Tác giả Chủ đề: B/cáo qũy CT cơm bệnh nhân nghèo BV Quảng Nam 2014  (Đã xem 2244 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi loanngyen1202

 • Thành Viên Gắn Kết
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 1.748
 • Thanked: 1712 times
 • Thích 22
Trả lời #12 vào: 19-03-2015 13:39:20
Gửi cả nhà BC Quỹ CT cơm bệnh nhân nghèo BV Quảng Nam Tháng 12/2014
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Danh sách bệnh nhân bệnh viện Phạm Ngọc Thạch tháng 12/2014
http://www.mediafire.com/view/x8ep3qehexm5o8b/DS_BN_BV_Pham_Ngoc_Thach_T12.2014.pdf

Thân!

 


Ngủ rồi loanngyen1202

 • Thành Viên Gắn Kết
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 1.748
 • Thanked: 1712 times
 • Thích 22
Trả lời #11 vào: 19-03-2015 13:35:34
Gửi cả nhà BC Quỹ CT cơm bệnh nhân nghèo BV Quảng Nam Tháng 11/2014
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
DS Bệnh nhân BV Phạm Ngọc Thạch Tháng 11.2014
http://www.mediafire.com/view/v646fg8bt6yccry/DS_BN_BV_Pham_Ngoc_Thach_T11.2014.pdfThân!

 


Ngủ rồi loanngyen1202

 • Thành Viên Gắn Kết
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 1.748
 • Thanked: 1712 times
 • Thích 22
Trả lời #10 vào: 26-11-2014 16:59:01
Gửi cả nhà BC Quỹ CT cơm bệnh nhân nghèo BV Quảng Nam Tháng 10/2014
http://www.mediafire.com/view/sjapyfvaprse7so/Bao_cao_quy_com_Quang_Nam_T10._2014.pdf
Danh sách bệnh nhân bệnh viện Phạm Ngọc Thạch tháng 10/2014
http://www.mediafire.com/view/bfja5hk71kh2r06/DS_BN_BV_Pham_Ngoc_Thach_T10.2014.pdf

Thân!

 


Ngủ rồi loanngyen1202

 • Thành Viên Gắn Kết
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 1.748
 • Thanked: 1712 times
 • Thích 22
Trả lời #9 vào: 21-10-2014 17:34:07
Gửi cả nhà BC Quỹ CT cơm bệnh nhân nghèo BV Quảng Nam Tháng 9/2014
http://www.mediafire.com/view/covag5jl41cslur/Bao_cao_quy_com_Quang_Nam_T9.2014.pdf
Danh sách bệnh nhân bệnh viện Phạm Ngọc Thạch tháng 9/2014
http://www.mediafire.com/view/256jlqhck5qj39r/DS_BN_BV_Pham_Ngoc_Thach_T9.2014.pdf

Thân!

 


Ngủ rồi loanngyen1202

 • Thành Viên Gắn Kết
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 1.748
 • Thanked: 1712 times
 • Thích 22
Trả lời #8 vào: 02-10-2014 11:01:30
Gửi cả nhà BC Quỹ CT cơm bệnh nhân nghèo BV Quảng Nam Tháng 8/2014
http://www.mediafire.com/view/80hylg1t75ks029/Bao_cao_quy_com_Quang_Nam_T8.2014.pdf
Danh sách bệnh nhân bệnh viện Phạm Ngọc Thạch tháng 8/2014
http://www.mediafire.com/view/2dz3rdakiokq8uw/DS_BN_BV_Pham_Ngoc_Thach_T8.2014.pdf

Thân!

 


Ngủ rồi loanngyen1202

 • Thành Viên Gắn Kết
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 1.748
 • Thanked: 1712 times
 • Thích 22
Trả lời #7 vào: 01-10-2014 12:46:55
Gửi cả nhà BC Quỹ CT cơm bệnh nhân nghèo BV Quảng Nam Tháng 7/2014
http://www.mediafire.com/view/60oqv2biat2fbio/Bao_cao_quy_com_Quang_Nam_T7.2014.pdf
Danh sách bệnh nhân bệnh viện Phạm Ngọc Thạch tháng 7/2014
http://www.mediafire.com/view/604usund068i4sb/DS_BN_BV_Pham_Ngoc_Thach_T7.2014.pdf

Thân!

