Người Tôi Cưu Mang

CHIA SẺ YÊU THƯƠNG => Thống kê cưu mang => Tác giả chủ đề:: loanngyen1202 vào 17-04-2021 09:09:24

Tiêu đề: Thứ Bảy Yêu Thương TP HCM - Báo Cáo Thu Chi 2021
Gửi bởi: loanngyen1202 vào 17-04-2021 09:09:24
Chào cả nhà,

Gửi cả nhà BC Quỹ Thứ Bảy Yêu Thương TP HCM tháng 01/2021.

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà !
Tiêu đề: Re: Thứ Bảy Yêu Thương TP HCM - Báo Cáo Thu Chi 2021
Gửi bởi: loanngyen1202 vào 17-04-2021 09:09:53
Chào cả nhà,

Gửi cả nhà BC Quỹ Thứ Bảy Yêu Thương TP HCM tháng 02/2021.

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà !
Tiêu đề: Re: Thứ Bảy Yêu Thương TP HCM - Báo Cáo Thu Chi 2021
Gửi bởi: loanngyen1202 vào 17-04-2021 09:10:13
Chào cả nhà,

Gửi cả nhà BC Quỹ Thứ Bảy Yêu Thương TP HCM tháng 03/2021.

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà !
Tiêu đề: Re: Thứ Bảy Yêu Thương TP HCM - Báo Cáo Thu Chi 2021
Gửi bởi: loanngyen1202 vào 12-05-2021 16:02:45
Chào cả nhà,

Gửi cả nhà BC Quỹ Thứ Bảy Yêu Thương TP HCM tháng 04/2021.

Xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà !
Tiêu đề: Re: Thứ Bảy Yêu Thương TP HCM - Báo Cáo Thu Chi 2021
Gửi bởi: loanngyen1202 vào 05-10-2021 15:04:47
Chào cả nhà,

Từ tháng 05/2021 đến tháng 09/2021, Chương trình Thứ Bảy Yêu Thương TPHCM không phát sinh ủng hộ và chi phí.

Thân !