Thống kê các khoản giúp đỡ và hoàn cảnh được cưu mang.

  Tiêu đề / Tác giả Trả lời / Lượt xem Bài mới
0 Thành viên và 1 Khách đang tham gia diễn đàn này.
BÁO CÁO QUỸ NỒI CHÁO CƯ PUI - ĐĂK LĂK

Bài mới Tieuhuongduong tạo 8 năm trước,
Tác giả Tieuhuongduong tạo 8 năm trước

1 Trả lời
1.686 Lượt xem
Bài mới 24-01-2013 17:33:15
gửi bởi Tieuhuongduong
Báo cáo thu chi c/t cơm BN nghèo Quảng Nam 2010

Bài mới trangvitgioi tạo 10 năm trước,
Tác giả trangvitgioi tạo 10 năm trước

1 Trả lời
1.992 Lượt xem
Bài mới 26-01-2011 11:38:01
gửi bởi trangvitgioi
Quán Cơm 2000 Sài Gòn - Báo cáo thu, chi năm 2018

Bài mới Hoàng Huế tạo 2 năm trước,
Tác giả Hoàng Huế tạo 2 năm trước

1 Trả lời
580 Lượt xem
Bài mới 20-04-2019 16:05:48
gửi bởi Hoàng Huế
Nồi Cháo Nghệ An - Báo Cáo Thu Chi 2020

Bài mới loanngyen1202 tạo 1 năm trước,
Tác giả loanngyen1202 tạo 1 năm trước

2 Trả lời
161 Lượt xem
Bài mới 05-10-2020 11:35:57
gửi bởi loanngyen1202
Nồi cháo Hà Nội - Báo cáo thu chi năm 2020

Bài mới DucTai tạo 5 tháng trước,
Tác giả Lucky Flower tạo 5 tháng trước

2 Trả lời
141 Lượt xem
Bài mới 17-05-2021 08:19:31
gửi bởi DucTai
Báo Cáo Thống Kê Ủng Hộ Quán Cơm Đà Lạt Năm 2011

Bài mới Kittydalat tạo 9 năm trước,
Tác giả Tieuhuongduong tạo 9 năm trước

2 Trả lời
1.778 Lượt xem
Bài mới 10-01-2012 09:58:32
gửi bởi Kittydalat
Nồi Cháo Miền Nam - BC Quỹ năm 2021

Bài mới loanngyen1202 tạo 22 ngày trước,
Tác giả loanngyen1202 tạo 6 tháng trước

2 Trả lời
138 Lượt xem
Bài mới 05-10-2021 14:57:01
gửi bởi loanngyen1202
Báo cáo tổng hợp cưu mang năm 2009

Bài mới Tepty tạo 11 năm trước,
Tác giả Tepty tạo 11 năm trước

2 Trả lời
2.002 Lượt xem
Bài mới 27-05-2010 14:36:59
gửi bởi Tepty
Báo cáo quỹ Nồi Cháo Hà Nội năm 2016

Bài mới tuliptim tạo 4 năm trước,
Tác giả tuliptim tạo 4 năm trước

2 Trả lời
935 Lượt xem
Bài mới 17-04-2017 10:14:14
gửi bởi tuliptim
Nồi cháo Thanh Hóa - Báo cáo Thu Chi 2017

Bài mới Tieuhuongduong tạo 1 năm trước,
Tác giả Tieuhuongduong tạo 1 năm trước

3 Trả lời
165 Lượt xem
Bài mới 29-08-2020 16:43:20
gửi bởi Tieuhuongduong
Báo cáo thu chi nồi cháo Thanh Hoá năm 2016

Bài mới Hoa xương rồng tạo 4 năm trước,
Tác giả Hoa xương rồng tạo 5 năm trước

3 Trả lời
187 Lượt xem
Bài mới 05-05-2017 09:52:27
gửi bởi Hoa xương rồng
Báo Cáo Quỹ Nồi Cháo Cư Pui 2019

Bài mới loanngyen1202 tạo 1 năm trước,
Tác giả loanngyen1202 tạo 1 năm trước

3 Trả lời
218 Lượt xem
Bài mới 07-08-2020 12:19:24
gửi bởi loanngyen1202
Nồi Cháo Huế - Báo cáo Thu Chi 2019

Bài mới loanngyen1202 tạo 1 năm trước,
Tác giả loanngyen1202 tạo 1 năm trước

3 Trả lời
212 Lượt xem
Bài mới 19-10-2020 10:14:16
gửi bởi loanngyen1202
Báo Cáo Thu Chi Nồi Cháo Hà Tĩnh Năm 2013

Bài mới hoaiti tạo 7 năm trước,
Tác giả hoaiti tạo 8 năm trước

3 Trả lời
1.425 Lượt xem
Bài mới 13-01-2014 15:43:28
gửi bởi hoaiti
Báo cáo tổng hợp cưu mang năm 2008

Bài mới sat_thu_thu tạo 9 năm trước,
Tác giả Tepty tạo 11 năm trước

3 Trả lời
1.901 Lượt xem
Bài mới 01-02-2012 23:34:22
gửi bởi sat_thu_thu
Nồi cháo Sơn La - Báo cáo thu, chi năm 2019

Bài mới Thanh Ng tạo 1 năm trước,
Tác giả Thanh Ng tạo 2 năm trước

3 Trả lời
2.369 Lượt xem
Bài mới 15-01-2020 10:26:26
gửi bởi Thanh Ng
Báo Cáo Qũy Quán Cơm Đà Lạt Năm 2011

Bài mới Kittydalat tạo 9 năm trước,
Tác giả Tieuhuongduong tạo 9 năm trước

3 Trả lời
1.861 Lượt xem
Bài mới 10-01-2012 09:55:57
gửi bởi Kittydalat
Nồi Cháo Nghệ An - Báo Cáo Thu Chi 2019

Bài mới loanngyen1202 tạo 1 năm trước,
Tác giả loanngyen1202 tạo 1 năm trước

3 Trả lời
193 Lượt xem
Bài mới 30-09-2020 17:06:04
gửi bởi loanngyen1202
Nồi cháo Miền Nam - Báo cáo quỹ năm 2019

Bài mới loanngyen1202 tạo 1 năm trước,
Tác giả loanngyen1202 tạo 1 năm trước

3 Trả lời
194 Lượt xem
Bài mới 07-08-2020 13:22:47
gửi bởi loanngyen1202
Nồi Cháo Huế - Báo cáo Thu Chi 2018

Bài mới loanngyen1202 tạo 1 năm trước,
Tác giả loanngyen1202 tạo 1 năm trước

3 Trả lời
187 Lượt xem
Bài mới 09-10-2020 15:37:14
gửi bởi loanngyen1202