Tác giả Chủ đề: Quán Cơm 2000 Đà Lạt - Báo Cáo Thu Chi - 2020  (Đã xem 781 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi quynhanhnguyen

 • Thành Viên Gắn Kết
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 753
 • Thanked: 410 times
 • Thích 11
 • Giới tính: Nữ
Trả lời #9 vào: 18-01-2021 09:17:47
Chào cả nhà, 

Quỳnh Anh gửi cả nhà báo cáo thu chi của quán cơm ĐL tháng 12/2020
Cả nhà xem file nhé. 
Cám ơn cả nhà.

Thân mến

@_@ Cần một  tấm lòng  @_@
 
The following users thanked this post: banbe6x, DucTai, maitramtg


Ngủ rồi quynhanhnguyen

 • Thành Viên Gắn Kết
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 753
 • Thanked: 410 times
 • Thích 11
 • Giới tính: Nữ
Trả lời #8 vào: 18-01-2021 09:17:29
Chào cả nhà, 

Quỳnh Anh gửi cả nhà báo cáo thu chi của quán cơm ĐL tháng 11/2020
Cả nhà xem file nhé. 
Cám ơn cả nhà.

Thân mến

@_@ Cần một  tấm lòng  @_@
 
The following users thanked this post: maitramtg


Ngủ rồi quynhanhnguyen

 • Thành Viên Gắn Kết
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 753
 • Thanked: 410 times
 • Thích 11
 • Giới tính: Nữ
Trả lời #7 vào: 05-11-2020 15:47:32
Chào cả nhà, 

Quỳnh Anh gửi cả nhà báo cáo thu chi của quán cơm ĐL tháng 9/2020
Cả nhà xem file nhé. 
Cám ơn cả nhà.

Thân mến

@_@ Cần một  tấm lòng  @_@
 
The following users thanked this post: banbe6x, DucTai, maitramtg


Ngủ rồi quynhanhnguyen

 • Thành Viên Gắn Kết
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 753
 • Thanked: 410 times
 • Thích 11
 • Giới tính: Nữ
Trả lời #6 vào: 05-11-2020 15:46:56
Chào cả nhà, 

Quỳnh Anh gửi cả nhà báo cáo thu chi của quán cơm ĐL tháng 10/2020
Cả nhà xem file nhé. 
Cám ơn cả nhà.

Thân mến

@_@ Cần một  tấm lòng  @_@
 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg


Ngủ rồi quynhanhnguyen

 • Thành Viên Gắn Kết
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 753
 • Thanked: 410 times
 • Thích 11
 • Giới tính: Nữ
Trả lời #5 vào: 30-09-2020 08:39:15
Chào cả nhà, 

Quỳnh Anh gửi cả nhà báo cáo thu chi của quán cơm ĐL tháng 8/2020
Cả nhà xem file nhé. 
Cám ơn cả nhà.

Thân mến

@_@ Cần một  tấm lòng  @_@
 
The following users thanked this post: banbe6x, maitramtg


Ngủ rồi quynhanhnguyen

 • Thành Viên Gắn Kết
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 753
 • Thanked: 410 times
 • Thích 11
 • Giới tính: Nữ
Trả lời #4 vào: 10-08-2020 07:35:41
Chào cả nhà, 

Quỳnh Anh gửi cả nhà báo cáo thu chi của quán cơm ĐL tháng 7/2020
Cả nhà xem file nhé. 
Cám ơn cả nhà.

Thân mến

@_@ Cần một  tấm lòng  @_@
 
The following users thanked this post: banbe6x, DucTai, maitramtg


Ngủ rồi quynhanhnguyen

 • Thành Viên Gắn Kết
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 753
 • Thanked: 410 times
 • Thích 11
 • Giới tính: Nữ
Trả lời #3 vào: 11-07-2020 11:45:49
Chào cả nhà, 

Quỳnh Anh gửi cả nhà báo cáo thu chi của quán cơm ĐL tháng 6/2020
Cả nhà xem file nhé. 
Cám ơn cả nhà.

Thân mến

@_@ Cần một  tấm lòng  @_@
 
The following users thanked this post: banbe6x, phuclehuu, DucTai, maitramtg


Ngủ rồi quynhanhnguyen

 • Thành Viên Gắn Kết
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 753
 • Thanked: 410 times
 • Thích 11
 • Giới tính: Nữ
Trả lời #2 vào: 04-06-2020 14:56:29
Chào cả nhà,

Quỳnh Anh gửi cả nhà báo cáo thu chi của quán cơm ĐL tháng 5/2020
Cả nhà xem file nhé.
Cám ơn cả nhà.

Thân mến

@_@ Cần một  tấm lòng  @_@
 
The following users thanked this post: banbe6x, DucTai, maitramtg, Hong Anh Nguyen


Ngủ rồi quynhanhnguyen

 • Thành Viên Gắn Kết
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 753
 • Thanked: 410 times
 • Thích 11
 • Giới tính: Nữ
Trả lời #1 vào: 08-05-2020 14:03:53
Chào cả nhà,

Quỳnh Anh gửi cả nhà báo cáo thu chi của quán cơm ĐL tháng 1+3+4/2020
Cả nhà xem file nhé.
Cám ơn cả nhà.

Thân.

@_@ Cần một  tấm lòng  @_@
 
The following users thanked this post: banbe6x, DucTai, maitramtg