Người Tôi Cưu Mang

CHIA SẺ YÊU THƯƠNG => Thống kê cưu mang => Tác giả chủ đề:: quynhanhnguyen vào 10-02-2021 08:19:13

Tiêu đề: Quán cơm 2000 Đà Lạt - Báo cáo ủng hộ năm 2021
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 10-02-2021 08:19:13
Chào cả nhà, 

Quỳnh Anh gửi cả nhà báo cáo ủng hộ T01/2021 của quán 2000 DL. 
Cả nhà xem file đính kèm nhé. 
Cám ơn cả nhà. 

Thân mến.
Tiêu đề: Re: Quán cơm 2000 Đà Lạt - Báo cáo ủng hộ năm 2021
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 05-05-2021 07:31:11
Chào cả nhà, 

Quỳnh Anh gửi cả nhà báo cáo ủng hộ T2+3/2021 của quán 2000 DL. 
Cả nhà xem file đính kèm nhé. 
Cám ơn cả nhà. 

Thân mến.
Tiêu đề: Re: Quán cơm 2000 Đà Lạt - Báo cáo ủng hộ năm 2021
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 25-05-2021 07:15:34
Chào cả nhà, 

Quỳnh Anh gửi cả nhà báo cáo ủng hộ T4/2021 của quán 2000 DL. 
Cả nhà xem file đính kèm nhé. 
Cám ơn cả nhà. 

Thân mến.
Tiêu đề: Re: Quán cơm 2000 Đà Lạt - Báo cáo ủng hộ năm 2021
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 07-06-2021 09:14:47
Chào cả nhà, 

Quỳnh Anh gửi cả nhà báo cáo ủng hộ T5/2021 của quán 2000 DL. 
Cả nhà xem file đính kèm nhé. 
Cám ơn cả nhà. 

Thân mến.
Tiêu đề: Re: Quán cơm 2000 Đà Lạt - Báo cáo ủng hộ năm 2021
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 07-09-2021 12:16:43
Chào cả nhà, 

Quỳnh Anh gửi cả nhà báo cáo ủng hộ T6+7/2021 của quán 2000 DL. 
Cả nhà xem file đính kèm nhé. 
Cám ơn cả nhà. 

Thân mến.
Tiêu đề: Re: Quán cơm 2000 Đà Lạt - Báo cáo ủng hộ năm 2021
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 14-09-2021 13:54:28
Chào cả nhà, 

Quỳnh Anh gửi cả nhà báo cáo ủng hộ T8/2021 của quán 2000 DL. 
Cả nhà xem file đính kèm nhé. 
Cám ơn cả nhà. 

Thân mến.
Tiêu đề: Re: Quán cơm 2000 Đà Lạt - Báo cáo ủng hộ năm 2021
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 09-10-2021 11:10:15
Chào cả nhà, 

Quỳnh Anh gửi cả nhà báo cáo ủng hộ T9/2021 của quán 2000 DL. 
Cả nhà xem file đính kèm nhé. 
Cám ơn cả nhà. 

Thân mến.