Người Tôi Cưu Mang

THÔNG TIN - HOẠT ĐỘNG => Cập nhật chuyển Tiền, Hàng và Thu - Chi => Tác giả chủ đề:: Kiều Oanh Nguyễn vào 07-01-2020 23:57:50

Tiêu đề: Hà Tĩnh - CT Thứ Bảy Yêu Thương- CN Chi Phí
Gửi bởi: Kiều Oanh Nguyễn vào 07-01-2020 23:57:50
Chào cả nhà, Kiều Oanh xin phép cập nhật chi phí nồi xôi ngày thứ 7
* Tuần 1 (07/12)
- Gạo nếp 7kg: 175k
- Trứng 20 quả: 60k
- Chả 2kg: 300k
- Hành khô 500gr: 40K
- Hành lá: 15k
- Lá chuối: 20k
- Túi giấy: 150k
- Bao tay: 10k
- Bình ga: 290k
Tổng: 1,060,000
* Tuần 2 (14/12)
- Gạo nếp 7kg: 175k
- Trứng 20 quả: 60k
- Chả 2kg: 340k
- Hành khô 500gr: 40K
- Hành lá: 15k
- Lá chuối: 20k
- Nước mắm: 15k
Tổng: 665,000
* Tuần 3 (21/12)
- Gạo nếp 7kg: 189k
- Trứng 20 quả: 60k
- Chả 2kg: 340k
- Hành khô 500gr: 40K
- Hành lá: 15k
- Lá chuối: 20k
Tổng: 664,000
* Tuần 4 (28/12)
- Gạo nếp 7kg: 189k
- Trứng 20 quả: 60k
- Chả 2kg: 340k
- Hành khô 500gr: 40K
- Hành lá: 15k
- Lá chuối: 20k
Tổng: 664,000
------------------------------------------------------
TỔNG: 3,053,000 (BA TRIỆU KHÔNG TRĂM NĂM MƯỚI BA NGHÌN ĐỒNG).

Tiêu đề: Re: Hà Tĩnh - Báo cáo thu chi nồi Xôi
Gửi bởi: hoaiti vào 29-04-2020 22:05:24
Chào cả nhà ah!
Chúc cả nhà buổi tối vui vẽ ah!
Sau đây Hoaiti xin được cập nhật chi phí nồi xôi thứ 7 Yêu Thương tại Hà Tĩnh ah.
Tuần 1 ngày 04/01
1, Nếp 7kg = 175K
2, Chả 2Kg = 380K
3, Hành khô 500g = 40K
4, Hành lá: =15K
5, Lá chuối = 20K
6, Túi giấy = 180K
7, Bao Tay = 10K
8, Bình Ga = 360K
Tổng = 1.180K
Tuần 2 ngày 11/01
1, Chả 2Kg = 340K
2, Hành khô 500g = 40K
3, Hành lá: =15K
4, Lá chuối = 20K
5, Nước mắm=15K
Tổng = 430K
Tổng cổng tháng 1/2020 =1.610k( Một triệu sáu trăm mười ngàn đồng chẵn)
Tiêu đề: Re: Hà Tĩnh - Báo cáo thu chi nồi Xôi
Gửi bởi: hoaiti vào 09-06-2020 16:32:09
Chào cả nhà ah!
Hoaiti xin được cập nhật chi phí nồi xôi thứ 7 Yêu Thương tại Hà Tĩnh ah.
Tuần 2 ngày 09/05
1, Nếp 15kg*23.000 = 345.000đ
2, Chả 4Kg*180.000= 720.000đ
3, Hành khô 500g = 40.000đ
4, Hành lá: =15.000đ
5, Lá chuối = 20.000đ
6, Túi giấy 1000= 490.000đ
7, Bao Tay = 10.000đ
8, Bình Ga = 280.000đ
9, Trứng vịt 40 quả A Hoàng Linh UH
Tổng = 1.920.000đ