 


Ngủ rồi loanngyen1202

 • Thành Viên Gắn Kết
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 1.748
 • Thanked: 1712 times
 • Thích 22
Trả lời #6 vào: 08-09-2014 16:37:18
Gửi cả nhà BC Quỹ CT cơm bệnh nhân nghèo BV Quảng Nam Tháng 6/2014
http://www.mediafire.com/view/31tkwobcmb320qf/Bao_cao_quy_com_Quang_Nam_T6.2014.pdf
Danh sách bệnh nhân bệnh viện Phạm Ngọc Thạch tháng 6/2014
http://www.mediafire.com/view/4o3hx5yybp2m379/DS_BN_BV_Pham_Ngoc_Thach_T6.2014.pdf

Thân!

 


Ngủ rồi loanngyen1202

 • Thành Viên Gắn Kết
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 1.748
 • Thanked: 1712 times
 • Thích 22
Trả lời #5 vào: 08-09-2014 16:36:14
Gửi cả nhà BC Quỹ CT cơm bệnh nhân nghèo BV Quảng Nam Tháng 5/2014
http://www.mediafire.com/view/8f71cvxuo7xmuvj/Bao_cao_quy_com_Quang_Nam_T5.2014.pdf
Danh sách bệnh nhân bệnh viện Phạm Ngọc Thạch tháng 5/2014
http://www.mediafire.com/view/a187dk887483llz/DS_BN_BV_Pham_Ngoc_Thach_T5.2014.pdf

Thân!

 


Ngủ rồi loanngyen1202

 • Thành Viên Gắn Kết
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 1.748
 • Thanked: 1712 times
 • Thích 22
Trả lời #4 vào: 04-09-2014 16:03:58
Gửi cả nhà BC Quỹ CT cơm bệnh nhân nghèo BV Quảng Nam Tháng 4/2014
http://www.mediafire.com/view/2rbaz5j2caecdq9/Bao_cao_quy_com_Quang_Nam_T4.2014.pdf
Danh sách bệnh nhân bệnh viện Phạm Ngọc Thạch tháng 4/2014
http://www.mediafire.com/view/f5e7z4nangelx6u/DS_BN_BV_Pham_Ngoc_Thach_T4.2014.pdf

Thân!

 


Ngủ rồi loanngyen1202

 • Thành Viên Gắn Kết
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 1.748
 • Thanked: 1712 times
 • Thích 22
Trả lời #3 vào: 03-09-2014 17:48:55
Gửi cả nhà BC Quỹ CT cơm bệnh nhân nghèo BV Quảng Nam Tháng 3/2014
http://www.mediafire.com/view/6xu681o8hheu3kd/Bao_cao_quy_com_Quang_Nam_T3.2014.pdf
Danh sách bệnh nhân bệnh viện Phạm Ngọc Thạch tháng 3/2014
http://www.mediafire.com/view/obkxc46d996bm57/DS_BN_BV_Pham_Ngoc_Thach_T3.2014.pdf

Thân!

 


Ngủ rồi loanngyen1202

 • Thành Viên Gắn Kết
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 1.748
 • Thanked: 1712 times
 • Thích 22
Trả lời #2 vào: 03-09-2014 17:18:47
Gửi cả nhà BC Quỹ CT cơm bệnh nhân nghèo BV Quảng Nam Tháng 2/2014
http://www.mediafire.com/view/xbyxmc5aa771uuw/Bao_cao_quy_com_Quang_Nam_T2.2014.pdf
Danh sách bệnh nhân bệnh viện Phạm Ngọc Thạch tháng 2/2014
http://www.mediafire.com/view/uha7ymwjh8vqsr6/DS_BN_BV_Pham_Ngoc_Thach_T2.2014.pdf

Thân!

 


Ngủ rồi loanngyen1202

 • Thành Viên Gắn Kết
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 1.748
 • Thanked: 1712 times
 • Thích 22
Trả lời #1 vào: 03-09-2014 17:10:41
Gửi cả nhà BC Quỹ CT cơm bệnh nhân nghèo BV Quảng Nam Tháng 1/2014
http://www.mediafire.com/view/opg6psk7cbtoc59/BAO_CAO_THU_CHI_COM_QUANG_NAM_T1.2014.pdf
Danh sách Bệnh nhân BV Phạm Ngọc Thạch T1.2014
http://www.mediafire.com/view/wyvats82d9m1x1s/DS_BN_BV_Pham_Ngoc_Thach_T1.2014.pdf

Thân!