Tin chung

GÓP NHAU CÙNG XÂY
NGÔI NHÀ MƠ ƯỚC Số 41
Mọi đóng góp xin gởi về thủ quỹ nhóm - Trân trọng cảm ơn.

Tin chung

GÓP NHAU CÙNG XÂY
NGÔI NHÀ MƠ ƯỚC Số 41
Mọi đóng góp xin gởi về thủ quỹ nhóm - Trân trọng cảm ơn.

Tác giả Chủ đề: Báo cáo Quỹ CT cơm BN nghèo BV Quảng Nam 2015  (Đã xem 2700 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi loanngyen1202

 • Thành Viên Gắn Kết
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 1.866
 • Thanked: 2152 times
 • Thích 22
Trả lời #16 vào: 17-10-2016 22:16:21
Gửi cả nhà BC Quỹ CT cơm bệnh nhân nghèo BV Quảng Nam Tháng 12/2015

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Danh sách bệnh nhân BV Phạm Ngọc Thạch Tháng 12/2015

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 


Ngủ rồi loanngyen1202

 • Thành Viên Gắn Kết
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 1.866
 • Thanked: 2152 times
 • Thích 22
Trả lời #15 vào: 15-03-2016 09:21:15
Gửi cả nhà BC Quỹ CT cơm bệnh nhân nghèo BV Quảng Nam Tháng 11/2015

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
Danh sách bệnh nhân BV Phạm Ngọc Thạch Tháng 11/2015

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 


Ngủ rồi loanngyen1202

 • Thành Viên Gắn Kết
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 1.866
 • Thanked: 2152 times
 • Thích 22
Trả lời #14 vào: 15-03-2016 09:18:30
Gửi cả nhà BC Quỹ CT cơm bệnh nhân nghèo BV Quảng Nam Tháng 10/2015

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
Danh sách bệnh nhân BV Phạm Ngọc Thạch Tháng 10/2015

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 


Ngủ rồi loanngyen1202

 • Thành Viên Gắn Kết
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 1.866
 • Thanked: 2152 times
 • Thích 22
Trả lời #13 vào: 15-03-2016 09:17:00
Gửi cả nhà BC Quỹ CT cơm bệnh nhân nghèo BV Quảng Nam Tháng 9/2015

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
Danh sách bệnh nhân BV Phạm Ngọc Thạch Tháng 9/2015

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 


Ngủ rồi loanngyen1202

 • Thành Viên Gắn Kết
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 1.866
 • Thanked: 2152 times
 • Thích 22
Trả lời #12 vào: 15-03-2016 09:15:51
Gửi cả nhà BC Quỹ CT cơm bệnh nhân nghèo BV Quảng Nam Tháng 8/2015

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
Danh sách bệnh nhân BV Phạm Ngọc Thạch Tháng 8/2015

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 


Ngủ rồi loanngyen1202

 • Thành Viên Gắn Kết
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 1.866
 • Thanked: 2152 times
 • Thích 22
Trả lời #11 vào: 15-03-2016 09:14:35
Gửi cả nhà BC Quỹ CT cơm bệnh nhân nghèo BV Quảng Nam Tháng 7/2015

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
Danh sách bệnh nhân BV Phạm Ngọc Thạch Tháng 7/2015

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 


Ngủ rồi loanngyen1202

 • Thành Viên Gắn Kết
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 1.866
 • Thanked: 2152 times
 • Thích 22
Trả lời #10 vào: 15-03-2016 09:10:32
Gửi cả nhà BC Quỹ CT cơm bệnh nhân nghèo BV Quảng Nam Tháng 6/2015

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
Danh sách bệnh nhân BV Phạm Ngọc Thạch Tháng 6.2015
 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 


Ngủ rồi loanngyen1202

 • Thành Viên Gắn Kết
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 1.866
 • Thanked: 2152 times
 • Thích 22
Trả lời #9 vào: 15-03-2016 09:08:05
Gửi cả nhà BC Quỹ CT cơm bệnh nhân nghèo BV Quảng Nam Tháng 4/2015

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]
Danh sách bệnh nhân BV Phạm Ngọc Thạch Tháng 4.2015

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 


Ngủ rồi loanngyen1202

 • Thành Viên Gắn Kết
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 1.866
 • Thanked: 2152 times
 • Thích 22
Trả lời #8 vào: 15-03-2016 09:00:11
Gửi cả nhà BC Quỹ CT cơm bệnh nhân nghèo BV Quảng Nam Tháng 4/2015

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Danh sách bệnh nhân BV Phạm Ngọc Thạch Tháng 4.2015

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 


Ngủ rồi loanngyen1202

 • Thành Viên Gắn Kết
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 1.866
 • Thanked: 2152 times
 • Thích 22
Trả lời #7 vào: 15-03-2016 09:00:10
Gửi cả nhà BC Quỹ CT cơm bệnh nhân nghèo BV Quảng Nam Tháng 4/2015

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Danh sách bệnh nhân BV Phạm Ngọc Thạch Tháng 4.2015

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 


Ngủ rồi loanngyen1202

 • Thành Viên Gắn Kết
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 1.866
 • Thanked: 2152 times
 • Thích 22
Trả lời #6 vào: 15-03-2016 09:00:09
Gửi cả nhà BC Quỹ CT cơm bệnh nhân nghèo BV Quảng Nam Tháng 5/2015

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Danh sách bệnh nhân BV Phạm Ngọc Thạch Tháng 5.2015

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 


Ngủ rồi loanngyen1202

 • Thành Viên Gắn Kết
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 1.866
 • Thanked: 2152 times
 • Thích 22
Trả lời #5 vào: 15-03-2016 08:59:41
Gửi cả nhà BC Quỹ CT cơm bệnh nhân nghèo BV Quảng Nam Tháng 4/2015

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Danh sách bệnh nhân BV Phạm Ngọc Thạch Tháng 4.2015

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

 


Ngủ rồi loanngyen1202

 • Thành Viên Gắn Kết
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 1.866
 • Thanked: 2152 times
 • Thích 22
Trả lời #4 vào: 23-06-2015 12:04:37
Gửi cả nhà BC Quỹ CT cơm bệnh nhân nghèo BV Quảng Nam Tháng 3/2015

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Danh sách bệnh nhân BV Phạm Ngọc Thạch Tháng 3.2015

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Thân!

 


Ngủ rồi loanngyen1202

 • Thành Viên Gắn Kết
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 1.866
 • Thanked: 2152 times
 • Thích 22
Trả lời #3 vào: 23-06-2015 10:30:49
Gửi cả nhà BC Quỹ CT cơm bệnh nhân nghèo BV Quảng Nam Tháng 2/2015


 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]


Danh sách bệnh nhân BV Phạm Ngọc Thạch Tháng 2.2015

 [ Tập tin đính kèm không tồn tại ]

Thân!

 


Ngủ rồi loanngyen1202

 • Thành Viên Gắn Kết
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 1.866
 • Thanked: 2152 times
 • Thích 22
Trả lời #2 vào: 03-04-2015 12:17:48
Test