Tuần 3 ngày 16/05
1, Nếp 15kg*23.000 = 345.000đ

2, Chả 4Kg*180.000= 720.000đ

3, Hành khô 500g = 40.000đ

4, Hành lá: =15.000đ

5, Lá chuối = 20.000đ

6, Cọ nồi = 20.000đ

7, Dây thun 1kg = 70.000đ

8, Trứng vịt 40 quả A Hoàng Linh UH
Tổng = 1.230.000đ


Tuần 4 ngày 23/05
1, Nếp 16kg*23.000 = 368.000đ

2, Chả 4Kg*180.000= 720.000đ

3, Hành khô 500g = 40.000đ

4, Hành lá: =15.000đ

5, Lá chuối = 20.000đ

6, Trứng vịt 40 quả A Hoàng Linh UH
Tổng = 1.1630.000đ


Tuần 5 ngày 30/05
1, Nếp 16kg*23.000 = 368.000đ

2, Chả 4Kg*180.000= 720.000đ

3, Hành khô 500g = 40.000đ

4, Hành lá: =15.000đ

5, Lá chuối = 20.000đ

6, Trứng vịt 40 quả A Hoàng Linh UH
Tổng = 1.1630.000đ


Mua dụng cụ
- Hông xôi 10kg=298.000đ
- Vớ rán trứng 2 cái: 1 to + 1 nhỏ =50.000đ
- Rổ nhựa + rổ nhôm= 90.000đ
Tổng: 438.000đ
Tổng cộng: 5.914.000đ
Thân!
Tiêu đề: Re: Hà Tĩnh - CT T7YT Cập nhật chi phí nồi xôi
Gửi bởi: lathuvang vào 16-06-2020 09:55:24
Chi phí CT T7YT Hà Tĩnh :
Ngày 10/6/2020:
- Mua hộp giấy đựng xôi (2400 cái x 600đ) : 1,440,000đ.
Tiêu đề: Re: Hà Tĩnh - CT T7YT Cập nhật chi phí nồi xôi
Gửi bởi: hoaiti vào 10-07-2020 12:05:36
Chào cả nhà ah!
Hoaiti xin được cập nhật chi phí nồi xôi thứ 7 Yêu Thương tại Hà Tĩnh ah.
Tuần 1 ngày 06/6
1, Nếp 15kg*23.000 = 345.000đ
2, Chả 4Kg*180.000= 720.000đ
3, Hành khô 500g = 40.000đ
4, Hành lá: =30.000đ
5, Lá chuối = 20.000đ
6, Túi giấy 1000= 490.000đ
7, Bao Tay = 10.000đ
8, Bình Ga = 280.000đ
9, Trứng vịt 40 quả A Hoàng Linh UH
Tổng = 1.935.000đ
Tuần 2 ngày 13/06
1, bánh mỳ 245*2000 = 490.000đ
2, Chả 4Kg*180.000= 720.000đ
3, Cà rốt  = 20.000đ
4, Hành lá: =30.000đ
5, Mộc nhỉ = 40.000đ
6, Thịt = 100.000đ
7, Trứng vịt 40 quả A Hoàng Linh UH
Tổng = 1.400.000đ
Tuần 3 ngày 20/06
1, Bánh mỳ 230*2.000 = 460.000đ
2, Chả 4Kg*180.000= 720.000đ
3, Cà rốt = 20.000đ
4, Hành lá: =30.000đ
5, Mộc nhỉ = 40.000đ
6, Thịt= 100.000đ
7, Trứng vịt 40 quả A Hoàng Linh UH
Tổng = 1.370.000đ
Tuần 4 ngày 27/06
1, Bánh mỳ 210*2.000 = 420.000đ
2, Chả 4Kg*180.000= 720.000đ
3, Mộc nhỉ = 40.000đ
4, Hành lá: =30.000đ
5, Cà rốt = 20.000đ
6, Thịt = 100.000đ
7, Sữa đặc = 40.000đ
8, Trứng vịt 40 quả A Hoàng Linh UH
Tổng = 1.3700.000đ
Tổng cộng: 6.075.000đ( Sáu triệu không trăm bảy lăm ngàn đồng chẵn)
Thân!


