Tin chung


TIỆC NHỎ TẠI MÁI ẤM
MÂY NGÀN - TÂY NINH
23/4/2023

Tin chung


TIỆC NHỎ TẠI MÁI ẤM
MÂY NGÀN - TÂY NINH
23/4/2023

Tác giả Chủ đề: Cập nhật Thu Chi Nồi cháo miền Nam 2010  (Đã xem 8351 lần)

0 Thành viên và 1 Khách đang xem chủ đề.

Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.103
 • Thanked: 3939 times
 • Thích 41
Trả lời #34 vào: 28-12-2010 15:48:14
Chi phí nồi cháo ngày 26/12/10 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (7kg): 350,000đ - Bí đỏ (5kg): 12,500đ - Hành lá (1kg): 16,000đ - Taxi : 40,000đ - Gas (1 bình): 322,000đ - Khẩu trang (1 hộp): 40,000đ).

* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 250,000đ - Bí đỏ (5kg): 12,500đ - Rau (1kg): 10,000đ - Hành lá (1kg): 20,000đ.

* Nồi cháo Gò vấp (25/12/10):
- Thịt xay (5kg): 300,000đ.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.103
 • Thanked: 3939 times
 • Thích 41
Trả lời #33 vào: 23-12-2010 23:17:59
Chi phí nồi cháo ngày 19/12/10 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (7kg): 350,000đ - Bí đỏ (10kg): 35,000đ - Hành lá (1kg): 16,000đ - Taxi : 40,000đ.

* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 250,000đ - Bí đỏ (5kg): 17,500đ - Rau (1kg): 10,000đ - Hành lá (1kg): 20,000đ.

* Nồi cháo Gò vấp (18/12/10):
- Thịt xay (5kg): 300,000đ.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.103
 • Thanked: 3939 times
 • Thích 41
Trả lời #32 vào: 13-12-2010 21:50:17
1/Chi phí nồi cháo ngày 12/12/10 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (7kg): 350,000đ - Bí đỏ (10kg): 35,000đ - Hành lá (1kg): 16,000đ - Taxi : 40,000đ.

* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 250,000đ - Bí đỏ (5kg): 17,500đ - Rau (1kg): 10,000đ - Hành lá (1kg): 20,000đ - Gas (1 bình): 275,000đ.

* Nồi cháo Gò vấp (11/12/10):
- Thịt xay (5kg): 300,000đ.
2/ Phần ủng hộ :
Ngày 09/12/10 :
- Chị To Hien Trinh CMTX tháng 12/10 : 500,000đ.
Ngày 11/12/10 :
- Chị Tiquauvn CMTX tháng 12/10 : 500,000đ.
Cảm ơn sự ủng hộ của 2 chị.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.103
 • Thanked: 3939 times
 • Thích 41
Trả lời #31 vào: 07-12-2010 23:57:20
1/Chi phí nồi cháo ngày 05/12/10 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (7kg): 350,000đ - Bí đỏ (6kg): 24,000đ - Hành lá (1kg): 16,000đ - Taxi : 40,000đ.

* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 250,000đ - Bí đỏ (5kg): 35,000đ - Rau (1kg): 10,000đ - Hành lá (1kg): 20,000đ - Tấm (15kg): 150,000đ.

* Nồi cháo Gò vấp (04/12/10):
- Thịt xay (5kg): 300,000đ.
2/ Phần ủng hộ :
Ngày 01/12/10 :
- Nhóm bạn NikeCRCC CMTX tháng 12/10 : 100,000đ.
Ngày 02/12/10 :
- Chị hhquang CMTX tháng 11,12/10 : 400,000đ.
Cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.103
 • Thanked: 3939 times
 • Thích 41
Trả lời #30 vào: 05-12-2010 22:20:24
1/Chi phí nồi cháo ngày 28/11/10 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (7kg): 350,000đ - Bí đỏ (7kg): 18,000đ - Hành lá (1kg): 18,000đ - Taxi : 40,000đ - Gas (1 bình): 297,000đ.

* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 250,000đ - Bí đỏ (5kg): 13,000đ - Rau (1kg): 10,000đ - Hành lá (1kg): 20,000đ - Gia vị (4 ngày): 70,000đ - Khẩu trang +Găng tay : 82,000đ.

* Nồi cháo Gò vấp (20/11/10):
- Thịt xay (5kg): 300,000đ.
2/ Phần ủng hộ :
Ngày 29/12/10 :
- Anh Terry CMTX tháng 12 : 350,000đ.
Cảm ơn sự ủng hộ nồi cháo của Terry.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.103
 • Thanked: 3939 times
 • Thích 41
Trả lời #29 vào: 26-11-2010 10:29:39
1/Chi phí nồi cháo ngày 21/11/10 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (7kg): 350,000đ - Bí đỏ (7kg): 14,000đ - Hành lá (1kg): 19,000đ - Taxi : 40,000đ - Khăn giấy Anan (4 bịch): 35,000đ.

* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 250,000đ - Bí đỏ (5kg): 10,000đ - Rau (1kg): 10,000đ - Hành lá (1kg): 20,000đ.

* Nồi cháo Gò vấp (20/11/10):
- Thịt xay (5kg): 300,000đ.
2/ Phần ủng hộ :
Ngày 24/11/10 :
- Anh Hai Oanh CMTX tháng 11/10 : 500,000đ.
- Anh Than Huu CMTX tháng 11/10 : 500,000đ.
- Chị Hoang Yen CMTX tháng 11/10 : 400,000đ.
- Anh Khanh Quan CMTX tháng 11/10 : 400,000đ.
Rất cảm ơn sự ủng hộ nồi cháo của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.103
 • Thanked: 3939 times
 • Thích 41
Trả lời #28 vào: 16-11-2010 10:16:19
Chi phí nồi cháo ngày 14/11/10 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (7kg): 350,000đ - Bí đỏ (7kg): 14,000đ - Hành lá (1kg): 20,000đ  - Taxi : 40,000đ.

* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 250,000đ - Bí đỏ (5kg): 10,000đ - Rau (1kg): 10,000đ - Hành lá (1kg): 20,000đ.

* Nồi cháo Gò vấp (13/11/10):
- Thịt xay (5kg): 300,000đ.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.103
 • Thanked: 3939 times
 • Thích 41
Trả lời #27 vào: 12-11-2010 10:29:56
Chi phí nồi cháo ngày 07/11/10 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (7kg): 350,000đ - Bí đỏ (7kg): 14,000đ - Hành lá (1kg): 20,000đ - Bột canh (10kg): 98,000đ - Taxi : 40,000đ.

* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 250,000đ - Bí đỏ (5kg): 10,000đ - Rau (1kg): 10,000đ - Hành lá (1kg): 20,000đ.

* Nồi cháo Gò vấp (06/11/10):
- Thịt xay (5kg): 300,000đ.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.103
 • Thanked: 3939 times
 • Thích 41
Trả lời #26 vào: 11-11-2010 00:00:43
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho nồi cháo :
Ngày 06/11/10 :
- Anh lckhoa CMTX tháng 11/2010 : 500,000đ.
Ngày 09/11/10 :
- Anh Asian CMTX tháng 11,12/2010 : 200,000đ.
- Chị Tieuhuongduong CMTX tháng 10,11,12/2010 : 300,000đ.
Rất cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.103
 • Thanked: 3939 times
 • Thích 41
Trả lời #25 vào: 06-11-2010 01:04:11
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho nồi cháo của :
Ngày 01/11/10 :
- Chị DTH  CMTX Tháng 11/10 : 500,000đ.
- Chị Trần Thị Tuyết Mai ủng hộ KTX : 500,000đ.
- Nhóm bạn NikeCRCC CMTX Tháng 11/10 : 100,000đ.
Ngày 03/11/10 :
- Anh Terry ủng hộ KTX : 250,000đ.
Rất cảm ơn sự ủng hộ của các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.103
 • Thanked: 3939 times
 • Thích 41
Trả lời #24 vào: 03-11-2010 10:59:00
1/Chi phí nồi cháo ngày 31/10/10 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (7kg): 350,000đ - Hành lá (1kg): 18,000đ - Taxi chở cháo (5 ngày CN): 200,000đ - Gia vị (5 ngày): 100,000đ.

* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 250,000đ - Bí đỏ (5kg): 13,000đ - Rau (1kg): 10,000đ - Hành lá (1kg): 20,000đ - Gia vị (5 ngày): 80,000đ.

* Nồi cháo Gò vấp (30/10/10):
- Thịt xay (5kg): 300,000đ.
2/ Phần ủng hộ :
Ngày 30/10/10 :
- Chị Tiquavn CMTX tháng 11/10 : 500,000đ.
- Anh banbe6x ủng hộ gia vị NC Gia Định : 100,000đ.
Cảm ơn sự ủng hộ của anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.103
 • Thanked: 3939 times
 • Thích 41
Trả lời #23 vào: 28-10-2010 22:40:15
Lathuvang đã nhận ủng hộ cho nồi cháo của :
Ngày 27/10/10 :
- Chị trang huynh (Gđ chị Huyền Trang) ủng hộ KTX : 500,000đ.
Ngày 28/10/10 :
- Chị Vũ Bích Đan (Q8) ủng hộ KTX : 200,000đ.
Rất cảm ơn các anh chị.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.103
 • Thanked: 3939 times
 • Thích 41
Trả lời #22 vào: 25-10-2010 14:07:45
1/Chi phí nồi cháo ngày 24/10/10 :
* Nồi cháo Gia Định :
- Thịt xay (7kg): 350,000đ - Bí đỏ (15kg): 38,000đ - Hành lá (1kg): 18,000đ - Đậu que (0,8kg): 5,000đ - Dầu ăn (5 lít): 110,000đ.

* Nồi cháo Thủ Đức :
- Thịt xay (5kg): 250,000đ - Bí đỏ (5kg): 13,000đ - Rau (1kg): 10,000đ - Hành lá (1kg): 25,000đ.

* Nồi cháo Gò vấp (23/10/10):
- Thịt xay (5kg): 300,000đ.
2/ Phần ủng hộ :
- BS ngày 27/8/10 : Từ VNCK...0943 ủng hộ KTX : 200,000đ.
- Chị Chocohouri ủng hộ KTX : 1,000,000đ.
Rất cảm ơn sự ủng hộ của các bạn.

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi lathuvang

 • ĐIỀU PHỐI VIÊN
 • Người Tôi Cưu Mang
 • ****
 • Bài viết: 5.103
 • Thanked: 3939 times
 • Thích 41
Trả lời #21 vào: 22-10-2010 16:02:10
NamViet đã viết:
Trích dẫn
Chào chị Lá,
Nick NamViet là của nhóm 10 người bọn em xài chung, em chỉ thay mặt mọi người đi chuyển tiền, phiền chị đừng ghi tên cá nhân mà chỉ cần ghi chung là \\\" nhóm NamViet ủng hộ ... \\\"

Lathuvang đã điều chỉnh .

Lá thu vàng  không rơi
 


Ngủ rồi NamViet

 • Rất Tích Cực
 • ***
 • Bài viết: 342
 • Thích 0
Trả lời #20 vào: 22-10-2010 15:46:13
Chào chị Lá,

Nick NamViet là của nhóm 10 người bọn em xài chung, em chỉ thay mặt mọi người đi chuyển tiền, phiền chị đừng ghi tên cá nhân mà chỉ cần ghi chung là \\\" nhóm NamViet ủng hộ ... \\\"

Cám ơn chị.

NamViet Group