Tác giả Chủ đề: Báo Cáo Quỹ CMKTX Năm 2013  (Đã xem 2483 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi trangvitgioi

 • Thành Viên Gắn Kết
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 3.542
 • Thanked: 161 times
 • Thích 8
Trả lời #12 vào: 01-06-2014 21:05:29
Lỗi up file vẫn chưa sửa được, Vịt post báo cáo tháng 12/2013 qua dropbox. Mọi người chịu khó down về xem. Sorry cả nhà post chậm.

https://www.dropbox.com/s/bq88cw7w81wd8in/Bao%20cao%20thu%20chi%20quy%20CMKTX%20thang%2012-2013.pdf

https://www.dropbox.com/s/oybp6edtslwscga/Bao%20cao%20tong%20hop%20quy%20CMKTX%20thang%2012-2013.pdf

 


Ngủ rồi trangvitgioi

 • Thành Viên Gắn Kết
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 3.542
 • Thanked: 161 times
 • Thích 8
Trả lời #11 vào: 29-12-2013 00:50:07
Quỹ CMKTX tháng 11/2013  

 


Ngủ rồi trangvitgioi

 • Thành Viên Gắn Kết
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 3.542
 • Thanked: 161 times
 • Thích 8
Trả lời #10 vào: 29-12-2013 00:46:08
Gửi cả nhà quỹ CMKTX tháng 10/2013  

 


Ngủ rồi trangvitgioi

 • Thành Viên Gắn Kết
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 3.542
 • Thanked: 161 times
 • Thích 8
Trả lời #9 vào: 25-10-2013 00:05:49
Gửi cả nhà quỹ CMKTX tháng 9/2013.  

 


Ngủ rồi trangvitgioi

 • Thành Viên Gắn Kết
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 3.542
 • Thanked: 161 times
 • Thích 8
Trả lời #8 vào: 05-10-2013 21:30:42
Quỹ CMKTX tháng 8/2013.

 


 


Ngủ rồi trangvitgioi

 • Thành Viên Gắn Kết
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 3.542
 • Thanked: 161 times
 • Thích 8
Trả lời #7 vào: 02-09-2013 18:13:01
Quỹ CMKTX tháng 7/2013.

 

 


Ngủ rồi trangvitgioi

 • Thành Viên Gắn Kết
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 3.542
 • Thanked: 161 times
 • Thích 8
Trả lời #6 vào: 28-07-2013 01:49:42
Gửi cả nhà quỹ CMKTX tháng 6/2013.

 

 


Ngủ rồi trangvitgioi

 • Thành Viên Gắn Kết
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 3.542
 • Thanked: 161 times
 • Thích 8
Trả lời #5 vào: 26-06-2013 23:00:19
Gửi cả nhà quỹ CMKTX tháng 5/2013.

 

 


Ngủ rồi trangvitgioi

 • Thành Viên Gắn Kết
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 3.542
 • Thanked: 161 times
 • Thích 8
Trả lời #4 vào: 16-06-2013 00:01:13
Quỹ CMKTX tháng 4/2013.

 

 


Ngủ rồi trangvitgioi

 • Thành Viên Gắn Kết
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 3.542
 • Thanked: 161 times
 • Thích 8
Trả lời #3 vào: 27-04-2013 16:39:27
Gửi mọi người báo cáo quỹ CMKTX tháng 3/2013.


 

 


Ngủ rồi trangvitgioi

 • Thành Viên Gắn Kết
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 3.542
 • Thanked: 161 times
 • Thích 8
Trả lời #2 vào: 06-04-2013 23:05:11
Vịt gửi cả nhà báo cáo quỹ CMKTX tháng 2/2013

- Báo cáo thu chi
- Báo cáo tổng hợp

 

 


Ngủ rồi trangvitgioi

 • Thành Viên Gắn Kết
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 3.542
 • Thanked: 161 times
 • Thích 8
Trả lời #1 vào: 06-04-2013 23:03:06
Vịt gửi cả nhà báo cáo quỹ CMKTX tháng 1/2013

- Báo cáo thu chi

- Báo cáo tổng hợp