Tiêu đề: Re: Hà Tĩnh - CT T7YT Cập nhật chi phí.
Gửi bởi: hoaiti vào 07-08-2020 11:11:23
Chào cả nhà ah!
Hoaiti xin được cập nhật chi phí CT thứ 7 Yêu Thương tại Hà Tĩnh ah.
Tuần 1 ngày 04/7
1, Bánh mỳ 270*2.000 = 540.000đ
2, Chả 4Kg*180.000= 720.000đ
3, Hành khô 500g = 40.000đ
4, Hành lá: =30.000đ
5, Túi giấy 1000= 490.000đ
6, Bao Tay = 10.000đ
7, Dầu ăn 2L =60.000đ
8, Bình Ga = 280.000đ
9, Trứng vịt 40 quả A Hoàng Linh UH
Tổng = 2.170.000đ
Tuần 2 ngày 11/07
1, bánh mỳ 245*2000 = 490.000đ
2, Chả 4Kg*180.000= 720.000đ
3, Cà rốt  = 20.000đ
4, Hành lá: =30.000đ
5, Mộc nhỉ = 40.000đ
6, Thịt = 100.000đ
7, Trứng vịt 40 quả A Hoàng Linh UH
Tổng = 1.400.000đ
Tuần 3 ngày 18/07
1, Bánh mỳ 250*2.000 = 500.000đ
2, Chả 4Kg*180.000= 720.000đ
3, Cà rốt = 20.000đ
4, Hành lá: =30.000đ
5, Mộc nhỉ = 40.000đ
6, Thịt= 100.000đ
7, Bột ngọt: 26.000đ
8, Trứng vịt 40 quả A Hoàng Linh UH
Tổng = 1.436.000đ
Tuần 4 ngày 25/06
1, Bánh mỳ 270*2.000 = 540.000đ
2, Chả 4Kg*180.000= 720.000đ
3, Mộc nhỉ = 40.000đ
4, Hành lá: =30.000đ
5, Cà rốt = 20.000đ
6, Thịt = 100.000đ
7, Sữa đặc = 40.000đ
8, Nước mắm 2l: 36.000đ
9, Bột ngọt 1 gói: 30.000đ
10, Trứng vịt 40 quả A Hoàng Linh UH
Tổng = 1.556.000đ
Tổng cộng: 6.562.000đ( Sáu triệu năm trăm sáu hai ngàn đồng chẵn)
Thân!
Tiêu đề: Re: Hà Tĩnh - CT T7YT Cập nhật chi phí nồi xôi
Gửi bởi: lathuvang vào 09-08-2020 14:05:01
Gửi tổ kỹ thuật hay admin ! 
Nhờ các bạn chỉnh lại tiêu đề cho mục này, Lá ko sửa được. 
Hà Tĩnh - CT T7YT - Cập Nhật chi phí. 
