Người Tôi Cưu Mang

CHIA SẺ YÊU THƯƠNG => Thống kê cưu mang => Tác giả chủ đề:: quynhanhnguyen vào 22-04-2022 10:31:11

Tiêu đề: Báo cáo thu chi quán cơm 2000 Sài Gòn - năm 2022
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 22-04-2022 10:31:11
Chào cả nhà,

Quỳnh Anh gửi báo cáo thu chi tháng 1/2022 của quán cơm SG.
Cả nhà xem file đính kèm nhé.
Cám ơn cả nhà.

Thân.
Tiêu đề: Re: Báo cáo thu chi quán cơm 2000 Sài Gòn - năm 2022
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 22-04-2022 11:27:37
Chào cả nhà,

Quỳnh Anh gửi báo cáo thu chi tháng 2/2022 của quán cơm SG.
Cả nhà xem file đính kèm nhé.
Cám ơn cả nhà.

Thân.
Tiêu đề: Re: Báo cáo thu chi quán cơm 2000 Sài Gòn - năm 2022
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 22-04-2022 12:44:22
Chào cả nhà,

Quỳnh Anh gửi báo cáo thu chi tháng 3/2022 của quán cơm SG.
Cả nhà xem file đính kèm nhé.
Cám ơn cả nhà.

Thân.
Tiêu đề: Re: Báo cáo thu chi quán cơm 2000 Sài Gòn - năm 2022
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 19-05-2022 14:45:03
Chào cả nhà,

Quỳnh Anh gửi báo cáo thu chi tháng 4/2022 của quán cơm SG.
Cả nhà xem file đính kèm nhé.
Cám ơn cả nhà.

Thân.

Tiêu đề: Re: Báo cáo thu chi quán cơm 2000 Sài Gòn - năm 2022
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 09-06-2022 14:03:54
Chào cả nhà,

Quỳnh Anh gửi báo cáo thu chi tháng 5/2022 của quán cơm SG.
Cả nhà xem file đính kèm nhé.
Cám ơn cả nhà.

Thân.
Tiêu đề: Re: Báo cáo thu chi quán cơm 2000 Sài Gòn - năm 2022
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 08-07-2022 15:54:25
Chào cả nhà,

Quỳnh Anh gửi báo cáo thu chi tháng 6/2022 của quán cơm SG.
Cả nhà xem file đính kèm nhé.
Cám ơn cả nhà.

Thân.
Tiêu đề: Re: Báo cáo thu chi quán cơm 2000 Sài Gòn - năm 2022
Gửi bởi: quynhanhnguyen vào 15-08-2022 07:16:39
Chào cả nhà,

Quỳnh Anh gửi báo cáo thu chi tháng 7/2022 của quán cơm SG.
Cả nhà xem file đính kèm nhé.
Cám ơn cả nhà.

Thân.