề: Re: Quán cơm 2000 Sài Gòn - Báo cáo năm 2021
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 28-06-2021 10:19:13
Chào cả nhà,

Quỳnh Anh gửi cả nhà báo cáo thu chi T5/2021 của quán 2000 SG.
Cả nhà xem file đính kèm nhé.
Cám ơn cả nhà.


Tiêu đề: Re: Quán cơm 2000 Sài Gòn - Báo cáo năm 2021
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 20-09-2021 14:37:36
Chào cả nhà,

Quỳnh Anh gửi cả nhà báo cáo thu chi T6+7/2021 của quán 2000 SG.
Cả nhà xem file đính kèm nhé.
Cám ơn cả nhà.
Tiêu đề: Re: Quán cơm 2000 Sài Gòn - Báo cáo năm 2021
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 09-10-2021 11:08:12
Chào cả nhà,

Quỳnh Anh gửi cả nhà báo cáo thu chi T8+9/2021 của quán 2000 SG.
Cả nhà xem file đính kèm nhé.
Cám ơn cả nhà.