Vì có khi nấu xôi , có khi phát bánh mì, nên bỏ bớt 2 chữ nồi xôi. Cảm ơn .
Tiêu đề: Re: Hà Tĩnh - CT T7YT Cập nhật chi phí
Gửi bởi: DucTai vào 09-08-2020 21:48:59
Cảm ơn chị @lathuvang (https://nguoitoicuumang.com/index.php?action=profile;u=76) DucTai đã sửa lại theo đúng đề xuât. 
Nếu có chỗ nào thấy chưa hợp lý hoặc cần sửa đổi chị và các bạn cứ note lại! 
Thân!
Tiêu đề: Re: Hà Tĩnh - CT Thứ Bảy Yêu Thương- CN Chi Phí
Gửi bởi: Kiều Oanh Nguyễn vào 01-09-2020 00:04:54
Chào cả nhà ah!
Kiều oanh xin được cập nhật chi phí CT thứ 7 Yêu Thương tháng 08-2020
Tuần 1 ngày 01/8
1, Bánh mỳ 280*2.000 = 560.000đ
2, Chả 4Kg*180.000= 720.000đ
3, Hành khô 500g = 40.000đ
4, Hành lá: =30.000đ
5, Túi giấy 1000= 490.000đ
6, Bao Tay = 10.000đ
7, Dầu ăn 2L =60.000đ
8, Bình Ga = 280.000đ
9, Trứng vịt 40 quả A Hoàng Linh UH
Tổng = 2.190.000đ
Tuần 2 ngày 08/08
1, bánh mỳ 260 *2000 = 520.000đ
2, Chả 4Kg*180.000= 720.000đ
3, Cà rốt  = 20.000đ
4, Hành lá: =30.000đ
5, Mộc nhỉ = 40.000đ
6, Trứng vịt 40 quả A Hoàng Linh UH
Tổng = 1.330.000đ
Tuần 3 ngày 15/08
1, Bánh mỳ 240*2.000 = 480.000đ
2, Chả 4Kg*180.000= 720.000đ
3, Cà rốt = 20.000đ
4, Hành lá: =30.000đ
5, Mộc nhỉ = 40.000đ
6, Bột ngọt: 26.000đ
7. nước mắm: 2L= 36.000đ
8, Trứng vịt 40 quả A Hoàng Linh UH
Tổng = 1.352.000đ
Tuần 4 ngày 22/08
1, Bánh mỳ 270*2.000 = 540.000đ
2, Chả 4Kg*180.000= 720.000đ
3, Mộc nhỉ = 40.000đ
4, Hành lá: =30.000đ
5, Cà rốt = 20.000đ
6, Sữa đặc = 40.000đ
10, Trứng vịt 40 quả A Hoàng Linh UH
Tổng = 1.390.000đ
Tuần 5 ngày: 29/8
1,Nếp: 20*24.000 =480.000đ

