Người Tôi Cưu Mang

THÔNG TIN - HOẠT ĐỘNG => Cập nhật chuyển Tiền, Hàng và Thu - Chi => Tác giả chủ đề:: lathuvang vào 28-02-2018 14:40:18

Tiêu đề: Nồi Cháo Huế - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 28-02-2018 14:40:18
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Huế :
Ngày 27/02/2018 :
- Anh Trung Ngu Binh ủng hộ KTX : 600,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của anh.
Tiêu đề: Re: Nồi Cháo Huế - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 30-12-2019 17:36:57
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho NC Huế :
Ngày 30/12/19:
- Chị Trần Thị Quỳnh Anh ủng hộ KTX : 5,000,000đ.
Chân thành cảm ơn chị.
Tiêu đề: Re: Nồi Cháo Huế - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 23-03-2020 18:50:06
Quỹ Nồi cháo Huế đã nhận :
Ngày 08/3/20:
- Anh Loc Nguyen  ủng hộ KTX : 1,053,000đ.
Chân thành cảm ơn .
Tiêu đề: Re: Nồi Cháo Huế - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 23-10-2020 14:57:45
Quỹ Nồi cháo Huế đã nhận :
Ngày 14/10/20:
- Anh(chị) Vu Ly  ủng hộ KTX : 1,136,100đ.
Chân thành cảm ơn Vu Ly.
Tiêu đề: Re: Nồi Cháo Huế - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 30-10-2020 10:41:38
Quỹ NC Huế đã nhận :
Ngày 26/10/20:
- Chị Trần Thị Quỳnh Anh ủng hộ KTX : 3,000,000₫.
Chân thành cảm ơn chị .
Tiêu đề: Re: Nồi Cháo Huế - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 31-10-2020 15:53:14
Quỹ Nồi cháo Huế đã nhận :
Ngày 31/10/20:
- Anh(chị) Vu Ly  ủng hộ KTX : 1,135,700đ.
Chân thành cảm ơn Vu Ly.
Tiêu đề: Re: Nồi Cháo Huế - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 19-12-2020 15:10:25
Quỹ Nồi cháo Huế đã nhận :
Ngày 10/12/20:
- TV Vu Ly  ủng hộ KTX : 2,267,600đ.
Chân thành cảm ơn Vu Ly.
Tiêu đề: Re: Nồi Cháo Huế - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 20-01-2021 19:25:32
Quỹ Nồi cháo Huế đã nhận :
Ngày 06/01/21:
- Đồng nghiệp USG & Friends CMTX T01 : 2,500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Re: Nồi Cháo Huế - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 03-02-2021 20:49:53
Quỹ Nồi cháo Huế đã nhận :
Ngày 29/01/21:
- Đồng nghiệp USG & Friends CMTX T02 : 2,200,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Re: Nồi Cháo Huế - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 25-03-2021 18:24:36
Quỹ NC Huế đã nhận :
Ngày 01/3/21:
- Đồng nghiệp USG & Friends CMTX T3 : 600,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị .
Tiêu đề: Re: Nồi Cháo Huế - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 30-03-2021 17:03:58
Quỹ NC Huế đã nhận :
Ngày 26/3/21:
- TV Vu Ly ủng hộ KTX : 1,121,400đ.
Chân thân cảm ơn bạn.
Tiêu đề: Re: Nồi Cháo Huế - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 14-04-2021 19:35:45
Quỹ NC Huế đã nhận :
Ngày 01/4/21:
- Đồng nghiệp USG & Friends CMTX T4 : 600,000đ.
Ngày 07/4/21:
- Chị Nguyễn Thị Diệu Huyền CMTX T02,3,4/2021( nhận từ TV LinhThuc) : 1,500,000đ.
Ngày 11/4/21:
- Anh(chị) Ong Tu Van ủng hộ KTX : 2,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Re: Nồi Cháo Huế - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 22-04-2021 17:48:27
Quỹ NC Huế đã nhận :
Ngày 22/4/21:
- TV Hiếu Tranly ủng hộ KTX : 441,700đ.
Chân thành cảm ơn bạn .
Tiêu đề: Re: Nồi Cháo Huế - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 12-05-2021 15:59:42
Quỹ NC Huế đã nhận :
Ngày 05/5/21:
- Yard Sale ủng hộ KTX  : 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.
Tiêu đề: Re: Nồi Cháo Huế - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 27-06-2021 20:11:03
Quỹ NC Huế đã nhận :
Ngày 26/6/21:
- TV Vu Ly ủng hộ KTX : 645,200đ.
Chân thành cảm ơn bạn .
Tiêu đề: Re: Nồi Cháo Huế - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 14-02-2022 19:40:29
Quỹ NC Huế đã nhận :
Ngày 12/02/22:
- Chị Nguyen Thi Dieu Huyen CMTX từ T04/21 đến T01/22: 5,500,000đ.(nhận từ Linhthuc).
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của chị.
Tiêu đề: Re: Nồi Cháo Huế - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 15-06-2022 14:02:05
Quỹ NC Huế đã nhận :
Ngày 08/6/22:
- ANh Vu Ly ủng hộ KTX: 1,000,000đ.
Ngày 11/6/22:
- Anh ThaiDzuy ủng hộ KTX: 500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh.
Tiêu đề: Re: Nồi Cháo Huế - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 02-07-2022 19:48:32
Quỹ NC Huế đã nhận :
Ngày 23/6/22:
- Chị Tran Thi Quynh Anh  ủng hộ KTX: 1,500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của chị.
Tiêu đề: Re: Nồi Cháo Huế - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 11-07-2022 19:51:21
Quỹ NC Huế đã nhận :
Ngày 10/7/22:
- Chị Tran Thi Quynh Anh  ủng hộ KTX: 2,000,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của chị.
Tiêu đề: Re: Nồi Cháo Huế - Cập nhật ủng hộ
Gửi bởi: lathuvang vào 01-08-2022 19:34:24
Quỹ NC Huế đã nhận :
Ngày 29/7/22:
- Anh Vu Ly ủng hộ KTX: 3,500,000đ.
Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của các anh.