Người Tôi Cưu Mang

CHIA SẺ YÊU THƯƠNG => Thống kê cưu mang => Tác giả chủ đề:: Tepty vào 10-05-2010 17:08:52

Tiêu đề: Báo cáo quỹ NTCM năm 2007
Gửi bởi: Tepty vào 10-05-2010 17:08:52
Hi cả nhà,
Tháng 12 năm 2007, được sự ủng hộ của các thành viên, BQT diễn đàn đã quyết định thành lập quỹ ứng cứu nhanh để BQT có thể chủ động điều phối giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn lấy tên gọi quỹ Người Tôi Cưu Mang. Dưới đây là báo cáo tháng đầu tiên của quỹ
Tepty