2, Chả 4Kg*180.000= 720.000đ

3, Mộc nhỉ = 40.000đ

4, Hành lá: =30.000đ

5, Cà rốt = 20.000đ
10, Trứng vịt 40 quả A Hoàng Linh UH
Tổng: 1.290.000đ
Tổng cộng: 7.552.000đ( Bảy triệu năm trăm năm mươi hai ngàn đồng)
Thân!
Tiêu đề: Re: Hà Tĩnh - CT Thứ Bảy Yêu Thương- CN Chi Phí
Gửi bởi: Kiều Oanh Nguyễn vào 29-09-2020 23:13:57
Chào cả nhà
Kiều Oanh xin cập nhật chi phí chương trình thứ 7 yêu thương Hà tĩnh
cảm ơn cả nhà luôn quan tâm yêu thương Hà Tĩnh
Thân
Tiêu đề: Re: Hà Tĩnh - CT Thứ Bảy Yêu Thương- CN Chi Phí
Gửi bởi: Kiều Oanh Nguyễn vào 02-11-2020 18:01:14
Chào cả nhà
Kiều Oanh xin cập nhật chi phí tháng 10
Cảm ơn sư chung tay của cả nhà 
Tiêu đề: Re: Hà Tĩnh - CT Thứ Bảy Yêu Thương- CN Chi Phí
Gửi bởi: Kiều Oanh Nguyễn vào 30-11-2020 15:39:45
Chào cả nhà
Kiều Oanh xin cập nhật chi phí tháng 11/2020
Cảm ơn sư chung tay của cả nhà
Tiêu đề: Re: Hà Tĩnh - CT Thứ Bảy Yêu Thương- CN Chi Phí
Gửi bởi: Kiều Oanh Nguyễn vào 30-12-2020 23:51:18
Chào cả nhà
Kiều Oanh xin cập nhật chi phí tháng 12/2020
xin được cảm ơn cả nhà luôn quan tâm, yêu thương Hà Tĩnh để nhóm luôn giữ lửa
Thay mặt nhóm HT Kiều Oanh xin kính chúc cả nhà bước sang một năm mới luôn tràn đầy yêu thương và hạnh phúc
Thân
Tiêu đề: Re: Hà Tĩnh - CT Thứ Bảy Yêu Thương- CN Chi Phí
Gửi bởi: Kiều Oanh Nguyễn vào 03-02-2021 23:12:06
Chào cả nhà
Kiều Oanh xin cập nhật chi phí chương trình thứ 7 yêu thương Hà Tĩnh
Cảm ơn cả nhà luôn quan tâm yêu thương Hà Tĩnh
Thân
Tiêu đề: Re: Hà Tĩnh - CT Thứ Bảy Yêu Thương- CN Chi Phí
Gửi bởi: Kiều Oanh Nguyễn vào 23-03-2021 16:16:45
Chào cả nhà
Kiều Oanh xin cập nhật chi phí tuần 4 tháng 2/2021
cảm ơn cả nhà luôn quan tâm yêu thương hà tĩnh
Thân
Tiêu đề: Re: Hà Tĩnh - CT Thứ Bảy Yêu Thương- CN Chi Phí
Gửi bởi: Kiều Oanh Nguyễn vào 05-04-2021 23:21:40
Chào cả nhà
kiều Oanh xin cập nhật chi phí cháo tháng 03-2021
Cảm ơn sự quan tâm của cả nhà dành cho Hà Tĩnh
Thân
Tiêu đề: Re: Hà Tĩnh - CT Thứ Bảy Yêu Thương- CN Chi Phí
Gửi bởi: lathuvang vào 06-04-2021 05:47:05
Chào cả nhà !
Quỹ chương trình T7YT Hà Tĩnh tháng 2 đã cạn (tồn cuối T2 : 1,755,500₫). Vì vậy ko đủ chi trả cho chi phí tháng 3 . Mong sự ủng hộ cho chương trình . Xin cảm ơn .
Tiêu đề: Re: Hà Tĩnh - CT Thứ Bảy Yêu Thương- CN Chi Phí
Gửi bởi: VânKiêuSa vào 06-04-2021 08:25:59
Chào cả nhà
Hiện tại Quỹ tháng 02 chương trình Thứ 7 yêu thương còn 1.755.000₫
Để chương trình có chi phí hoạt động VKS xin đề xuất Quỹ quán cơm 2000₫ sài gòn tạm hỗ trợ 10.000.000₫ cho nhóm HT để chương trình được giữ lửa
Mong nhận được sự quan tâm của cả nhà
Thân
Tiêu đề: Re: Hà Tĩnh - CT Thứ Bảy Yêu Thương- CN Chi Phí
Gửi bởi: banbe6x vào 07-04-2021 02:39:17
Chào cả nhà
Hiện tại Quỹ tháng 02 chương trình Thứ 7 yêu thương còn 1.755.000₫
Để chương trình có chi phí hoạt động VKS xin đề xuất Quỹ quán cơm 2000₫ sài gòn tạm hỗ trợ 10.000.000₫ cho nhóm HT để chương trình được giữ lửa
Mong nhận được sự quan tâm của cả nhà
Thân

Các bạn điều hành hoạt động chương trình Thứ Bảy Yêu Thương cần lưu ý theo dõi sát tình hình của quỹ để kịp thời và chủ động kêu gọi sự chung tay hỗ trợ để sau này không phải đưa ra yêu cầu như thế này dùm.

@Lathuvang : Lá xuất quỹ Quán cơm 2000đ-SG 5,000,000đ để ủng hộ chương trình dùm nhé.

