Người Tôi Cưu Mang

CHIA SẺ YÊU THƯƠNG => Thống kê cưu mang => Tác giả chủ đề:: loanngyen1202 vào 17-04-2021 09:22:18

Tiêu đề: Nồi Cháo Dak Lak - BC Thu Chi 2021
Gửi bởi: loanngyen1202 vào 17-04-2021 09:22:18
Chào cả nhà,

Gửi cả nhà BC Quỹ Nồi Cháo Dak Lak tháng 01/2021

Cảm ơn sự chung tay của cả nhà !
Tiêu đề: Re: Nồi Cháo Dak Lak - BC Thu Chi 2021
Gửi bởi: loanngyen1202 vào 17-04-2021 09:22:33
Chào cả nhà,

Gửi cả nhà BC Quỹ Nồi Cháo Dak Lak tháng 02/2021

Cảm ơn sự chung tay của cả nhà !
Tiêu đề: Re: Nồi Cháo Dak Lak - BC Thu Chi 2021
Gửi bởi: loanngyen1202 vào 17-04-2021 09:22:46
Chào cả nhà,

Gửi cả nhà BC Quỹ Nồi Cháo Dak Lak tháng 03/2021

Cảm ơn sự chung tay của cả nhà !
Tiêu đề: Re: Nồi Cháo Dak Lak - BC Thu Chi 2021
Gửi bởi: ThaiDzuy vào 17-04-2021 21:03:03
Cảm ơn Loannguyen - Báo cáo rất cập nhật và chi tiết.

Thân mến, 
ThaiDzuy
Tiêu đề: Re: Nồi Cháo Dak Lak - BC Thu Chi 2021
Gửi bởi: loanngyen1202 vào 12-05-2021 16:02:13
Chào cả nhà,

Gửi cả nhà BC Quỹ Nồi Cháo Dak Lak tháng 04/2021

Cảm ơn sự chung tay của cả nhà !
Tiêu đề: Re: Nồi Cháo Dak Lak - BC Thu Chi 2021
Gửi bởi: loanngyen1202 vào 10-08-2021 19:27:31
Chào cả nhà,

Gửi cả nhà BC Quỹ Nồi Cháo Dak Lak tháng 05/2021

Cảm ơn sự chung tay của cả nhà !
Tiêu đề: Re: Nồi Cháo Dak Lak - BC Thu Chi 2021
Gửi bởi: loanngyen1202 vào 10-08-2021 19:27:51
Chào cả nhà,

Gửi cả nhà BC Quỹ Nồi Cháo Dak Lak tháng 06/2021

Cảm ơn sự chung tay của cả nhà !
Tiêu đề: Re: Nồi Cháo Dak Lak - BC Thu Chi 2021
Gửi bởi: loanngyen1202 vào 10-08-2021 19:28:13
Chào cả nhà,

Gửi cả nhà BC Quỹ Nồi Cháo Dak Lak tháng 07/2021

Cảm ơn sự chung tay của cả nhà !
Tiêu đề: Re: Nồi Cháo Dak Lak - BC Thu Chi 2021
Gửi bởi: loanngyen1202 vào 05-10-2021 14:36:22
Chào cả nhà,

Gửi cả nhà BC Quỹ Nồi Cháo Dak Lak tháng 08/2021

Cảm ơn sự chung tay của cả nhà !
Tiêu đề: Re: Nồi Cháo Dak Lak - BC Thu Chi 2021
Gửi bởi: loanngyen1202 vào 05-10-2021 14:36:37
Chào cả nhà,

Gửi cả nhà BC Quỹ Nồi Cháo Dak Lak tháng 09/2021

Cảm ơn sự chung tay của cả nhà !
Tiêu đề: Re: Nồi Cháo Dak Lak - BC Thu Chi 2021
Gửi bởi: loanngyen1202 vào 11-11-2021 19:48:07
Chào cả nhà,

Gửi cả nhà BC Quỹ Nồi Cháo Dak Lak tháng 10/2021

Cảm ơn sự chung tay của cả nhà !
Tiêu đề: Re: Nồi Cháo Dak Lak - BC Thu Chi 2021
Gửi bởi: loanngyen1202 vào 10-12-2021 17:43:47
Chào cả nhà,

Gửi cả nhà BC Quỹ Nồi Cháo Dak Lak tháng 11/2021

Cảm ơn sự chung tay của cả nhà !
Tiêu đề: Re: Nồi Cháo Dak Lak - BC Thu Chi 2021
Gửi bởi: loanngyen1202 vào 09-02-2022 16:13:29
Chào cả nhà,

Gửi cả nhà BC Quỹ Nồi Cháo Dak Lak tháng 12/2021

Cảm ơn sự chung tay của cả nhà !
Tiêu đề: Re: Nồi Cháo Dak Lak - BC Thu Chi 2021
Gửi bởi: loanngyen1202 vào 09-02-2022 16:29:12
Gửi cả nhà bảng tổng kết Nồi Cháo Dak Lak năm 2021, xin cảm ơn sự chung tay của cả nhà !

(https://i.imgur.com/UcxWqVO.png)