Thân mến.
Tiêu đề: Re: Hà Tĩnh - CT Thứ Bảy Yêu Thương- CN Chi Phí
Gửi bởi: Kiều Oanh Nguyễn vào 01-05-2021 15:35:23
Chào cả nhà
Kiều Oanh xin cập nhật chi phí tháng 04-2021
Cảm ơn cả nhà luôn đồng hành và ủng hộ nhóm Hà Tĩnh
Thân
Tiêu đề: Re: Hà Tĩnh - CT Thứ Bảy Yêu Thương- CN Chi Phí
Gửi bởi: Kiều Oanh Nguyễn vào 07-06-2021 13:46:38
Chào cả nhà
Kiều Oanh xin cập nhật chi phí tháng 05-2021
Cảm ơn sự chung tay của cả nhà
Thân
Tiêu đề: Re: Hà Tĩnh - CT Thứ Bảy Yêu Thương- CN Chi Phí
Gửi bởi: Kiều Oanh Nguyễn vào 08-07-2021 11:43:06
chào cả nhà
KIều Oanh xin cập nhật chi phí tuần 01 tháng 06/2021
Do tình hình dich Covid nen tháng 06 nhóm Hà Tĩnh nấu 01 tuần và tạm nghĩ
Cảm ơn cả nhà luôn quan tâm đến nhóm ht
Thân
Tiêu đề: Re: Hà Tĩnh - CT Thứ Bảy Yêu Thương- CN Chi Phí
Gửi bởi: Kiều Oanh Nguyễn vào 06-09-2021 17:14:20
Chào cả nhà
Kiều oanh xin cập nhật chi phí chương trình T7YT tháng 08/2021
Cảm ơn cả nhà đã luôn quan tâm yeu thương hà tĩnh
Thân
Tiêu đề: Re: Hà Tĩnh - CT Thứ Bảy Yêu Thương- CN Chi Phí
Gửi bởi: Kiều Oanh Nguyễn vào 30-09-2021 15:08:22
Chào cả nhà
Kiều Oanh xin cập nhật chi phí tháng 09/2021
Cảm ơn cả nhà luôn yêu thương Hà Tĩnh
Thân
Tiêu đề: Re: Hà Tĩnh - CT Thứ Bảy Yêu Thương- CN Chi Phí
Gửi bởi: Kiều Oanh Nguyễn vào 02-11-2021 01:15:15
chào cả nhà
Kiều Oanh xin cập nhật chi phí tháng 10/2021
Cảm ơn cả nhà luon quan tâm yêu thương Hà Tĩnh
Thân
Tiêu đề: Re: Hà Tĩnh - CT Thứ Bảy Yêu Thương- CN Chi Phí
Gửi bởi: Kiều Oanh Nguyễn vào 03-12-2021 23:04:30
Chào cả nhà
Kiều Oanh xin cập nhật chi phí Tháng 11
Mặc dù đợt này dịch bệnh ở HT tăng nhưng các bạn TNV cùng O Nguyễn Quý vẫn luôn tích cực nhóm bếp để trao yêu thương đến các bệnh nhân tại BV Phục Hồi Chức Năng
Cảm ơn sự yêu thương của cả nhà dành cho Hà Tĩnh
Thân
Tiêu đề: Re: Hà Tĩnh - CT Thứ Bảy Yêu Thương- CN Chi Phí
Gửi bởi: Kiều Oanh Nguyễn vào 03-01-2022 14:54:48
chào cả nhà
Kiều Oanh xin cập nhật chi phí Tháng 12
Tháng 12 ở HT mặc dù thời tiết ngày mưa rét nhiều hơn là ngày tạnh ráo nhưng O Quý và các bạn vẫn luôn giữ lửa, và nhờ sự hộ trợ từ các anh chị điều dưỡng, đoàn thanh niên của BV hỗ trợ phát nên nhóm HT cũng đỡ lo phải tiếp xúc với bệnh nhân khi tình hình dịch Covid vẫn đang rất phức tạp
Cảm ơn cả nhà luôn yêu thương Hà Tĩnh
Tiêu đề: Re: Hà Tĩnh - CT Thứ Bảy Yêu Thương- CN Chi Phí
Gửi bởi: DucTai vào 04-01-2022 09:46:58
Cảm ơn bạn @Kiều Oanh Nguyễn (https://nguoitoicuumang.com/index.php?action=profile;u=14787) đã cập nhật chi phí thường xuyên và kịp thời! 
DucTai đang thắc mắc với những ngày tháng được ghi trên file tháng 12 nhưng trên file lại ghi Tháng 6 và ngày lại là 04;11;18;25 của tháng 9. 
Bạn @Kiều Oanh Nguyễn (https://nguoitoicuumang.com/index.php?action=profile;u=14787) kiểm tra lại file giúp DucTai nhé! 
Thank bạn! 
Tiêu đề: Re: Hà Tĩnh - CT Thứ Bảy Yêu Thương- CN Chi Phí
Gửi bởi: Kiều Oanh Nguyễn vào 04-01-2022 11:57:44
Cảm ơn bạn @Kiều Oanh Nguyễn (https://nguoitoicuumang.com/index.php?action=profile;u=14787) đã cập nhật chi phí thường xuyên và kịp thời!
DucTai đang thắc mắc với những ngày tháng được ghi trên file tháng 12 nhưng trên file lại ghi Tháng 6 và ngày lại là 04;11;18;25 của tháng 9.
Bạn @Kiều Oanh Nguyễn (https://nguoitoicuumang.com/index.php?action=profile;u=14787) kiểm tra lại file giúp DucTai nhé!
Thank bạn!
Chào anh Duc Tai
-trên file ghi tháng 6 là e luur trên máy tính của em, và khi làm em sửa lại theo tháng, gửi lên DD xong e gửi gmail cho chị lá nên em không lưu lại
-Trên fie ghi tháng 11 là do sơ suất của em khi làm báo cáo kg sữa lại ngày - Thanks anh đã nhắc, em đã sữa và rút kinh nghiệm ạ
Tiêu đề: Re: Hà Tĩnh - CT Thứ Bảy Yêu Thương- CN Chi Phí
Gửi bởi: lathuvang vào 05-01-2022 20:23:20
@Kiều Oanh Nguyễn (https://nguoitoicuumang.com/index.php?action=profile;u=14787)
Em chỉnh lại ngày nhé,  tháng 12 các thứ 7 là các ngày 04,11,18,25/12 và e chỉnh sheet lại luôn , em vẫn còn để tháng 6.
Cảm ơn em.
Ko biết sao điện thoại chị ko mở file dc. Đt bảo giải nén nhưng cũng ko mở dc.
Tiêu đề: Re: Hà Tĩnh - CT Thứ Bảy Yêu Thương- CN Chi Phí
Gửi bởi: Kiều Oanh Nguyễn vào 07-02-2022 12:08:09
Chào cả nhà
Chúc cả nhà một năm mới đong đầy yêu thương, an lành, may mắn ạ
Kiều Oanh xin cập nhật chi phí T7YT tháng 01/2022
Cảm ơn cả nhà luôn quan tâm Hà Tĩnh
Tiêu đề: Re: Hà Tĩnh - CT Thứ Bảy Yêu Thương- CN Chi Phí
Gửi bởi: Kiều Oanh Nguyễn vào 06-04-2022 16:22:49
Chào cả nhà
Kiều Oanh xin cập nhật chi phí T7YT tháng 03/2022
Cảm ơn cả nhà luôn quan tâm, yêu thương để chương trình luôn được giũ lửa
Tiêu đề: Re: Hà Tĩnh - CT Thứ Bảy Yêu Thương- CN Chi Phí
Gửi bởi: Kiều Oanh Nguyễn vào 04-05-2022 10:54:50
Chào cả nhà
Kiều Oanh xin cập nhật chi phí tháng 04/2022
Cảm ơn cả nhà luôn quan tâm Hà Tĩnh
Tiêu đề: Re: Hà Tĩnh - CT Thứ Bảy Yêu Thương- CN Chi Phí
Gửi bởi: Kiều Oanh Nguyễn vào 01-06-2022 13:01:21
Chào cả nhà
Kiều Oanh xin cập nhật chi phí tháng 05
Cảm ơn cả nhà luôn quan tâm Hà Tĩnh
Tiêu đề: Re: Hà Tĩnh - CT Thứ Bảy Yêu Thương- CN Chi Phí
Gửi bởi: Kiều Oanh Nguyễn vào 05-07-2022 00:27:17
Chào cả nhà
Kiều Oanh xin cập nhật chi phí tháng 06/2022
Cảm ơn cả nhà luôn quan tâm ủng hộ chương trình thứ 7 yêu thương Hà Tĩnh
Mong nhận được nhiều sự quan tâm ủng hộ để chương trình luôn được giũ lửa
Tiêu đề: Re: Hà Tĩnh - CT Thứ Bảy Yêu Thương- CN Chi Phí
Gửi bởi: Kiều Oanh Nguyễn vào 08-08-2022 08:44:36
Chào cả nhà
Kiều Oanh xin cập nhật chi phí tháng 07/2022
Cảm ơn cả nhà luon quan tâm Hà Tĩnh
Thân mến